Теми статей
Обрати теми

Критерії для Дія Сіті та контроль за їх дотриманням

Павленко Олексій, податковий експерт
Податки & бухоблік Жовтень, 2022/№ 74
Друк
У цій публікації ми розглянемо критерії, передбачені Законом № 1667* для юросіб, які бажають стати резидентами Дія Сіті, можливі види діяльності тощо. А також обговоримо питання механізму такого переходу (отримання статусу резидента Дія Сіті) та контролю за критеріями, який дозволить юрособі утримуватись надалі у цій іпостасі.

* Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX.

Два види критеріїв-вимог та резидентів Дія Сіті

«Повноцінні» резиденти. Щоб потрапити в «офшорний оазис» Дія Сіті, юрособі** треба зареєструватись його резидентом. Зазначимо, що набуття статусу резидента Дія Сіті є суто добровільним (ч. 1 ст. 4 Закону № 1667). Але для отримання та утримання Дія Сіті-резидентства юрособа повинна відповідати певним вимогам.

** Нагадаємо, що для фізосіб, у т. ч. ФОП, така можливість не передбачена.

П’ять вимог для «повноцінних» (установлені пп. 1 — 5 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667)

№ пункту-вимоги

Вимоги для «повноцінного» резидентства в Дія Сіті

Примітки

1

Здійснення одного або кількох видів діяльності, визначених ч. 4 ст. 5 Закону № 1667, що вказано у статуті юрособи та/або відомостях про неї у ЄДР

Перелік видів ІТ-діяльності вельми широкий. Там, наприклад, є: консультування з питань інформатизації, бізнес-аналіз предметної області, розробка користувацької документації, індивідуальна мистецька діяльність, дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг… І ще багато цікавого. Також там є ще «інші» види, які визначаються КМУ*. Щодо нетипових для ІТ-галузі дозволених видів діяльності детальніше читайте в матеріалі «Дія Сіті можливий для неІТшників?» у «Податки & бухоблік», 2022, № 74

2

Розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж гривневий еквівалент 1200 євро за офіційним курсом НБУ, встановленим на перше число відповідного місяця

Розмір (сума) такої винагороди розраховується шляхом ділення суми всіх виплат у вигляді винагороди (зарплати) — до утримання податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснених юрособою працівникам та гіг-спеціалістам у відповідному календарному місяці, на загальну кількість працівників та гіг-спеціалістів, яким здійснювалися такі виплати (п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону № 1667).

Тобто якщо у місяці виплату комусь не здійснювали, то можна таку особу не враховувати. Тож виконати цю вимогу, можливо, буде й не так важко…

Враховуються виплати усім працівникам та гіг-спеціалістам, а не тільки тим, які зайняті виключно в ІТ-діяльності. А от виплати на користь ФОП тут не враховуються**

3

Середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юрособи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за місяцем, в якому юрособою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб

Цей показник, гадаємо, треба обчислювати згідно з п. 3.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, але з додаванням до працівників ще й гіг-спеціалістів, які працювали у місяці, за який робиться розрахунок**

4

Сума кваліфікованого доходу юрособи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за місяцем, в якому юрособою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 % суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 % суми загального доходу юрособи за той самий період

Кваліфікований дохід — сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та роялті (якщо такі суми роялті не враховано у чистий дохід від реалізації продукції), отриманих у результаті здійснення видів діяльності, передбачених ч. 4 ст. 5 цього Закону (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 1667). Обраховується за даними бухобліку за відповідний період. Як, власне, і сума загального доходу за такий період. При цьому, гадаємо, орієнтир має бути на відповідні (ІТ-)обороти за кредитом субрахунків 701, 702, 703

5

Щодо юрособи відсутні обставини, передбачені ч. 2 ст. 5 Закону № 1667

Резидентом може бути тільки юрособа, зареєстрована на території України, частка держави у статутному капіталі якої відсутня або не перевищує 25 %! Відомості щодо бенефіціарів якої розкриті і така юрособа не перебуває під санкціями, в стані припинення, перетворення або банкрутства, у неї відсутні обмеження щодо видів діяльності та податковий борг (понад 30 днів та 10 МЗП). А також відсутні й інші обставини, передбачені у цій ч. 2 ст. 5 Закону № 1667

* КМУ перелік цих «інших» видів діяльності визначив у постанові від 19.04.2022 № 467. Там фактично наведено три групи:

— розробка, запровадження техпідтримки продуктів і рішень міжнародних карткових платіжних систем;

— виробництво та реалізація електронних компонентів і плат, комп’ютерів та периферійного устаткування, обладнання зв’язку тощо;

— надання у користування потужностей з обробки та зберігання даних у сфері інформатизації (хостінг) тощо.

Детальніше див. у постанові.

** Щодо усіх нюансів обрахунку показника читайте в матеріалі «Кількісний та сумовий критерії: нюанси розрахунку» у «Податки & бухоблік», 2022, № 74.

«Стартап»-резиденти. Це так звані юрособи-«стартапи», яким ч. 3 ст. 5 Закону № 1667 дозволяє за певних умов на деякий час стати резидентами Дія Сіті. А саме: юрособа, яка відповідає не всім вимогам, передбаченим ч. 1 ст. 5 (див. вище), має право перебувати у статусі резидента Дія Сіті, але не довше ніж до 31 грудня календарного року, наступного за роком, в якому вона набула статусу резидента Дія Сіті, за умови дотримання таких вимог.

Чотири вимоги для «стартапів» (ч. 3 ст. 5 Закону № 1667 )

пункту-вимоги

Вимоги для «стартап»-резидентства

Примітки

1

Відповідати вимогам, передбаченим пп. 1, 4 і 5 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667

Це вимоги щодо: видів ІТ-діяльності, питомої ваги кваліфікованого доходу та дотримання обмежень з ч. 2 ст. 5 (див. у таблиці вище)

2

Держреєстрацію створення юрособи здійснено не раніше ніж за 24 календарних місяці до дня подання заяви на резидентство в Дія Сіті

Тобто вхід до «стартап»-резидентства мають лише «молоді» (віком до 2 років) юрособи!

3

Розмір доходу юрособи, визначений відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ПКУ, не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого п. 291.4 ПКУ для платників ЄП гр. 3, у кожному з таких календарних років:

— у році, що передує року, в якому юрособа подала заяву на резидентство в Дія Сіті;

— у році, в якому подана заява;

— у році, в якому юрособа набула статусу* резидента Дія Сіті;

— у році, наступному за роком, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті

1. Мова — про будь-який дохід, юрособи, отриманий протягом року в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); у вигляді безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)** та суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (останнє — тільки для платників ПДВ).

2. Граничний обсяг доходу складає розмір 1167 МЗП, встановленої на 1 січня відповідного року (для 2021 року це — 7002000 грн, для 2022 року — 7585500 грн).

Майте на увазі, що обмеження доходу критерієм, установленим для ЄП гр. 3, зовсім не означає, що платник єдиного податку зможе працювати «стартапом» Дія Сіті. Йому завадить у цьому норма п.п. 10 п.п. 298.2.3 ПКУ

4

У заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті зазначено про звернення до уповноваженого органу відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону № 1667

Тобто у заяві необхідно зазначити, що ви претендуєте саме на «стартап»-резидентство згідно з цією ч. 3 ст. 5

* Здебільшого це буде той самий рік, у якому подано заяву.

** Що розуміється під «безоплатно отриманими товарами (роботами, послугами)», див. у п. 292.3 ПКУ.

Увага! Якщо на 31 грудня календарного року, наступного за роком, коли юрособа-«стартап» стала резидентом Дія Сіті, вона буде відповідати всім 5 вимогам, передбаченим ч. 1 ст. 5 Закону № 1667 (див. першу таблицю), то ця юрособа продовжить перебувати у статусі резидента Дія Сіті. Тобто для досягнення відповідності «повноцінному» резиденту у «стартапа» є час від року до двох (залежно від дати вступу до резидентів Дія Сіті). Однак якщо ви плануєте й надалі залишитись резидентом, то середню зарплату (екв. 1200 євро) та кількість працюючих (від 9 осіб) необхідно витримувати із самого початку резидентства (див. першу таблицю)! Та ще й при цьому — не перевищувати розміру доходу 1167 МЗП у кожному з перших двох років резидентства!..

Контроль за дотриманням резидентами вимог

Якщо ви відповідаєте якимось зі згаданих «наборів» вимог-критеріїв та прагнете стати резидентом Дія Сіті, подавайте Заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті у електронному вигляді онлайн через портал Дія Сіті. Більш детально щодо механізму переходу й оформлення заяви читайте матеріал «Переходимо до Дія Сіті» в «Податки & бухоб лік», 2022, № 74).

Що ж до питання контролю та спеціального звітування, його регулює ст. 13 Закону № 1667 (ср. ).

До закінчення шостого повного календарного місяця перебування резидентом Дія Сіті юрособа повинна подати до Мінцифри звіт про відповідність усім згаданим вимогам («повноцінні» — вимогам ч. 1 ст. 5, «стартапи» — ч. 3 ст. 5)* за підсумками перших трьох повних календарних місяців перебування у статусі резидента. Крім того,

«повноцінні» резиденти Дія Сіті повинні з таким звітом подати й аудиторський висновок за підсумками перевірки тверджень, викладених у їх початковому звіті про відповідність

* Наведені нами вище у двох таблицях (відповідно).

Аудит-висновок Мінцифри може вимагаи й від «стартапу» (якщо будуть розбіжності звіту з фінзвітністю).

Окрім того, не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, усі резиденти Дія Сіті зобов’язані подавати до Мінцифри звіт про відповідність вимогам ст. 5 з висновком незалежного аудитора. Щодо даних, які має містити річний звіт, див. ч. 4 ст. 13 Закону № 1667. А от фіскали контролювати дотримання більшості зі згаданих вимог, мабуть, зможуть лише на планових перевірках.

Водночас ще раз нагадаємо: постановою КМУ від 29.03.2022 № 382 установлено, що до 1 січня календарного року, який настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування воєнного стану, подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та незалежного аудиторського висновку, що передбачені ст. 13 Закону № 1667, не вимагається (детальніше щодо «воєнних» послаблень читайте матеріал «Воєнні послаблення для резидентів Дія Сіті» у «Податки & бухоблік», 2022, № 74). Тож питання контролю за дотриманням деяких вимог-критеріїв на час війни поки що відкладається. А там: поживемо — побачимо…

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі