Теми статей
Обрати теми

Воєнні послаблення для резидентів Дія Сіті

Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Жовтень, 2022/№ 74
Друк
Через початок війни не всі ІТ-компанії, які стали резидентами Дія Сіті чи хотіли б ними стати, можуть кожного місяця дотриматися всіх вимог, які дають їм змогу перебувати на цьому спеціальному режимі. У зв’язку з цим для них, як і для більшості платників податків, на час військового стану (ВС) були введенні певні послаблення. Що це за послаблення? Давайте розбиратися.

Що НЕ можна порушити

У Законі № 1667* не тільки прописано вимоги до ІТ-компаній, при виконанні яких вони можуть стати резидентом Дія Сіті, а й наведено випадки, коли позбавляють такого резидентства.

* Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-ІХ.

Перелік таких випадків перелічено у ст. 9 Закону № 1667. Так, відповідно до п. 1 ст. 9 Закону № 1667 юрособу, яка стала резидентом Дія Сіті, можуть позбавити цього статусу, якщо вона:

1) подасть заяву про припинення статусу резидента Дія Сіті. Тобто мова йде про самостійну відмову від перебування у статусі резидента Дія Сіті;

2) не буде відповідати вимогам, визначеним ст. 5 Закону № 1667, і про це стане відомо Мінцифри зі звіту про відповідність та/або незалежного висновку, який періодично подають резиденти Дія Сіті (про подання таких звітів читайте нижче).

Мова йде про дотримання ІТ-компанією 5 основних вимог, які дають змогу стати резидентом Дія Сіті. Перелік таких вимог наведено у ст. 5 Закону № 1667 (про усі вимоги, які дають право юрособі бути резидентом Дія Сіті, читайте у статті «Критерії для Дія Сіті та контроль за їх дотриманням» // «Податки & бухоблік», 2022, № 74, тому знову їх нагадувати не будемо).

Скажемо тільки те, що юрособа, яка стала резидентом Дія Сіті і бажає довго і плідно працювати як резидент Дія Сіті, має дотримуватися усіх вимог, наведених у ст. 5 Закону № 1667, протягом усього строку резидентства (п. 1 ст. 13 Закону № 1667).

У випадку невиконання певних вимог із ст. 5 Закону № 1667 юрособу можуть позбавити гордого ім’я «резидент Дія Сіті»

При цьому втратити статус резидента Дія Сіті можна відразу (протягом п’яти робочих днів), як Мінцифри стане відомо про порушення вимог ст. 5 Закону № 1667 із звіту про відповідність та/або незалежного висновку, який періодично подають резиденти Дія Сіті до Мінцифри (про подання таких звітів у воєнний час читайте нижче);

3) не буде взагалі здійснювати видів ІТ-діяльності, які дають право бути резидентом Дія Сіті (порушить вимоги п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667), чи стала відповідати одній із обставин, яка унеможливлює перебування у статусі резидента Дія Сіті. Перелік таких обставин наведено у п. 2 ст. 5 Закону № 1667 (наприклад, юрособа не розкрила інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та/або не подала інформації про структуру власності, протягом більш як 30 днів має податковий борг у сумі більше 10 мінзарплат тощо).

При цьому щоб юрособу позбавили статусу резидента Дія Сіті з цих підстав, дані про такі порушення Мінцифри має довідатися на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем (держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав або міжнародні міжурядові організації) або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством;

4) порушує строк подання до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку більш як на 20 робочих днів з дня спливу граничного строку, встановленого для подання відповідних документів;

5) повторно послідовно порушує строки подання до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку;

6) останнє порушення — набрання законної сили рішенням суду, яким установлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним ст. 5 Закону № 1667.

Як бачимо, позбавити юрособу статусу резидента Дія Сіті можуть з багатьох причин. А у зв’язку з початком війни ризик потрапити у халепу (не виконати одну з вимог перебування у статусі резидента Дія Сіті) стає набагато більшим. Тому законодавці на час воєнного часу обмежили випадки, в яких ІТ-компанія може втратити статус резидента Дія Сіті.

Що змінив воєнний час

Щоб дати право навіть у час дії ВС ІТ-компаніям користуватися благами Дія Сіті та довго і плідно працювати, Кабмін на час дії ВС обмежив право Мінцифри позбавляти ІТ-компанії статусу резидента Дія Сіті.

Чому саме Кабмін ввів таке обмеження, а не, наприклад, ВРУ. Річ у тому, що ст. 12 Закону № 1667 надано Кабміну право не тільки визначати подання звіту про відповідність резидента Дія Сіті та незалежного висновку, а й здійснювати інші повноваження, визначені Законом № 1667. Тому Кабмін вважає, що саме цією нормою Закону № 1667 йому надано право встановлювати особливі правила позбавлення ІТ-компаній статусу резидента Дія Сіті.

На виконання цієї статті Закону № 1667 Кабмін постановою від 29.03.2022 № 382 (далі — постанова № 382) установив на час дії ВС певні послаблення у випадку невиконання резидентами Дія Сіті вимог, які дають їм право носити це горде звання.

Так, відповідно до цієї постанови

на період дії ВС та до 1-го числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування ВС (якщо ВС закінчиться 21.11.2022, то до 01.12.2022) не застосовуються деякі положення «скасовуючої» ст. 9 Закону № 1667

А саме під час дії ВС Мінцифри має право прийняти рішення про втрату ІТ-компанією статусу резидента Дія Сіті виключно тільки у двох випадках:

1) резидент Дія Сіті сам подасть заяву про припинення статусу резидента Дія Сіті;

2) резидент Дія Сіті не буде взагалі здійснювати дозволені види ІТ-діяльності (тобто порушить вимоги п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону № 1667) чи виконає одну з обставин, яка унеможливлює перебування у статусі резидента Дія Сіті.

Всі інші випадки, коли Мінцифри могло позбавити ІТ-компанію у мирний час статусу резидента Дія Сіті, відповідно до ст. 9 Закону № 1667 застосовувати не можна. При цьому, на наш погляд, норми постанови № 382 прописані так, що усі інші підстави для позбавлення юрособи статусу резидента Дія Сіті, крім вищенаведених, не застосовуватимуться на час дії ВС та до 1-го числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування ВС. Тому вважаємо, що якщо під час дії ВС юрособа порушить одну із «непрацюючих» у цей час підстав для позбавлення статусу резидента Дія Сіті і цей факт виявить Мінцифри після ВС, то позбавити юрособу такого статусу за ці порушення у час дії ВС Мінцифри не повинне. Але як воно буде на практиці, поки що сказати важко, треба дочекатися офіційної думки Мінцифри.

Втім, формально виходить так, що до кінця місяця, в якому закінчиться ВС, ІТ-компанія може не перейматися за те, що:

— не дотримується однієї чи декількох вимог ст. 5 Закону № 1667, що дають право працювати як резидент Дія Сіті, а саме не дотримало розміру середньої місячної винагороди на рівні не менш ніж 1200 євро, середньооблікової кількості працівників на рівні не менше 9 осіб тощо;

несвоєчасно (із запізненням більш як на 20 робочих днів) буде подано до Мінцифри звіт про відповідність та/або незалежний висновок. Це стосується і випадку повторного послідовного порушення строку подання цієї звітності;

набере законної сили рішення суду про встановлення обставин невідповідності резидента Дія Сіті законодавчо встановленим вимогам.

Інша справа, що при порушенні критеріїв може виникнути питання із застосуванням пільги з ПДФО згідно з п.п. 170.141.5 ПКУ (див. статтю «Оподаткування доходів фізосіб резидентом Дія Сіті» // «Податки & бухоблік», 2022, № 74).

Отже, як бачимо, на час ВС ІТ-компанія, яка стала резидентом Дія Сіті, має просто працювати за спеціальністю, тобто займатися ІТ-діяльністю і не порушувати фундаментальних вимог цього спеціального режиму, що прописані у п. 2 ст. 5 Закону № 1667.

Військове звітування

Крім введених на час дії ВС послаблень, пов’язаних із дотриманням вимог, які дають право бути резидентом Дія Сіті, Кабмін вищезгаданою постановою також увів певні послаблення з приводу подання ІТ-компаніями звітності, визначеної Законом № 1667.

Мова йде про послаблення у поданні:

звіту про відповідність;

незалежного висновку резидентами Дія Сіті. Такий звіт видає суб’єкт аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у звіті про відповідність за певний період.

Нагадаємо, що за загальними правилами звіт про відповідність разом із незалежним висновком суб’єкта аудиторської діяльності резиденти Дія Сіті подають:

вперше не пізніш як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті (початковий звіт). Зверніть увагу: цей звіт має містити звіт за перші 3 місяці резидентства (3 місяці, починаючи з наступного календарного місяця, в якому набуто статусу резидента Дія Сіті);

— у подальшому щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Крім того, інколи резиденту Дія Сіті доводиться подавати у Мінцифри і окремо сам незалежний висновок. Робити це доведеться протягом 60 днів з дня отримання запиту від Мінцифри (ст. 13 Закону № 1667).

Через початок війни не всі резиденти Дія Сіті змогли своєчасно подати початковий звіт про відповідність та незалежний висновок. Його неподання, як ми уже сказали вище, може бути причиною для позбавлення ІТ-компанії статусу резидента Дія Сіті.

І хоча на час дії ВС через неподання такої звітності Мінцифри не позбавляє ІТ-компанію статусу резидента Дія Сіті, все ж Кабмін вирішив на час дії ВС ввести послаблення щодо подання такої звітності.

А саме постановою № 382 встановлено, що

до 1 січня календарного року, що настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування ВС, подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та незалежного висновку не вимагається

За найкращими прогнозами ВС може скінчитися 21.11.2022. Таким чином, протягом 2022 року ні звіт про відповідність, ні незалежний висновок, наданий аудитором, до Мінцифри не подаються. А от з 01.01.2023 (якщо ВС закінчиться у 2022) вимоги про подання цієї звітності будуть працювати у звичайному режимі.

Податкові послаблення

Для резидентів Дія Сіті незалежно від того, обрали вони сплату податку на прибуток за звичайними правилами чи за специфічними (у вигляді податку на виведений капітал), жодних особливих податкових послаблень через ВС не введено.

Будуть діяти всі ті ж послаблення, що встановлені ПКУ для інших платників податків. Тобто у разі неможливості виконати податковий обов’язок під час ВС, виконати його можна протягом 6 місяців після ВС (п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ) тощо.

Особливість можна виділити тільки одну: на час дії ВС резиденти Дія Сіті не можуть обрати спецЄП. На цьому акцентують увагу фіскали у БЗ 108.01.01 (ср. ).

Пояснюють вони це вимогами п.п. 10 п.п. 298.2.3 ПКУ, яка зобов’язує перейти на загальну систему у разі набуття юрособою статусу резидента Дія Сіті з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому платник податку набув статусу резидента Дія Сіті. Тобто фіскали вважають, що сам факт перебування ІТ-компанії у статусі резидента Дія Сіті автоматично позбавляє їх права бути платником спецЄП. Тобто вони натякають, що ІТ-компанії резидентів Дія Сіті на спецЄП не пустять.

Якщо ж якось ІТ-компанії — резиденту Дія Сіті вдасться просочитися у лави платників спецЄП, то їх все одно позбавлять такого статусу, спираючись на вимоги п.п. 10 п.п. 298.2.3 ПКУ.

Висновки

  • На час дії ВС переважна більшість причин, які могли позбавити ІТ-компанію статусу резидента Дія Сіті, не працюють.
  • Подавати звіт про відповідність і незалежний висновок до кінця року, в якому закінчиться ВС, резиденти Дія Сіті не будуть.
  • Для резидентів Дія Сіті діють ті ж воєнні податкові послаблення, що і для звичних платників податків.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі