Теми статей
Обрати теми

Повернення товарів/передоплат: як відобразити в обліку?

Вишневський Михайло, податковий експерт
Договірні умови через низку обставин можуть переглядатися. Товар може не влаштовувати покупця за якістю або своїми характеристиками, виявитися не того асортименту або неповної комплектації. Повернення товару може вимагати і продавець, якщо покупець не квапиться з оплатою. Тому може бути прийняте рішення про повернення товару/передоплати. Про те, як операції повернення відобразити в обліку, зараз поговоримо. Поверненням у єдиноподатників буде присвячена окрема стаття.

Повернення товарів/передоплат — не рідкість. Ось ключові підстави для цього згідно із ЦКУ.

Так, покупець має право повернути товар і вимагати повернення передоплати :

— при істотному порушенні вимог до якості товару (ч. 2 ст. 678 ЦКУ);

— якщо приналежності товару або документи на нього не передані продавцем у встановлений строк (ч. 2 ст. 666 ЦКУ);

— якщо товар поставлений продавцем у меншій кількості (ч. 1 ст. 670 ЦКУ);

— якщо продавець передав товар (частину товару) з порушенням асортименту, визначеного умовами договору (ч. 1 і 2 ст. 672 ЦКУ);

— якщо продавець передав покупцеві некомплектний товар і не доукомплектував його в розумний строк (ч. 2 ст. 684 ЦКУ).

У свою чергу, продавець має право вимагати повернення товару покупцем (ч. 2 ст. 697 ЦКУ), якщо:

— покупець прострочив оплату товару і порушив строк оплати товару, встановлений у договорі;

— не настали обставини, за яких право власності на товар переходить до покупця.

А чи може покупець повернути оплачений товар? За загальними правилами виконані належним чином зобов’язання (тобто якщо товар належної якості/асортименту/комплектації поставлений і оплата за нього отримана) вважаються припиненими (ч. 1 ст. 599 ЦКУ) і перегляду не підлягають. А це, у свою чергу, означає, що сторони не мають права вимагати повернення виконаного ними по зобов’язаннях (якщо інше не передбачене договором або законом, ч. 4 ст. 653 ЦКУ). Тому якщо все ж у такому разі згодом прийнято рішення повернути товар, то такі операції оформляють уже не як повернення, а як зворотне постачання.

Інша річ, якщо можливість повернення товару передбачена договором за згодою сторін (ч. 2 ст. 214 ЦКУ) — тоді покупець може повернути оплачений товар, оскільки така можливість прямо випливає з договору. Або ж якщо договірні зобов’язання виконані неналежно (див. ситуації, перелічені вище, коли договір вважається не виконаним і зобов’язання продовжує існувати) — у такому разі можливість повернення оплаченого товару покупцем прямо передбачена законом (і є законним правом покупця).

Також у зв’язку з воєнним станом нагадаємо, що форс-мажор (а війна — це форс-мажор, див. лист ТПП від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1) звільняє тільки від відповідальності за договором (санкцій: штрафів, пені тощо). А ось від виконання договірних зобов’язань не звільняє. Тому сторони не можуть, прикриваючись форс-мажором, скажімо, не виконувати договір через війну (наприклад, покупець не оплачувати товар / не повертати його на вимогу продавця, а продавець — не відвантажувати товар / не повертати на вимогу покупця оплату). Детальніше про форс-мажор див. статтю «Чи можна не виконувати договір через війну?» в «Податки & бухоблік», 2022, № 26.

Тепер про те, як повернення товарів/передоплат відобразити в обліку.

Повернення товарів

Бухоблік. При поверненні товару покупцем:

— продавець коригує раніше відображений дохід: Дт 704 — Кт 361 (використовуючи для цього субрахунок 704 «Вирахування з доходу») і раніше нараховані ПЗ з ПДВ (методом «червоне сторно»): Дт 704 — Кт 643/2 і Дт 643/2 — Кт 641/ПДВ, а

— покупець відображає повернення товару: Дт 631 — Кт 28 (чи записом методом «червоне сторно»: Дт 28 — Кт 631), а також коригує ПК з ПДВ (методом «червоне сторно»): Дт 641/ПДВ — Кт 631.

При цьому оформляють накладну на повернення товару. Щоправда, затвердженої форми видаткової накладної на повернення товару немає (як немає і типової форми видаткової накладної). Тому зазвичай у такому разі складають ту ж видаткову накладну, в назві якої зазначають: «Накладна на повернення» або «Повернення постачальникові». Причому покупець і продавець товару в ній місцями не міняються (оскільки зворотного продажу при поверненні товару не відбувається).

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку операції з повернення товарів відображаються за бухобліковими правилами. Жодних коригувань фінрезультату (податкових різниць) для таких операцій ПКУ не передбачено.

ПДВ. При поверненні товару сторонам необхідно провести коригування ПДВ (відповідно до ст. 192 ПКУ). Для цього продавцеві треба відкоригувати ПЗ (на підставі зареєстрованого зменшуючого РК), а покупцеві — відкоригувати ПК (у періоді перерахунку, навіть якщо РК не зареєстрований). Детальніше про ПДВ-коригування при поверненнях див. «Повернення і ПДВ» // «Податки & бухоблік», 2022, № 68.

Приклад. Продавець відвантажив покупцеві товар вартістю 12000 грн (у тому числі ПДВ — 2000 грн). Первісна вартість реалізованого товару — 7000 грн. Згодом покупець повернув продавцеві товар у зв’язку з неналежною якістю.

В обліку операції з повернення товару відобразяться таким чином:

Таблиця 1. Облік повернення товару

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

У ПРОДАВЦЯ

Відвантаження товару

1

Відвантажено товар покупцеві

361

702

12000

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

702

641/ПДВ

2000

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

7000

Повернення товару

4

Оприбутковано повернений покупцем товар (методом «червоне сторно»)

902

281

7000

5

Відкориговано дохід за поверненим товаром

704

361

12000

6

Відкориговано ПЗ з ПДВ:

— складено зменшуючий РК

704

643/2*

2000

— зменшено ПЗ з ПДВ (методом «червоне сторно») після реєстрації зменшуючого РК покупцем

643/2

641/ПДВ

2000

* Рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 643/2 «Податкові зобов’язання: РК без реєстрації» для обліку розриву в часі між складанням зменшуючого РК і його реєстрацією в ЄРПН.

У ПОКУПЦЯ

Отримання товару

1

Оприбутковано товар, отриманий від продавця

281

631

10000

2

Відображено ПК з ПДВ (за наявності зареєстрованої ПН)

644/1*

631

2000

641/ПДВ

644/1

2000

* До отримання від продавця зареєстрованої ПН і виникнення права на ПК рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 644/1 «Податковий кредит не підтверджений».

Повернення товару

3

Повернено неякісний товар продавцеві

631

281

10000

4

Відкориговано ПК з ПДВ (методом «червоне сторно») в періоді перерахунку — повернення товару

641/ПДВ

631

2000

Повернення передоплат

Бухоблік. У продавця сума отриманої передоплати не включається в доходи (п. 6.3 НП(С)БО 15), а в покупця сума перерахованої передоплати не включається у витрати (п. 9.2 НП(С)БО 16). А тому і при поверненні передоплати жодної необхідності в коригуванні доходів продавцем / витрат покупцем не виникне.

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку операції з повернення передоплат облікуються за бухобліковими правилами. Ну а оскільки, як зазначалося, суми передоплати не потрапляють у продавця в доходи, а в покупця у витрати, то на фінрезультат операції з повернення передоплати жодним чином не вплинуть.

ПДВ. А ось у ПДВ-обліку діє правило першої події. Тому за передоплатою продавцем уже були ПЗ (п. 187.1 ПКУ), а покупцем (на підставі зареєстрованої ПН) відображено ПК (п. 198.2 ПКУ). А отже, при поверненні передоплати сторони повинні здійснити коригування ПДВ (п. 192.1 ПКУ). І продавець повинен відкоригувати ПЗ з ПДВ (після реєстрації зменшуючого РК покупцем), а покупець — зменшити ПК (у періоді перерахунку, навіть без РК).

Приклад. Покупець перерахував продавцеві передоплату за товар у сумі 18000 грн (у тому числі ПДВ — 3000 грн). Проте зважаючи на відсутність товару на складі договір розірвано. Продавець повернув покупцеві суму передоплати.

В обліку операції з повернення передоплати відобразяться таким чином:

Таблиця 2. Облік повернення передоплати

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

У ПРОДАВЦЯ

Отримання передоплати

1

Отримано передоплату від покупця

311

681

18000

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

3000

Повернення передоплати

3

Повернено передоплату покупцеві

681

311

18000

4

Відкориговано ПЗ з ПДВ:

— складено зменшуючий РК

643

643/2

3000

— зменшено ПЗ з ПДВ (методом «червоне сторно») (після реєстрації зменшуючого РК покупцем)

643/2

641/ПДВ

3000

У ПОКУПЦЯ

Перерахування передоплати

1

Перераховано передоплату продавцеві

371

311

18000

2

Відображено ПК з ПДВ (за наявності зареєстрованої ПН)

644/1

644/ПДВ

3000

641/ПДВ

644/1

3000

Повернення передоплати

3

Повернено передоплату продавцем

311

371

18000

4

Відображено коригування ПК з ПДВ (методом «червоне сторно») в періоді перерахунку — повернення передоплати

641/ПДВ

644/ПДВ

3000

Висновки

  • У бухгалтерському обліку при поверненні товару покупцем продавець коригує раніше відображений дохід, використовуючи для цього субрахунок 704 «Вирахування з доходу». При поверненні передоплати необхідності в коригуванні доходів/витрат не виникне.
  • У податковоприбутковому обліку операції з повернення товарів/передоплат облікуються за бухобліковими правилами.
  • При поверненні товарів/передоплати необхідно провести коригування ПДВ.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі