Теми статей
Обрати теми

Не окладом єдиним: враховуємо коливання курсу через інші складові зарплати

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Вересень, 2022/№ 72
Друк
Найчастіше до валюти прив’язують саме оклади (тарифні ставки) працівників. Проте радимо вам звернути увагу на інші складові зарплати. В їх розрахунок роботодавці також можуть «зашити» механізм коригування суми виплати залежно від курсу обраної валюти. В такому випадку оклад (тарифну ставку) встановлюємо в гривнях, а елементом дотягування загальної суми зарплати до бажаного рівня в валюті слугуватиме інша складова зарплати. Розповідаємо, як це працює.

До складу заробітної плати входять основна зарплата, додаткова зарплата (доплати, надбавки, премії, винагороди, індексація зарплати тощо) та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Порядок розрахунку деяких складових зарплати закріплено на законодавчому рівні. Тож тут не пофантазуєш. Проте є виплати, розрахунок яких може встановлювати роботодавець. Ось на них і звернемо нашу увагу.

Пропонуємо три варіанти, які дають можливість виконати поставлену задачу, — забезпечити прив’язку зарплати до валюти.

Варіант 1 — премія

Премія — це елемент матеріального стимулювання працівників. Її сума може залежати від декількох факторів. Також

роботодавець може закласти в розрахунок премій певний механізм прив’язки до валюти

Наприклад, розмір щомісячної премії (П) може визначатися за такою формулою:

П = Пп х К - ЗПосн,

де Пп — показник преміювання. Його величина дорівнює сумі зарплати у валюті, про яку домовилися сторони при укладанні трудового договору;

К — курс валюти на певну дату, наприклад, на перше або останнє число місяця, за який нараховується зарплата;

ЗПосн — сума основної зарплати працівника в гривнях з розрахунку повністю відпрацьованого місяця в умовах повної занятості.

А щоб врахувати час, невідпрацьований працівником, можна в Положенні про преміювання чи в іншому документі, що регулює ці питання, прописати, що

«У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці премія виплачується пропорційно до виконаної норми праці».

Давайте розглянемо приклад.

Приклад 1. Працівник прийнятий на роботу з 1 липня 2022 року. На підприємстві використовується почасово-преміальна система оплати праці. Оклад працівника — 14000 грн. Відповідно до Положення про преміювання щомісячна сума премії виплачується за наявності фінансових можливостей, а її розрахунок здійснюється за формулою, наведеною вище.

Сторони домовилися, що загальна сума зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць в умовах повної зайнятості складатиме 500 доларів США в перерахунку за курсом НБУ на перше число місяця, за який вона виплачується. Тобто маємо показник преміювання (Пп) — 500.

Розрахуємо зарплату працівника за липень та серпень 2022 року за умови, що ці місяці він відпрацював повністю.

Липень 2022 року. Сума основної зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць — 14000 грн.

Сума щомісячної премії складе:

500 $ х 29,2549 грн/$ - 14000 грн = 627,45 грн,

де 29,2549 — курс НБУ гривні до долара США на 01.07.2022.

Загальна сума зарплати працівника за липень 2022 року складе:

14000 + 627,45 = 14627,45 (грн).

Серпень 2022 року. Сума основної зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць — 14000 грн.

Сума щомісячної премії:

500 $ х 36,5686 грн/$ - 14000 грн = 4284,30 грн,

де 36,5686 — курс НБУ гривні до долара США на 01.08.2022.

Загальна сума зарплати працівника за серпень 2022 року складе:

14000 + 4284,30 = 18284,30 (грн).

Якщо запропонований варіант є зручним для вас, то для втілення його у життя дійте таким чином.

Крок 1. Визначаємося із системою оплати праці. Вона повинна передбачати виплату премії працівникові. Це, наприклад, — почасово-преміальна система оплати праці.

Якщо система оплати праці на вашому підприємстві інша і ви вирішите її змінити за ініціативою роботодавця, то це буде зміною істотних умов праці. Тому обов’язково повідомте про таку зміну працівників, як того вимагає ч. 3 ст. 32 КЗпП. Проте у період дії воєнного стану таке попередження не обов’язково робити за два місяці (див. ч. 2 ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136). Тож зміни можна вводити в дію відразу після затвердження нової системи оплати праці та ознайомлення з нею працівників.

Крок 2. Встановлюємо працівникові оклад (тарифну ставку) в гривнях. При визначенні його розміру врахуйте, що додатково до окладу працівник отримуватиме щомісячну премію, за рахунок якої загальна сума зарплати працівника дотягнеться до заздалегідь обумовленої валютної величини.

Крок 3. Фіксуємо в Положенні про преміювання (іншому нормативному акті роботодавця, що регулює оплатні питання) розмір показника преміювання (Пп), який використовуєте при розрахунку суми премії працівникові.

Увага! Радимо не використовувати для працівників, які займають однакові посади (виконують однакові роботи), різні коефіцієнти преміювання. Чому? Такі дії можуть бути розцінені Держпраці як дискримінація тих працівників, які займають такі ж посади, як і їх колеги, але мають менший показник преміювання.

Якщо ж система оплати праці, що діє на вашому підприємстві, не передбачає виплату премії і ви не хочете її змінювати, тоді пропонуємо вам звернути увагу на варіант з валютною індексацією.

Варіант 2 — валютна індексація

А чому б ні? Законодавчих заборон для роботодавця на введення ще й валютної індексації зарплати працівників немає.

Валютна індексація входитиме до складу додаткової заробітної плати працівника разом зі звичайною індексацією

Для розрахунку суми валютної індексації (І) пропонуємо використовувати таку формулу:

І = Іп + (Іс х (Кп - Кб)),

де Іп — початкова сума індексації. Її величина дорівнює різниці між перерахованою в гривні за відповідним курсом сумою заробітної плати працівника в базовому місяці й встановленим працівникові окладом (тарифною ставкою). Базовий місяць роботодавець встановлює самостійно. Це може бути, наприклад, місяць, в якому працівника прийнято на роботу та/або місяць підвищення окладів за посадою, на яку приймається працівник. Для визначення в базовому місяці суми перерахованої зарплати використовується базовий курс валюти (Кб);

Іс — індексаційна складова. Її величина дорівнює сумі зарплати у валюті, про яку домовилися сторони трудового договору;

Кп — поточний курс валюти;

Кб — базовий курс валюти.

Кп і Кб — визначаються на заздалегідь обумовлену дату, наприклад на перше або останнє число місяця, за який нараховується зарплата.

Щоб урахувати час, не відпрацьований працівником у відповідному місяці, слід у документі, яким запроваджується валютна індексація, прописати, що

«У разі коли працівник працює неповний робочий та/або не відпрацював частину місяця з будь-яких причин, сума валютної індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу».

Приклад 2. Працівник прийнятий на роботу з 1 липня 2022 року. На підприємстві введена почасова система оплати праці. Оклад працівника — 14000 грн.

При укладені трудового договору сторони домовилися, що розмір зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць в умовах повної зайнятості складатиме 500 доларів США за курсом НБУ на 1-ше число місяця.

Роботодавець проводить валютну індексацію доходів.

Базовим місяцем визначено місяць прийняття працівника на роботу. Базовий курс валюти (Кб) — 29,2549 грн/$— курс гривні до долара США на 1-ше число місяця, в якому працівника було прийнято на роботу, тобто на 01.07.2022.

Сума початкової індексації (Іп) дорівнює:

500 $ х 29,2549 грн/$ - 14000 грн = 627,45 грн.

За поточний курс (Кп) взято курс НБУ на 1-ше число місяця, за який розраховується індексація.

Розмір індексаційної складової (Іс, відповідає розміру зарплати у валюті, про яку домовилися сторони трудового договору) — 500 $.

Розрахуємо зарплату працівника за липень та серпень 2022 року за умови, що ці місяці він відпрацював повністю.

Липень 2022 року. Сума основної зарплати працівника складе 14000 грн. Сума валютної індексації за липень дорівнює:

627,45 грн + (500 $ х (29,2549 грн/$ - 29,2549 грн/$)) = 627,45 грн,

де 29,2549 — курс гривні до долара США на 1 липня 2022 року.

Загальна сума зарплати за липень 2022 року:

14000 + 627,45 = 14627,45 (грн).

Серпень 2022 року. Сума основної зарплати працівника складе 14000 грн.

Сума валютної індексації:

627,45 грн + (500 $ х (36,5686 грн/$ - 29,2549 грн/$)) = 4284,30 грн,

де 36,5686 — курс гривні до долара США на 1 серпня 2022 року.

Загальна сума зарплати працівника за серпень 2022 року дорівнює:

14000 + 4284,30 = 18284,30 (грн).

Якщо варіант з розрахунком щомісячної валютної індексації вам до вподоби, для її запровадження на підприємстві діємо так.

Крок 1. Затверджуємо на підприємстві Положення про проведення валютної індексації. У ньому вказуємо перелік посад, за якими вона буде проводитися, умови її проведення і порядок розрахунку.

Крок 2. Установлюємо працівникові оклад у гривнях.

Крок 3. Фіксуємо в наказі (іншому нормативному акті роботодавця) розмір початкової суми індексації (Пп), який буде використовуватися підприємством при розрахунку суми валютної індексації конкретному працівникові, та порядок його перегляду, наприклад у випадку підвищення окладів (тарифних ставок).

Можливий й ще один варіант для того, щоб підтримувати рівень зарплати працівників на певному валютному рівні. Це — нарахування систематичної матеріальної допомоги.

Варіант 3 — систематична матеріальна допомога

Цей варіант передбачає за наявності фінансових можливостей нарахування матеріальної допомоги, наприклад, у зв’язку із нестабільною економічною ситуацією. Така допомога буде носити систематичний характер, вона належатиме до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Розмір суми цієї допомоги (МД) можна визначати за формулою:

МД = ЗПекв х К - ЗПосн,

де ЗПекв — сума зарплати у валютному еквіваленті, про яку домовилися сторони трудового договору;

К — курс валюти на певну дату, наприклад на перше або останнє число місяця, за який нараховується зарплата;

ЗПосн — сума основної зарплати працівника в гривнях.

Розмір матеріальної допомоги зазвичай не визначають пропорційно відпрацьованому часу. Проте за бажанням ви можете запровадити й таку опцію.

Мінуси цього варіанта. 1. Зазвичай матдопомога надається на підставі заяви працівника. Тож паперова робота збільшиться. 2. Матдопомога не враховується при розрахунку середньої зарплати згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 № 100 (ср. ). Врахуйте цей момент, якщо її суму визначатимете пропорційно відпрацьованому часу.

Якщо варіант з нарахуванням працівникам систематичної матеріальної допомоги у зв’язку із нестабільною економічною ситуацією вас влаштовує, зробіть такі кроки.

Крок 1. Передбачте у колективному договорі підприємства чи положенні про оплату праці можливість виплати матеріальної допомоги у зв’язку із нестабільною економічною ситуацією. Визначте правила розрахунку суми такої допомоги та перелік посад працівників, яким може надаватися така матдопомога.

Крок 2. При встановленні працівникові окладу (тарифної ставки) в гривнях майте на увазі, що додатково до основної зарплати працівник буде отримувати ще й матдопомогу, яка підтягне суму його зарплати до потрібного еквівалента в інвалюті.

Тож обирайте варіант, що є для вас найбільш прийнятним.

Висновки

  • Елементом дотягування загальної суми зарплати до бажаного рівня в валюті може бути складова зарплати, яка входить до фонду додаткової зарплати чи інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
  • При визначенні порядку розрахунку виплати, яка допоможе забезпечити бажаний рівень заробітної плати, рекомендуємо врахувати зайнятість працівника та виконання ним норми праці.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі