Теми статей
Обрати теми

Повідомлення про прийняття працівника: кодекс правил

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. З’явилося воно ще у 2015 році. Проте запитання на кшталт на кого подавати, а на кого ні, коли подавати, як виправити помилки та що буде за неподання, постійно звучать на практиці. Тож сьогодні пропонуємо знову повернутися до теми повідомлень.

Хто та на кого подає?

Форма Повідомлення про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту (далі — Повідомлення) затверджена постановою № 413*.

* Постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» від 17.06.2015 № 413.

Розроблена ця постанова на виконання двох законодавчих норм: (1) ч. 4 ст. 24 КЗпП та (2) ч. 1 ст. 23 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX (далі — Закон № 1667).

Частина 4 ст. 24 КЗпП зобов’язує будь-якого роботодавця повідомляти орган податкової служби про прийняття працівника на роботу. Відповідно до її положень працівник не може бути допущений до роботи без одночасного виконання таких окремих умов:

— без укладення трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням), та

— без повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу.

Частина 1 ст. 23 Закону № 1667 вимагає від резидента Дія Сіті повідомляти податківців про укладення гіг-контракту з гіг-спеціалістом до початку виконання робіт (надання послуг) за таким гіг-контрактом.

Таким чином, відповідно до наведених норм,

звичайні роботодавці інформують податківців про прийняття на роботу працівників за трудовими договорами (контрактами), а резиденти Дія Сіті — про прийняття на роботу працівників та укладення гіг-контрактів із гіг-спеціалістами

Разом з тим не потрібно подавати Повідомлення у випадку прийняття за трудовим договором (контрактом): (1) керівника підприємства та (2) членів виконавчого органу господарського товариства, відомості про яких включені до ЄДР. Повідомленням про їх прийняття є відомості, отримані органами ДПСУ з ЄДР (абзац п’ятий постановляючої частини постанови № 413).

А чи потрібно подавати Повідомлення про укладення гіг-контракту з гіг-спеціалістом, який за ним буде виконувати функції директора? Логічно припустити, що ні. Адже відомості про таку особу будуть внесені до ЄДР. Проте оскільки прямо такий випадок не зазначено в постанові № 413, радимо подати.

Майте на увазі! Під час дії воєнного стану роботодавці та резиденти Дія Сіті не звільняються від обов’язку подання Повідомлення про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту.

Розглянемо, як зазначені вимоги реалізовані в формі Повідомлення.

А що там у Повідомленні?

Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту складається з двох частин. У першій зазначаємо тип Повідомлення (початкове або скасовуюче) та наводимо відомості про страхувальника (роботодавця чи замовника — резидента Дія Сіті). У другій частині зазначаємо інформацію про укладений трудовий договір (контракт)/гіг-контракт. Тут серед іншого зазначаємо в реквізиті:

«5. Категорія особи» — категорію особи, щодо якої подаємо інформацію. Так, страхувальникам пропонується використовувати категорію особи:

— «1» — для відображення інформації про укладення трудового договору з найманим працівником за основним місцем роботи;

— «2» — про укладення трудового договору з працівником за сумісництвом;

— «3» — про укладення гіг-контракту з гіг-спеціалістом;

— «4» — про укладення з особою цивільно-правового договору (ЦПД).

Цікавий момент. Обов’язок подавати Повідомлення на осіб за ЦПД (категорія «4») не визначений жодним з нормативних актів. З цим погоджується Мінекономіки у листах від 21.01.2022 № 4711-06/3082-07 та від 28.01.2022 № 4706-06/4356-01, підкреслюючи, що

ні КЗпП, ні Закон № 1667, ні цивільне законодавство не вимагають від будь-якої із сторін цивільно-правового договору інформувати ДПС про його укладення

Тож на запитання «чи зобов’язані страхувальники інформувати про укладення з особою ЦПД» відповідь — ні, не зобов’язані. Разом з тим ви можете врахувати думку Мінекономіки про доцільність такого подання та інформувати про такі договори;

«7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)» — шукайте цей номер в одному з біометричних документів працівника/гіг-спеціаліста: в ID-картці чи в закордонному паспорті громадянина України (там, де фото, поле «Запис №/Record №»);

«9. Номер наказу або розпорядження про прийняття на роботу» — гіг-контракти (як і інші ЦПД) не оформлюють наказом/розпорядженням. Тож цей реквізит заповнюємо виключно за рядками про укладення трудового договору.

Що стосується реквізитів «10. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу / дата укладення гіг-контракту / дата укладення цивільно-правового договору» та «11. Дата початку роботи / початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом / початку виконання робіт (надання послуг) особою на підставі цивільно-правового договору», то, як правило, дати, що в них зазначаються, не збігаються. І це зрозуміло. Адже Повідомлення повинно бути подане до допуску працівника до роботи за трудовим договором (до початку виконання робіт (надання послуг) за таким гіг-контрактом).

Куди подаємо та яким способом

Куди подаємо. Подаємо Повідомлення до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку роботодавця/резидента Дія Сіті як платника ЄСВ.

При цьому податкова служба лише приймає від страхувальника Повідомлення. Далі інформація, що міститься в ньому, передається до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Держреєстру соцстрахування. ДПС не надає роз’яснення стосовно законодавства про працю в частині подання Повідомлення (див. БЗ 201.10).

Способи подання. У загальному випадку Повідомлення про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту подається засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

І тільки за відсутності технічної можливості подання зазначеним способом Повідомлення може надаватися у формі документа на папері разом із копією в електронній формі.

А ось варіанта подання виключно на папері не передбачено.

Строк подання

Резиденти Дія Сіті повинні повідомляти податківців про укладення гіг-контракту з гіг-спеціалістом до початку виконання ним робіт (надання послуг).

Роботодавцям потрібно подавати Повідомлення до ДПС після видання наказу про прийняття на роботу, але до фактичного допуску працівника до роботи

А чи можна подати Повідомлення в день допуску працівника до роботи?

Так, якщо працівник приступить до роботи пізніше, ніж буде подане Повідомлення. Наприклад, якщо працівник починає свою роботу о 12:00, а Повідомлення надано о 08:00, то приписи ст. 24 КЗпП порушені не будуть. Із цим погоджуються фахівці Держпраці (див. роз’яснення).

Однак для того щоб уникнути можливих непорозумінь з інспекторами праці, все ж рекомендуємо подавати Повідомлення напередодні першого робочого дня працівника.

Зрозуміло, що під час війни роботодавець або резидент Дія Сіті із незалежних від них обставин, зокрема, через відключення електрики, не завжди можуть своєчасно подавати Повідомлення. Держпраці у листі від 28.03.2022 № 1340/4/4.1-зв-22 роз’яснило, що у такому випадку важливо мати підтвердження намагання вчинити такі дії, щоб уникнути відповідальності.

Виправляємо помилки

Усі помилки — чи то у реєстраційному номері працівника/гіг-спеціаліста, чи то у виборі категорії особи тощо виправляють таким чином. Формують і подають до ДПС два Повідомлення: одне — з типом документа «скасовуюче» з помилковими рядками, інше — з типом документа «початкове» з правильними відомостями.

Зверніть увагу! У випадку, коли помилку потрібно виправити лише щодо одного працівника, а в Повідомленні було наведено інформацію щодо декількох працівників, наприклад трьох, то у скасовуючому/початковому Повідомленні слід зазначити лише того працівника, дані якого виправляються.

Чи можна виправити в уже поданому Повідомленні дату початку роботи? Вважаємо, що так. Заборони на такі дії постанова № 413 не містить.

Радує те, що

штраф за виправлення помилок, допущених у поданих Повідомленнях, не застосовується

Про це зазначило Мінсоцполітики у своєму листі від 22.06.2016 № 746/13/84-16 (ср. ).

А як бути, коли Повідомлення подали, а працівник передумав працювати у цього роботодавця?

Якщо працівник і роботодавець до дня початку роботи за трудовим договором дійшли згоди анулювати його (працівник надав заяву про відмову працювати, виданий наказ про скасування наказу про прийняття на роботу) — подаємо до ДПС скасовуюче Повідомлення.

А якщо працівник не вийшов на роботу і не надав пояснень із цього приводу? Подавати скасовуюче Повідомлення у такому разі, на нашу думку, не можна. Адже трудовий договір уже набрав чинності і розірвати його можливо тільки з підстав, передбачених КЗпП.

Якщо не подати

Відповідальність за неподання Повідомлення до допуску до роботи може загрожувати лише роботодавцям (їх посадовим особам) стосовно прийняття на роботу працівників за трудовими договорами (контрактами).

У такому разі, вважаємо, повинна застосовуватись відповідальність як за порушення інших вимог трудового законодавства. З цим погоджуються й суди (див., наприклад, постанову Миргородського міськрайонного суду Полтавської обл. від 16.04.2020 у справі № 552/1355/20).

За таке порушення роботодавець може отримати штраф у розмірі однієї мінзарплати (у 2023 році — 6700 грн, абзац десятий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Якщо ж порушення вчинене повторно протягом року, штраф зросте до двох мінзарплат (абзац одинадцятий ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Що стосується адмінвідповідальності, то до посадових осіб роботодавця (ФОП) може бути застосований адмінштраф від 510 до 1700 грн, ч. 1 ст. 41 КпАП.

Відповідальність за неподання Повідомлення про укладення гіг-конктракту з гіг-спеціалістом законодавством не передбачена

Також нічого не загрожує роботодавцеві та резиденту Дія Сіті у разі неподання Повідомлення про укладення звичайного ЦПД.

Висновки

  • Повідомлення про прийняття на роботу/укладення гіг-контракту подають роботодавці та резиденти Дія Сіті.
  • Роботодавці зобов’язані подавати Повідомлення про прийняття працівника на роботу до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
  • Резиденти Дія Сіті, що укладають гіг-контракт, повинні повідомляти податківців про укладення такого гіг-контракту з гіг-спеціалістом до початку виконання ним робіт (надання послуг).
  • Відповідальність за неподання Повідомлення передбачена лише для роботодавців стосовно працівників, з якими укладено трудові договори.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі