Теми статей
Обрати теми

Трудова доплата: згадати все

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Однією з мінімальних державних гарантій в оплаті праці є мінімальна заробітна плата (МЗП). Під час дії воєнного стану ніяких послаблень щодо обов’язковості дотримання цієї гарантії немає. Інструментом забезпечення МЗП є виплата так званої трудової доплати у випадку, коли заробіток працівника виявиться нижчим за МЗП. Нагадаємо основні правила застосування трудової доплати.

Суть трудової доплати

У ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) зазначено, що заробітна плата працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчою за розмір МЗП.

Норма праці — це норма виробітку, часу, обслуговування, чисельності (ст. 85 КЗпП).

Розглянемо, як слід застосовувати приписи ст. 31 Закону про оплату праці залежно від форми оплати праці працівників.

Оплата праці працівника, якому встановлено місячну (денну) тарифну ставку чи оклад та який виконав місячну норму праці, не може бути нижчою за МЗП в місячному розмірі

Розмір зарплати за місяць працівника, якому встановлено годинну тарифну ставку і який виконав годинну норму праці, не може бути нижчим добутку МЗП у годинному розмірі та норми робочого часу, встановленої йому на місяць, за який розраховується зарплата (див. приклад 5 нижче).

Оплата праці відрядника, відрядні розцінки якого розраховані виходячи з денної тарифної ставки та нормовані завдання встановлені з розрахунку на день та який виконав місячну норму праці, не може бути нижчою за МЗП у місячному розмірі (див. приклад 7 нижче).

Якщо ж у розрахунку відрядних розцінок брала участь годинна тарифна ставка і нормовані завдання встановлені в годинах, то зарплата відрядника за виконану норму праці не має бути нижчою за МЗП у погодинному розмірі за кожну відпрацьовану годину (див. лист Мінсоцполітики від 06.10.2017 № 19585/0/2-17/28, приклад 9 нижче).

А якщо працівник не виконав у повному обсязі місячну (годинну) норму праці чи уклав трудовий договір на умовах неповного робочого часу? Тоді мінзарплатну межу розраховуємо пропорційно виконаній нормі праці.

Зауважимо, що протягом усього 2023 року мінімальна зарплата дорівнює (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX):

— у місячному розмірі — 6700 грн;

— у погодинному розмірі — 40,46 грн.

Добре. Припустимо що фактична зарплата виявилася нижчою за МЗП. Що тоді? Доведеться розрахувати, нарахувати і виплатити працівнику трудову доплату до рівня мінзарплати.

Увага! Не плутайте трудову доплату з вимогою про сплату ЄСВ з МЗП. Про цю вимогу детально говоритимемо на онлайн-семінарі «Бухгалтерська трилогія 2023» 17-18-19 січня.

Коло (не) причетних та які виплати у грі?

Хто повинен? МЗП-гарантію встановлено для найманих працівників, тобто тих, хто працює за трудовими договорами (контрактами). А ось виплати за цивільно-правовими договорами (гіг-контрактами) поза грою.

Якщо нараховуємо зарплату найманому працівнику, то не має значення, за основним місцем роботи він працює чи за сумісництвом, є він громадянином України чи ні, тощо. Перед МЗП-гарантією всі наймані працівники рівні.

Увага!

Якщо працівник — внутрішній сумісник, то його зарплату, нараховану за кожною займаною ним посадою (виконуваною роботою) у роботодавця, порівнюємо з МЗП окремо

Які виплати у грі? Із мінімальною заробітною платою порівнюємо не голий оклад (тарифну ставку), а загальну суму зарплатних виплат, нарахованих працівнику в поточному місяці згідно з умовами трудового договору (оклад + доплати + надбавки + премія), за винятком:

— виплат, перелічених у таблиці нижче. Вони не беруть участі в порівняльних розрахунках;

— виплат, нарахованих у поточному місяці за минулі місяці у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок. Такі виплати відносимо до місяців, за які вони нараховані (тобто, по суті, перерозподіляємо складові зарплати в таких місяцях). На це звертає увагу Мінсоцполітики у своєму листі від 17.05.2017 № 1452/0/101-17.

Проте розуміємо, що якщо у працівника оклад чи тарифна ставка вища за МЗП, то з трудовою доплатою можна не заморочуватися. Її не буде ні за яких умов.

Виплати, які не включають до зарплати для порівняння з МЗП

№ з/п

Вид виплати

1

Виплати, перелічені в ст. 31 Закону про оплату праці:

— доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (наприклад, доплата за роботу у важких і шкідливих (особливо важких і особливо шкідливих) умовах праці за умовами атестації робочих місць, за використання дезінфікуючих засобів, за прибирання туалетів тощо)

— доплата за роботу в нічний час

— доплата за роботу в надурочний час

— надбавка за роз’їзний характер роботи

— премії до ювілейних і святкових дат

2

Виплати, нараховані за невідпрацьований час або не пов’язані з виконанням норм праці (див. листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 № 322/0/101-17/282, від 13.02.2017 № 294/0/101-17/282, від 17.05.2017 № 1452/0/101-17 і від 18.06.2018 № 1056/0/101-18), наприклад:

— відпускні та компенсація за невикористані дні відпусток

— оплата простою

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони здійснюються в робочий час (наприклад, середня зарплата, що зберігається за працівником, який уклав контракт добровольця тероборони, згідно зі ст. 119 КЗпП)

— оплата за період підвищення кваліфікації

— інші виплати, нараховані виходячи із середньої зарплати за невідпрацьований час

— систематична матеріальна допомога

3

Суми компенсації за затримку виплати зарплати (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 № 394/0/101-17/282)

4

Сума оплати днів відрядження виходячи із середньої зарплати* (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 № 391/0/101-17/282)

5

Виплати, які згідно з Інструкцією № 5 не належать до фонду оплати праці, зокрема:

— лікарняні (оплата перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності)

— допомога по вагітності та пологах

— матеріальна допомога разового характеру

— вихідна допомога

* При цьому сума оплати за період відрядження, розрахована за денним заробітком, входить до загальної суми зарплати для цілей порівняння з МЗП.

Отже, з виплатами, які включаємо до зарплати для порівняння з МЗП, розібралися. Підраховуємо загальну суму зарплати, що бере участь у порівнянні з МЗП, та визначаємо, чи буде трудова доплата. Розповідаємо, на що звернути увагу.

Порівнюємо з МЗП

Порівняльні розрахунки проводимо у зіставних умовах. Пояснимо.

Якщо працівник:

— виконав місячну (годинну) норму праці, то нараховану йому зарплату за місяць порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (МЗП у погодинному розмірі, помножена на норму праці);

— не виконав місячну (годинну) норму праці, наприклад у зв’язку з хворобою, відпусткою, прогулом, простоєм тощо та/або у разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, нараховану йому зарплату порівнюємо з МЗП, визначеною пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).

Якщо фактична зарплата вища за мінзарплатну межу, нараховуємо працівнику фактичну зарплату. Якщо ні — на різницю між цими величинами нараховуємо працівнику трудову доплату.

Виплачуємо трудову доплату одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця. Розраховувати її при виплаті зарплати за першу половину місяця (авансу) не потрібно.

Оподатковуємо трудову доплату та показуємо у звітності у складі зарплати.

Трудова доплата у прикладах

Приклад 1. Оклад працівника — 10000 грн. Він прийнятий на умовах неповного робочого часу (займає 0,5 штатної одиниці). Доплат, надбавок, премій немає. Січень 2023 року працівник відпрацював повністю.

Оклад працівника (10000 грн) вищий за МЗП, що діє в січні (6700 грн). Тож трудову доплату працівнику не нараховуємо. Загальна сума зарплати працівника за січень, розрахована з урахуванням зайнятості, складе: 10000 х 0,5 = 5000 (грн).

Приклад 2. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що оклад працівника дорівнює 6500 грн. Зарплата за січень з урахуванням зайнятості — 3250 грн.

Оклад (6500 грн) нижчий за МЗП (6700 грн). Інших нарахувань, окрім основної зарплати, немає. Тож матимемо справу з трудовою доплатою.

МЗП з урахуванням зайнятості складе: 6700 х 0,5 = 3350 (грн).

Трудова доплата дорівнює: 3350 - 3250 = 100 (грн).

Загальна сума зарплати за січень: 3250 + 100 = 3350 (грн).

Приклад 3. Працівникові (повна зайнятість) у січні 2023 року нараховано основну зарплату з окладу в сумі 6000 грн та доплату за суміщення посад у сумі 1200 грн. Січень відпрацьований повністю.

Загальна сума зарплати, яка бере участь у порівняльних розрахунках:

6000 + 1200 = 7200 (грн).

Вона вища за суму МЗП (6700 грн). Тож розраховувати трудову доплату не потрібно.

Приклад 4. Працівникові (повна зайнятість) у січні 2023 року нараховано основну зарплату з окладу у сумі 5500 грн, доплату за роботу у нічний час 400 грн, доплату за інтенсивність праці 550 грн та премію до ювілею 1000 грн. Січень відпрацьовано повністю.

У порівняльних розрахунках з МЗП братиме участь основна зарплата та доплата за інтенсивність праці. А ось доплату за роботу у нічний час та премію до ювілею не беремо до уваги (див. таблицю вище).

Загальна сума зарплати, яка бере участь у порівняльних розрахунках:

5500 + 550 = 6050 (грн).

Вона нижча за суму МЗП (6700 грн).

Тож розраховуємо трудову доплату: 6700 - 6050 = 650 (грн).

Загальна сума зарплати за січень складе: 5500 + 400 + 550 + 1000 + 650 = 8100 (грн).

Приклад 5. Годинна тарифна ставка робітника — 38 грн/год. Доплат, надбавок, премій немає. Підсумовуваний облік робочого часу. Січень 2023 року робітник відпрацював повністю згідно з графіком виходу на роботу (172 год).

Годинна тарифна ставка працівника (38 грн/год) нижча за МЗП у погодинному розмірі (40,46 грн). Інших нарахувань, окрім основної зарплати, немає. Тож матимемо справу з трудовою доплатою.

Основна зарплата за січень становить: 38 х 172 = 6536 (грн).

Розраховуємо мінзарплатну межу: 40,46 х 172 = 6959,12 (грн).

Сума трудової доплати складе: 6959,12 - 6536 = 423,12 (грн).

Загальна сума зарплати за січень становить: 6536 + 423,12 = 6959,12 (грн).

Зауважте, що дотягувати розраховану зарплату за січень ще й до МЗП у місячному розмірі (тобто до 6700 грн) не треба.

Якщо праця працівника оплачується виходячи з годинної тарифної ставки, орієнтуємося на МЗП у погодинному розмірі та годинну норму праці працівника

Приклад 6. Використовуючи умови прикладу 5, припустимо, що у січні працівникові буде нараховано винагороду за підсумками роботи за 2022 рік у сумі 5000 грн.

Загальна сума зарплати, яка бере участь у порівняльних розрахунках, дорівнює:

6536 + 5000 = 11536 (грн).

Оскільки вона перевищує МЗП (6700 грн), трудової доплати не буде.

Приклад 7. Розмір відрядної розцінки працівника на одну деталь — 28 грн/шт. (розрахована виходячи з денної тарифної ставки). Денна норма виробітку — 10 деталей. Січень відпрацьовано повністю на умовах повного робочого часу. Виготовлено 225 деталей при нормі 220 (норму виконано).

Визначимо суму основної зарплати працівника: 28 х 225 = 6300 (грн).

Оскільки відрядні розцінки розраховані виходячи з денної тарифної ставки, фактичну зарплату за місяць (6300 грн) порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (6700 грн). Фактична зарплата нижча за МЗП.

Сума трудової доплати становить: 6700 - 6300 = 400 (грн).

Загальна сума зарплати за січень дорівнює: 6300 + 400 = 6700 (грн).

Приклад 8. Використовуючи умови прикладу 7, припустимо, що через хворобу працівник у січні 2023 року відпрацював 12 з 22 робочих днів, передбачених графіком. Усього виготовлено 114 деталей при нормі 120 (норма не виконана з вини працівника).

Визначимо суму основної зарплати: 28 х 114 = 3192 (грн).

Розрахуємо відсоток виконання норми: 114 : 120 х 100 % = 95 %.

Січень не відпрацьований повністю через хворобу. Крім того, працівником не виконано норму праці. Отже, МЗП з урахуванням фактично відпрацьованих днів і відсотка виконання норми праці дорівнює:

6700 грн : 22 роб. дн. х 12 роб. дн. х 95 % : 100 % = 3471,82 грн.

Фактична зарплата працівника (3192 грн) нижча за пропорційну МЗП (3471,82 грн).

Трудова доплата складе: 3471,82 - 3192 = 279,82 (грн).

Загальна сума зарплати за січень становить:

3192 + 279,82 = 3471,82 (грн).

Приклад 9. Розмір відрядної розцінки дорівнює 170 грн/шт. (розрахована виходячи з годинної тарифної ставки). Норма часу на виробництво 1 деталі — 4 год/шт. Облік робочого часу ведеться в годинах. Січень працівник відпрацював повністю (176 год). Кількість виготовлених виробів за місяць — 44 шт. при нормі 44 шт. (норму праці виконано).

Визначимо суму основної зарплати: 170 х 44 = 7480 (грн).

Відрядні розцінки розраховані виходячи з годинної тарифної ставки. Тому в розрахунку мінімального розміру оплати праці братиме участь МЗП у погодинному розмірі. Визначаємо мінзарплатну межу, множачи МЗП у погодинному розмірі на годинну норму робочого часу: 40,46 х 176 = 7120,96 (грн).

Сума основної зарплати (7480 грн) вища за мінзарплатну межу (7120,96 грн). Тому трудову доплату працівникові не розраховуємо.

Якщо не виконали МЗП-вимогу

Ви вже знаєте, що МЗП є мінімальною державною гарантією в оплаті праці. У разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці на роботодавця може бути накладений фінансовий штраф у розмірі 2 МЗП (у 2023 році — 13400 грн) за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абзац п’ятий ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Проте в разі усунення порушення в повному обсязі до перевірки чи у визначений приписами Держпраці строк, зазначений штраф не застосовується. Це прямо передбачено ч. 6 ст. 265 КЗпП.

Щодо адмінвідповідальністі, яка накладається на посадових осіб роботодавця та ФОП за порушення трудового законодавства, то в загальному випадку можна отримати штраф від 510 до 1700 грн (ч. 1 ст. 41 КпАП). Складають протоколи щодо цих порушень представники Держпраці, а накладають штрафи суди (ст. 221 КпАП).

Строк для застосування адмінштрафів складає 3 місяці з дня вчинення порушення (для разових порушень) або з дня його виявлення (для триваючих порушень) (див. ст. 38 КпАП).

Висновки

  • Трудова доплата дорівнює різниці між МЗП, визначеною з урахуванням виконання місячної (годинної) норми праці, і фактичною зарплатою працівника.
  • Оплата праці працівників, яким установлені місячні (денні) тарифні ставки чи оклади, при виконанні місячної норми праці не може бути нижчою за МЗП у місячному розмірі.
  • Розмір заробітної плати за місяць працівника з годинною тарифною ставкою, що виконав годинну норму праці, не може бути нижчим добутку МЗП у годинному розмірі та норми робочого часу, встановленої йому на місяць.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі