Теми статей
Обрати теми

Декларуємо орендну плату за землю — 2023

Вишневський Михайло, податковий експерт
Як заповнювати декларацію з плати за землю землекористувачам, які орендують земельні ділянки державної або комунальної власності? Розповідаємо…

Загальні моменти звітування

Декларація з плати за землю є спільною для обох видів плати за землю — земельного податку та орендної плати. Відтак щодо орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності орендарі звітують за тією ж формою декларації, яку застосовують платники земельного податку. А саме — затвердженою наказом Мінфіну від 16.06.2015 № 560 (у редакції наказу Мінфіну від 18.02.2022 № 83).

Загальні правила подання орендної декларації — ті ж самі, що й тоді, коли звітуєте за земельний податок:

1) декларацію подаєте за місцезнаходженням орендованої земельної ділянки;

2) при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку (НГО) земельної ділянки (п. 286.2 ПКУ, див. БЗ 111.05). Надалі такий витяг треба подавати у разі затвердження нової НГО землі (п. 286.2 ПКУ, див. БЗ 111.05). І якщо такі зміни відбулися протягом року, то, за роз’ясненнями податківців, платник повинен уточнити декларацію починаючи з дати, з якої набрала чинності нова НГО (див. БЗ 111.05).

Ми вважаємо, що тут усе залежить від договору оренди.

Якщо у договорі не вказано конкретний розмір НГО, а написано, що беремо за даними із Кадастру, або розмір НГО вказаний і написано, що він автоматом міняється після зміни НГО, то тоді все як за земельним податком. Тобто змінилася НГО, змінилася вона і для орендної плати.

Але коли у договорі оренди розмір НГО вказаний і не має вказівки на автоматичну зміну НГО, а є лише згадка про те, що орендар або орендодавець можуть тільки ініціювати внесення змін до договору щодо зміни НГО, тоді допоки не буде змін, допоки ми застосовуємо стару НГО, взяту з договору;

3) звітувати з орендної плати треба за окремою орендною декларацією. Тобто якщо ви одночасно є платником і земельного податку, і орендної плати — ви не можете звітувати за обидві складові плати за землю однією декларацією (див. БЗ 111.05). Навіть якщо земельні ділянки, за які сплачуються земельний податок і орендна плата, знаходяться в межах однієї й тієї ж адміністративно-територіальної одиниці (код КАТОТТГ* той же).

* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затверджений наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290.

Вступна частина декларації

У вступній частині декларації з плати за землю жодних суттєвих особливостей для орендарів немає порівняно з платниками земельного податку (див. статтю «Земельний податок. Заповнюємо декларацію на 2023 рік» // «Податки & бухоблік», 2023, № 9). Тут слід пам’ятати лише про наступні очевидні правила:

1) декларації нумеруються окремо за кожним видом плати за землю та за кожним типом декларації. Тому орендні декларації слід нумерувати окремо від декларацій з позначкою «Земельний податок», а декларації з типом «Звітна» — окремо від декларацій з відміткою «Звітна нова» і «Уточнююча»;

2) у полі 1 вступної частини декларації позначку «Х» слід поставити навпроти поля «Орендна плата»;

3) якщо вибрали варіант із щомісячним звітуванням, то крім поля 1.1 «За ____ рік», вам слід заповнити і поле 1.2 «За __ місяць». У цьому полі зазначають номер місяця, за який звітуєте.

Основна частина декларації

В орендній декларації орендарі земельних ділянок державної або комунальної власності заповнюють розділи II «Розрахунок суми орендної плати» і III «Розрахунок (уточнення) податкового зобов’язання».

Заповнення розділу III орендної декларації нічим не відрізняється від заповнення його у земельній декларації. Та й узагалі в цьому розділі в декларації з типом «Звітна»/«Звітна нова» заповнюємо тільки рядок 3. Решта рядків — для уточнення податкового зобов’язання, тож зараз вони нам не знадобляться.

Зупинимося на особливостях заповнення розділу II (див. таблицю).

Пам’ятайте! Одиниці виміру у розділі ІІ орендної декларації зазначають:

— га — з чотирма десятковими знаками;

— кв. м — з двома десятковими знаками;

— грн — з двома десятковими знаками.

Порядок заповнення розділу ІІ орендної декларації

Номер колонки

Назва показника

2

Категорія земельних ділянок10 (хх.хх)

Тут наводять інформація щодо категорії / цільового призначення земельних ділянок. Вона має відповідати даним, що зазначені в договорі оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності. Проставляють номер арабськими цифрами (формат — XX.XX) згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок (додаток 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабміну від 07.10.2012 № 1051)

3 — 4

Документи, які засвідчують/підтверджують право користування

У цих колонках наводять:

— у колонці 3 — дату укладання договору оренди на земельну ділянку державної або комунальної власності у форматі «дд.мм.рррр»;

— у колонці 4 — серію та номер документа, який засвідчує чи підтверджує право користування земельною ділянкою — договору оренди на земельну ділянку державної/комунальної власності

5 — 6

Державна реєстрація прав користування (у разі наявності)

Дату і номер державної реєстрації прав користування земельною ділянкою зазначають лише за умови її проведення:

— у колонці 5 — дату держреєстрації права оренди земельної ділянки у форматі «дд.мм.рррр»;

— у колонці 6 — номер запису про державну реєстрацію таких прав

7

Дата закінчення терміну дії договору оренди (дд.мм.рррр)

Сюди вписують дату закінчення терміну дії договору оренди у форматі «дд.мм.рррр»

8 — 9

Період користування

Зазначають період користування земельною ділянкою:

— у колонці 8 відображають частку користування земельною ділянкою неповного місяця. Для її визначення кількість днів користування у місяці ділять на загальну кількість днів у місяці. Число наводять із чотирма десятковими знаками. Цю колонку заповнюють у річній декларації, тільки коли точно відомо, що протягом року скінчиться в середині якогось місяця строк договору оренди. Якщо ж землею користуються цілий місяць протягом усіх місяців року, то цей рядок лишають пустим;

— у колонці 9 показують кількість повних місяців користування земельною ділянкою. Якщо земельною ділянкою користуються цілий рік, то тут слід вказати — 12

10

Кадастровий номер земельної ділянки

(формат хххххххххх: хх:ххх:хххх)

Фіксують кадастровий номер орендованої земельної ділянки (формат — хххххххххх: хх:ххх:хххх)

11 — 12

Місце розташування об’єкта(ів) оподаткування13

Тут зазначають:

— у колонці 11 — код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташована земельна ділянка;

— у колонці 12 — адресу місця розташування земельної ділянки (згідно з правовстановлюючими документами)

13 — 14

Площа земельної ділянки15

Тут вказують дані про площу конкретної земельної ділянки:

— у колонці 13 наводять площу земельної ділянки, розташовану за межами населеного пунктуу га (з чотирма десятковими знаками);

— у колонці 14 зазначають площу земельної ділянки, розташовану в межах населеного пунктуу кв. метрах (з двома десятковими знаками).

Зауважте! Зараз площу земельної ділянки платник не може зазначати на свій вибір або в га, або в кв. метрах. Сьогодні, якщо земділянка — за межами населеного пункту, одиниця виміру — га, а якщо — у межах населеного пункту — кв. м.

Заповнювати в одному рядку обидві колонки 13 та 14 одночасно не допускається

15 — 16

Нормативна грошова оцінка16

У цих колонках зазначають НГО земельної ділянки залежно від того, проведена така оцінка чи ні. Отже, тут вказують:

— у колонці 15 — у разі проведення НГО — НГО одиниці площі земельної ділянки (грн/га або грн/кв. м);

— у колонці 16 — якщо НГО не проведено — НГО одиниці площі ріллі по АР Крим або по області (грн/га).

Дані про НГО зазначають у гривнях з двома десятковими знаками. Берете НГО або із договору, якщо це ним передбачено, або із витягу, якщо НГО за умовами договору змінюється при зміні НГО автоматично.

НГО має враховувати кумулятивну величину коефіцієнта індексації з дати останньої затвердженої НГО. Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2022 рік становить:

— для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) — 1,0;

— для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь) — 1,15.

Докладно про індексацію НГО земель за 2022 рік див. у статті «Земельний податок. Заповнюємо декларацію на 2023 рік» // «Податки & бухоблік», 2023, № 9.

НГО вказують не за всю земельну ділянку, а за одиницю площі. Причому колонку 15 заповнюють у розрахунку за га або кв. м. А у колонці 16 НГО зазначають у грн за га.

Одночасно заповнювати в одному рядку колонки 15 та 16 не допускається

17

Розмір (ставка) орендної плати23 (%)

Тут фіксують розмір (ставку) орендної плати (у відсотках) відповідно до договору оренди, але з огляду на п. 288.5 ПКУ

18

Річна сума орендної плати18

(к. 13 або 14 х к. 15 або 16 х к. 17 / 100) / 12 х (к. 8 + к. 9)

У колонці 18 відображають річну суму орендної плати. При цьому таку річну суму орендної плати розраховують за такими формулами:

1) для земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту, НГО яких проведена (за 1 га):

к. 18 = (к. 13 х к. 15 х к. 17 : 100) / 12 х (к. 8 + к. 9);

2) для земельних ділянок, розташованих в межах населеного пункту, НГО яких проведена (за 1 кв. м):

к. 18 = (к. 14 х к. 15 х к. 17 : 100) / 12 х (к. 8 + к. 9);

3) для земельних ділянок, НГО яких не проведена:

к. 18 = (к. 13 х к. 16 х к. 17 : 100) / 12 х (к. 8 + к. 9).

Податкове зобов’язання наводять у гривнях з копійками за колонкою 18 у підсумковому рядку 2 розділу ІІ. Отримане значення орендарі переносять до колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ декларації.

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік. А у колонці розділу III, що відповідає звітному місяцю, зазначають показники за звітний місяць

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі