Податкова знижка: що це та як працює?

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Ви ходите на роботу, отримуєте зарплату, сплачуєте з неї податки, а потім отриману зарплату витрачаєте на допомогу армії чи оплату навчання (свого та/або дітей), погашення іпотечного кредиту тощо. Й куди тільки та зарплата дівається?.. А чи знаєте ви, що частину сплаченого з зарплати ПДФО можна цілком законно повернути назад? Як це зробити? Зараз розповімо!

Як працює знижка?

Чародійство з поверненням ПДФО з кишені держави до кишені платника податків можливе завдяки існуванню податкової знижки.

Що таке податкова знижка? Це механізм, який дозволяє за наслідками звітного податкового року повернути з бюджету частину коштів, що були сплачені з доходу фізособи як ПДФО.

Як працює такий механізм? Якщо коротко, то фізособа декларує певні витрати, дозволені до включення в податкову знижку. Ці витрати зменшують річну суму оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати (за мінусом податкової соціальної пільги у разі її наявності), а в окремих випадках і дивідендів (див. пп. 14.1.170 та 166.3 ПКУ).

Зменшується оподатковуваний дохід — зменшується й сума ПДФО, яка підлягає сплаті з нього. Різницю між фактично сплаченим ПДФО та сумою ПДФО, що визначена з урахуванням знижки, повертають фізособі.

Суми витрат, які дозволені до врахування у податкову знижку, зазначають в річній податковій декларації про майновий стан та доходи. Подають її по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Тобто

за витратами 2022 року задекларувати податкову знижку можна до кінця 2023 року

Якщо платник податку до кінця 2022 року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2022 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 ПКУ).

Зацікавилися? Тоді вивчаємо вимоги і розбираємося з витратами, які можна включити до складу податкової знижки.

Вимоги

До платника податків. Ви можете скористатися податковою знижкою, якщо:

1) є резидентом України;

2) маєте реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку в паспорті про відмову від нього;

3) протягом звітного року отримували доходи у вигляді:

— заробітної плати на підставі трудового договору (контракту) та/або

— дивідендів по акціях (інших корпоративних правах) — у випадку декларування витрат, зазначених у п.п. 166.3.10 ПКУ.

Якщо хоча б одну умову не виконано, на жаль, податковою знижкою ви скористатися не зможете. Йдемо далі.

Щодо підтвердження витрат. До податкової знижки 2022 року включаємо фактично здійснені протягом 2022 року витрати. Вони повинні бути підтверджені:

— відповідними платіжними та розрахунковими документами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача)). Це можуть бути, наприклад, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери тощо;

— копіями договорів за їх наявності. У таких договорах обов’язково повинно бути відображено вартість товарів (робіт, послуг), витрати за якими включаються до податкової знижки, та строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Копії підтвердних документів (крім електронних розрахункових документів) надаєте разом з Податковою декларацією. А ось оригінали зберігаєте у себе протягом строку давності, встановленого ПКУ (в загальному випадку 1095 днів).

Нюанс: якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, то його реквізити просто зазначаєте в податковій декларації та й усе.

Які ж витрати можна включити до податкової знижки? Розповідаємо.

Витрати

Вичерпний перелік витрат, які можна включити до податкової знижки за наслідками 2022 року, наведено в п. 166.3 ПКУ. Ознайомимося з ним ближче. А для наочності «заженемо» витрати в таблицю, позначивши підводні камені (див. таблицю). Крім того, в цій таблиці наведемо інформацію про наявні спеціальні обмеження за сумою конкретних витрат, дозволених до включення в податкову знижку.

№ з/п

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки

Спецобмеження за сумою витрат

1

Проценти, сплачені за користування іпотечним житловим кредитом (п.п. 166.3.1 ПКУ)

Дозволена сума розраховується відповідно до ст. 175 ПКУ

Скористатися правом на податкову знижку щодо сплачених за іпотечним кредитом процентів можна, якщо одночасно виконані такі умови:

1) кредит наданий фізособі банківською чи іншою фінустановою;

2) кредит наданий на придбання квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або будівництво житлового будинку (його частини), що надаються у власність позичальника;

3) договір про іпотечний кредит укладено на термін не менш як на 5 повних календарних років;

4) до кредитного договору укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору. Договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим (п.п. 14.1.87 ПКУ, роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.01 БЗ).

Сума процентів, що включається до податкової знижки платника податку — позичальника іпотечного житлового кредиту, розраховується залежно від площі житла відповідно до ст. 175 ПКУ. Право на включення такої суми до податкової знижки надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:

— об’єкт житлової іпотеки придбавається;

— збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

Щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо суми (частини) процентів за іпотечним кредитом, слід надати для підтвердження своєї реєстрації за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит, паспорт з відміткою про місце реєстрації або паспорт та довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації.

2

Кошти або вартість майна, перераховані (передані) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам неприбутковості (п.п. 166.3.2 ПКУ з урахуванням п. 21 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ)

У розмірі, що не перевищує 16 % суми загального оподатковуваного доходу звітного року

У разі включення таких витрат до податкової знижки одним із підтверджуючих документів, які необхідно надати платником податку контролюючому органу, є копія договору про пожертву (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.02 БЗ).

3

Кошти, сплачені платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку та/або членом його сім’ї першого ступеня споріднення та/або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, або яку влаштовано до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, якщо такого платника податку призначено відповідно опікуном, піклувальником, прийомним батьком, прийомною матір’ю, батьком-вихователем, матір’ю-вихователькою (п.п. 166.3.3 ПКУ)

Відсутні

З метою отримання податкової знижки за навчання, до вітчизняних відносяться заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, основним видом діяльності яких є освітня діяльність (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.03 БЗ).

Фізособа, яка декларує податкову знижку на навчання, зобов’язана подати до контролюючого органу разом із податковою декларацією, окрім копій платіжних та розрахункових документів, також копію договору з навчальним закладом, в якому обов’язково повинні бути відображені: заклад освіти — надавач послуг і здобувач освіти — отримувач послуг; вартість таких послуг і строк оплати за такі послуги; довідка про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення) тощо (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.03 БЗ).

Зверніть увагу! У документах на переказ коштів платником повинні бути зазначені дані особи, яка декларує знижку. Якщо особа фактично сплачувала кошти за навчання дитини, а квитанції на оплату оформлені на ім’я дитини, то податківці можуть відмовити у знижці (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.03 БЗ).

Ще такий нюанс. Доволі часто в поточному році оплачується навчання за майбутній рік. У такому випадку фізособа — платник податку має право включити до податкової знижки витрати, понесені у звітному році у вигляді суми коштів, сплачених безпосередньо нею за навчання, де зазначена сума за весь навчальний період — рік, семестри якого припадають на різні календарні роки (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.03 БЗ).

4

Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення (п.п. 166.3.5 ПКУ)

У разі страхування платника податку — 3470 грн у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців 2022 року, протягом яких діяв договір страхування.

При страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення — 1735 грн у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців 2022 року, протягом яких діяв договір страхування

Якщо декларуєте податкову знижку на страхування члена сім’ї першого ступеня споріднення, то надаєте підтвердні документи.

Крім того, податківцям будуть потрібні платіжні документи, в яких зазначені сума сплачених страхових та пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору, згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо) (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.05 БЗ).

5

Сума витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій (п.п. 166.3.6 ПКУ)

Не більше 1/3 від загальної суми зарплати за 2022 рік

Зверніть увагу, що уключити до складу податкової знижки такі витрати має право як жінка, з якою проводилися відповідні дії та яка понесла ці витрати, так і чоловік, дружина якого отримала зазначені послуги, що були фактично оплачені цим чоловіком (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.06 БЗ).

6

Сума витрат платника податку на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита (п.п. 166.3.6 ПКУ)

Не встановлено

7

Кошти, сплачені у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу (далі — ТЗ), що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива (п.п. 166.3.7 ПКУ)

Не встановлено

Податківці роз’яснюють, що фізособа, яка здійснила переобладнання ТЗ та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), з метою отримання податкової знижки повинна подати документи, які підтверджують витрати, здійснені для переобладнання ТЗ, сертифікат відповідності для ТЗ, що був переобладнаний, та свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.07 БЗ).

8

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (п.п. 166.3.8 ПКУ)

Не встановлено

Доступне житло — це житлові будинки (комплекси) і квартири, що вже побудовані або будуються за державної підтримки (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 № 800-VI).

Відповідно до роз’яснень податківців, разом з тим, документами, пов’язаними з виникненням права на отримання податкової знижки, можуть бути:

— договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, укладеного між громадянином та регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

— первинні документи (квитанція, фіскальний або товарний чек, прибутковий касовий ордер та інші), що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача)) (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.07 БЗ).

9

Витрати на оплату оренди за договором оренди житла (квартири, будинку), що фактично сплачені платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи

(п.п. 166.3.9 ПКУ)

Не більше 195000 грн

Фізособа має право скористатися податковою знижкою за зазначеною підставою виключно за умовами, що вона та/або члени її сім’ї першого ступеня споріднення:

по-перше, не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

по-друге, не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання (п.п. 166.3.9 ПКУ).

Податківці роз’яснюють, що разом із податковою декларацією про доходи необхідно подати: (1) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; (2) копію договору оренди житла; (3) копії платіжних та розрахункових документів, що підтверджують факт сплати (крім електронних розрахункових документів); (4) заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають права на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства. Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання тощо (роз’яснення ДПСУ в категорії 103.06.07 БЗ).

10

Витрати на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті згідно з ч. 3 ст. 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667-IX (далі — Закон № 1667) (п.п. 166.3.10 ПКУ)

Не більше загальної суми оподатковуваних дивідендів за 2022 рік

Включити до податкової знижки такі витрати можна за умови, що вони були понесені платником податку (1) до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або (2) протягом періоду, коли розмір доходу резидента Дія Сіті, визначений відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ПКУ, не перевищував граничного обсягу доходу, встановленого п. 291.4 ПКУ для суб’єктів господарювання 3 групи платників єдиного податку, у кожному з таких років:

— у календарному році, в якому юридична особа подала заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті;

— у календарному році, в якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті;

— у календарному році, наступному за роком, у якому юридична особа набула статусу резидента Дія Сіті (п.п. 166.3.10 ПКУ).

Важливо! До податкової знижки 2022 року можна також включити COVID-витрати, перелічені в п. 11 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ без урахування обмежень, визначених п.п. 166.3.2 ПКУ (див. таблицю вище), а також COVID-витрати, перелічені в п. 20 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ.

Цікаво, що п.п. 166.3.4 ПКУ дозволяє включати до складу податкової знижки кошти, сплачені на користь закладів охорони здоров’я за лікування платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Проте доки немає закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, таким витратам немає місця у складі податкової знижки (абзац сьомий п. 1 розд. XIX ПКУ).

Увага! В таблиці наведені спеціальні обмеження за сумами, які можуть бути включені до податкової знижки за конкретними видами витрат. Проте окрім них, є ще й обмеження щодо загального розміру податкової знижки за витратами, переліченими в пп. 1 — 9 таблиці. Про нього далі.

Обмеження за сумою

Загальна сума податкової знижки за 2022 рік не може перевищувати загальну суму зарплати, нараховану за такий рік, зменшену на суму податкової соціальної пільги (у разі застосування).

Виняток — випадок декларування податкової знижки за витратами на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті (п.п. 166.3.10 ПКУ). Річ у тім, що таку податкову знижку розраховують окремо від інших витрат. Щодо її суми діє єдине обмеження: сума податкової знижки, що передбачена п.п. 166.3.10 ПКУ, не може перевищувати суму річного оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів.

Розрахунок податкової знижки проводять в річній податковій декларації про доходи. Детально про це в наступній статті.

Висновки

  • Податкова знижка дозволяє за наслідками звітного податкового року повернути з бюджету частину коштів, що були сплачені з доходу фізособи як ПДФО.
  • Податкова знижка працює так. Фізособа декларує витрати, дозволені до включення в податкову знижку. На ці витрати зменшується оподатковуваний дохід. Зменшується оподатковуваний дохід — зменшується сума ПДФО з нього. Різницю між фактично сплаченим ПДФО та сумою ПДФО, що визначена з урахуванням знижки, повертають фізособі.
  • За витратами 2022 року задекларувати податкову знижку можна до кінця 2023 року.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі