Теми статей
Обрати теми

Списки персонального військового обліку: 2023/2024

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, постійно працює зі Списками персонального військового обліку: формує їх, звіряє відомості зі Списків із записами у військово-облікових документах працівників, а ще готує такі Списки на підпис керівнику щороку до 25 січня. Тож саме час пригадати, як працювати зі Списками.

Поточна робота

На підприємствах персональний військовий облік ведуть за Списками персонального військового обліку. Форма Списків наведена в додатку 5 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (далі — Порядок № 1487).

Також інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку № 1487). Цю Відомість зберігають разом із Списками персонального військового обліку.

Із зазначеними Списками та Відомістю особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, працює постійно. Наведемо в табл. 1 нижче основні етапи такої роботи.

Таблиця 1. Списки персонального військового обліку. Строки

Робота зі Списками персонального військового обліку,

Відомістю оперативного обліку

Строки виконання

Забезпечувати повноту та достовірність облікових даних, що вносяться до Списків персонального військового обліку (далі — Списки)

Постійно

Вносити до Списків та Відомості інформацію про прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних або резервістів

У 5-денний строк

Вносити до Списків, а також до Відомості інформацію про звільнення призовників, військовозобов’язаних або резервістів

У 5-денний строк

Вносити зміни до Списків щодо П. І. Б., реквізитів паспорта громадянина України (у тому числі для виїзду за кордон (у разі наявності та надання), адреси місця проживання, сімейного стану, освіти*, місця роботи і посади

У 5-денний строк з дня подання працівником відповідних документів

* Зверніть увагу ваших призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних, вони зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити вас про такі зміни.

Проводити звіряння Списків із записами у військово-облікових документах працівників*

За потреби, але не рідше 1-го разу на рік

* Для цього розробляєте та затверджуєте внутрішній графік звіряння облікових даних, що містяться в Списках персонального військового обліку з військово-обліковими документами призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Вносити до Списків зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння з військово-обліковими документами працівників

У 5-денний строк з дня проведення звірки

Підписувати Списки (станом на 1 січня) керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку

Щороку до 25 січня

З основними етапами визначилися. Далі пропонуємо вам пригадати порядок формування Списків.

Порядок формування

Списки персонального військового обліку, а також Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів можна вести в електронній та/або паперовій формах. Тобто визначайтеся самостійно, як вам зручно.

За відгуками ваших колег, дуже зручно формувати такі Списки та Відомість в електронній формі в Еxсel, обравши альбомну орієнтацію. Далі, у випадку необхідності надання районним (міським) територіальним центрах комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК), органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки Списків на звірку в паперовому форматі, можна зробити так. Направляючи документ на друк, в налаштуваннях оберіть функцію «Вписати всі стовпці на одну сторінку», яка зменшить роздруківку так, щоб вона повністю помістилася на одному аркуші в ширину. Не переживайте, що шрифт буде мілкий. Все читається. А ось у довжину залежно від кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що зазначені в Списках підприємства, аркуші можна склеїти.

Списки персонального військового обліку складаєте окремо за такими групами:

— перша — Список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;

— друга — Список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;

— третя — Список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;

— четверта — Список персонального військового обліку призовників.

Не обов’язково на підприємстві мають бути Списки на всі чотири групи

Якщо на підприємстві немає, наприклад, призовників та військовозобов’язаних жінок (жінок-резервістів), то таке підприємство матиме Списки лише за першою та другою групами.

У випадку перевірки/звірки Списків про відсутність Списків за окремими групами проінформуйте ТЦК відповідним листом.

Ще такі важливі нюанси, що стосуються наповнення списків. Якщо у вас є військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження, то відомості щодо них виокремлюєте у кожній групі за відповідними командами — у послідовності зростання нумерації команд. Аналогічно дієте з працівниками, які проходять службу у військовому резерві. Також виокремлюйте у Списках відомості щодо військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час. Як саме виокремлювати? Наприклад, зазначте таких працівників в тому ж Списку, але нижче основної маси працівників, що внесені до нього.

Зауважимо, хоч це й не зазначено в Порядку № 1487, проте окремі ТЦК вимагають складати Списки з урахуванням військового звання працівника + в межах одного військового звання вказувати осіб за алфавітом.

До Списків кожної групи формуєте справу. В ній зберігаєте копії військово-облікових документів працівників, які потрапили до відповідної групи списків (призовників, військовозобов’язаних та резервістів).

В окремій справі зберігаєте копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки.

Списки поповнюєте необхідною інформацією постійно! Строки — див. у табл. 1, що наведена вище. А ось про те, яку інформацію слід зазначати в графах Списків, ви дізнаєтесь із табл. 2.

Таблиця 2. Формування Списків персонального військового обліку

Номер графи Списку

Пояснення щодо заповнення Списку персонального військового обліку…

…військовозобов’язаних та резервістів офіцерського складу

…військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу

…призовників

1

Номер облікового запису

2

Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Слово «призовник»

3

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі особи

4

Дата народження особи

5

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

6

Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності

Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності

Не заповнюється

7

Профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) згідно із записами у військово-обліковому документі

Належність військовозобов’язаного, резервіста до рядового, сержантського, старшинського складу

Не заповнюється

8

Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Категорія запасу військовозобов’язаного з урахуванням досвіду військової служби (перша, друга) згідно із записом у військово-обліковому документі, а також серія та номер військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Не заповнюється

9

Відомості, зазначені в дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

10

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

11

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі особи

12

Адреса місця проживання особи

13

Найменування ТЦК (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому така особа перебуває на військовому обліку

14

Пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста. У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Норма Закону України від 25.03.92 № 2232-XII, на підставі якої надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої надається така відстрочка. Якщо особа проходить службу у військовому оперативному резерві, у нижній частині графи зазначається літера «Р»

15

Не заповнюється

Висновок військово-лікарської комісії, графа та пункт відповідного наказу

Не заповнюється

16

Сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) другого з подружжя та дітей, рік їх народження

17

Найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду / з посади

18

Дата та номер повідомлення до ТЦК (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду / з посади

Увага! Якщо працівника було протягом відповідного календарного року (наприклад, протягом 2023 року):

— виключено з персонального військового обліку, то робите відмітку «Виключено з обліку»;

— звільнено — проставляєте відмітку «Звільнено».

Такі працівники повинні залишатися в Списках до кінця року, на який припала така подія.

Якщо працівників призвали/прийняли на військову службу протягом поточного року, то вони також повинні бути в Списках до кінця цього року. При цьому з усних роз’яснень ТЦК та СП слідує, що за таким працівником у графі 15 «Придатність до військової служби» Списку слід зазначити «Виключено з обліку», дату та реквізити наказу про увільнення.

Будьте уважні з працівниками, які мають відмітку «Знятий з військового обліку». Річ у тім, що «Знятий з військового обліку» не те саме, що «Виключений з обліку». Тож працівники, що мають відмітку про зняття, фактично є військовозобов’язаними. Рекомендуйте їм звернутися до ТЦК за місяцем своє реєстрації, де їх направлять до лікарської комісії та актуалізують дані.

Підписання списків

Щороку Списки персонального військового обліку (станом на 1 січня) підписуються керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку. Підписати слід встигнути до 25 січня.

Тобто

потрібно виключити зі списків всіх осіб, які були в 2023 році звільнені чи виключені з військового обліку, та сформувати такий Список станом на 1 січня 2024 року

Якщо ведете списки в електронному вигляді, то роздруковуєте їх. Цю роздруківку підписуєте (керівник підприємства + особа, відповідальна за ведення військового обліку). Список разом з Відомістю оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів реєструєте в службі діловодства підприємства та зберігаєте на випадок проведення перевірки ТЦК. Де зберігати? Наприклад, у справі, де знаходяться військового-облікові документи працівників відповідної групи.

Подавати Списки, що сформовані станом на 01.01.2024, до ТЦК до 25 січня 2024 року не потрібно! Виняток — ситуація, за якої ТЦК звернувся до підприємства з вимогою про надання таких списків (на перевірку чи для звірки).

Тож у загальному випадку просто друкуєте, підписуєте, реєструєте та зберігаєте на підприємстві.

Висновки

  • Списки персонального військового обліку підприємства ведуть постійно.
  • У загальному випадку підприємства складають Списки персонального військового обліку окремо за 4 групами.
  • До Списків кожної групи формують справу, в якій зберігають копії військово-облікових документів працівників.
  • Підприємства зобов’язані скласти Списки персонального військового обліку підприємства станом на 1 січня 2024 року. Такі Списки підписує керівник підприємства та особа, відповідальна за ведення військового обліку.
  • Подавати до ТЦК з власної ініціативи Списки персонального військового обліку, що були сформовані на 1 січня 2024 року, не потрібно.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі