У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
29/30
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік, Золотой фонд.

Міндоходів слідом за новими формами декларації з ПДВ і Реєстру виданих та отриманих податкових накладних презентувало платникам податків черговий свій витвір — нову форму податкової накладної та порядок її заповнення. Воно затвердило їх своїм наказом від 14.01.2014 р. № 10 (див. с. 7 цього номера). Давайте подивимось, які новації на нас очікують.

Наталя Білова, податковий експерт

 

Одразу заспокоїмо вас, дорогі друзі: нова форма податкової накладної (далі — ПН) та порядок її заповнення не дуже відрізняються від своїх попередників*. Хоча певні зміни, звісно, є. Зараз ми з вами з’ясуємо, у чому вони полягають.

* Через що сам порядок ми сьогодні не друкуємо.

З якої дати застосовується нова форма

Нова форма ПН запрацює вже зовсім скоро. У п. 4 наказу № 10 передбачено, що він набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. А готується він до опуб­лікування в бюлетені «Офіційний вісник України» від 18.02.2014 р. № 13.

Отже, ПН у новій подобі набере чинності з 1 березня 2014 року. З цієї ж дати ми розпрощаємося з формою ПН, затвердженою наказом № 1379

 

Нововведення у формі податкової накладної

По-перше, у верхньому лівому полі документа з’явилася комірка, в якій платник повинен буде проставляти відповідну позначку «Х» у разі складання електронної ПН.

Крім того, це поле стало більш упорядкованим. Тепер кожному платнику зрозуміло, що позначка «Х» про видачу оригіналу ПН покупцю ставиться у відповідній комірці тільки при складанні такої ПН у паперовому вигляді.

Ще міндоходівці змінили назву комірки «Включено до ЄРПН» на «Підлягає реєстрації в ЄРПН». Цим знято питання про можливість видачі незареєстрованої ПН із позначкою в цій комірці (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 43).

Також назву комірки «Оригінал залишається у продавця (тип причини)» замінено на «Усі примірники залишаються у продавця (тип причини)».

По-друге, зазнала змін структура реквізиту «порядковий номер». У старій формі порядковий номер наводився у вигляді числового значення через дріб. У його чисельнику платники проставляли безпосередньо порядковий номер ПН, а у знаменнику — числовий номер філії або структурного підрозділу. У новій формі порядковий номер складається з трьох частин:

— у першій частині (до знаків дробу) проставляється безпосередньо порядковий номер ПН. Він відповідає номеру цього документа в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних;

у другій частині (між знаками дробу) зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування. Платник на загальному режимі оподаткування цю частину не заповнює;

у третій частині (після знаків дробу) наводиться числовий номер філії або структурного підрозділу. Якщо ПН складає сам платник ПДВ, то цю частину він не заповнює.

А як діяти, якщо в порядкового номера в першій частині або числового номера філії (структурного підрозділу) в третій частині цього реквізиту менша кількість знаків, ніж кількість відведених для цього клітинок? У п. 3 Порядку № 10 із цього приводу уточнено, що такі номери платник повинен вирівняти по правій межі поля, а решта клітинок не заповнюється. У незаповнених клітинках нулі, прокреслення, інші знаки чи символи не проставляються.

По-третє, в новій формі ПН більше немає поля для зазначення номера Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ. До речі, Міндоходів надало право платникам уже з 1 січня 2014 року не вказувати в ПН номер ПДВ-свідоцтва (ні свій, ні покупця). Стосується це паперових та електронних ПН, складених після 01.01.2014 р. (див. лист від 17.01.2014 р. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 8, с. 7).

По-четверте, незначного коригування зазнала назва графи 5 ПН. Міндоходів уточнило, що в цій графі наводять одиницю виміру не тільки товару, а й послуги. Очевидно, що в разі постачання послуг тут потрібно вписувати «послуги». Такий висновок випливає з п.п. 4 п. 14 Порядку № 10.

Новації в порядку заповнення податкової накладної

По-перше, податкова накладна віднині не виписується, а складається J. Про це йдеться в тексті Порядку № 10, а також у відповідному рядку заголовної частини ПН «Дата складання податкової накладної».

По-друге, у п. 2 Порядку № 10 тепер зазначено, що ПН та додатки до неї платники можуть складати і подавати за бажанням покупця як у паперовій, так і в електронній формі. Це повністю узгоджується з нормами п. 201.10 ПКУ.

При цьому, щоправда, встановлена умова — електронна ПН в обов’язковому порядку має бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Це саме стосується і Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до ПН) (далі — РК). У такому разі у верхній лівій частині ПН/РК проставляється відповідна позначка «Х». Причому ця умова про внесення електронної ПН/РК до ЄРПН повторюється в Порядку № 10 неодноразово — див. пп. 2, 7, 8, 20.

Узагалі-то контролери вже давно хочуть бачити електронні ПН в ЄРПН незалежно від того, чи є підстави для такої реєстрації за загальним правилом (див., наприклад, листи ДПСУ від 31.12.2012 р. № 8238/0/61-12/15-3115 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 42, с. 19; від 03.12.2012 р. № 6357/0/61-12/15-3115 і від 26.11.2012 р. № 6013/0/61-12/15-3115). Основний їх аргумент — окрема згадка про реєстрацію електронних ПН в ЄРПН у п.п. «б» п. 201.1 ПКУ.

Проте, на нашу думку (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 42, с. 38), у цій нормі ПКУ йдеться виключно про дотримання умови про реєстрацію податкової накладної, тоді як здійснювати її слід лише за наявності підстав, перелічених у п. 11 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ (сума ПДВ у накладній понад 10 тис. грн., постачання підакцизного та/або імпортного товару). Проте платникам, які не планують обстоювати свою позицію в суді, у цьому випадку варто погодитися з позицією міндоходівців, цього разу оформленою у вигляді нормативно-правового акта. Хоча букві п. 201.1 ПКУ вона все ж не відповідає.

По-третє, головне контролююче відомство уточнило, що в реквізитах заголовної частини ПН, які містять числові значення (індивідуальний податковий номер, номер телефону), не повинно бути жодних інших знаків та символів (п. 2 Порядку № 10).

По-четверте, відбулися невеликі зміни в розшифровці типів причин, за якими всі примірники складених ПН залишаються у продавця.

Ці зміни стосуються типів причин:

01 і 12. Тепер у разі перевищення звичайної ціни над фактичною, а також у разі безоплатного постачання товарів/послуг продавець повинен складати ПН тільки в разі здійснення контрольованих операцій;

03. Тип цієї причини раніше звучав так: «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам». А віднині: «Постачання товарів/послуг у рахунок сплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку»;

10. З розшифровки цього типу причини вилучили згадку про умовне постачання товарних залишків та/або необоротних активів при анулюванні ПДВ-реєстрації. Хоча ПДВ при цьому все одно доведеться нарахувати.

Крім того, контролери записали в п. 10 Порядку № 10, що при складанні ПН у випадках, для яких тип причини в цьому пункті не зазначено, у верхній лівій частині ПН тип причини взагалі не наводиться (нулі, прокреслення та інші знаки або символи не проставляються).

По-п’яте, у разі постачання товарів/послуг неплатнику ПДВ, невиробничого використання товарів/послуг або основних засобів, а також в інших подібних випадках платник у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» ПН зазначає не нуль, як це було раніше, а умовний ІПН «400000000000» (п. 11 Порядку № 10). Такий самий умовний ІПН потрібно проставити й у графі 6 розділу I Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Повторити його доведеться і в графі 2 розділу I додатка Д5 до декларації з ПДВ.

Увага! У випадках, перелічених у п. 11 Порядку № 10, коли всі примірники ПН залишаються у продавця, такі ПН обов’язково складаються в паперовому вигляді

По-шосте, код товару згідно з УКТ ЗЕД у графі 4 ПН потрібно вказувати суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

По-сьоме, в комірках ПН, які не підлягають заповненню, нулі, прокреслення та інші знаки чи символи не проставляються (п. 14 Порядку № 10).

По восьме, уточнень зазнала зведена ПН. Тепер дату її складання слід записувати до графи 2 ПН. При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє продавця від складання зведеної ПН. А от на суму отриманої на поточний рахунок передоплати (авансу) зведені ПН не складаються. У цій ситуації платник складає стандартну ПН за звичайними правилами (п. 17 Порядку № 10). Більше на цю тему ви можете дізнатися з газети «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 49, с. 17.

Ось такі нехитрі метаморфози сталися з формою податкової накладної та порядком її заповнення. Упевнені, ви швидко опануєте всі ці нововведення. Бажаємо успішної та безпомилкової роботи!

 

висновки 
 
  • Зникли всі сумніви — у податковій накладній не наводяться номер і дата митної декларації за імпортними товарами.

  • Податкову накладну платники можуть складати за бажанням покупця як у паперовій, так і в електронній формі. Це повністю узгоджується з нормами п. 201.10 ПКУ.

 

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. Наказ № 10 — наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 14.01.2014 р. № 10.

  3. Порядок № 10 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 р. № 10.

  4. Наказ № 1379 — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 01.11.2011 р. № 1379.