У цьому номері :
 
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • в разработке
8/30
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік, Золотой фонд.

Граничний строк подання земельних податкових розрахунків за 2009 рік перенесено на 2 лютого 2009 року

 

Який граничний строк подання Податкового розрахунку земельного податку та Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності за 2009 рік?

 

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про плату за землю» платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, затвердженою центральним податковим органом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Відповідно до п.п. 4.1.5 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Крім того, відповідно до п. 8 Порядку подання податкового розрахунку земельного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 26.11.2001 р. № 434, якщо останній день терміну подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Також це зазначено в Методичних рекомендаціях щодо подання та заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, доведених листом ДПАУ від 01.02.2006 р. № 1833/7/15-0217.

Таким чином, у зв’язку з тим, що 31 січня 2009 року припадає на суботу (вихідний день), останнім днем подання Податкового розрахунку земельного податку та Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності за 2009 рік є 2 лютого 2009 року.

 

Наталія ХОЦЯНІВСЬКА,
 директор Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України