Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як правильно обрати групу основних засобів у податковому обліку?

КАЗАНОВА МАРИНА
Податковий кодекс Липень, 2014/№ 13
Друк
Правильна класифікація основних засобів у податковому обліку важлива, перш за все, для нарахування амортизації. Адже від того, до якої групи зараховується об’єкт основних засобів, залежить: — мінімальний строк корисного використання об’єкта; — метод нарахування амортизації. Але деколи чітко визначити, до якої групи належить той чи інший об’єкт основних засобів,— досить проблематично. Про те, як правильно обрати групу для об’єкта основних засобів, і йтиметься далі.

Класифікацію основних засобів (далі — ОЗ) для цілей податкового обліку наведено в п. 145.1 ПК. Вона передбачає 16 груп ОЗ та інших необоротних активів (детальніше див. таблицю на с. 59) і дуже схожа з класифікацією ОЗ, наведеною в П(С)БО 7.

Проте класифікації ОЗ, наведені в п. 145.1 ПК і П(С)БО 7, дуже укрупнені та не передбачають подетального переліку об’єктів, що зараховуються до кожної із груп. Не існує також і нормативно-правового акта, який би конкретизував складові кожної групи. Тому недивно, що при всій різноманітності ОЗ, що існує на сьогодні, правильне віднесення об’єктів до тієї чи іншої групи викликає запитання.

Чим же керуватися в цьому випадку?

Перше, що потрібно зробити, — це приблизно визначити, до якої з 16 груп теоретично може потрапити об’єкт ОЗ з урахуванням його функціонального призначення і технічних характеристик. Якщо виникають сумніви з приводу того, яку з груп обрати, слід звернути увагу на те, як трактує те чи інше поняття ПК. За розшифровкою тих понять, які не наведені в ПК, можна звертатися до інших нормативних документів (п. 5.3 ПК).

Але одразу попередимо: наведені в законодавчих актах визначення термінів також дуже широкі та неоднозначні.

Тому наступне, чим можна скористатися — старі класифікатори ОЗ, зокрема ДК 013-97. Мінфін у своїх листах неодноразово підкреслював можливість використання цього Класифікатора для цілей класифікації ОЗ у бухгалтерському обліку (листи від 28.03.2014 р. № 31-08410-07-21/6647, від 05.12.2011 р. № 31-08410-07-10/30264). А оскільки класифікація ОЗ у бухгалтерському обліку схожа з податковою, то для цілей податкового обліку також можна використовувати цей Класифікатор.

Проте звернемо увагу: Держкомстат у листі від 23.04.2010 р. № 03/5-10/400 підкреслював, що користуватися Класифікатором ДК 013-97 сьогодні неприйнятно.

Проте, вважаємо, що як орієнтир його використовувати можна.

Ще один документ, яким можна скористатися як «дороговказною зіркою», — це Бюджетний План рахунків. Класифікація ОЗ у ньому наведена набагато детальніше, ніж в Інструкції № 291 і 
П(С)БО 7. До речі, на можливість використання для цих цілей Бюджетного Плану рахунків натякали і представники Міндоходів.

Витяг із листа ДПАУ в Дніпропетровській області від 29.09.2011 р. № 28676/10/15-124

<…>

нормами Кодексу не визначено поняття «машини», «обладнання», тому платнику податку дозволяється використовувати визначення таких термінів, що встановлюється іншими законами (п. 5.3 ст. 5 Кодексу).

Так, у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління казначейства України від 10.12.99 № 114 (далі — Порядок) наведено перелік підгруп, груп основних засобів, призначених для використання установами та організаціями, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Оскільки на поточний момент відсутній класифікатор основних засобів, то перелік підгруп, групи основних засобів «Машини та обладнання», наведений у Плані рахунків, можливий для використання з метою формування переліку об’єктів основних засобів.

Для наочності інформацію про податкову класифікацію ОЗ та інших необоротних активів з відповідними коментарями до кожної групи наведемо в таблиці.

 

Склад групи

МДСКВ, роки

Рахунок/субрахунок бухгалтерського обліку

Методи амортизації

згідно зі ст. 145 ПК

згідно з П(С)БО 7, П(С)БО 30

1

2

3

4

Група 1 — земельні ділянки

Земельна ділянка — частина земної поверхні з установленими кордонами, визначеним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням і з визначеними щодо неї правами (п.п. 14.1.74 ПК).

Якщо земельна ділянка отримується одночасно з об’єктом нерухомості, то слід окремо обліковувати нерухомість як об’єкт групи 3 і окремо — земельну ділянку як об’єкт групи 1

101 «Земельні ділянки»

амортизація не нараховується

Група 2 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

Земельне поліпшення згідно з п.п. 14.1.75 ПК — це результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо). Див. також лист ДПСУ від 05.01.2012 р. № 290/6/15-1415.

До таких поліпшень належать витрати на меліорацію, іригацію, осушення, збагачення та інші види поліпшень природних властивостей ґрунту земельної ділянки (п. 144.1 ПК)

15

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 3 — будівлі

Будівлі — земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності
(п.п. 14.1.15 ПК).

Зокрема, до цієї групи включаються: виробничі склади, гаражі. Згідно з класифікатором ДК 013-97 це коди 110000, 120000 (вибірково щодо будівель)

20

103 «Будівлі та споруди»

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

споруди

Споруди — земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій (п.п. 14.1.238 ПК).

До споруд належать:

— забори;

— греблі, тунелі, мости;

— дороги (крім автомобільних доріг загального користування);

— асфальтове покриття навколо будівлі (лист Мінфіну від 05.12.2011 р. № 31-08410-07-10/30264, роз’яснення в розділі 102.09.01 ЗІР).

15

103 «Будівлі та споруди»

Аналогічно будівлям

передавальні пристрої

Передавальні пристрої — земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв’язку тощо) (п.п. 14.1.143 ПК).

10

103 «Будівлі та споруди»

Аналогічно будівлям

Група 4 — машини та обладнання

ПК не визначено поняття «машини» та «обладнання». Тому платнику дозволяється використовувати терміни, що застосовуються в інших законодавчих актах (п5.3 ПК).

Так, згідно з п2.2.8 Положення № 285 машина — комплекс механізмів, призначений для виконання корисної роботи, пов’язаної з процесом виробництва, транспортування, перетворення енергії або інформації.

Обладнання — будь-яка апаратура або стаціонарна установка (п. 5 Постанови № 785). У свою чергу, стаціонарна установка — особливе поєднання кількох видів апаратури та у разі потреби інших пристроїв, які монтуються, встановлюються та призначені для постійного використання.

Проте ці визначення дуже широкі. Тому при віднесенні об’єкта до цієї групи рекомендуємо орієнтуватися на Класифікатор ДК 013-97 (машини значиться під кодом 310000, обладнання — під кодами 220200, 311000), а також на Бюджетний План рахунків. Так, згідно з Бюджетним Планом рахунків, до машин та обладнання, зокрема, належать:

силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну, тобто в енергію руху;

робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо;

регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;

лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо.

На думку податківців, до основних засобів групи 4 слід відносити пилососи, кондиціонери і спліт-системи (лист ДПА в Дніпропетровській області від 29.09.2011 р. № 28676/10/15-124).

Щодо пилососів зазначимо, що, якщо вони призначені для прибирання офісних приміщень, то їх доцільніше включати до групи 6 ОЗ. Якщо ж пилососи використовуються у виробничих масштабах, то їх місце у групі 4.

Спірне питання: куди відносити кондиціонери? Оскільки кондиціонер — стаціонарний об’єкт — його можна віднести до машин та обладнання. Якщо ж кондиціонер зі спліт-системою вбудований у будівлю, то його слід обліковувати у витратах на поліпшення будівель — група 3

5

104 «Машини та обладнання»

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

із них «електронно-обчислювальні машини»

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, і програм, що визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення і засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує 2500 грн.

До цієї групи включаються:

— принтери, сканери, ксерокси (як засоби зчитування та друку інформації);

— міні-АТС;

— РРО (роз’яснення в розділі 102.09.01 ЗІР);

— комп’ютерні програми, безпосередньо пов’язані з ЕОМ та іншими машинами для автоматичної обробки інформації (операційні системи, ОЕМ-версії)

2

104 «Машини та обладнання»

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 5 — транспортні засоби

До цієї групи потрапляють усі засоби пересування, призначені для перевезення людей і вантажів. Зокрема, до цієї групи включаються: автомобілі, причепи до автомобілів, кузови, мотоцикли, моторолери, велосипеди (вартість яких перевищує 2500 грн.) тощо

5

105 «Транспортні засоби»

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 6 — інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Що вважати інструментами, приладами, інвентарем, ПК не визначає. Не дають конкретної розшифровки цих понять й інші нормативні документи.

Так, у Положенні № 285 зазначено, що інструменти — технологічне оснащення, призначене для впливу на предмет праці з метою зміни його стану. Спираючись на це визначення, досить важко визначити, є той чи інший об’єкт інструментом або ні.

Тому, на нашу думку, тут потрібно виходити із загальновстановлених визначень цих понять.

Так, під інструментом прийнято вважати «нестаціонарне (переносне, ручне)» знаряддя праці. Бюджетний План рахунків відносить до інструментів «різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях тощо)».

Виробничий інвентар та приладдя визначені Бюджетним Планом рахунків як предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо).

Господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі.

Відповідно, до цієї групи можна віднести такі об’єкти вартістю більше 2500 грн., як мікрохвильові печі, холодильники (за винятком холодильного устаткування, що використовується у виробничих цілях, — таке устаткування обліковується у складі групи 4), офісні меблі, побутові обігрівачі та вентилятори, чайники, пилосос (що використовується для прибирання офісу)

4

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 7 — тварини

До цієї групи включають довгострокові біологічні активи, не пов’язані з сільськогосподарською діяльністю. Зокрема, сюди належать службові собаки

6

107 «Тварини»

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 8 — багаторічні насадження

До цієї групи включають довгострокові біологічні активи, не пов’язані з сільськогосподарською діяльністю. У Класифікаторі ДК 013-97 такі насадження, зокрема, значаться під кодами 330505 «Насадження озеленювальні та декоративні», 330507 «Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей»

10

108 «Багаторічні насадження»

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 9 — інші основні засоби

Уключаються ОЗ, які не можна віднести до попередніх груп. Зокрема:

— рекламні вивіски вартістю понад 2500 грн.;

— вивіски на будівлях з назвою підприємства;

— призматрони (рекламні конструкції з автоматично змінними площинами);

— системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації (консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2011, № 47, с. 18). Водночас, якщо системи охоронно-пожежної сигналізації, системи відеоспостереження є невід’ємною частиною відповідного приміщення, то витрати на придбання та встановлення зазначених систем у приміщенні включаються в межах 10 % ліміту до витрат, а в розмірі його перевищення відносяться на збільшення балансової вартості приміщення

12

109 «Інші
основні засоби»

 — прямолінійний;

— виробничий

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

Група 10 — бібліотечні фонди

Під бібліотечним фондом слід розуміти впорядковані збори документів, що зберігаються в бібліотеці (книга, брошюра, аркушеве видання, буклет, карткове видання, плакат, поштова картка, журнал, газета, фонодокумент, відеодокумент, кінодокумент, фотодокумент, документ на мікроформі, електронне видання)

 —

111 «Бібліотечні фонди»

— прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий;

— «50 %х50 %»;

— «100 %»

— прямолінійний;

— виробничий;

— «50 %х50 %»;

— «100 %»

Група 11 — малоцінні необоротні матеріальні активи

У податковому обліку до МНМА належать активи, очікуваний строк експлуатації яких перевищує 1 рік, а вартість — нижче 2500 грн. У бухгалтерському обліку вартісний критерій установлюється самостійно. Проте найкраще такий критерій установити в тому ж розмірі, що і в податковому обліку, тобто на рівні 2500 грн.

 —

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий;

— «50 % х 50 %»;

— «100 %»

 — прямолінійний;

— виробничий;

— «50 % х 50 %»;

— «100 %»

Група 12 — тимчасові (нетитульні) споруди

До нетитульних тимчасових будівель, споруд, зокрема, належать (п.п. 3.1.14.6 ДБН Д.1.1-1-2000):

— приоб’єктні контори і комори виконробів і майстрів;

— складські приміщення та навіси при об’єкті будівництва;

— душові, гардеробні приміщення;

— настили;

— сходи;

— перехідні містки;

— забори і обгороджування (крім спеціальних і архітектурно-оформлених) тощо.

У листі МФУ від 15.02.2007 р. № 31-34000-10-16/2959 було наказано відображати нетитульні споруди у складі ОЗ за умови, що строк їх експлуатації перевищує 1 рік

5

113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»

— прямолінійний;

— виробничий

Група 13 — природні ресурси

Відображаються придбані природні ресурси для подальшого видобутку (нафти, газу тощо)

114 «Природні ресурси»

амортизація не нараховується

Група 14 — інвентарна тара

До цієї групи включається тара призначена для зберігання ТМЦ на складах (у коморах), у виробничих цехах, для транспортування ТМЦ і багаторазового використання з метою здійснення технологічного процесу виробництва (металеві й дерев’яні бочки, цистерни, контейнери тощо) з очікуваним строком корисного використання більше одного року та вартістю понад 2500 грн.

Тара з очікуваним строком корисного використання більше одного року і вартістю менше 2500 грн. обліковується як малоцінні необоротні матеріальні активи групи 11.

6

115 «Інвентарна тара»

—прямолінійний;

— виробничий

Група 15 — предмети прокату

До цієї групи включаються предмети, призначені для видачі в тимчасове користування, строк експлуатації яких перевищує 1 рік, а вартість — перевищує 2500 грн.

5

116 «Предметів прокату»

 — прямолінійний;

— виробничий

Група 16 — довгострокові біологічні активи

До складу групи включаються довгострокові біологічні активи сільського господарства.

Довгостроковий біологічний актив згідно п. 4 П(С)БО 30 — це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди, та не є поточним біологічним активом.

При цьому поточні біологічні активи — біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

7

16 «Довгострокові біологічні активи»

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

 — прямолінійний;

— зменшення залишкової вартості;

— прискореного зменшення залишкової вартості;

— кумулятивний;

— виробничий

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

П(С)БО 30 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.

Бюджетний План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611.

Класифікатор ДК 013-97 — Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів (ДК 013-97)», затверджений наказом Держкомітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. № 507.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Положення № 285 — Положення про технічне обслуговування обладнання підприємств гірничо-металургійного комплексу, затверджене наказом Міністерства промислової політики України від 15.06.2004 р. № 285.

Постанова № 785 — Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» від 29.07.2009 р. № 785.

ЗІР — загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, розміщений на офіційному сайті Міністерства доходів і зборів України (http://zir.minrd.gov.ua).

МДСКВ — мінімально допустимий строк корисного використання.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць