Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Кесарю кесареве: зарплатні картки тільки для зарплати, інакше — ПДФО

Державна фіскальна служба України
Податковий кодекс Листопад, 2014/№ 21
В обраному У обране
Друк
Лист Державної фіскальної служби України від 25.09.2014 р. № 3933/6/99-99-17-03-03-15 «Про розгляд листа щодо переліку питань, які виникають у практичному застосуванні норм пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ та постанови НБУ від 18.08.2014 р. № 499 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула лист Незалежної асоціації банків України <…> щодо оподаткування нарахованих на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків та в межах компетенції повідомляє таке.

Законом України від 04 липня 2014 року № 1588 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» (далі — Закон № 1588) внесено зміни до Кодексу в частині оподаткування процентів, відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді процентів (крім визначених у пп. 165.1.2 та пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Зокрема, згідно з пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються (не оподатковуються) доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Національним банком України.

Відповідно до ст. 7 Закону України від 20 травня 1999 року № 679-XIV «Про Національний банк України» (далі — Закон № 679), пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу та з метою удосконалення порядку відкриття банками рахунків клієнтів постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2014 року № 499 «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» (далі — Постанова № 499) главу 6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах від 12 листопада 2003 року № 492 (далі — Інструкція) доповнено п. 6.9 такого змісту: «Банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному цією главою, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок (далі у цьому пункті — окремий рахунок).

Для відкриття окремого рахунку клієнт зобов’язаний у заяві про відкриття поточного
рахунку (додаток 5) в рядку «Додаткова інформація» зазначити, що рахунок відкривається для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Для діючого поточного рахунку така інформація визначається в додатковому договорі до договору банківського рахунку».

Крім того, відповідно до п. 2 Постанови № 499 банк зобов’язаний для окремого поточного рахунку, на який здійснюється зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, визначити ознаку цього рахунку у вигляді додаткового параметра до аналітичного рахунку.

Також у п. 1.6 Інструкції визначено, що порядок проведення операцій за рахунками клієнтів, відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

При цьому банки та їх клієнти зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та ведення рахунків і цієї Інструкції. За порушення зазначених вимог банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України (п. 1.23 Інструкції).

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів, зокрема процентів, визначено п. 170.4 ст. 170 Кодексу, згідно з пп. 170.4.1 якого податковим агентом у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою 15 відс., визначеною абзацом першим п. 167.1 ст. 167 Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми, зокрема, банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів.

Доходи, зазначені у цьому підпункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.

Враховуючи зазначене, не включаються (не оподатковуються) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді процентів по тих банківських рахунках, за якими здійснюються виключно виплати, визначені пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу. Водночас у разі отримання платником податку на такий рахунок, крім виплат, визначених пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, будь-яких інших доходів нараховані проценти по такому банківському рахунку включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються у порядку, визначеному п. 170.4 ст. 170 Кодексу.

Водночас слід зазначити, що встановлення для банків правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності відповідно до ст. 7 Закону № 679 належить до функцій Національного банку України.

Крім того, слід зауважити, що податкова консультація — це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Згідно із п. 52.1 ст. 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи надають безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення цим контролюючим органом.

Голова І. Білоус

Коментар редакції

З чого усе розпочалося? Механізмом, який запустив усю цю машину колотнечі із зарплатними картками, був п.п. 164.2.8 ПК, який фактично з 02.08.2014 р. (з урахуванням змін, внесених Законом № 1588*) набрав чинності в частині оподаткування доходу у вигляді процентів на поточний чи депозитний (вкладний) банківський рахунок. Цим підпунктом, нагадаємо, передбачається утримання з такого доходу ПДФО за ставкою 15 % (детальніше про це ви можете прочитати у статті «Оподаткування пасивних доходів фізосіб» // «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2014, № 17 (89), с. 8). При цьому як виняток не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат (пп. 164.2.8, 165.1.41 ПК). Далі називатимемо їх «зарплатні» кошти.

Враховуючи те, що на зарплатні картки фізичних осіб часто-густо перераховують «незарплатні» кошти, тобто грошові кошти від третіх осіб (знайома для багатьох ситуація, чи не так?), постала необхідність якось розмежувати грошові надходження, процентні доходи від яких підпадають під оподаткування ПДФО, від тих, що не оподатковуються цим податком. Фахівці НБУ знайшли єдиний варіант вирішення цього питання — відкривати окремий поточний рахунок або використовувати вже відкритий рахунок для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Фіскальники, до речі, у листі, що коментується, нагадали, як це правильно робити, продублювавши відповідні положення постанови № 499**. Тобто на зарплатну картку тепер можна перераховувати виключно «зарплатні» кошти з неоподаткуванням ПДФО процентів по такому «зарплатному» рахунку. Хіба що дозволено зараховувати на «зарплатний» рахунок ще й кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку, та кошти за повернені товари чи неотриманні послуги, оплата за які була здійснена з цього рахунку за допомогою електронного платіжного засобу (див. лист НБУ від 01.10.2014 р. № 25-110/55892). Якщо ж у особи є бажання користуватися іншими банківськими послугами, в тому числі, отримувати кредит овердрафт, здійснювати зарахування інших надходжень, то їй варто відкрити для цих цілей поточний рахунок, режим якого визначений гл. 7 Інструкції № 492***. Так радять вчиняти фахівці НБУ у тому ж листі № 25-110/55892.

З огляду на все вищезазначене, фіскальники у листі, що коментується, застерігають: у разі отримання платником податку на «зарплатний» рахунок, крім заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, будь-яких інших доходів нараховані проценти за таким банківським рахунком включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються у порядку, визначеному п. 170.4 ПК, за ставкою 15 %. Нагадаємо, що такі доходи у вигляді процентів остаточно оподатковуються податковим агентом, тобто банківською установою, під час їх нарахування (абз. 3 п.п. 170.4.1 ПК).

Наталія Чернишова

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р. № 1588-VII.

** Постанова Правління НБУ «Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах» від 18.08.2014 р. № 499.

**** Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць