Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2008/№ 1
Друк
Лист від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Лист від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08

 

У Департаменті політики державного соціального страхування Мінпраці в межах компетенції розглянуто <...> звернення щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням» (далі — Закон № 2240), з урахуванням змін, внесених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 28.12.2007 р. № 107-VI, при обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу)

за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Перелік виплат за невідпрацьований час, які не включаються до розрахунку страхових виплат, визначено у пункті 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція). Не повинні включатися до розрахунку також виплати за час, протягом якого працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (оплата всіх видів відпусток).

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, із змінами, місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа

не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду. У разі коли застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з зазначених поважних причин, для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, що не передбачені актами законодавства або що провадяться понад встановлені зазначеними актами норми, в такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу (абзац 2 пункту 9 Порядку.

Якщо застрахована особа

весь місяць у розрахунковому періоді знаходилась у відпустці (щорічній, додатковій, у зв’язку з навчанням, без збереження заробітної плати тощо), цей місяць не виключається з розрахункового періоду, і при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат до розрахунку включаються нараховані в цьому місяці премії в межах граничної суми місячної заробітної плати. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер (пункт 2.3 Інструкції), включаються до розрахунку страхової виплати пропорційно відпрацьованому часу.

Щодо наведених прикладів, оскільки всі виплати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності включаються в місяці їх нарахування, допомога на оздоровлення і в першому і другому випадках нарахована в травні 2008 року, тому при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності її слід включати в цьому ж місяці (травні) не залежно від періоду перебування застрахованої особи у відпустці.

Принагідно повідомляємо, що зазначений

порядок розрахунку діє для страхових випадків, які настали з 01.01.2008 р. по 22.05.2008 р.* (рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008). Перерахунок лікарняних листків слід здійснювати за період з 01.01.2008 р. по 22.05.2008 р.* Це ж стосується і інших обмежувальних норм, щодо визначення розмірів допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, внесених до статей 4, 37, 39 Закону № 2240.

* Рішення КСУ набуло чинності з моменту прийняття, тобто з 22.05.2008 р. Тому обмежувальні норми поширюються на страхові випадки, що настали в період з 01.01.2008 р.

до 22.05.2008 р. —
Прим. ред.

 

Заступник директора Департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюк

 

Коментар редакції

 

Лікарняні та декретні: правила розрахунку від Мінпраці

 

Довгоочікуваний лист Мінпраці присвячено порядку розрахунку допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у світлі рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008. Нагадаємо передісторію питання.

Законом України про держбюджет-2008 було внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240). Зокрема, було запроваджено обмежувальні норми до розміру лікарняних і декретних виплат. Наведемо основні з них.

1. Для працівників, які сплачували страхові внески менше повних 6 календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах обмежено сумою мінімальної зарплати, установленої на момент настання страхового випадку (абзац перший ч. 3 ст. 4 Закону № 2240).

2. Добровільно застраховані особи та приватні підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право на отримання допомог за умови сплати страхових внесків (єдиного податку) не менше 6 повних календарних місяців протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку (абзац другий ч. 3 ст. 4 Закону № 2240).

3. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальної величини місячної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески (ст. 37, 39 Закону № 2240).

4. При обчисленні середньої заробітної плати для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах ураховуються всі види заробітної плати в межах максимальної суми місячної заробітної плати за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески (п. 1 ст. 53 Закону № 2240).

Остання норма опинилася під пильною «увагою» Мінпраці. Керуючись цією нормою, у листі від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08 Мінпраці зауважило: якщо в місяці розрахункового періоду працівник частину місяця перебував у відпустці, а частину місяця працював, то при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат одноразові виплати включаються до розрахунку пропорційно відпрацьованому часу. Якщо ж працівник увесь місяць перебував у відпустці, то у зв’язку з відсутністю відпрацьованого часу одноразові виплати взагалі не може бути враховано в такому розрахунку.

Слід зауважити, що таке трактування п. 1 ст. 53 Закону № 2240 викликало низку запитань, і багато які фахівці не були згодні з таким підходом.

Дещо пізніше рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 усі перелічені норми було визнано неконституційними та втратили чинність від дня прийняття рішення КСУ, тобто з 22 травня 2008 року.

Однак після прийняття зазначеного рішення КСУ запитань менше не стало. І от у цьому листі Мінпраці висловило свою офіційну позицію. Полягає вона в такому: обмеження щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах (зазначені в пп. 1 — 4 коментаря) діють стосовно страхових випадків, що настали в період з 1 січня до 22 травня 2008 року. А це означає, що стосовно зазначених страхових випадків Мінпраці наполягатиме на застосуванні висновків, викладених у листі від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08. Недаремно в листі, що коментується, Мінпраці вказує на те, що за цей період необхідно провести перерахунок за лікарняними листками.

Щодо страхових випадків, що настали з 22 травня 2008 року, слід зауважити, що стосовно них при розрахунку середньої заробітної плати для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах слід керуватися нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Інакше кажучи, повертаємося до правил, діючих до 01.01.2008 р. Наприклад, як і раніше, одноразові виплати, нараховані в місяці, коли працівник перебував у щорічній відпустці, включатимуться до розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі (див. лист Мінпраці від 03.11.2006 р. № 689/020/99-06).

Також хочемо звернути увагу на передостанній абзац листа, що коментується. Він ніяк не пов’язаний з обмежувальними нормами. У цьому абзаці Мінпраці відповідає на конкретне запитання: для розрахунку страхових виплат до якого місяця відноситься матеріальна допомога на оздоровлення, що надається до щорічної відпустки — до місяця, в якому здійснюються її нарахування і виплата, або до місяця, в якому настає відпустка? Наприклад:

— період відпустки: 01.06.2008 р. — 24.06.2008 р.; нарахування і виплату відпускних та матеріальної допомоги здійснено 27.05.2008 р.;

— період відпустки: 17.05.2008 р. — 07.06.2008 р.; нарахування і виплату відпускних та матеріальної допомоги проведено 14.05.2008 р.

На це запитання Мінпраці відповідає, що в наведених прикладах виплати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності включаються в місяці їх нарахування. Отже, у першому і другому випадках матеріальна допомога на оздоровлення включається до розрахунку у травні 2008 року незалежно від періоду перебування застрахованої особи у відпуст

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі