Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Одноразові виплати при розрахунку лікарняних

Редакція ОП
Оплата праці Листопад, 2008/№ 9
Друк
Стаття

Одноразові виплати при розрахунку лікарняних

 

Питання оплати лікарняних продовжують цікавити наших читачів. Про це свідчать листи та телефонні дзвінки, які надходять до редакції. І це не дивно, адже розрахунок лікарняних останнім часом перетворився на цілу науку. Це пов’язано з безліччю нюансів, закладених у Порядку обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за соцстрахом, із законодавчими обмеженнями та заборонами, які вводяться, а з часом скасовуються.

Ураховуючи останні роз’яснення Мінпраці, сьогодні поговоримо про особливості нарахування лікарняних, якщо в розрахунковому періоді проводилися одноразові виплати. Для наочності наведемо конкретні приклади розрахунку.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Закон про держбюджет-2008 —

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. № 107-VI.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.

Порядок № 100

— Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1266

— Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов’язкового соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Загальні правила розрахунку лікарняних

Розрахунок лікарняних проводиться на підставі

Закону № 2240 та Порядку № 1266.

Відповідно до

п. 3 Порядку № 1266 розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для оплати лікарняних, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.

У загальному випадку розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи тих, хто працює неповний робочий день чи робочий тиждень) є останні

6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), попередніх місяцю, у якому настав страховий випадок (п. 4 Порядку № 1266).

Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа

не працювала жодного дня з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду (абз. 3 п. 4 Порядку № 1266). Відповідно до розрахунку середньої заробітної плати не включаються всі виплати, нараховані в цих місяцях (у тому числі за відпрацьований час у попередніх місяцях).

Місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з 1-го до 1-го числа з інших причин (перебування в щорічній, додатковій у зв’язку з навчанням, творчій відпустці, відпустці без збереження заробітної плати, на курсах підвищення кваліфікації тощо), не виключаються з розрахункового періоду. Водночас дні, протягом яких за застрахованою особою зберігалася заробітна плата (щорічна, навчальна, творча відпустка, курси підвищення кваліфікації, період простою тощо) або не зберігалася (відпустка без збереження заробітної плати), а також дні непрацездатності

не враховуються при визначенні загальної кількості днів розрахункового періоду, оскільки ці дні не є відпрацьованими.

До розрахунку середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності включаються виплати, які одночасно відповідають таким умовам:

1) включаються до фонду оплати праці згідно з

Інструкцією № 5;

2) обкладаються податком з доходів фізичних осіб;

3) з цих виплат сплачено внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності*.

* Ця умова не дає сумам, які перевищують максимальну величину зарплати (доходу) і які через це не обклалися соцвнесками, брати участь у розрахунку середньої зарплати.

Водночас необхідно мати на увазі таке.

Розрахунок оплати за період тимчасової непрацездатності здійснюється згідно з

п. 14 Порядку № 1266, тобто виходячи із середньої заробітної плати за відпрацьований час у розрахунковому періоді. Тому виплати за час, протягом якого працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до Порядку № 100 (оплата всіх видів відпусток, компенсація за невикористану відпустку, середня заробітна плата за період виконання громадських обов’язків у робочий час тощо), не включаються до розрахунку. При цьому в розрахунку не беруть участь ні дні відпустки, ні сума відпускних, оскільки в цей період працівник фактично не працював.

Повний перелік виплат за невідпрацьований час, які не включаються до розрахунку страхових виплат, наведено в

п.п. 2.2.12 п. 2.2 Інструкції № 5.

Разом з тим слід зазначити, що період збереження середньої заробітної плати та сама заробітна плата, нарахована працівнику

за період його відрядження, до розрахунку середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності включаються, оскільки в цей період працівник виконував свою роботу.

Також слід пам’ятати, що до розрахунку середньої заробітної плати включається нарахована заробітна плата

в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до фондів соціального страхування. Нагадаємо, що у 2008 році діють такі розміри максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески: січень — березень — 9495 грн., квітень — червень — 9705 грн., липень — вересень — 9735 грн., жовтень — грудень — 10035 грн.

 

Якщо нараховано одноразові виплати

Як ми вже зазначали, якщо які-небудь

виплати, у тому числі за відпрацьований період, нараховано в місяці, коли працівник не працював жодного дня з поважної причини, то такі виплати не братимуть участі в розрахунку, оскільки цей місяць виключається з розрахункового періоду. Вичерпний перелік поважних причин наведено в п. 9 Порядку № 1266:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

Якщо застрахована

особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин, для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, які мають разовий характер, та виплати, які не передбачено актами законодавства чи проводяться понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці обліковуються пропорційно до відпрацьованого часу (п. 9 Порядку № 1266).

При визначенні таких заохочувальних і компенсаційних виплат необхідно керуватися

п. 2.3 Інструкції № 5. На це звертало увагу Мінпраці в листі від 29.06.2006 р. № 422/020/99-06. Усі вони включаються до фонду оплати праці як його складова. Серед цих виплат на практиці найчастіше зустрічаються такі:

— винагороди за підсумками роботи за рік;

— щорічна винагорода за вислугу років (стаж роботи);

— премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;

— одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі).

— матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім чи більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом);

— оплата чи дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях.

При включенні

заохочувальних та компенсаційних виплат , які мають одноразовий характер, до розрахунку страхових виплат необхідно враховувати таке.

До 2008 року

одноразові виплати, нараховані в місяці, коли працівник перебував у щорічній відпустці (весь місяць чи частину місяця у відпустці, а частину — працював), включалися до розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі. Підтвердженням цьому є лист Мінпраці від 03.11.2006 р. № 689/020/99-06. При цьому дні відпустки та сума відпускних до розрахунку не входили.

У 2008 році

ситуація змінилася. Нагадаємо, що Законом про держбюджет-2008 було внесено деякі обмежувальні норми до Закону № 2240. Зокрема, обмежувальною нормою було те, що при обчисленні середньої заробітної плати для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах ураховуються всі види заробітної плати в межах максимальної суми місячної заробітної плати за відпрацьований час, на яку нараховуються страхові внески. Отже, ст. 53 Закону № 2240 було «відредаговано» доданням словосполучення «за відпрацьований час». Керуючись цією нормою, у листі від 02.04.2008 р. № 159/020/99-08 Мінпраці вказало на те, що:

— якщо в місяці розрахункового періоду працівник частину місяця перебував у відпустці та частину місяця працював, то при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування страхових виплат

одноразові виплати включаються до розрахунку пропорційно до відпрацьованого часу;

— якщо працівник весь місяць перебував у відпустці, то у зв’язку з відсутністю відпрацьованого часу одноразові виплати не може бути враховано в такому розрахунку.

Як бачимо, крім чітко визначених у

п. 9 Порядку № 1266 випадків, коли разові виплати обліковуються пропорційно до відпрацьованого часу, Мінпраці додало ще один випадок — відпустку. При цьому Мінпраці звернуло увагу на те, що такий порядок чинний з 01.01.2008 р., тобто з моменту внесення змін до ст. 53 Закону № 2240.

22 травня 2008 року

Конституційним Судом України прийнято рішення № 10-рп/2008, яким було скасовано обмежувальні норми щодо розрахунку допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, унесені Законом про держбюджет-2008 до Закону № 2240. У зв’язку з цим у листі від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 (див. «Оплата праці», 2008, № 1, с. 4) Мінпраці зазначило, що починаючи з 22.05.2008 р., тобто з дати прийняття рішення КСУ, обмежувальні норми не діють.

Отже, починаючи

з 22.05.2008 р. застосовується попередня редакція ст. 53 Закону № 2240, яка відрізняється від останньої тим, що не містить словосполучення «за відпрацьований час». Тому для страхових випадків, які настали з 22.05.2008 р., слід застосовувати порядок розрахунку страхових виплат, що діяв до набуття чинності Законом про держбюджет-2008, тобто до 2008 року. Це підтверджує Мінпраці в листах від 05.06.2008 р. № 295/020/99-08 і від 07.08.2008 р. № 445/020/99-08.

Тобто для страхових випадків, які настали

з 22.05.2008 р., у ситуаціях, коли працівник весь місяць перебував у відпустці чи частину місяця перебував у відпустці, а частину місяця працював — одноразові виплати при обчисленні середньої заробітної плати обліковуються в повному обсязі в межах максимальної величини заробітної плати, на яку нараховувалися страхові внески.

Порядок розрахунку лікарняних з урахуванням обмежувальних норм слід застосовувати тільки з 1 січня до 22 травня 2008 року. Про це

Мінпраці зазначає також у листі від 29.06.2008 р. № 7675/0/14-08/020. Крім того, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 30.09.2008 р. № 04-29-1945 (див. «Оплата праці», 2008, № 8, с. 4) додає: якщо роботодавцем здійснювався інший порядок розрахунку за листками непрацездатності, виданими з 1 січня до 22 травня 2008 року,  вони підлягають перерахунку. Причому такий перерахунок необхідно провести до початку проведення ревізії страхувальника фахівцями Фонду.

Якщо проведення перерахунку призведе до виникнення заборгованості зі сплати соцвнесків до Фонду, то страхувальнику необхідно сплатити цю суму заборгованості та самостійно нарахувати пеню за несвоєчасну сплату. У цьому випадку

штрафні санкції не застосовуватимуться. При цьому слід звернути увагу на те, що результати перерахунку відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці ІV звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

Приклади розрахунку лікарняних

Наведемо умовні приклади розрахунку лікарняних, керуючись роз’ясненнями

Мінпраці.

Приклад 1.

Працівник підприємства перебував на лікарняному з 2 по 10 жовтня 2008 року, на підтвердження чого надав листок непрацездатності. У розрахунковому періоді працівнику було нараховано такі види доходу:

— у квітні — заробітна плата — 2300 грн.;

— у травні — усього 2816,47 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні травня — 1089,47 грн., відпускні — 1080 грн. (відпустка з 12 по 25 травня), матеріальна допомога на оздоровлення — 647 грн.;

— у червні — заробітна плата — 2380 грн.;

— у липні — заробітна плата — 2600 грн.;

— у серпні — заробітна плата — 2600 грн.;

— у вересні — заробітна плата — 2600 грн.

Страховий стаж працівника — 7 років.

Розрахуємо суму лікарняних за період тимчасової непрацездатності працівника.

Отже, розрахунковим періодом для нарахування лікарняних є квітень — вересень 2008 року. Дні, протягом яких працівник перебував у відпустці (з 12 по 25 травня 2008 року), а також сума відпускних у розмірі 1080 грн. у розрахунку середньоденної заробітної плати для оплати лікарняного не братимуть участі.

Страховий випадок виник після 22.05.2008 р. (після зняття обмеження щодо відпустки). Причина, з якої один місяць (травень) у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, не включена до переліку поважних причин, за настання яких разова виплата (у цьому випадку — матеріальна допомога на оздоровлення) має включатися до розрахунку середньої зарплати пропорційно до відпрацьованих цього місяця робочих днів. Тому матеріальна допомога на оздоровлення включається до розрахунку середньої заробітної плати в повному обсязі, тобто в розрахунку братимуть участь 647 грн.

Отже, сума доходу за травень 2008 року, що бере участь в розрахунку середньоденної заробітної плати, складе:

1089,47 + 647 = 1736,47 (грн.).

Розрахуємо середньоденну заробітну плату працівника за розрахунковий період.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Суми виплат, що враховуються в розрахунку середньої зарплати, грн.

Квітень

21

2300,00

2300,00

Травень

9

2816,47

1736,47

Червень

19

2380,00

2380,00

Липень

23

2600,00

2600,00

Серпень

20

2600,00

2600,00

Вересень

22

2600,00

2600,00

Разом

114

15296,47

14216,47

 

14216,47 : 114 = 124,71 (грн.).

Середньоденна заробітна плата працівника становить 124,71 грн.

На період тимчасової непрацездатності (з 2 по 10 жовтня) припадає 7 робочих днів. При страховому стажі 7 років листок непрацездатності оплачується в розмірі 80 % середньої заробітної плати.

За робочі дні, які припадають на перші 5 днів тимчасової непрацездатності, оплата лікарняних проводиться за рахунок роботодавця. На перші 5 днів хвороби працівника в цьому випадку припадає 3 робочих дні (2, 3, 6 жовтня). Тому за рахунок коштів роботодавця буде сплачено:

124,71 х 0,8 х 3 = 299,30 (грн.).

За рахунок Фонду «непрацездатності» буде сплачено 4 дні лікарняного:

124,71 х 0,8 х 4 = 399,07 (грн.).

Загальна сума лікарняних складе:

299,30 + 399,07 = 698,37 (грн.).

 

Приклад 2.

Працівник підприємства хворів з 6 по 15 жовтня 2008 року, про що свідчить наданий їм листок непрацездатності. У розрахунковому періоді (квітень — вересень 2008 року) працівнику було нараховано такі суми доходу:

— у квітні — зарплата в розмірі 2500 грн.;

— у травні — зарплата в розмірі 2500 грн.;

— у червні — зарплата в розмірі 2500 грн.;

— у липні — зарплата в розмірі 2500 грн.;

— у серпні — зарплата в розмірі 2500 грн.;

— у вересні — усього 2894,07 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні вересня — 795,45 грн., відпускні — 1063,10 грн. (відпустка з 8 по 21 вересня), лікарняні — 535,52 грн. (хворів з 22 по 26 вересня 2008 року), матеріальна допомога до відпустки — 500 грн.

Страховий стаж працівника — 10 років.

Дні, протягом яких працівник перебував на лікарняному (з 22 по 26 вересня 2008 року), а також сума лікарняних у розмірі 535,52 грн. у розрахунку середньоденної заробітної плати для оплати лікарняного участі не братимуть.

Причина, з якої вересень не відпрацьовано повністю, — тимчасова непрацездатність входить до Переліку поважних причин, зазначених у

п. 9 Порядку № 1266. Тому в цій ситуації суму матеріальної допомоги до відпустки має бути включено до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних пропорційно до відпрацьованих у вересні робочих днів. Сума матеріальної допомоги, що підлягає включенню до розрахунку середньої зарплати, складе:

500 : 22 х 7 = 159,09 (грн.),

де 22 — кількість робочих днів за графіком роботи підприємства за вересень 2008 року;

7 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у вересні 2008 року.

Отже, сума доходу за вересень 2008 року, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, складе:

795,45 + 159,09 = 954,54 (грн.).

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Суми виплат, які враховуються в розрахунку середньої зарплати, грн.

Квітень

21

2500,00

2500,00

Травень

19

2500,00

2500,00

Червень

19

2500,00

2500,00

Липень

23

2500,00

2500,00

Серпень

20

2500,00

2500,00

Вересень

7

2894,07

954,54

Разом

109

15394,07

13454,54

 

Середньоденна заробітна плата працівника становить:

13454,54 : 109 = 123,44 (грн.).

Лікарняний лист у цьому випадку оплачується в розмірі 100 %, оскільки страховий стаж працівника становить понад 8 років.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності складе:

123,44 х 5 = 617,20 (грн.).

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду «непрацездатності» складе:

123,44 х 3 = 370,32 (грн.).

Загальна сума лікарняних складе:

617,20 + 370,32 = 987,52 (грн.).

 

Приклад 3.

Працівник підприємства хворів з 20 по 24 жовтня 2008 року, про що свідчить наданий їм листок непрацездатності. У розрахунковому періоді (квітень — вересень 2008 року) працівнику було нараховано такі суми доходу:

— у квітні — усього 3144,30 грн., у тому числі: лікарняні — 794,30 грн. (хворів з 1 по 10 квітня 2008 року), зарплата за фактично відпрацьовані дні квітня — 1300 грн., премія до ювілею — 1050 грн.);

— у травні — зарплата в розмірі 2100 грн.;

— у червні — зарплата в розмірі 2100 грн.;

— у липні — зарплата в розмірі 2100 грн.;

— у серпні — зарплата в розмірі 2100 грн.;

— у вересні — усього 3065,05 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні вересня — у розмірі — 190,91 грн., відпускні — 1874,14 грн. (відпустка з 1 по 28 вересня), матеріальна допомога до відпустки — 1000 грн.

Страховий стаж працівника — 18 років.

У цьому випадку в розрахунковому періоді є два місяці, в яких нараховано разові виплати і які повністю не відпрацьовано. Перший місяць — квітень. Оскільки причиною, за якою цей місяць не відпрацьовано працівником повністю, є тимчасова непрацездатність, разову виплату (премію до ювілею) має бути включено до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних пропорційно до відпрацьованих у квітні робочих днів.

Сума премії до ювілею, що бере участь у розрахунку середньої зарплати, складе:

1050 : 21 х 13 = 650,00 (грн.),

де 21 — кількість робочих днів за графіком роботи підприємства за квітень 2008 року;

13 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у квітні 2008 року.

Сума доходу за квітень 2008 року, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, складе:

1300 + 650 = 1950,00 (грн.).

Другий повністю не відпрацьований місяць — вересень. Причину, з якої цей місяць повністю не відпрацьовано (відпустка), не включено до переліку причин, зазначених у

п. 9 Порядку № 1266. Тому разова виплата (матеріальна допомога до відпустки) включається до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних у загальній сумі.

Сума доходу за вересень 2008 року, що бере участь в розрахунку середньоденної заробітної плати, складе:

190,91 + 1000 = 1191,91 (грн.).

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Суми виплат, які враховуються в розрахунку середньої зарплати, грн.

Квітень

13

3144,30

1950,00

Травень

19

2100,00

2100,00

Червень

19

2100,00

2100,00

Липень

23

2100,00

2100,00

Серпень

20

2100,00

2100,00

Вересень

2

3065,05

1190,91

Разом

96

14609,35

11540,91

 

Середньоденна заробітна плата працівника становить:

11540,91 : 96 = 120,22 (грн.).

Сума лікарняних, які має бути сплачено повністю за рахунок коштів підприємства, складе:

120,22 х 5 = 601,10 (грн.).

 

Приклад 4.

Працівник підприємства хворів з 20 по 29 жовтня 2008 року, про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. У розрахунковому періоді (квітень — вересень 2008 року) працівнику було нараховано такі суми доходу:

— у квітні — зарплата в розмірі 1500 грн.;

— у травні — зарплата в розмірі 1500 грн.;

— у червні — зарплата в розмірі 1500 грн.;

— у липні — зарплата в розмірі 1500 грн.;

— у серпні — усього 1634,85 грн., у тому числі: відпускні — 1134,85 грн. (відпустка з 1 по 25 серпня включно), матеріальна допомога до відпустки — 500 грн.;

— у вересні — усього 1604,22 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні вересня — у розмірі — 1227,27 грн., лікарняні — 376,95 грн. (хворів з 26 серпня по 4 вересня).

Страховий стаж працівника — 4 роки.

У розрахунковому періоді є місяць (серпень), в якому нараховано разову виплату (матеріальну допомогу до відпустки), і в якому працівник хворів. У цьому випадку разову виплату (матеріальну допомогу до відпустки) має бути включено до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних пропорційно до відпрацьованих в цьому місяці днів. Однак ураховуючи те, що в цьому місяці (серпні)

немає жодного відпрацьованого робочого дня (у зв’язку з відпусткою та тимчасовою непрацездатністю), сума матеріальної допомоги до відпустки повністю не включається до розрахунку середньої зарплати для оплати лікарняних.

Отже, сума доходу за серпень 2008 року, що бере участь у розрахунку середньоденної заробітної плати, дорівнює 0 (відсутня).

Визначимо середньоденну зарплату:

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Суми виплат, які враховуються в розрахунку середньої зарплати, грн.

Квітень

21

1500,00

1500,00

Травень

19

1500,00

1500,00

Червень

19

1500,00

1500,00

Липень

23

1500,00

1500,00

Серпень

1634,85

Вересень

18

1604,22

1227,27

Разом

100

9239,07

7227,27

 

Середньоденна заробітна плата працівника становить:

7227,27 : 100 = 72,27 (грн.).

На період тимчасової непрацездатності (з 20 по 29 жовтня) припадає 8 робочих днів. За наявності страхового стажу 4 роки листок непрацездатності оплачується в розмірі 60 % середньої заробітної плати.

За робочі дні, які припадають на перші 5 днів тимчасової непрацездатності, оплата лікарняних проводиться за рахунок роботодавця. На перші 5 днів хвороби працівника в цьому випадку припадає 5 робочих днів. Тому за рахунок коштів роботодавця буде сплачено:

72,27 х 0,6 х 5 = 216,81 (грн.).

За рахунок Фонду «непрацездатності» буде сплачено 3 дні лікарняного:

72,27 х 0,6 х 3 = 130,09 (грн.).

Загальна сума лікарняних складе:

216,81 + 130,09 = 346,90 (грн.).

 

Приклад 5.

Працівник підприємства хворів з 13 по 17 жовтня 2008 року, про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. Працівника прийнято на це підприємство з 21 липня 2008 року з окладом 1800 грн. Це місце роботи для працівника — перше. У розрахунковому періоді (серпень — вересень 2008 р.) працівнику було нараховано такі суми доходу:

— у серпні — усього 1950 грн., у тому числі: оплата за окладом — 1800 грн., премія до свята (Дня Незалежності України) — 150 грн.;

— у вересні — усього 1821,82 грн., у тому числі: зарплата за фактично відпрацьовані дні вересня — 981,82 грн., оплата навчальної відпуски — 840 грн. (навчальна відпустка з 15 по 28 вересня).

Розрахуємо суму лікарняних.

Оскільки працівник пропрацював менше 6 місяців, то розрахунковим періодом буде фактична кількість цілих календарних місяців (з 1 по 1 число), що передували тому місяцю, в якому настав страховий випадок, тобто серпень — вересень 2008 року.

Серпень відпрацьовано працівником повністю, тому премія до свята (150 грн.) включається до розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняного в повному обсязі.

Дні, протягом яких працівник перебував у навчальній відпустці (з 15 по 28 вересня 2008 року), а також сума оплати за час перебування у навчальній відпустці в розмірі 840 грн. у розрахунку середньоденної заробітної плати для оплати лікарняного участі не братимуть.

Визначимо середньоденну заробітну плату працівника за розрахунковий період.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Суми виплат, які враховуються в розрахунку середньої зарплати, грн.

Серпень

20

1950,00

1950,00

Вересень

12

1821,82

981,82

Разом

32

3771,82

2931,82

 

Середньоденна заробітна плата працівника становить:

2931,82 : 32 = 91,62 (грн.).

На період тимчасової непрацездатності (з 13 по 17 жовтня) припадає 5 робочих днів. За наявності у працівника страхового стажу менше 5 років листок непрацездатності оплачується в розмірі 60 % середньої заробітної плати.

На 5 днів хвороби працівника в цьому випадку припадає 5 робочих днів.

Сума лікарняних, які має бути сплачено повністю за рахунок коштів підприємства, складе:

91,62 х 0,6 х 5 = 274,86 (грн.).

 

Саме такі моменти слід ураховувати при розрахунку лікарняних, якщо в розрахунковому періоді були одноразові виплати.

Бажаємо здоров'я вам та вашим працівникам!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі