Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Тимчасове замісництво

Редакція ОП
Оплата праці Листопад, 2008/№ 9
Друк
Стаття

Тимчасове замісництво

 

Управлінське рішення завжди приносить професійне задоволення, якщо це рішення вірне.

Як правильно організувати тимчасове замісництво — читайте у пропонованій статті.

 

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати

 

При сучасній інтенсивності пропозиції робочої сили повсюдно поширене виконання робіт поза основною професією (посадою) зі звільненням та без звільнення від основної роботи.

Такі трудові відносини за ступенем функціональної завантаженості можна поділити на два види:

— з нормальною функціональною завантаженістю (тимчасове замісництво);

— з підвищеною функціональною завантаженістю (сумісництво, суміщення професій, розширення зон обслуговування та збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника).

У практиці кадрової роботи ці трудові відносини через схожість найменувань не завжди застосовуються відповідно до їх функціонального змісту.

Для забезпечення правомірності застосування розглядуваного у статті тимчасового замісництва доцільно порівняти його визначення з організаційно близькими визначеннями трудових відносин та вказати при цьому на відмінності від них. Таке порівняння покажемо нижче в таблиці.

 

Характеристика робіт, що виконуються за неосновною професією (посадою)

№ з/п

Визначення трудових відносин, що нормативно склалися

Основоположні фактори трудових відносин

за місцем роботи (основним, неосновним)

за виконання основної роботи

за вакантністю професії (посади)

за компенсацією і штатним замісництвом

1

2

3

4

5

6

З нормальною функціональною завантаженістю

1

Тимчасове замісництво — виконання службових обов’язків на відповідальнішій посаді тимчасово відсутнього працівника, коли це пов’язано з виробничою необхідністю або з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому самому підприємстві, в установі, організації

За основним місцем роботи

Зі звільненням від основної роботи

Без наявності вакансії

З виплатою компенсації за відсутності штатного замісництва

З підвищеною функціональною завантаженістю

2

Сумісництво — виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина за наймом

На основному та неосновному місцях роботи

Без звільнення від основної роботи

Із заміщенням вакансії

х

3

Суміщення професій (посад) — виконання працівником разом зі своєю основною роботою, зумовленої трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою

На основному місці роботи

Без звільнення від основної роботи

За вакантною посадою

З виплатою компенсації незалежно від штатного замісництва

4

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи — заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та із інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада)

На основному місці роботи

Без звільнення від основної роботи

Без наявності вакансії

З виплатою компенсації незалежно від штатного замісництва

5

Розширення зон обслуговування та збільшення обсягів виконуваних робіт — виконання разом зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за тією самою професією чи посадою

На основному місці роботи

Без звільнення від основної роботи

За вакантною посадою

З виплатою компенсації незалежно від штатного замісництва

 

З наведеної таблиці видно, що

тимчасове замісництво має такі істотні відмінності від трудових відносин з підвищеною функціональною завантаженістю:

— роботи виконуються зі звільненням від основної роботи;

— не вимагається вакансії за посадою, що заміщується;

— компенсація виплачується за відсутності штатного замісництва.

Порядок оформлення оплати тимчасового замісництва регулюється

роз’ясненням Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС «Про порядок тимчасового замісництва», затвердженим постановою від 29.12.65 р. № 30/39 (зі змінами та доповненнями, унесеними постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 11.12.86 р. № 521/30-18), далі — роз’яснення Держкомпраці.

Зазначений нормативний акт законодавства СРСР у частині, що не суперечить Конституції та законам України, діє на території України відповідно до

постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 р. № 1545-XII.

Уточнимо положення

роз’яснення Держкомпраці в аспекті практичного використання з урахуванням чинного законодавства України.

Роз’ясненням Держкомпраці

передбачається, що працівнику, який заміщує, виплачується різниця між його фактичним окладом (посадовим, персональним) та посадовим окладом працівника (без персональної надбавки), якого заміщують, якщо працівник, який заміщує, не є штатним заступником чи помічником відсутнього працівника. При цьому головний інженер підприємства в період тимчасового заміщення відсутнього керівника права на отримання різниці в окладах не має.

За

роз’ясненням Держкомпраці, працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період замісництва звільняється від виконання обов’язків, зумовлених трудовим договором. При цьому відповідно до частини першої статті 33 КЗпП України працівник перебуває у статусі тимчасово переведеного на іншу роботу. Зауважимо, що тимчасове переведення працівника на іншу роботу відповідно до частини першої цієї статті не передбачає обов’язкового збереження середнього заробітку за попередньою роботою. Окремий випадок тимчасового переведення на іншу роботу за згодою працівника, коли виплата різниці в окладах працівнику, який заміщує, ставиться в залежність від штатного замісництва, якраз і регулюється роз’ясненням Держкомпраці.

При вирішенні питання про виплату різниці в окладах працівника, якого заміщують, і того, хто заміщує, має значення, чи передбачено затвердженою на підприємстві посадовою інструкцією для заступника (помічника), що в період тимчасової відсутності керівника заступник (помічник) має виконувати його обов’язки. Зміст посадової інструкції в цьому пункті дуже важливий для головного інженера підприємства у зв’язку з тим, що кваліфікаційна характеристика головного інженера згідно з вітчизняним

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1, розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців, загальні для всіх видів економічної діяльності») в розділі «Завдання та обов’язки» не містить запису «є першим заступником директора підприємства». А такий запис є у кваліфікаційній характеристиці головного інженера згідно з Кваліфікаційним довідником посад керівників, спеціалістів та службовців (Випуск 1), затвердженим Держкомпраці колишнього Союзу РСР, що втратив чинність. З урахуванням викладеного вирішення питання про виплату різниці в окладах працівнику, який заміщує (у тому числі й головному інженеру), залежить від його фактичного статусу як штатного заступника чи штатного помічника, підтвердженого посадовою інструкцією.

Залежно від обсягу основної роботи, зумовленої трудовим договором, та тієї, яку доведеться виконувати за відсутнього працівника, на практиці може виникнути запитання: звільняється працівник, який виконує службові обов’язки за посадою тимчасово відсутнього працівника, від своєї основної роботи чи не звільняється? У разі якщо працівник, який заміщує тимчасово відсутнього працівника, на період заступництва не звільняється від виконання обов’язків, зумовлених трудовим договором, то тут виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника регулюється законодавчими актами щодо суміщення професій.

Чинним законодавством з оплати праці —

статтею 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР і статтею 97 КЗпП України передбачено, що форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Нормами, передбаченими законодавством, яких необхідно дотримуватись при оплаті тимчасового замісництва, є розглянуті норми

статті 33 КЗпП України та роз’яснення Держкомпраці.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством та угодами гарантії, соціально-побутові пільги —

стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII і стаття 13 КЗпП України. Статтею 91 КЗпП України передбачено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень та за рахунок власних коштів можуть установлювати для працівників додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги.

Виходячи з норм чинного законодавства колективним договором при необхідності тимчасового замісництва може бути прийнято в зобов’язаннях сторони власника такі норми:

— у випадках, передбачених чинним законодавством, виплачувати працівнику при тимчасовому замісництві зі звільненням від основних обов’язків на період виконання обов’язків відсутнього керівника різницю в окладах працівника, якого заміщують, і того, хто заміщує;

— у випадках, якщо при тимчасовому замісництві зі звільненням від основних обов’язків на період виконання обов’язків відсутнього керівника працівник, який заміщує, є штатним заступником (помічником) відсутнього керівника, виплачувати різницю в окладі за рахунок власних коштів підприємства відповідно до

статті 91 КЗпП України.

Так, у колективному договорі може бути вирішено питання про безумовну виплату різниці в окладах при тимчасовому замісництві.

Ці зобов’язання сторони власника може бути включено до колективного договору при його укладенні чи в установленому порядку внесено до нього після укладення.

Що стосується

пункту роз’яснення Держкомпраці , згідно з яким на різницю в окладах премія нараховується в тому самому порядку, як і на доплату за суміщення професій, то слід зауважити, що колективний договір є єдиним нормативним актом, яким регулюються питання преміювання. І відповідний підпункт положення про преміювання в колективному договорі може формулюватися так: при тимчасовому замісництві премія нараховується на заробітну плату з доплатами і надбавками тимчасового заступника та на різницю в окладах.

Далі

в додатках 1 — 7 на прикладі підприємства галузі хлібопродуктів наведемо примірний пакет документів з організації тимчасового замісництва на підприємстві.

У додатку 1 наводиться примірна схема виписки з протоколу загальних зборів трудового колективу щодо внесення доповнення до колективного договору про компенсацію тимчасового замісництва. Схему цього документа, що подається до райдержадміністрації при повідомній реєстрації доповнень до колективного договору, розроблено українською мовою відповідно до законодавства про мови.

У додатках 2 — 7 наводяться примірні схеми наказів по підприємству про доручення тимчасового замісництва з варіантами:

1) коли працівник, який заміщує, не є штатним заступником відсутнього керівника, якого тимчасово заміщують;

2) коли працівник, який заміщує, є штатним заступником відсутнього керівника, якого тимчасово заміщують, при цьому:

— у колективному договорі не передбачено виплату різниці в окладах;

— у колективному договорі передбачено виплату різниці в окладах.

Наведені схеми документів розроблені з урахуванням чинного законодавства та сучасного діловодства і можуть надати підприємствам методичну та практичну допомогу в організації тимчасового замісництва.

 

 

Додаток 1

Примірна схема виписки з протоколу загальних зборів трудового колективу підприємства щодо внесення змін
 до колективного договору про компенсацію тимчасового замісництва

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

(скорочена схема)

 

02.09.2008 р.

 м. Запоріжжя № 2

 

Загальні збори трудового колективу

 

Голова — Макарова І. С.

Секретар — Зінченко В. С.

Присутні: працівники підприємства — 60 чоловік

 

Порядок денний:

2. Про внесення доповнення до Колективного договору на 2008 рік щодо компенсації тимчасового замісництва.

 

2. СЛУХАЛИ:

Голуб Т. П., головний економіст, виступила з пропозицією про внесення змін до Колективного договору на 2008 рік щодо компенсації тимчасового замісництва у випадках, передбачених чинним законодавством, а також у випадках, коли тимчасовий замісник є штатним заступником керівника.

 

УХВАЛИЛИ:

2. Унести зміни до Колективного договору на 2008 рік:

доповнити в розділі V зобов’язання сторони власника новими підпунктами 5.8.14 і 5.8.15 щодо компенсації тимчасового замісництва (додаток до протоколу).

 

Голова:

Макарова  І. С. Макарова

Секретар:

Зінченко В. С. Зінченко

 

Згідно з оригіналом

Секретар керівника

Зелена В. К. Зелена

 

02.09.2008 р.

 

 

Додаток до протоколу № 2 від 02.09.2008 р. загальних зборів трудового колективу ВАТ «Запорізький елеватор»

 

Зміни до Колективного договору на 2008 рік по ВАТ «Запорізький елеватор»

 

1. Доповнення Розділу V Колективного договору із зобов’язань сторони власника новими підпунктами 5.8.14 і 5.8.15 щодо компенсації тимчасового замісництва:

5.8.14. У випадках, передбачених чинним законодавством, коли працівник не є штатним заступником керівника, виплачувати працівнику за тимчасове замісництво з вивільненням від основних обов’язків на період виконання обов’язків відсутнього керівника різницю в посадових окладах.

5.8.15. У випадках тимчасового замісництва, коли працівник є штатним заступником керівника (головний інженер, заступник головного інженера, заступник головного бухгалтера, заступник начальника виробничої лабораторії, майстер виробничої дільниці, заступник командира відділення сторожової охорони) виплачувати працівнику за тимчасове замісництво з вивільненням від основних обов’язків на період виконання обов’язків відсутнього керівника різницю в посадових окладах за рахунок власних коштів підприємства згідно зі статтею 91 КЗпП України.

 

Зміни до Колективного договору підписали :

Від Сторони власника

Голова правління

Козак /Д. І. Козак/

м. п.

Від Сторони працівників

Голова профспілкового комітету

Савченко /Н. І. Савченко/

м.п.

 

 

Примірна схема пакета документів щодо оформлення тимчасового замісництва,
коли працівник, який заміщує, не є штатним заступником відсутнього керівника

(додатки 2, 3, 4)

 

Додаток 2

ВАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

 

НАКАЗ

(схема)

 

26.09.2008 р.

м. Запоріжжя № 50-к

 

Про тимчасове замісництво головного бухгалтера Ковалем В. С.

 

ДОРУЧИТИ

Ковалю Валентину Сергійовичу, провідному бухгалтеру, у зв’язку з виробничою необхідністю та за його згодою тимчасове виконання обов’язків головного бухгалтера зі звільненням Коваля В. С. від виконання його основних обов’язків на період чергової відпустки головного бухгалтера Клименко Т. І. з 1 по 24 жовтня 2008 року.

Виплатити Ковалю В. С. різницю між його посадовим окладом та посадовим окладом (без надбавки за високі досягнення у праці) головного бухгалтера Клименко Т. І.

Підстави:

1. Колективний договір на 2008 рік у частині компенсації тимчасового замісництва.

2. Заява Коваля В. С. від 25.09.2008 р.

3. Доповідна записка головного бухгалтера Клименко Т. І. від 24.09.2008 р.

 

Голова правління

Козак Д. І. Козак

 

Візи

З наказом ознайомлений

Коваль В. С. Коваль

До справи № ______

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця)

(дата)

 

Додаток 3

Голові правління

ВАТ «Запорізький елеватор» Козаку Д. І.

провідного бухгалтера Коваля В.С.

Заява

 

У зв’язку з виробничою необхідністю згоден на тимчасове замісництво головного бухгалтера Клименко Т. І. зі звільненням мене від виконання обов’язків провідного бухгалтера на період чергової відпустки головного бухгалтера з 1 по 24 жовтня 2008 року, з отриманням різниці між моїм посадовим окладом та посадовим окладом головного бухгалтера Клименко Т. І.

 

25.09.2008 р.

Коваль В. С. Коваль

 

Додаток 4

Голові правління

ВАТ «Запорізький елеватор»

Козаку Д. І.

 

Доповідна записка про тимчасове замісництво

24.09.2008 р.

 

У зв’язку з виробничою необхідністю прошу покласти на Коваля В. С., провідного бухгалтера, за його згодою, на період моєї чергової відпустки з 1 по 24 жовтня 2008 року тимчасове виконання обов’язків головного бухгалтера зі звільненням Коваля В. С. від виконання його основних обов’язків.

 

Головний бухгалтер

Клименко Т. І. Клименко

 

 

Примірна схема пакета документів щодо оформлення тимчасового замісництва,
коли працівник, який заміщує, є штатним заступником відсутнього керівника

(додатки 5, 6, 7)

 

Додаток 5

ВАТ «Запорізький елеватор»

 

НАКАЗ

 

26.09.2008 р.

м. Запоріжжя № 50-к

 

Про тимчасове замісництво головного бухгалтера Касьянової З. С.

 

ДОРУЧИТИ

Касьяновій З. С., заступнику головного бухгалтера, у зв’язку з виробничою необхідністю та з її згодою тимчасове виконання обов’язків головного бухгалтера зі звільненням Касьянової З. С. від виконання її основних обов’язків на період чергової відпустки головного бухгалтера Клименко Т. І. з 1 по 24 жовтня 2008 року.

Касьяновій З. С., як штатному заступнику головного бухгалтера, різниця між її посадовим окладом і посадовим окладом головного бухгалтера не виплачується.* (

або варіант: виплатити** Касьяновій З. С. різницю між її посадовим окладом та посадовим окладом (без надбавки за високі досягнення у праці) головного бухгалтера Клименко Т. І.).

Підстави:

1. Колективний договір на 2008 рік у частині компенсації тимчасового замісництва.

2. Заява Касьянової З. С. від 25.09.2008 р.

3. Доповідна записка головного бухгалтера Клименко Т. І. від 24.09.2008 р.

 

Голова правління

Козак Д. І. Козак

 

Візи

З наказом ознайомлена

Касьянова З. С. Касьянова

До справи № ______

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця)

(дата)

 

* Якщо в Колективному договорі є лише пункт 5.8.14 (див. додаток 1).

** Якщо в Колективному договорі є також пункт 5.8.15 (див. додаток 1).

 

Додаток 6

Голові правління

ВАТ «Запорізький елеватор»

Козаку Д. І.

заступника головного бухгалтера

Касьянової З. С.

 

Заява

 

У зв’язку з виробничою необхідністю згодна на тимчасове замісництво головного бухгалтера Клименко Т. І. зі звільненням мене від виконання обов’язків заступника головного бухгалтера на період чергової відпустки головного бухгалтера з 1 по 24 жовтня 2008 року, без отримання різниці між моїм посадовим окладом і посадовим окладом головного бухгалтера (

або варіант: з отриманням різниці між моїм посадовим окладом та посадовим окладом головного бухгалтера).

 

25.09.2008 р.

Касьянова З. С. Касьянова

 

Додаток 7

Голові правління

ВАТ «Запорізький елеватор»

Козаку Д. І.

 

Доповідна записка про тимчасове замісництво

24.09.2008 р.

 

У зв’язку з виробничою необхідністю прошу покласти на Касьянову З. С., заступника головного бухгалтера, за її згодою, на період моєї чергової відпустки з 1 по 24 жовтня 2008 року тимчасове виконання обов’язків головного бухгалтера зі звільненням Касьянової З. С. від виконання її основних обов’язків.

 

Головний бухгалтер

Клименко Т. І. Клименко
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі