Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

В обраному У обране
Друк
Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2011/№ 3
Постанова від 22.12.2010 р. № 26

правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Постанова від 22.12.2010 р. № 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 р. за № 111/18849

(витяг)

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

<…>

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Заступник Голови правління С. Українець

Заступник Голови правління Д. Третьяков

 

 

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 р. за № 111/18849

Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

1. Цей Порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) страхувальників для надання ними матеріального забезпечення, передбаченого статтею 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон), за видами:

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі — робочі органи Фонду).

Підставою для фінансування

страхувальників-роботодавців робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами (Додаток).

3. У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених статтею 51 Закону,

комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 р. № 636/15327, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

4. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.

У графу 5 «Причина непрацездатності» зворотнього боку заяви-розрахунку вносяться цифри згідно з цифрами, визначеними у рядку «Причина непрацездатності» листка непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2004 р. за № 1454/10053.

5. Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) (далі — місце обліку), із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства.

6. Заява-розрахунок

готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

7. При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

8. Робочі органи Фонду

здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

9. Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній

зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені у статті 52 Закону.

10. У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення,

невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

 

Начальник відділу методології,
 бухгалтерського обліку
та фінансових розрахунків управління фінансів,
 обліку та звітності Г. Бур'яновська

 

 

Коментар редакції

 

Затверджено порядок отримання допомог за рахунок коштів ФСС ТВП

 

Постановою, що коментується, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП) затвердив Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС ТВП (далі — Порядок). Як відомо, прийняття документа пов'язане з набуттям чинності з 1 січня 2011 року Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Зауважимо, що довгоочікуваний Порядок не вніс особливої ясності в механізм отримання страхових коштів від ФСС ТВП, а здебільшого тільки продублював норми, установлені оновленою редакцією ст. 21 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240).

Порядком установлено, що

підставою для фінансування страхувальників-роботодавців робочими органами ФСС ТВП є заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

— допомога по вагітності та пологах;

— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Заява-розрахунок оформляється за встановленим зразком (

форму наведено в додатку до Порядку). Зверніть увагу, що у графі 3 зворотного боку заяви-розрахунку вказується номер страхового свідоцтва працівника. Нагадаємо, що надання такого свідоцтва під час прийняття на роботу передбачене п. 17 Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.08.2000 р. № 1306. Цей документ зберігається в застрахованої особи. Якщо в застрахованої особи немає такого свідоцтва або його загублено чи пошкоджено, то отримати його (або дублікат) така особа може через свого роботодавця.

Заява-розрахунок складається

у двох примірниках, один з яких разом з поданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу ФСС ТВП.

Робочі органи ФСС ТВП здійснюють

фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

Дуже важливою нормою, прописаною в п. 9 Порядку, є встановлення моменту виплати страхових коштів, отриманих від ФСС ТВП. Так,

страхувальник зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника у строки, установлені ст. 52 Закону № 2240.

Нагадаємо

граничні строки для виплати відповідних видів допомог, установлені ч. 2 і ч. 4 ст. 52 Закону № 2240:

— для допомоги по тимчасовій непрацездатності й допомоги по вагітності та пологах —

найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;

— для допомоги на поховання —

не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів від органу ФСС ТВП.

З цього випливає таке:

виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності й допомогу по вагітності та пологах страхувальник має не пізніше найближчого дня, установленого для виплати заробітної плати, після отримання коштів від органу ФСС ТВП, а не після дня призначення такої допомоги. Про це раніше висловлювався ФСС ТВП у листі від 13.01.2011 р. № 01-16-45 (див. «ОП», 2011, № 2, с. 7).

Отримані роботодавцем страхові виплати від ФСС ТВП може бути використано

тільки за цільовим призначенням, виключно для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

У разі

якщо сума отриманих страхувальником від ФСС ТВП страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані суми має бути повернено до робочого органу ФСС ТВП протягом трьох робочих днів.

Доповнимо постанову, що коментується, та звернемо увагу страхувальників на визначення сум, які підлягають відшкодуванню з ФСС ТВП. Так, у заяві-розрахунку вказується сума нарахованої допомоги

за рахунок коштів ФСС ТВП разом із сумою утримань єдиного соціального внеску (за ставкою 2 % для лікарняних) та податку на доходи фізичних осіб. При цьому сума оплати перших п'яти днів лікарняного, що виплачується за рахунок роботодавця, і витрати на сплату ЄСВ у частині нарахувань для лікарняних (за ставкою 33,2 %) — це витрати роботодавця, що до заяви-розрахунку не включаються. Тому для оплати лікарняних за перші п'ять днів хвороби не варто очікувати надходження коштів від ФСС ТВП, ці суми роботодавець має виплатити в найближчий після призначення день, передбачений для виплати заробітної плати.

Отже, такий механізм отримання матеріального забезпечення з ФСС ТВП

застосовується для виплати допомог по тимчасовій втрати працездатності, по вагітності та пологах, на поховання, нарахованих страхувальником після 1 січня 2011 року.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити