Теми статей
Обрати теми

Щодо відображення виплат мобілізованим працівникам у системі персоніфікованого обліку

Пенсійний фонд України
Лист від 16.07.2014 р. № 18834/05-10

У зв’язку з набранням чинності з 08 червня 2014 року Законом України від 20 травня 2014 року № 1275-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (далі — Закон № 1275), яким внесено зміни до частини сьомої статті 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464), Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (зі змінами) за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не нараховується на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Враховуючи вищезазначене, особа одночасно перебуває в трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, а також перебуває на обліку в військовій частині.

Враховуючи викладене, в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 454 (далі — Порядок № 454), суми середньої заробітної плати і календарні дні перебування в трудових відносинах осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зазначаються з урахуванням такого.

В таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 454 дата мобілізації не зазначається.

В таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 454 інформацію про особу відображають із обов’язковим зазначенням реквізитів:

11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»;

15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця»;

17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)».

Реквізити 18 та 19 не заповнюються.

 

Директор департаменту персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж
О. Ніколаєв

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Середній заробіток мобілізованих працівників: відображаємо у звітності

Ситуація, що склалася на сході України, потребує швидких чітких рішень не лише від законодавців та Президента, а й від різних відомств. Лист, що коментується, — реакція Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) на зміни, внесені Законом № 1275* до ч. 7 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. Нагадаємо: згідно з цими змінами ЄСВ не нараховується на виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Причому діє така пільга з початку мобілізації, тобто з 18.03.2014 р. У зв’язку з цим виникають одразу два запитання:

1) чи потрібно відображати інформацію про мобілізованих працівників у звіті з ЄСВ за поточний звітний період;

2) як відкоригувати раніше подані звіти з ЄСВ?

* Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 р. № 1275-VII. З приводу цього Закону читайте статтю «Зустрічайте чергові мобілізаційні зміни» // «ОП», 2014, № 12, с. 4.

Незважаючи на те що адмініструванням ЄСВ завідує Міндоходів, консультації з питань заповнення таблиць 5 — 9 додатка 4, як і раніше, надає ПФУ (див. спільний лист ПФУ і Міндоходів від 27.12.2013 р. № 21052/5/99-99-17-03-01-16, 36398/05.10). З урахуванням роз’яснень пенсійників наведемо відповіді на вищеозвучені запитання.

Зверніть увагу: за загальним правилом виплати, з яких не справляється ЄСВ, не потрапляють до звіту. Але середній заробіток мобілізованих працівників — виняток. Із бази справляння ЄСВ він випав, а от зі складу фонду оплати праці — ні (п.п. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5). У зв’язку з цим інформацію про період мобілізації та середній заробіток, який компенсуватимуть з бюджету, повинен отримати ПФУ.

Відповідь на запитання № 1. Звіт з ЄСВ за поточний звітний період щодо мобілізованих заповнюємо за такими правилами:

у таблиці 1 суму середнього заробітку за період мобілізації зазначаємо в рядках 1 і 1.1;

у таблиці 5 інформацію про дату початку і закінчення мобілізації працівника не відображаємо;

у таблиці 6 щодо мобілізованого працівника:

заповнюємо у тому числі (але не виключно) реквізити 11 (місяць, за який нараховано заробіток), 15 (кількість календарних днів перебування у трудових відносинах),17 (сума нарахованого середнього заробітку);

реквізити 18 (база для справляння ЄСВ), 19 (сума ЄСВ у частині утримань) не заповнюємо.

Таким чином, сума середнього заробітку, нарахованого за період мобілізації, потрапляє до складу зарплати, але не потрапляє до бази справляння ЄСВ.

Відповідь на запитання № 2. У зв’язку з тим, що законодавець «заднім числом» звільнив від справляння ЄСВ середній заробіток мобілізованих працівників, страхувальнику необхідно відкоригувати базу нарахування ЄСВ персонально щодо кожного такого працівника в раніше поданих звітах. Коригування проводимо у звіті за поточний звітний місяць таким чином:

— у таблиці 1 суми надмірно нарахованого ЄСВ відображаємо в рядках 7 (загальна сума ЄСВ), 7.1, 7.1.2 (сума ЄСВ у частині нарахувань), 7.3, 7.3.1 (сума ЄСВ у частині утримань), 7.4 (сума виплат, на яку надмірно нараховано ЄСВ). Крім того, заповнюєте рядок «Зміст помилки». Згідно з роз’ясненнями ПФУ тут вказуєте: «Закон України від 20.05.2014 р. № 1275-VII». Зауважимо, що на суму зайво нарахованого ЄСВ зменшиться загальна сума зобов’язань з ЄСВ, яка зазначається в рядку 8;

— у таблиці 6 заповнюєте на мобілізованого працівника рядки за місяці, що припадають на період мобілізації, за які коригуємо ЄСВ (квітень, травень). При цьому вказуєте:

у реквізиті 10 — код типу нарахувань «3»;

у реквізиті 11 — місяць, за який нараховано заробіток;

у реквізиті 18 — суму середнього заробітку, на яку надмірно нараховано ЄСВ за відповідний місяць;

у реквізиті 19 — надмірно утриману суму ЄСВ.

Реквізити 15 (кількість календарних днів перебування у трудових відносинах) та 17 (загальна сума нарахованої заробітної плати) не заповнюємо.

Тепер на конкретному прикладі розглянемо, як заповнити звіт з ЄСВ щодо мобілізованого співробітника.

 

Приклад. З 11 квітня 2014 року працівника призвали на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Його середньоденна заробітна плата — 180 грн. За період мобілізації працівнику нараховано середній заробіток: у квітні — 2340 грн., у травні — 3420 грн., у червні — 3420 грн.

 

У зв’язку з набранням чинності Законом № 1275 роботодавець може повернути надмірно нараховані суми ЄСВ:

— у частині нарахувань — 2090,88 грн. (5760 грн. х 36,3 %);

— у частині утримань — 207,36 грн. (5760 грн. х 3,6 %).

Що стосується останньої суми, то не забудьте не лише відкоригувати звіт, тим самим зменшивши свої майбутні перерахування ЄСВ, а й повернути конкретному працівнику живі гроші зайво утриманого з нього внеску.

Для наочності у звіті з ЄСВ покажемо тільки виплати, нараховані мобілізованому працівнику на рис. 1 та 2.

 

<…>

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

3420,00

1.1

сума нарахованої заробітної плати

3420,00

<…>

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

2298,24

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

2090,88

<…>

7.1.2

36,3 %

2090,88

<…>

7.3

Зменшено утримань

207,36

7.3.1

3,6 %

207,36

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

5760,00

 

Зміст помилки Закон України від 20.05.2014 р. № 1275-VII

 

<…>

Рис. 1. Фрагмент таблиці 1 звіту за формою № Д4 за червень 2014 року

 

img 1
Рис. 2. Фрагмент таблиці 6 звіту за формою № Д4 за червень 2014 року

 

Роботодавцям, які звільнили своїх працівників у зв’язку з мобілізацією до 1 квітня, а потім поновили їх на роботі (а точніше, скасували звільнення), необхідно подати два звіти:

1) окремий звіт, тобто перелік таблиць звіту і таблицю 5 типу «скасовуюча», за той місяць, у якому поновлюємо працівника. У таблиці 5 вказуємо інформацію про дату звільнення мобілізованого працівника;

2) звіт за поточний звітний період, де в таб­лиці 6 звіту з ЄСВ за звітний місяць ви зазначаєте суму середнього заробітку, нарахованого за період мобілізації працівника за минулий період з розбиттям за місяцями.

Зауважимо, що можливість поновити на роботі своїх мобілізованих до 1 квітня працівників з’явилася у роботодавців з дати набрання чинності Законом № 1275, тобто з 08.06.2014 р. Причому потрібно «скасувати звільнення» працівників, мобілізованих з 18.03.2014 р.

 

Катерина Скрипкіна,
експерт з питань оплати праці,
за сприяння Валентини Боршовської,
заступника директора Департаменту
 — начальника відділу персоніфікованого обліку,
інформаційних систем і мереж Пенсійного фонду України

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі