Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо довідку для призначення пенсії держслужбовцю: як урахувати премію та надбавку за високі досягнення у праці

ГУЛЬ ТЕТЯНА
Як заповнити колонки «Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи» та «Премії» при заповненні довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії держслужбовця? Як визначити розміри таких надбавок та премій у місяцях перебування держслужбовця у відпустці чи на лікарняному? (запитання з електронної пошти редакції: ot@id.factor.ua)

Порядок, умови призначення, виплати і перерахунку пенсій не однакові для всіх громадян України. Зокрема, є категорії пенсіонерів, які отримують пенсію не на загальних підставах, а відповідно до спеціальних законів. До однієї з таких категорій відносять державних службовців.

Державна служба — це особливий вид трудової діяльності, що регулюється Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу). Ним визначено не лише засади діяльності, статус держслужбовців, які працюють у державних органах та їх апараті, але також і умови пенсійного забезпечення цієї категорії працівників.

Так, з 1 травня 2014 року пенсія держслужбовцям нараховується в розмірі 70 % суми їх зар­плати, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (до 01.01.2011 р. — страховий внесок до Пенсійного фонду) (абзац перший ст. 37 Закону про держслужбу).

Цим самим Законом визначаються складові зар­плати держслужбовців. Заробіток держслужбовця складається із (ст. 33 Закону про держслужбу):

— посадового окладу;

премій;

— доплати за ранг;

— надбавки за вислугу років на державній службі;

інших надбавок.

Саме ці складові оплати праці державних службовців ураховують при обчисленні пенсії за нормами Закону про держслужбу.

Визначити розмір зарплати держслужбовця для призначення пенсії допоможе постанова КМУ «Про деякі питання удосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» від 31.05.2000 р. № 865 (далі — постанова № 865). Цим документом передбачено, що під час призначення пенсії держслужбовця посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційний клас, класний чин, спеціальні звання, вислугу років ураховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії (п. 3 постанови № 865).

Інші виплати (надбавки, доплати, премії) ураховуються за вибором держслужбовця за будь-які 60 календарних місяців роботи, що дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Для призначення пенсії обчислюється середньомісячна сума цих виплат. Її визначають діленням загальної суми цих виплат на 60 (п. 1 постанови № 865).

Таким чином, для призначення пенсії держслужбовця передбачене подання до органу ПФУ, зокрема, таких довідок, як:

— довідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу (затверджена постановою правління ПФУ від 04.09.2013 р. № 15-1);

— довідка про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи чи за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу (затверджена постановою правління ПФУ від 14.02.2001 р. № 5-1, далі — постанова № 5-1).

Хочемо звернути вашу увагу на такий момент: з 24.04.2014 р. згідно з оновленою редакцією постанови № 865 розмір виплат (окрім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), які включаються до заробітку для обчислення пенсії держслужбовця, визначають за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією. Разом з тим форма довідки про складові зарплати, затверджена постановою № 5-1, станом на червень 2014 року залишилася без змін. Проте, керуючись постановою № 865, з 24.04.2014 р. середньомісячний розмір зазначених виплат слід визначати за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією.

Зверніть увагу! Щоб не завищити (не занизити) середньомісячний розмір інших виплат (надбавки за високі досягнення у праці, премії тощо), заповнюючи довідку про складові зарплати за будь-які 60 календарних місяців, такі виплати слід ураховувати в місяці, за який вони нараховані, а не в місяці їх виплати.

Із приводу складання першої довідки (про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років)), що подається для призначення пенсії держслужбовця, запитань не виникає. А от заповнення другої довідки (про інші виплати за 60 місяців) викликає у бухгалтерів певні складнощі. І стосуються вони, перш за все, визначення розмірів виплат за період перебування держслужбовця у відпустці або на лікарняному.

Тому зупинимося на цьому питанні: як урахувати надбавку за високі досягнення у праці та премії за період перебування держслужбовця у відпустці або на лікарняному. Адже якщо враховувати надбавки та премії лише в тому розмірі, в якому вони нараховані за відпрацьований робочий час, і не враховувати період, за який держслужбовцю зберігається середня зарплата, то ми отримаємо занижену середню надбавку (премію). А це, у свою чергу, вплине на зменшення розміру пенсії. Погодьтеся, ситуація несправедлива. Адже страхові внески сплачують не тільки за відпрацьований працівником час, а й за період тимчасової непрацездатності, відпусток тощо!

Таким чином, за період збереження заробітної плати необхідно «витягнути» суму надбавки за високі досягнення у праці (премії), що є складовою частиною загальної суми середнього заробітку (відпускних, лікарняних). Як це зробити, розповімо нижче.

Нам відомо, що розрахунковим періодом, за який визначається середня зарплата, у загальному випадку є:

— 12 календарних місяців для оплати часу відпусток згідно з Порядком № 100*;

— 6 календарних місяців для оплати періоду тимчасової непрацездатності відповідно до Порядку № 1266**.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Надбавка за високі досягнення у праці (премія) бере участь у розрахунку середньої зарплати для оплати відпустки чи лікарняного. А сума відпускних (лікарняних) включає також і суму такої надбавки (премії). Тому для визначення суми надбавки (премії) в місяці перебування у відпустці або на лікарняному необхідно:

— за період перебування у відпустці — суму надбавки за високі досягнення у праці (премію) за розрахунковий період поділити на кількість календарних днів у розрахунковому періоді та помножити на кількість календарних днів відпустки;

— за період тимчасової непрацездатності — усю суму такої надбавки (премії) за розрахунковий період поділити на кількість робочих днів у розрахунковому періоді та помножити на кількість днів тимчасової непрацездатності, що припали на робочі дні за графіком роботи.

Покажемо на прикладі, як це зробити для періоду тимчасової непрацездатності.

 

Приклад. У період з 18 жовтня 2003 року по 29 травня 2014 року особа обіймала посаду держслужбовця. 30 травня 2014 року їй буде призначено пенсію держслужбовця. Така особа звернулася до бухгалтерії держ­органу за довідками для призначення пенсії. За бажанням особи надбавки та премії будуть ураховані за 60 календарних місяців періоду роботи на посаді держслужбовця, а саме з травня 2009 року по квітень 2014 року включно.

У квітні 2014 року держслужбовець хворів, про що свідчить виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Тимчасова непрацездатність тривала з 01.04.2014 р. по 09.04.2014 р. включно. На період хвороби припадають 7 робочих днів. У цьому самому місяці за відпрацьовані 14 робочих днів йому були нараховані, зокрема: надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 640 грн. та премія в розмірі 432 грн.

 

Далі наведемо в таблиці умовні числові дані про складові зарплати за 6 місяців перед місяцем, в якому почалася тимчасова непрацездатність.

Період

Нараховано, грн.

Кількість відпрацьованих робочих днів

надбавка за високі досягнення у праці

щомісячна премія

Жовтень 2013 року

960

432

23

Листопад 2013 року

960

432

21

Грудень 2013 року

960

864

22

Січень 2014 року

960

0

21

Лютий 2014 року

960

432

20

Березень 2014 року

960

432

20

Разом

5760

2592

127

 

Розрахуємо суму надбавки за високі досягнення у праці та премії у квітні 2014 року у зв’язку з перебуванням на лікарняному.

 

Надбавка за високі досягнення у праці:

1. Визначимо середньоденну надбавку за високі досягнення у праці, розмір якої вплинув на середньоденну зарплату для обчислення лікарняних:

5760 грн. : 127 роб. дн. = 45,35 грн.

2. Розрахуємо розмір надбавки за 7 днів перебування на лікарняному:

45,35 грн. х 7 роб. дн. = 317,45 грн.

3. Знайдемо загальну суму надбавки за квітень 2014 року (включаючи надбавку за відпрацьовані робочі дні та за період тимчасової непрацездатності):

317,45 грн. + 640,00 грн. = 957,45 грн.

Премія:

1. Визначимо середньоденну премію, розмір якої вплинув на середньоденну зарплату для обчислення лікарняних:

2592 грн. : 127 роб. дн. = 20,41 грн.

2. Розрахуємо розмір премії за 7 днів перебування на лікарняному:

20,41 грн. х 7 роб. дн. = 142,87 грн.

3. Знайдемо загальну суму премії за квітень 2014 року (включаючи премію за відпрацьовані робочі дні та за період тимчасової непрацездатності):

142,87 грн. + 432,00 грн. = 574,87 грн.

Як отримані дані відобразити в довідці про складові зарплати, покажемо нижче.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
від 14.02.2011 № 5-1

Довідка

про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних
місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно
до Закону України «Про державну службу»

<…>

грн.

Місяці

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови

Надбавка за почесне звання «заслужений»

Надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

Премії

Премії до державних, професійних свят та ювілейних дат

Інші
виплати*

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

2013 рік

2013 рік

__ рік

__ рік

<…>

Жовтень

 

 

 

 

960,00

432,00

 

 

Листопад

 

 

 

 

960,00

432,00

 

 

Грудень

 

 

 

 

960,00

864,00

 

 

 

__ рік

__ рік

__ рік

__ рік

2014 рік

2014 рік

__ рік

__ рік

Січень

 

 

 

 

960,00

0,00

 

 

Лютий

 

 

 

 

960,00

432,00

 

 

Березень

 

 

 

 

960,00

432,00

 

 

Квітень

 

 

 

 

957,45

574,87

 

 

<…>

<…>

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі