Теми статей
Обрати теми

Як оплатити працю журналістів та інших працівників комунальних ЗМІ

Литвин Алла, заступник директора Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці — начальник відділу державного регулювання заробітної плати в бюджетній сфері

Міська рада є засновником комунального підприємства «Редакція газети». У трудовому колективі редакції підприємства працюють журналісти (прирівняні до держслужби в оплаті праці) та інші співробітники. Підприємство не отримує бюджетних коштів на оплату праці. У процесі діяльності ЗМІ виникли такі запитання:

1. Якими нормативними документами необхідно керуватися для оплати праці журналістів газети? Чи повинні ми застосовувати постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 та від 30.08.2002 р. № 1298?

2. Чи маємо ми право самостійно установлювати оклади, надбавки, доплати та інші виплати працівникам, які не є журналістами?

3. Чи повинні ми застосовувати пп. 12 та 15 Заходів з економії державних коштів, затверджених постановою Уряду від 01.03.2014 р. № 65, якщо у 2013 році отримали дотації з місцевого бюджету?

(запитання з електронної пошти редакції: [email protected])

Свого часу місцеві ради дали «путівку в життя» не одному друкованому засобу масової інформації (далі — ЗМІ). Випускають їх і зараз. Колектив комунального підприємства складається не тільки із журналістів, але й інших працівників, завдяки яким виходять її номери. Як оплатити працю таких трудівників? Давайте вивчати!

Оплата праці журналістів. При оплаті праці таких працівників перш за все орієнтуємося на Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР (далі — Закон № 540). Але основні оплатні тонкощі з цього приводу представлені у постанові КМУ «Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 15.03.99 р. № 377 (далі — постанова № 377).

Зверніть увагу! У цій постанові не йдеться про обмеження її застосування залежно від джерел фінансування фонду оплати праці редакції. Головна умова для використання цього підзаконного акта — газета зареєстрована як державний або комунальний ЗМІ. Виходить, що її застосовують усі без винятку комунальні ЗМІ, засновниками яких є органи місцевої влади.

Перш ніж перейти до визначення оплати праці журналістів комунального ЗМІ, зауважимо: їх посади не належать до категорії посад держслужбовців або посадових осіб місцевого самоврядування. Журналісти державних та комунальних ЗМІ прирівнюються до держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування лише в методиці нарахування зарплати (лист Держкомінформу від 22.04.2002 р. № 1274/20/9). Разом із тим розповімо про цікаву деталь: до стажу держслужби та служби в органах місцевого самоврядування зараховують періоди роботи на посадах журналістів державних та комунальних ЗМІ (п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283). А стаж державної служби (служби в органах місцевого самоврядування) зараховують до стажу журналіста державного або комунального ЗМІ (ст. 12 Закону № 540).

Важливо! До заробітної плати журналіста включаються посадовий оклад, встановлені нормативними актами надбавки, доплати, авторський гонорар, премії (ст. 14 Закону № 540).

Розмір посадового окладу головного редактора (редактора) комунального друкованого ЗМІ встановлюють на рівні посадового окладу заступника керівника відповідного органу місцевого самоврядування, який є засновником цієї газети. При цьому іншим журналістам посадовий оклад прирівнюють до розміру посадового окладу керівних працівників і спеціалістів згаданого органу місцевого самоврядування.

Щоб визначити паралель між членами редакції газети та керівниками (спеціалістами) органу місцевого самоврядування, погляньте на Перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, затверджений постановою № 377. У Переліку знаходите засновника вашої газети, а потім навпроти кожної посади редакції газети — назву посади керівника (спеціаліста) відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

І тут вам знадобиться постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268), а точніше додатки до неї. Адже саме в них наведені розміри посадових окладів працівників відповідних органів місцевого самоврядування. Наприклад, посадові оклади керівних працівників (спеціалістів) апарату міських рад (крім міста Києва) та їх виконкомів шукайте у додатку 50 до постанови № 268.

Пам’ятайте! Посадові оклади працівників, визначені у додатках до постанови № 268, підвищують на 45 %. Якщо розмір посадового окладу у цих працівників нижче мінімальної заробітної плати (протягом 2014 року — 1218 грн.), то посадовий оклад установлюють на рівні мінзарплати (постанова КМУ від 20.05.2009 р. № 482).

Визначають розмір надбавок для журналістів за постановою № 377. А ось при визначенні надбавки за ранг* не обійтися лише зазначеною постановою, а доведеться-таки зазирнути і до інших нормативних документів.

* З приводу обчислення такої надбавки головному редактору ЗМІ, засновниками якого є райдержадміністрація та районна рада, читайте в «ОП», 2014, № 19, с. 8. — Прим. ред.

Важливо! Посадові оклади журналістів державних і комунальних ЗМІ підвищують на суму надбавки за ранг державного службовця, визначену на рівні нижчого рангу в межах категорії, до якої віднесені посади, що займають відповідні працівники органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

Зауважимо, що про визначення рангів ідеться у ст. 26 Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, у ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III. У той же час розмір надбавки за ранг указаний у додатку 57 до постанови № 268.

 

Приклад. За основу візьмемо комунальний ЗМІ, засновником якого є міська рада (місто — не обласного значення). Кореспонденту такої газети посадовий оклад установлюють на рівні посадового окладу головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціалістів I, II категорій виконкому міської ради. Указаних спеціалістів відносять до сьомої категорії посад, якій відповідає 15, 14 або 13-й ранги. Як бачимо, найнижчим рангом у цій категорії є 15-й. Отже, кореспондент газети може отримати надбавку саме за 15-й ранг, тобто 45 грн.

 

Резюмуємо: при визначенні заробітної плати журналістам комунальних ЗМІ керуються постановою № 377. Але ця постанова прямо чи опосередковано відсилає і до інших нормативно-правових актів, наприклад до постанови № 268. При цьому постанова КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 регулює оплату праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету. Оскільки комунальні підприємства — газети є госпрозрахунковими, тому дія цієї постанови на них не розповсюджується.

Оплата праці інших працівників. Оплату праці працівників газети, які не є журналістами та не вказані у постанові № 377 (наприклад, бухгалтерів, коректорів), здійснюють відповідно до ст. 97 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. та ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

У цих нормах сказано: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Тож при установленні конкретних умов оплати праці для інших працівників комунального підприємства «Редакція газети» необхідно орієнтуватися на Галузеву угоду між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2011 — 2015 роки (у видавничо-поліграфічній сфері) (далі — Галузева угода). Наприклад, у додатку 4 до цієї Галузевої угоди наведена рекомендаційна шкала міжпосадових співвідношень в оплаті праці керівників, фахівців і службовців видавництв та видавничих організацій, а в додатку 1 — розміри доплат і надбавок до посадових окладів працівників.

У п.п. 5.1.5 Галузевої угоди керівникам госпрозрахункових підприємств рекомендовано самостійно вирішувати питання оплати праці виходячи з фінансових можливостей.

Застосування заходів з економії державних коштів. Комунальне підприємство — газета діє на засадах господарської самостійності і госпрозрахунку. Отримання таким підприємством дотацій, а відповідно й коштів з бюджету не носить систематичний характер. Тому на зазначене комунальне підприємство не розповсюджуються Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, наведені у додатку до постанови КМУ від 01.03.2014 р. № 65, а також комплекс процедур з економії бюджетних коштів, затверджений органами місцевого самоврядування на базі цих Заходів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі