Керівник гуртка використав усі дні щорічної відпустки: де «викроїти» дні для санаторію

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Жовтень, 2014/№ 20

Керівник гуртка школи має право на щорічну ос­новну відпустку тривалістю 42 календарних дні і соціальну додаткову відпустку на дітей (як одинока мати) тривалістю 10 календарних днів. За поточний робочий рік (15.01.2014 р. — 14.01.2015 р.) працівниця скористалася соціальною додатковою відпусткою на дітей (04.07.2014 р. — 13.07.2014 р.) та щорічною основною відпусткою (14.07.2014 р. — 25.08.2014 р.) у повному обсязі.

У жовтні 2014 року працівниця звернулася до адміністрації закладу із проханням надати їй частину щорічної основної відпустки тривалістю 25 календарних днів з 27.10.2014 р. Ці дні відпочинку їй необхідні для поїздки до санаторію.

Чи можна надати працівниці щорічну основну відпустку у жовтні 2014 року за рахунок днів відпустки наступного робочого року (15.01.2015 р. — 14.01.2016 р.) в середині навчального року?

Щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504).

Згідно зі ст. 10 вказаного Закону щорічна основ­на відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була використана, як правило, до закінчення робочого року. Цією статтею також установлено, що щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

Педагогічним працівникам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу (ч. 14 ст. 10 Закону № 504). Разом із тим надання педагогічним працівникам навчальних закладів щорічної основної відпустки або її частини протягом навчального року можливе у разі необхідності санаторно-курортного лікування, якщо це передбачено колективним договором (п. 2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346).

У колективному договорі можуть бути конкретизовані окремі положення щодо надання такої відпустки. За умови передбачення в колдоговорі положення щодо її обов’язковості адміністрація зобов’язана забезпечити виконання зазначеної домовленості сторін колдоговору.

Якщо ж в колективному договорі прописано, що відпустка у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням може надаватися, то питання її надання в конкретному випадку вирішується за погодженням між керівником навчального закладу та працівником залежно від обставин, що склалися в закладі.

Важливо! Частина щорічної відпустки за майбутній робочий рік не може бути надана в поточному робочому році, за який працівниця вже використала щорічну основну відпустку повної тривалості, незалежно від того, що цю частину щорічної відпустки працівниця хоче використати для санаторно-курортного лікування.

Згідно з ч. 10 ст. 35 Закону України «Про загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III у разі здійснення санаторно-курортного лікування застрахованій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ст. 51 цього Закону).

Листок непрацездатності на період санаторно-курортного лікування видається до від’їзду в санаторно-курортний заклад на термін лікування та проїзду до цього санаторно-курортного закладу і назад, але з урахуванням тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки за наявності путівки, довідки з місця роботи про тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки та картки санаторно-курортного відбору (пп. 7.1 та 7.2 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455).

Тож зазначені нормативні акти також не передбачають можливості скористатися листком непрацездатності для отримання працівницею оплачуваного терміну її перебування у санаторно-курортному закладі*.

* Детальніше про це див. у коментарі редакції до листа виконавчої дирекції ФСС ТВП від 22.01.2014 р. № 04-29-164 // «ОП», 2014, № 7, с. 8. — Прим. ред.

Разом з тим для перебування у санаторно-курортному закладі можна скористатися відпусткою без збереження заробітної плати. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін може надаватися працівнику за сімейними обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону № 504). А згідно з п. 11 ч. 1 ст. 25 Закону № 504 відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам для завершення санаторно-курортного лікування тривалістю, визначеною у медичному висновку.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити