Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо нарахування середнього заробітку мобілізованим працівникам

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Вересень, 2014/№ 17
Друк
Лист від 11.08.2014 р. № 1146/13/84-14

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо обчислення середньої заробітної плати, яка зберігається за мобілізованими працівниками, та повідомляє.

Середній заробіток працівнику нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок), виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю мобілізації.

Відповідно до абзацу 3 пункту 2 Порядку працівникам, які пропрацювали на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Останнім абзацом пункту 4 Порядку встановлено, що коли нарахування проводиться виходячи із середньої заробітної плати, працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки чи посадового окладу.

Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, проводяться шляхом множення середньоденної заробітної плати на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

Отже, середньоденна заробітна плата, яка зберігається за мобілізованим працівником, який був мобілізований у перший день своєї роботи на підприємстві, обчислюється шляхом ділення посадового окладу, встановленого йому в штатному розписі, на число робочих днів місяця, в якому він мав приступити до роботи та в якому його було мобілізовано.

Якщо працівником відпрацьовано два робочих дні, після чого його було мобілізовано, обчислення середньої заробітної плати проводиться виходячи із нарахованої заробітної плати за ці два робочі дні.

 

Директор Департаменту О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Як оплатити період мобілізації працівника: шпаргалка для бухгалтера

Ви вже знаєте, що законодавець потурбувався про трудові гарантії для мобілізованих працівників, які діють з 18 березня 2014 року (див. «ОП», 2014, № 11, с. 6, № 12, с. 4).

Ідеться про норму, прописану у ст. 119 КЗпП і ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII: за працівниками, яких призвали на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігаються місце роботи, посада, а також середній заробіток (не більш як за один рік).

Розрахувати його і виплатити слід роботодавцеві, однак згодом він отримає компенсацію з бюджету*.

* На сьогодні порядок компенсації не розроблено.

Звернемо увагу на ключові моменти, пов’я­зані з таким розрахунком.

1. За всі дні відсутності працівника на роботі у зв’язку з мобілізацією йому нараховують середній заробіток (п.п. «ї» п. 1 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, далі — Порядок № 100).

2. У загальному випадку середню зарплату розраховують виходячи з виплат за останні 2 календарних місяці, що передують місяцю, в якому працівника призвали у зв’язку з мобілізацією (абзац третій п. 2 Порядку № 100). Але з цього правила є винятки (див. таблицю з прикладами нижче).

Для розрахунку середньоденної (середньогодинної) зарплати (ЗПсер) використовують таку формулу (п. 8 Порядку № 100):

ЗПсер = В : Крд(год),

де В — виплати, що включаються до розрахунку, нараховані в розрахунковому періоді (названі в п. 3 Порядку № 100; не включаються до розрахунку виплати, зазначені в п. 4  цього Порядку);

Крд(год) — кількість відпрацьованих робочих днів (годин), що припадають на місяці розрахункового періоду.

3. Виходячи з такого розміру ви щомісяця нараховуєте середню зарплату мобілізованого (ЗПсерм) за всі пропущені внаслідок мобілізації робочі дні (години):

ЗПсерм = ЗПсер х Кдм,

де Кдм — кількість робочих днів (годин), що припадають на період мобілізації. Цей показник ви берете з Табеля обліку використання робочого часу (період із цифровим кодом «22» або літерним «ІН»).

Важливо! Для оплати всього періоду мобілізації розраховуємо одну середню зарплату.

Припустимо, працівника призвали на військову службу у зв’язку з мобілізацією 14 серпня 2014 року. Отже, не тільки у серпні, а й у вересні, жовтні та інших місяцях, поки працівника не демобілізують, усі робочі дні, не відпрацьовані у зв’язку з мобілізацією, ви оплачуєте за одним розміром середньої зарплати.

Легко та швидко розрахувати середній заробіток мобілізованому працівнику допоможе таблична шпаргалка, наведена нижче. Вона наочно демонструє всі можливі ситуації, що трапляються на практиці.

 

Приклади розрахунку середньої зарплати для оплати днів мобілізації
(працівника призвано у зв’язку з мобілізацією 14 серпня 2014 року)

Ситуація

Правила визначення розрахункового періоду

1

2

1. Працівник відпрацював більше 2 календарних місяців

Останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю, в якому працівника призвали у зв’язку з мобілізацією (абзац третій п. 2 Порядку № 100)

Приклад 1. За червень — липень 2014 року працівник відпрацював 42 дні (19червень+ 23липень).
Йому нараховано зарплату по 3000 грн. за місяць.

До розрахункового періоду включаєте останні 2 календарні місяці роботи (тобто з 01.06.2014 р. по 31.07.2014 р.). Середня зарплата становитиме: (3000 грн. + 3000 грн.) : 42 роб. дн. = 142,86 грн.

2. Упродовж останніх 2 календарних місяців перед місяцем, в якому призвали у зв’язку з мобілізацією (у червні та липні 2014 року) він не працював (хворів та був у відпустці)

Якщо впродовж останніх 2 календарних місяців, що передують місяцю, в якому працівника призвали у зв’язку з мобілізацією, він не працював — попередні 2 місяці роботи (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100)

Приклад 2. За квітень — травень 2014 року працівник відпрацював 40 днів (21квітень + 19травень).
Йому нараховано зарплату по 3000 грн. за місяць.

Середню зарплату розраховуєте виходячи з виплат за попередні 2 місяці роботи (квітень і травень 2014 року): (3000 грн. + 3000 грн.) : 40 роб. дн. = 150 грн.

3. Працівник відпрацював менше 2 календарних місяців

Фактично відпрацьований період (абзац третій п. 2 Порядку № 100)

Приклад 3. Працівника прийнято на роботу 7 липня 2014 року. Зарплата за відпрацьовані дні в липні (19 робочих днів) склала 2478,26 грн., за відпрацьовані дні у серпні (9 робочих днів) — 1350 грн.

Середню зарплату для оплати часу на період мобілізації обчислюєте виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (тобто з 07.07.2014 р. по 13.08.2014 р.): (2478,26 грн. + 1350 грн.) : (19роб. дн. липень + 9роб. дн. серпень) = 136,72 грн.

4. Протягом останніх 2 місяців працівник частину місяця не працював з поважних причин
(був у простої, хворів та перебував у відпустці)

Із розрахункового періоду виключається час, упродовж якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково* (абзац шостий п. 2 Порядку № 100)

* До такого часу відносять і час простою не з вини працівника (листи Мінпраці від 24.04.2009 р. № 247/13/8409 // «ОП», 2009, № 12, с. 10, і від 20.12.2007 р. № 929/13/84-07).

Приклад 4. За червень — липень 2014 року працівник відпрацював 5 днів (оформлено простій не з вини працівника (червень — з 09.06.2014 р., липень — повністю весь місяць). Зарплата за відпрацьовані дні у червні (5 робочих днів) склала 789,47 грн., оплата днів простою: у червні (2/3 ставки за 14 робочих днів) — 887,16 грн.; у липні (2/3 ставки) — 1204 грн.

Дні простою не з вини працівника необхідно виключити з розрахункового періоду і оплату за ці дні (у розмірі 2/3 тарифної ставки) не враховувати при розрахунку середнього заробітку.

Середню зарплату для оплати періоду мобілізації обчислюєте так: 789,47 грн. : 5роб. дн. червень = 157,89 грн.

5. Протягом останніх 4 місяців працівник не працював з поважних причин (був у простої, хворів та перебував у відпустці)

Розрахунок здійснюємо виходячи з установленої працівникові тарифної ставки, посадового окладу (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100). При цьому розрахунковий період (останні 2 календарні місяці роботи) використовуємо для визначення середньомісячної кількості числа робочих днів

Приклад 5. У червні — липні 2014 року працівник хворів, у квітні — травні 2014 року — був у відпустці. Місячний посадовий оклад станом на серпень 2014 року становить 1806 грн.

До розрахунку беремо посадовий оклад, установлений на місяць мобілізації (1806 грн.) і кількість робочих днів за останні 2 місяці за графіком роботи підприємства (установи).

Середню зарплату для оплати періоду мобілізації обчислюємо так:

(1806 грн. + 1806 грн.) : (19роб. дн. червень + 23роб. дн. липень) = 86 грн.

6. Працівника призвали у зв’язку з мобілізацією в його перший робочий день

Розрахунок здійснюємо виходячи з установленої працівнику тарифної ставки, посадового окладу (абзац четвертий п. 2 Порядку № 100). Розрахункового періоду у працівника немає, оклад (ставку) поділимо на кількість робочих днів місяця, в якому працівник мав стати до роботи і в якому його мобілізували (передостанній абзац листа, що коментується)

Приклад 6. Згідно з наказом про прийняття на роботу (виданий 11.08.2014 р.) перший робочий день працівника — 14.08.2014 р. При цьому в цей день працівник мав з’явитися з повісткою у зв’язку з мобілізацією. Місячний посадовий оклад працівника становить 1806 грн.

Ураховуємо посадовий оклад, установлений працівнику (1806 грн.), та кількість робочих днів за серпень за графіком роботи підприємства (установи).

Середню зарплату для оплати періоду мобілізації обчислюємо так:

1806 грн. : 20роб. дн. серпень = 90,30 грн.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО,
заступник головного редактора
 (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць