Про індексацію доходів в 2015 році та виплату надбавки за престижність праці педагогічним працівникам

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Липень, 2015/№ 13
Лист від 02.04.2015 р. № 4744/0/14-15/13

Міністерство соціальної політики України розглянуло листи <…> стосовно порядку нарахування та черговості виплати надбавки за престижність та індексації педагогічним працівникам і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 5 Закону України від 03.07.91 № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» (із змінами) проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Відповідно до статті 18 Закону України від 05.10.2000 № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін є однією з державних соціальних гарантій.

На сьогодні правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами).

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2015 рік.

Проект зазначеного порядку поданий на розгляд Кабінету Міністрів України.

Педагогічним працівникам у межах фонду оплати праці виплачується надбавка у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу за престижність праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування».

Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником закладу (установи) залежно від наявних коштів на ці цілі.

Заступник Міністра — керівник апарат В. Іванкевич

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Як індексувати зарплату бюджетників у 2015 році: роз’яснює Мінсоцполітики

Для індексацій виплат із бюджету градус напруженості підвищується. Індексувати треба, індекси інфляції злетіли, але й досі особливі «обмежуючі» правила індексації для бюджетних установ та організацій Кабмін так і не затвердив.

Що робити бюджетному закладу, якщо затверджений фонд оплати праці не дозволяє провести в повному обсязі індексацію заробітної плати? Яким виплатам віддати пріоритет при нарахуванні: надбавці, розмір якої визначає керівник, чи все ж індексації? Наболілих питань безліч. Давайте проаналізуємо відповіді, отримані від головного працезарплатного відомства.

1. Індексація — державна соцгарантія

Стаття 18 Закону про держгарантії1визначає індексацію доходу як державну соціальну гарантію, яка надається для соціальної підтримки населення в умовах зростання цін. А державні соцгарантії обов’язкові для всіх держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (ст. 19 Закону про держгарантії).

1 Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III.

Додамо, що індексація є складовою частиною зарплати, входить до фонду оплати праці у складі додаткової зарплати ( ст. 2 Закону про оплату праці2, п.п. 2.2.7 Інструкції № 53). Невиплата індексації (або виплата її не в повному розмірі) розглядається як порушення трудового законодавства!

2 Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

3 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

2. До появи особливого порядку індексації для виплат з державних коштів діють правила Порядку № 10784

4 Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

У 2015 році проведення індексації виплат з бюджету (заробітної плати працівникам, стипендій студентам, грошового забезпечення військовослужбовцям тощо) прив’язали до можливостей фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету ПФУ і бюджетів фондів соцстрахування. Відповідні зміни внесли до ст. 5 Закону про індексацію5.

5 Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-ІV).

Особливий порядок індексації виплат з бюджету в межах фінансових ресурсів Держбюджету-2015 повинен затвердити Кабмін ( п. 14 розд. III «Прикінцеві положення» Закону № 766, п. 9 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-20157).

6 Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VІІІ.

7 Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VІІІ.

Минуло півроку… На сьогодні такий особливий порядок Уряд не затвердив. Мінсоцполітики відзвітувало, що його проект воно подало Кабміну ще в лютому 2015 року (лист Мінсоцполітики від 24.03.2015 р. № 3057/0/14-15/10). Норми проекту особливого порядку передбачають обмеження індексації соціальних виплат, що фінансуються з Держбюджету, ПФУ та фондів соцстрахування. Причому застосовувати зазначені обмеження у проекті запропонували тільки у 2015 році (див. лист Мінсоцполітики від 02.04.2015 р. № 4753/0/14-15/18 на с. 7 цього номера).

Як нараховувати індексацію у 2015 році до появи особливого порядку? Тут Мінсоцполітики вказує на норми чинного Порядку № 1078 для визначення сум індексації та величини приросту індексу (див. лист Мінсоцполітики від 02.04.2015 р. № 4744/0/14-15/13 на с. 8 цього номера). При цьому виплату сум індексації для бюджетників рекомендує здійснювати в межах фінансових ресурсів її джерел (див. також лист Мінсоцполітики від 29.04.2015 р. № 77/10/ 136-15).

Як розуміти такі роз’яснення бухгалтеру-бюджетнику? Як бачимо, чітких рекомендацій з боку Мінсоцполітики немає — тільки цитування загальних норм.

На нашу думку, необхідно розрахувати суми індексацій за нормами Порядку № 1078 (доки інших правил не затвердили), а виплачувати у 2015 році (треба розуміти, що й нараховувати, інакше утворюється заборгованість) з урахуванням наявного фонду оплати праці. У наказі про нарахування сум індексації доцільно зробити посилання на ст. 5 Закону про індексацію і п. 9 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2015. Саме такий підхід просувають в усних роз’ясненнях фахівці Мінсоцполітики.

До речі, Мінфін у листі від 28.04.2015 р. № 31-07010-04-2/14373 також повідомив, що індексувати бюджетні виплати у 2015 році треба в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. При цьому інформував, що пропозиції збільшити витрати на освітню галузь для індексації зарплати та стипендії в повному обсязі вимагає вишукування істотних додаткових бюджетних коштів з державного та місцевого бюджетів. На сьогодні неінфляційні джерела покриття зазначених витрат відсутні.

Згідно з чинними нормами (ст. 52 і 53 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI) скоригувати норми затвердженого Держбюджету-2015 можна за підсумками трьох кварталів за умови, що заплановані показники надходження держбюджету будуть перевищені більш ніж на 15 %.

Також Мінфін нагадав, що Кабміну доручили за підсумками I півріччя 2015 року і з урахуванням економічної ситуації затвердити порядок проведення індексації зарплати, грошового забезпечення, пенсій та соціальних виплат ( п. 14 розд. III «Прикінцеві положення» Закону № 76).

3. «Престижну» надбавку педагогам та індексацію зарплати — залежно від наявних коштів

У Мінсоцполітики запитали: «Якщо в бюджетного закладу затверджений фонд оплати праці не дозволяє провести в повному обсязі індексацію заробітної плати та виплачувати надбавку за престижність праці педагогічним працівникам у розмірі до 20 % посадового окладу, яка з цих виплат буде першочерговою?»

На жаль, Міністерство ухилилося від конкретної відповіді на це запитання. На наш погляд, якщо в затвердженому кошторисі виділено кошти на виплату надбавки за престижність праці, то така надбавка повинна виплачуватися в межах наявних коштів, при цьому її розмір може становити від 1 до 20 % посадового окладу. Потім уже необхідно визначати наявні фінансові ресурси закладу для виплати сум індексації.

4. Розмір базового тарифу за ЄТС, можливо, переглянуть, але після моніторингу виконання показників Держбюджету за І півріччя 2015 року

На сьогодні розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС, на базі якого розраховують оклади (ставки) працівників бюджетної сфери за іншими тарифними розрядами, дорівнює 852 грн. Він нижче діючого розміру мінзарплати (1218 грн.).

Ураховуючи, що востаннє посадові оклади працівникам 7 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС підвищувалися в січні 2013 року, сума поточної індексації таких працівників, наприклад, за червень 2015 року становить 873,31 грн., за липень 2015 року — уже 919,59 грн.

У затверджених кошторисах не завжди виділено кошти на виплату таких сум індексації. Водночас самостійно збільшувати розмір постійних складових (окладів, гарантованих надбавок) бюджетним установам заборонено.

Виходить замкнуте коло: і коштів на індексацію не вистачає, і підвищити зарплату на належну суму не можна. Мінсоцполітики також особливо не подало надії, мовляв, якщо стабілізується ситуація у країні, то й соцстандарти будуть вище.

Ну ось, «маємо те, що маємо» у цей нелегкий час.

Нам залишається тільки нагадати: коефіцієнти та суми поточної індексації для зарплатної індексації за липень 2015 року ви знайдете на с. 12 цього номера газети.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити