Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад

В обраному У обране
Друк
Кабінет Міністрів України
Оплата праці Жовтень, 2015/№ 19
Постанова від 16.09.2015 р. № 732

З метою стимулювання працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити щомісячну надбавку за особливий характер роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу (далі — надбавка) працівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги.

Перелік працівників, яким установлюється надбавка, визначає керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

2. Міністерству фінансів урахувати видатки у сумі 56 млн. гривень під час внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» для збільшення видатків на оплату праці працівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій для виплати надбавки.

Головам місцевих державних адміністрацій забезпечити спрямування відповідних видатків структурним підрозділам з питань соціального захисту населення на виплату надбавки.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити необхідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для виплати надбавки.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати).

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

КОМЕНТАР фахівця

Працівникам структурних підрозділів з питань соцзахисту населення — нова надбавка в розмірі 50 %

Постановою, що коментується, введено нову надбавку за особливий характер роботи. Претенденти на її отримання — працівники структурних підрозділів з питань соцзахисту населення. Що потрібно знати про її призначення та нарахування? Давайте розбиратися.

Передумови для прийняття постанови, що коментується. Дійсно, прийняте рішення про підвищення зарплати (шляхом уведення нової надбавки) зазначених працівників має під собою обґрунтування. Так, існують дві основні причини, що привели до появи постанови, яка коментується.

По-перше, останнім часом у працівників структурних підрозділів з питань соцзахисту населення зросло робоче навантаження. Пов’язано це зі збільшенням кількості громадян, які бажають оформити житлову субсидію та інші види соцдопомоги. Якраз нововведена надбавка покликана компенсувати збільшений обсяг робіт.

По-друге, причиною для появи нової надбавки стало незначне збільшення посадових окладів працівників структурних підрозділів з питань соцзахисту населення, зазначених в абз. 1 п. 1 постанови, що коментується. Річ у тім, що розміри їх посадових окладів наведено в додатках до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

Так-от, багато посадових окладів, наведених у таких додатках, відповідно до постанови КМУ від 20.05.2009 р. № 482 установлюють на рівні мінімальної зарплати, визначеної на законодавчому рівні (з 01.09.2015 р. — 1378 грн.). Тобто в цілому за більшістю посад останнє збільшення розмірів посадових окладів є незначним*. Надбавка ж, передбачена постановою, що коментується, урегулює таку «несправедливість».

* Якщо посадовий оклад працівнику встановлено на рівні мінімальної зарплати, то вересневий розмір підвищення окладу складає 160 грн. (1378 - 1218). При цьому 1218 грн. і 1378 грн. — розміри мінімальної зарплати, закріплені на законодавчому рівні, до і після 01.09.2015 р. відповідно.

По суті, уведення такої надбавки матеріально стимулює працівників органів соцзахисту населення до належного рівня обслуговування населення, а також сприятиме запобіганню плинності кадрів.

Працівники, яким призначається надбавка. Право на надбавку, передбачену постановою, що коментується, мають працівники структурних підрозділів з питань соцзахисту населення місцевих державних адміністрацій, а також виконавчих органів міських і районних у містах рад (абз. 1 п. 1 постанови, що коментується).

Важливо! Нову надбавку за особливий характер роботи встановлюють працівникам, які виконують функції з надання різних видів соцдопомоги.

Виходячи з такого розпорядження можна визначити конкретніше коло працівників — претендентів на отримання цієї надбавки (див. схему нижче).

Працівники — претенденти на надбавку, передбачену постановою, що коментується

Увага! Наведений перелік працівників органів соцзахисту населення, що мають право на нововведену надбавку, не є вичерпним. Адже саме керівник структурного підрозділу з питань соцзахисту населення затверджує перелік працівників, яким установлюється надбавка, передбачена постановою, що коментується (абз. 2 п. 1 цієї постанови).

Розмір нововведеної надбавки. Розмір надбавки за особливий характер роботи, передбаченої постановою, що коментується, становить 50 % посадового окладу.

Важливо! Надбавка має постійний характер, тобто її слід ураховувати при проведенні індексації.

Звертаємо увагу: 50 % посадового окладу — це фіксований відсотковий розмір надбавки. Причина: у постанові, що коментується, при визначенні відсоткового розміру надбавки за особливий характер роботи не зроблено акцент на граничному розмірі такої надбавки (не прозвучала фраза «до 50 % посадового окладу»). Отже, керівник не має право з власної ініціативи зменшувати або збільшувати відсотковий розмір такої надбавки.

Приклад 1. Посадовий оклад працівника структурного підрозділу з питань соцзахисту населення становить 1378 грн. Він є держслужбовцем 13 рангу зі стажем роботи на відповідній посаді 7 років. Розрахунковий місяць він відпрацював повністю. Крім того, за підсумками роботи за цей місяць працівнику виплачено премію в розмірі 20 % посадового окладу (з урахуванням надбавки за ранг). Визначимо його зарплату і розрахуємо розмір надбавки за особливий характер роботи (див. таблицю на с. 9).

Пам’ятайте! Розрахунок надбавки за особливий характер роботи, наведений у таблиці до прикладу 1, є актуальним при визначенні суми такої надбавки починаючи з жовтня 2015 року. При цьому її розрахунок за вересень 2015 року має свої особливості. Про це — далі.

Точка відліку для нарахування нової надбавки. У п. 3 постанови, що коментується, зазначено: вона набуває чинності одночасно з набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 р. № 704-VІІІ*. Виходить, що норми цієї постанови застосовуються з 20.09.2015 р. Тобто нова надбавка має бути нарахована вже за підсумками вересня 2015 року.

* Про працезарплатні нюанси, представлені у цьому Законі, ми розповідали в «ОП», 2015, № 18, с. 4. — Прим. ред.

Назва складової зарплати

Особливості визначення

Розмір складової зарплати, грн.

Посадовий оклад

Розміри наведено в додатках до постанови № 268

1378,00

Надбавка за 13 ранг держслужбовця

Розміри надбавок залежно від рангу наведено в додатку 57 до постанови № 268

55,00

Надбавка за вислугу років (7 років стажу держслужби)

Обчислюється у відсотках (залежно від стажу держслужби) до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг ( п.п. 4 п. 3 постанови № 268)

214,95 ((1378,00 + 55,00) х 15 %)

Надбавка за особливий характер роботи

Визначається як 50 % х посадовий оклад (постанова, що коментується)

689,00* (1378,00 х 50 %)

* За умови, що працівник повністю відпрацював увесь місяць.

Премія за підсумками місяця

Правила обчислення прописують у Положенні про преміювання

286,60 ((1378,00 + 55,00) х 20 %)

Разом зарплата (без урахування індексації): 2623,55 грн. (1378,00 + 55,00 + 214,95 + 689,00 + 286,60).

Увага! Оскільки надбавку за особливий характер роботи введено посеред місяця, то за вересень її слід розрахувати пропорційно відпрацьованому часу, що прийшовся на період дії постанови, яка коментується.

Приклад 2. Посадовий оклад працівника структурного підрозділу з питань соцзахисту населення становить 1378 грн. Розрахуємо 50-відсоткову надбавку за особливий характер роботи за вересень 2015 року.

Фактично надбавка вводиться тільки з 20.09.2015 р. Тому у вересні 2015 року її розрахунок необхідно здійснити пропорційно періоду з набуття чинності постановою, що коментується, якою введено таку надбавку: 689 грн. : 22 роб. дн. х 8 роб. дн. = 250,55 грн.,

де 689 — розмір надбавки за особливий характер роботи за умови повністю відпрацьованого місяця (1378 грн. х 50 %);

22 — кількість робочих днів у вересні 2015 року при п’ятиденному робочому тижні;

8 — кількість робочих днів у вересні 2015 року при п’ятиденці, що припадають на період з дати набуття чинності постановою, що коментується, якою введено надбавку за особливий характер роботи (з 20.09.2015 р. по 30.09.2015 р.).

Світлана Коновал, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити