Місцеві вибори — 2015: оплатні тонкощі для членів виборчих комісій

В обраному У обране
Друк
Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)
Оплата праці Жовтень, 2015/№ 19
Місцеві вибори пройдуть 25 жовтня 2015 року. Їх належне проведення повинні забезпечити, зокрема, члени територіальних і дільничних виборчих комісій. Які гарантії їм належать за основним місцем роботи? Як оплатити їх працю за участь у виборчкомах? Здавалося б, з частим проведенням виборів можна запам’ятати ці моменти. Але не все так просто — під кожен вид виборів розроблено окремий нормативний документ із цього приводу, зі своїми акцентами і нюансами. Додатково до всього при вирішенні раніше озвучених питань у процесі місцевих виборів — 2015 уперше використовується нова нормативка. До чого готуватися? Читайте про це у статті.

Член ВК виконує повноваження на умовах неповного навантаження (безоплатно)

Для початку розберемося з такою категорією членів ВК. По-перше, такі особи виконують свої повноваження члена ВК непостійно: їх залучають для участі в засіданні ВК, до виконання окремих доручень. По-друге, за виконання своїх функцій вони з бюджету не отримають виплати за період з початку функціонування ВК до дати виборів.

Ваш працівник віднесений до такої категорії осіб? Що ж, у такому разі ви повинні знати про два факти, що супроводжують таку участь у виборах вашого співробітника.

Працівник має право на увільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена ВК (п. 5 ч. 5 і п. 4 ч. 6 ст. 28 Закону № 595).

Для того, щоб реалізувати зазначене право на практиці, працівник подає роботодавцю: повідомлення про скликання засідання ВК (ч. 5 ст. 27 Закону № 595), рішення ВК про залучення його до заходів, передбачених Законом № 595, копію графіка засідань ВК.

На підставі таких документів роботодавець видає наказ про увільнення працівника від виконання виробничих або службових обов’язків на період виконання ним обов’язків члена ВК (див. рис. 1). Такий наказ може видаватися одноразово або щоразу, коли працівнику необхідно відлучитися для виконання своїх повноважень як члена ВК. Також пам’ятайте: за необхідності працівник — член ВК може бути залучений у дні встановлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів. У такому разі окремим наказом його необхідно увільнити від роботи у ці дні.

Рис. 1. Фрагмент наказу про увільнення від посадових обов’язків працівника, який є членом ВК на безоплатній основі

У табелі обліку використання робочого часу години залучення працівника до виконання ним повноважень члена ВК позначайте кодом «ІН» («22»).

Працівники — члени ВК, які виконують свої обов’язки у виборчкомі на непостійній основі, мають право на гарантії за місцем роботи як працівники, які виконують державні обов’язки ( ч. 1 ст. 119 КЗпП). Важливо! За період залучення до роботи в ВК на таких умовах за працівниками за місцем працевлаштування зберігають місце роботи (посаду) і виплачують їм середній заробіток.

Розрахунок середнього заробітку слід здійснювати на підставі норм Порядку № 100 (розрахунковий період — останні два календарні місяці, що передують місяцю залучення працівника до виконання повноважень члена ВК). Підкреслимо, що виплачує середню зарплату роботодавець. Ще раз зазначимо: за виконання своїх повноважень як члена ВК така особа не отримає «виборних» виплат з бюджету аж до дати виборів.

Член ВК виконує повноваження на постійній платній основі

Такі особи повністю занурюються в роботу виборчкомів. Але тут слід пам’ятати, що кількість членів ВК (на вибір — голова, заступник голови, секретар або член), які виконують свої обов’язки на платній основі, обмежена (п. 9 Порядку № 687):

— не більше трьох осіб — для територіальної ВК;

— не більше двох осіб — для дільничних ВК.

Важливо! Між членом ВК, який виконує свої повноваження на постійній основі, і територіальною ВК укладають цивільно-правовий договір*. Підкреслимо: укладають такий договір абсолютно з усіма членами ВК (незалежно від того, чи перебувають вони у трудових відносинах), які отримують плату за участь у складі комісії.

* Форму такого договору наведено в додатку 2 до Порядку № 687.

Далі у відносинах з такими членами ВК відштовхуються від такого фактора: перебувають вони у трудових відносинах згідно з КЗпП чи ні.

Непрацевлаштовані члени ВК. Ними в розумінні Порядку № 687 є особи, які не перебувають у трудових відносинах з роботодавцем: пенсіонери, тимчасово непрацюючі особи, фізичні особи — підприємці. Тому тут поговоримо виключно про виплату, що належить таким членам згідно з Порядком № 687.

Так, за період виконання такими членами ВК своїх повноважень (до дати місцевих виборів) їм щомісячно здійснюють виплати в розмірах, установлених додатками 3 і 4 до постанови № 966. Ми наведемо їх у табл. 1 і 2 (див. нижче і на с. 12). Перед тим, як ви на них поглянете, підкреслимо: у зазначених додатках наведено розміри оплати за місяць за умови, що член ВК виконував свої повноваження весь місяць.

Таблиця 1

Місячна заробітна плата членів територіальних ВК

Найменування територіальної ВК

Місячна заробітна плата, грн.

голова

заступник голови

секретар

член комісії

Обласна, міська (міст Києва і Севастополя)

1505

1460

1430

1390

Міська (міст обласного значення)

1440

1380

1320

1305

Районна

1390

1365

1285

1260

Міська (міст районного значення)

1340

1285

1245

1230

Районна в містах

1395

1330

1290

1240

Селищна, сільська

1230

1205

1170

1120

Таблиця 2

Місячна заробітна плата членів дільничних ВК

Найменування посади

Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на виборчій дільниці, грн.

до 500 осіб

від 501 до 1500 осіб

більше 1500 осіб

Голова

1180

1190

1220

Заступник голови

1150

1165

1180

Секретар

1130

1135

1150

Член комісії

1120

1125

1130

Підкреслимо важливий момент: оплата праці члена ВК, який не має основного місця роботи і виконує свої обов’язки на платній основі, не може бути нижче МЗП, установленої на дату її нарахування (з 01.09.2015 р. — 1378 грн.). Про це зазначено в п. 12 Порядку № 687, але в цьому пункті не йдеться про фізичних осіб — підприємців. Проте вважаємо, що на них такий припис також поширюється, оскільки тут вступає в дію подібна норма абз. 4 п. 1 постанови № 966 (її застосовують незалежно від статусу члена ВК).

Виходить, що більшість членів територіальних ВК і абсолютно всі члени дільничних ВК починаючи з вересня 2015 року отримають місячну оплату в розмірі МЗП — 1378 грн. (у табличках виділено сірим фоном).

Працевлаштовані члени ВК. Тут мова піде про осіб, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем і виконують свої повноваження члена ВК на платній основі. Вони повністю «належать» виборчому процесу.

Спершу з’ясуємо, як оформити відсутність таких осіб за місцем їх працевлаштування. Зазначені особи на весь період роботи в ВК повністю увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи (ч. 3 ст. 28 Закону № 595). Для цього вони подають своїм роботодавцям заяви про увільнення від роботи і документи, що засвідчують здійснення ними своїх повноважень як членів ВК (копію посвідчення члена ВК, довідку або витяг з рішення ВК про призначення громадянина головою, заступником голови, секретарем або членом ВК).

На підставі таких документів роботодавець видає наказ про увільнення працівника від виконання посадових обов’язків на період виконання ним функцій члена ВК на платній основі (див. рис. 2 на с. 12). Зауважимо, що формулювання цього наказу відрізняються від тексту наказу, наведеного на рис. 1.

Рис. 2. Фрагмент наказу про увільнення від посадових обов’язків працівника, який є членом ВК на платній основі

За місцем роботи в табелі обліку використання робочого часу відзначайте дні відсутності такого працівника відмітками «ІН» («22»).

На що може розраховувати такий працівник — член ВК? За основним місцем роботи за ним зберігають стаж роботи (ч. 3 ст. 28 Закону № 595). Вважаємо, що роботодавець не виплачує йому середню зарплату. У такому висновку ми спираємося на п. 5 ч. 5 і п. 4 ч. 6 ст. 28 Закону № 595. У цих нормах зазначено, що роботодавець зберігає середню зарплату на період участі у виборчому процесі тільки за членами ВК, які здійснюють свої повноваження НЕ на платній основі. Отже, працівники — члени ВК, задіяні у виборах на платній основі, не мають права на гарантію зі збереження середньої зарплати у роботодавця. Не переконали? У нас припасено й інше обґрунтування, засноване на нормі п. 3 постанови № 966 (читайте про нього в «ОП», 2014, № 10, с. 17).

Проте працівник — член ВК отримає виплати з виборчкому. Йому за весь період роботи у ВК (до дня виборів) здійснюють оплату в розмірах, наведених у табл. 1 і 2 (з урахуванням гарантій у розмірі МЗП). Крім того, у такому питанні пам’ятайте про нюанси, установлені п. 11 Порядку № 687. Так, місячна заробітна плата таким членам ВК не може бути:

нижче середньої зарплати за основним місцем роботи. Для цього член ВК подає до комісії довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату*. Бувають ситуації, коли середній заробіток, зазначений у довідці, менше МЗП (з 01.09.2015 р. — 1378 грн.). Ми вважаємо, що в такому разі йому здійснюють оплату за виконання повноважень члена ВК у розмірах, наведених у табл. 1 і 2 (з урахуванням гарантій у розмірі МЗП). Такий висновок напрошується після прочитання абз. 3 п. 1 постанови № 966;

* Зауважимо, що роботодавець також видає довідку про увільнення від виконання посадових обов’язків за місцем роботи.

вище за розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради. Для виконання такої умови територіальна ВК звертається до відповідної ради з проханням надати довідку про розмір заробітної плати таких посадових осіб за останній повністю відпрацьований місяць, що передує початку виборчого процесу**.

** Згідно з Календарним планом, наведеним в додатку до постанови ЦВК від 10.08.2015 р. № 154, початок виборчого процесу припадає на 05.09.2015 р.

Періодичність і підстави для оплати праці членів ВК. Оплату праці членів ВК, які здійснюють свої повноваження на платній основі, проводять один раз на місяць. Підстави: табель обліку робочого часу, а також акт наданих послуг. При цьому нараховує таку оплату територіальна ВК.

Якщо член ВК здійснював свої повноваження неповний місяць, то оплату слід розраховувати пропорційно відпрацьованому часу. Про такі моменти йдеться в п. 19 Порядку № 687.

Оплата в день виборів і дні встановлення результатів

Члени ВК, які виконують свої повноваження на платній і безоплатній основі, у день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів отримають оплату в розмірі 14 % МЗП (1378 х 14 % = 192,92 грн.) за кожен такий день (п. 20 Порядку № 687, абз. 2 п. 1 постанови № 966).

Увага! Виплачують таку суму не більше ніж за 2 дні.

Підставою для оплати в ці дні є табель обліку робочого часу, в якому проставляють відмітку «Р» навпроти прізвища кожного члена ВК, задіяного у вищезазначені дні.

Одноразова грошова винагорода — по заслугах

Усі члени ВК (залучені на платній і безоплатній основі), які проявили себе з позитивного боку у виборчому процесі, можуть претендувати на одноразову грошову винагороду. Її розмір — не більше розмірів місячної зарплати, наведених у додатках 3 і 4 до постанови № 966.

Пам’ятайте, що одноразову грошову винагороду виплачують (одночасно):

один раз протягом виборчого процесу;

після встановлення підсумків голосування;

— за наявності економії фонду оплати праці, передбаченої кошторисом витрат відповідною територіальною ВК.

Виплати за рахунок коштів територіальних ВК: що з ЄСВ, ПДФО І ВЗ

Якщо йдеться про членів ВК, з якими укладено цивільно-правовий договір (які виконували свої повноваження на платній основі), то місячна заробітна плата, оплата за день місцевих виборів і дні встановлення підсумків голосування / результатів місцевих виборів, одноразова грошова винагорода (за її наявності) є об’єктами для нарахування та утримання ЄСВ (у частині нарахувань — за ставкою 34,7 %, у частині відрахувань — 2,6 %). Також зазначені виплати з держбюджету підлягають обкладенню ПДФО за ставкою 15 (20) % та ВЗ за ставкою 1,5 %.

Тепер що стосується обкладення виплат за рахунок ВК, отриманих членами комісії, які залучалися на безоплатних засадах. На наш погляд, нараховані їм виплати (за день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування / результатів місцевих виборів, одноразова грошова винагорода) як винагорода за надані послуги є об’єктом нарахування і утримання ЄСВ та підлягають обкладанню ПДФО за ставками 15 (20) % і ВЗ за ставкою 1,5 %.

Зверніть увагу: в цій статті розглянута оплата праці членів ВК. Відомо, що для організаційного, правового, технічного* забезпечення діяльності таких комісій залучають фахівців і технічних працівників. Їх працю оплачують відповідно до Порядку, наведеного в додатку до постанови ЦВК від 10.09.2015 р. № 262.

* Крім транспортних послуг. Їх надання під час місцевих виборів регламентоване Порядком, наведеним у додатку до постанови ЦВК від 05.09.2015 р. № 227.

Кількість таких «технічних» працівників відрізняється залежно від виду ВК. З ними укладають цивільно-правові договори. Розмір оплати їх праці (на місяць) не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної ВК, установленого додатками 3 і 4 до постанови № 966 (див. табл. 1 і 2). Оскільки йдеться про місячну плату, вважаємо, що вона не може бути менше МЗП (з 01.09.2015 р. — 1378 грн.). Також ці працівники можуть розраховувати на одноразову грошову винагороду (необов’язкова виплата).

Висновки:

— Якщо член ВК залучений до роботи у виборчкомі на безоплатній основі, то в роботодавця його увільняють від виконання посадових обов’язків тільки на час виконання функцій члена ВК. На цей період за ним зберігають середню зарплату за місцем працевлаштування.

— Член ВК, який залучений до роботи у виборчкомі на платній основі, за місцем працевлаштування увільняється від виконання посадових обов’язків на весь строк залучення до роботи в ВК. За цей період йому здійснюють виплати за рахунок коштів ВК. Роботодавець же не зберігає середню зарплату за зазначений період.

— Абсолютно всі члени ВК (які виконують функції платно і безоплатно) мають право на оплату за день місцевих виборів і дні встановлення підсумків голосування / результатів місцевих виборів, а також можуть претендувати на отримання одноразової грошової винагороди.

Використані документи І скорочення

Закон № 595Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 687 — Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди, затверджений постановою КМУ від 08.09.2015 р. № 687.

Постанова № 966 — постанова КМУ «Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму» від 28.07.2004 р. № 966.

ВК — виборча комісія.

МЗП — мінімальна заробітна плата, установлена на законодавчому рівні.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити