Призвали на військові збори: трудові гарантії — працівнику, пам’ятка дій — кадровику

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Оплата праці Жовтень, 2015/№ 20/1
Працівник установи приніс повістку про призов на навчальні військові збори. Зіткнулися з цим уперше. Чи повинен роботодавець відпустити працівника на них? Якщо так, то на який строк? Як правильно оформити кадрову документацію?

Дійсно, останнім часом, замість мобілізації все частіше говорять про військові збори.

До нашої редакції приходить усе більше листів з подібним змістом. Хочеться вірити, що мобілізація зовсім припиниться. Краще нехай наші захисники віддають свій борг Батьківщині не на війні, а на навчально-перевірочних військових зборах у мирний час.

Оскільки навчальні військові збори знову в усіх на вустах*, давайте з’ясуємо, які кадрово-організаційні питання це зачепить. Перш за все нагадаємо, кого можуть на них призвати.

*Див. також статтю «Працівника призвано на навчальні військові збори: що робити роботодавцю» // «ОП», 2014, № 6, с. 5.

КОГО І НА ЯКИЙ СТРОК ВИКЛИКАЮТЬ НА ЗБОРИ

Статтею 29 Закону № 2232 передбачено, що військовозобов’язаних осіб можуть призвати на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори. Також можуть бути призвані резервісти згідно з відповідними програмами (див. положення № 618/2012 і 470/2012).

До речі, строки перебування на зборах не прив’язані до розряду військовозобов’язаного, як це було рік тому. Зараз вони для всіх загальні. Давайте поглянемо на таблицю, з якої зрозуміло, кого і на який строк можуть викликати на збори.

Деякі особи звільняються від проходження зборів. Їх перелік наведено у ст. 30 Закону № 2232. Ознайомитися з такими категоріями звільнених військовозобов’язаних осіб можна у таблиці нижче.

№ з/п

Категорії військовозобов’язаних осіб (крім резервістів)

1

Працівники Збройних Сил України та інших військових формувань

2

Працівники підприємств, установ та організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки

3

Плавальний склад суден морського та річкового транспорту і суден рибної промисловості в період навігації

4

Особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, — у період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів

5

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів — у період, коли в цих закладах проводяться заняття

6

Студенти вищих навчальних закладів з денною та вечірньою формами навчання — на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, які складають іспити екстерном, а також аспіранти і докторанти — у період екзаменаційних сесій

7

Військовозобов’язані-жінки, за винятком перевірочних зборів

8

Особи, звільнені з військової служби, — протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів

9

Військовозобов’язані, які мають дітей віком до 3 років або трьох і більше дітей віком до 16 років

10

Військовозобов’язані — у зв’язку з депутатською діяльністю

11

Військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та військовий час

12

Військовозобов’язані, які уклали контракт про перебування в резерві служби цивільного захисту, — з метою підготовки резерву служби цивільного захисту

13

Студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах

14

Священнослужителі, які обіймають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим в установленому порядку

15

Кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою — до дня опублікування результатів виборів включно

В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов’язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.

Резервісти звільняються від проходження навчальних і перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

А чи можна «забити» на повістку? З’ясуємо це далі.

«ЗАХОЧУ — ПРИЙДУ?», «ЗАХОЧУ — ВІДПУЩУ?»: КОЛИ ВІЙСЬКОВИЙ БОРГ ВАЖЛИВІШИЙ ЗА РОБОТУ

Закон № 2232 не залишає працівнику та роботодавцю місця для таких маневрів.

Так, військовозобов’язані, яким прийшла повістка з військкомату на прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути до пункту у строк, зазначений у повістці ( ч. 9 ст. 29 Закону № 2232). За порушення правил військового обліку, якщо військовозобов’язаний проігнорує повістку і не з’явиться в належне місце і час, передбачена відповідальність:

адміністративна — штраф від 5 до 7 нмдг (від 85 до 119 грн.), за повторне порушення протягом року — від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.) ( ст. 210 КпАП);

кримінальна — штраф до 70 нмдг (до 1190 грн.) або арешт на строк до 6 місяців ( ч. 2 ст. 337 ККУ).

Чи завжди неприбуття або несвоєчасне прибуття на збори штрафонебезпечне? Ні, законом передбачено й поблажки. У певних ситуаціях допускається нез’явлення або несвоєчасне з’явлення на збори з поважних причин. До них відносять перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші поважні причини, згадані в Переліку № 673. До таких поважних причин належать:

— смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за 7 діб до початку зборів;

— хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов’язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

— здійснення стосовно військовозобов’язаного кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

— потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

— складання державних іспитів до вишу.

Зверніть увагу: будь-яке неприбуття або несвоєчасне прибуття повинні підтверджуватися документально!

А що роботодавець? Чи може він у разі виробничої необхідності не відпустити працівника на збори? Ні. Роботодавець на вимогу військкомату повинен забезпечити своєчасне прибуття військовозобов’язаного до певних пунктів збору. Це передбачено ч. 9 ст. 29 Закону № 2232 (ср. 025069200). За порушення такої вимоги посадових осіб чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 51 грн. ( ст. 2114 КпАП).

Тому «аврал» на роботі не може бути причиною проігнорувати повістку. Відпустити працівника для виконання свого громадянського обов’язку — обов’язок роботодавця. А щоб правильно оформити трудову документацію, корисно буде знати, які гарантії для працівників, призваних на збори, передбачені трудовим законодавством.

ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКУ

Доки «солдат»-працівник займатиметься стройовою підготовкою і відточуватиме свої військові навички, він усе одно залишається найманим працівником. А отже, на нього поширюються норми КЗпП. З точки зору трудового законодавства, проходження працівником військових зборів — це виконання обов’язків, передбачених Законом № 2232, із наданням відповідних гарантій. Отже, за таким працівником зберігається місце роботи і посада, а також середня зарплата. Це передбачено ст. 119 КЗпП, ч. 11 ст. 29 Закону № 2232.

Тому основне, що повинен знати роботодавець:

звільняти працівника, призваного на збори, не можна (виняток — ліквідація організації, де він працював; п. 7 Інструкції № 80)! У разі призову на збори військовозобов’язаного працівника увільняють від роботи на час зборів, уключаючи час проїзду до місця їх проведення та назад.

Знаючи основні трудові гарантії працівника, призваного на збори, ви легко заповните відповідну кадрову документацію. Про це далі.

ОФОРМЛЯЄМО КАДРОВУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

Починається призов на збори зі вручення працівнику повістки з військкомату. На її підставі видайте наказ про увільнення працівника від виконання обов’язків (роботи) на час проходження зборів. Далі ви знайдете зразок наказу (див. рисунок).

Зразок наказу про увільнення від роботи на час проходження зборів

Оформили наказ — правильно протабелюйте працівника, який тимчасово змінив роботу на «стройову підготовку». У табелі обліку використання робочого часу * за дні відсутності працівника на робочому місці проставляйте відмітку «ІН» (код «22»). Вона передбачена як раз для таких випадків, а її назва говорить сама за себе: «інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовної підготовки, військові збори, донорські, відгул тощо)».

* Типову форму табеля обліку використання робочого часу № П-5 затверджено наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489.

А ЧИ БУВ ХЛОПЧИК ЗБІР?

Довіряти людям добре, але покладатися тільки на слово не завжди варто. Тому кадрова служба може впевнитися, чи дійсно працівник перебував на зборах. Перевіряється це вже після виходу працівника на роботу (після закінчення зборів) за записами у військовому квитку. Можна не переглядати весь документ. Ідіть одразу на 11 — 14 сторінки, де зазначають відомості про проходження зборів ( ч. 5 п. 3 Положення про військовий квиток офіцера запасу, затвердженого Указом Президента України від 25.05.94 р. № 263/94). Там буде запис і про тривалість, вид зборів, посвідчений підписом командира військової частини та скріплений печаткою ( п. 4.6 Інструкції № 560).

КАЛЕЙДОСКОП КОРИСНИХ ПОРАД

Максимум корисної інформації про проходження військових зборів працівником установи і відповіді на запитання, що цікавлять вас, ми наведемо нижче в таблиці.

Про гарантії для працівників, призваних на збори, ви тепер знаєте. Крім того, проблем з оформленням кадрової документації у вас не виникне. А ось як оплатити період військово-навчальних зборів, за чий рахунок буде цей «банкет», а також як відобразити на бухгалтерських рахунках таку господарську операцію, — це вже тема оплатно-бухгалтерської розмови. Поговоримо про це в «ОП», 2015, № 20, с. 10.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

ККУ — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-ХII.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Положення № 470/2012Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Національної гвардії України, затверджене Указом Президента України від 10.08.2012 р. № 470/2012.

Положення № 618/2012Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затверджене Указом Президента України від 29.10.2012 р. № 618/2012.

Перелік № 673 — постанова КМУ «Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори» від 28.07.2010 р. № 673.

Інструкція № 80 — Інструкція про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затверджена наказом Міноборони від 12.03.2007 р. № 80.

Інструкція № 560 — Інструкція з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України, затверджена наказом Міноборони від 11.11.2009 р. № 560.

Інструкція № 58Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці від 29.07.93 р. № 58.

нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн.).

ФСС — фонд соціального страхування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити