У виші вакантна посада старшого викладача, а претендує на неї професор: як бути

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Жовтень, 2015/№ 20
Із заявою про прийняття на роботу за зовнішнім сумісництвом звернулась особа, що має вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук. Вакантною є посада старшого викладача. Особа дала згоду на роботу на цій посаді, її вчене звання та науковий ступінь відповідають дисципліні, яку вона буде викладати. Чи встановлюються такій особі доплати за вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук, якщо вона займає посаду старшого викладача?

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, зокрема професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою вищого навчального закладу ( ч. 11 ст. 55 Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII, далі — Закон № 1556). При цьому ч. 12 цієї статті встановлено: в окремих випадках у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Зверніть увагу! Не існує нормативних документів, які б обмежували введення до штатного розпису вищого навчального закладу тих чи інших посад науково-педагогічних працівників залежно від їхнього кваліфікаційного рівня або ж установлювали співвідношення між кількістю посад професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів.

Постановою КМУ від 17.08.2002 р. № 1134 затверджено нормативи чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III — IV рівнів акредитації державної форми власності в цілому на навчальний заклад.

Як зазначено у ч. 2 ст. 32 Закону № 1556, вищі навчальні заклади мають рівні права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, зокрема право формувати та затверджувати власний штатний розпис, приймати на роботу науково-педагогічних та інших працівників. Одним із базових структурних підрозділів вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності є кафедра, до складу якої мають входити не менше 5 науково-педагогічних працівників, для яких така кафедра є основним місцем роботи, і не менш як 3 з них повинні мати науковий ступінь або вчене (почесне) звання ( ч. 5 ст. 33 Закону № 1556).

Тому за наявності у науково-педагогічного працівника вченого звання професора та наукового ступеня доктора наук він повинен обіймати посаду професора, а не посаду нижчої кваліфікації.

Важливо! Якщо у штатному розписі університету є вакантна посада старшого викладача, а претендент на зайняття посади науково-педагогічного працівника має вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук, необхідно внести зміни до цього штатного розпису шляхом виведення з нього посади старшого викладача та введення посади професора.

Посадовий оклад професора вищого навчального закладу III — IV рівнів акредитації встановлюється на рівні 20-го тарифного розряду ( додаток 2 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557, далі — наказ № 557).

Тепер про доплати за науковий ступінь та вчене звання. У пп. 3 «г» та 3 «в» п. 4 цього наказу йдеться про встановлення працівникам доплат за науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора у граничному розмірі 25 % та 33 % посадового окладу відповідно. Зазначені доплати встановлюються тим працівникам, діяльність яких за профілем збігається з наявним науковим ступенем (вченим званням), а його відповідність профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Тож науково-педагогічному працівнику, який має науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора, доплата має провадитись у граничному розмірі 25 % та 33 % посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно як особі, діяльність якої за профілем збігається з науковим ступенем та вченим званням.

Увага! Особа, яка має вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук, може бути прийнята на роботу до університету не на штатну посаду науково-педагогічного працівника на умовах сумісництва, а для проведення педагогічної роботи з погодинною оплатою праці в обсязі до 240 годин на рік, яка не вважається сумісництвом. Оплата такої роботи здійснюється згідно з додатком 16 до наказу № 557, яким затверджено Ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, у розмірі, передбаченому для професорів, а саме на рівні 9,35 % від окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду.

Відповідно до спільного роз’яснення МОН і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 14.02.2006 р. № 1/9-102|02-5/68 розміри доплат науково-педагогічним працівникам, зокрема передбачених пп. 3 «г» та 3 «в» п. 4 наказу № 557, встановлюються залежно від тижневого (річного) навчального навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити