«Акція щедрості» відбудеться достроково: як нарахувати індексацію за вересень 2015 року

В обраному У обране
Друк
Трохименко Людмила, заступник головного редактора (e-mail: l.trokhimenko@id.factor.ua)
Оплата праці Вересень, 2015/№ 18
Що необхідно врахувати роботодавцю для індексації доходів працівників, адже законодавче підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму встановили з 1 вересня 2015 року? Як визначити суму вересневої зарплатної індексації? Давайте розбиратися.

Механізм проведення індексації врегульовано нормами Закону про індексацію та Порядку № 1078 (у тому числі і для бюджетників).

Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення ( ст. 2 Закону про індексацію). Заробітну плату працівників індексуємо в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб (ПМПО) ( абз. 2 п. 4 Порядку № 1078).

Зверніть увагу! Особливий порядок індексації доходів, що виплачуються з бюджету-2015 (у межах фінансових можливостей), на момент підготовки номера Кабмін не затвердив.

Це означає, що правила обчислення індексу споживчих цін (ІСЦ) наростаючим підсумком і сум індексації, у тому числі і для бюджетників, визначає Порядок № 1078.

КОЕФІЦІЄНТИ І СУМИ ПОТОЧНОЇ ІНДЕКСАЦІЇ ВЕРЕСНЯ-2015

Урахуйте: величини приросту ІСЦ для визначення можливої поточної індексації вересня 2015 року (коефіцієнти поточної індексації) залишилися на рівні липня 2015 року! Не зміняться ці коефіцієнти і для жовтня 2015 року. Проте суми належної поточної вересневої індексації порівняно з серпнем 2015 року зростуть. Підстава — з 01.09.2015 р. застосовуємо новий розмір ПМПО, установлений ст. 7 Закону про Держбюджет-2015.

Зверніть увагу! Можливу суму поточної індексації вересня 2015 року визначаємо з урахуванням нового розміру ПМПО — 1378 грн.

Наприклад, для працівника, у якого базовий місяць — жовтень 2014 року, величина приросту ІСЦ у вересні 2015 року становить 47,1 %. Сума поточної індексації зарплати за вересень 2015 року з урахуванням збільшеного ПМПО та умов повністю відпрацьованого місяця становить 649,04 грн. (1378 грн. х 47,1 %).

Ми перерахували такі суми індексації (для повністю відпрацьованого місяця) з урахуванням нового соцстандарту — 1378 грн. і далі (на с. 14) наведемо оновлену таблицю для вересня 2015 року (для базових місяців — починаючи з 2008 року).

МІСЯЦЬ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ — БАЗОВИЙ

Для тих працівників, яких торкнулося підвищення постійних складових зарплати (окладу, надбавки тощо) у вересні 2015 року, цей місяць стає базовим ( п. 5 Порядку № 1078). Причому незалежно від суми зарплатного підвищення. Це підвищення може бути пов’язане як із законодавчим зростанням соцгарантій (установленням посадового окладу на рівні мінімальної зарплати), так і з персональним (збільшення розміру окладу, постійної надбавки тощо).

Якщо ж оплата праці працівників визначається за ЄТС, то вересень 2015 року — місяць підвищення посадових окладів — стає базовим при обчисленні ІСЦ для подальшої індексації для всіх працівників (відповідну постанову КМУ про встановлення посадових окладів за ЄТС застосовуємо з 01.09.2015 р.).

Для подальшої індексації саме від такого базового місяця (вересня 2015 року) залежатиме право на поточну індексацію. Інакше кажучи, з наступного місяця (жовтня 2015 року) розпочинають розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком.

НАРАХОВУЄМО ІНДЕКСАЦІЮ В БАЗОВОМУ МІСЯЦІ

Нарахування сум індексації в місяці підвищення доходу (базовому місяці) залежить від низки оплатних умов конкретного працівника. Тут уже важлива й сума зарплатного підвищення, і право на конкретний вид індексації (поточну чи фіксовану, або ж їх загальну суму).

Тому керуємося вже звичними нормами, викладеними в абз. 3 п. 5 Порядку № 1078, і прикладами з додатка 4 до цього Порядку (норми діють з 21.06.2012 р.). Як ви вже знаєте, починаючи з цієї дати (з 21.06.2012 р.) і далі, працівнику в базовому місяці могла бути визначена фіксована сума індексації як різниця між належною сумою індексації та сумою зарплатного підвищення.

Ураховуючи, що в кожного працівника своя «особиста індексаційна біографія» (попередній базовий місяць, місяць прийняття на роботу, право на отримання сум індексації), ми підготували зручну і наочну таблицю. Вона допоможе вам правильно врахувати всі чинні норми Порядку № 1078 з нарахування сум індексації в місяці підвищення доходу. У ній знайдете всі можливі ситуації та шляхи їх вирішення.

Підвищується зарплата: як нарахувати індексацію в базовому місяці

Право на індексацію в місяці підвищення зарплати

Порівнюємо суму підвищення зарплати та належну індексацію

Як нарахувати індексацію в базовому місяці

1. Працівник не має права на індексацію

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Приклад. Працівник був прийнятий на роботу в червні 2015 року з окладом 1218 грн. У вересні 2015 року оклад працівника підвищують на 160 грн.

Право на індексацію вересневої зарплати не настає (розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком з червня 2015 року не перевищив порога індексації 101 %). Зарплата працівника підвищується на 160 грн. (1378 - 1218) за рахунок збільшення посадового окладу працівника до МЗП (1378 грн.). Індексації немає. Вересень 2015 року стає базовим місяцем.

2. Працівник має право на фіксовану індексацію

Підвищення зарплати перекриває фіксовану індексацію (↑ ЗП ≥ ФІ)

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Підвищення зарплати не перекриває фіксовану індексацію (↑ЗП < ФІ)

Фіксовану індексацію продовжують виплачувати в тому самому розмірі (ФІ = const),

працівник отримує підвищену зарплату

3. Працівник має право на поточну індексацію

Підвищення зарплати перекриває поточну індексацію (↑ЗП ≥ ПІ)

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Підвищення зарплати не перекриває поточну індексацію (↑ЗП < ПІ)

Визначають фіксовану суму індексації

ФІ = (ПІ - ↑ЗП),

працівник отримує підвищену зарплату

4. Працівник одночасно має право на поточну і фіксовану індексацію

Підвищення зарплати перекриває суму поточної та фіксованої індексації (↑ЗП ≥ (ПІ + ФІ))

Працівник отримує підвищену зарплату, індексацію НЕ нараховують

Підвищення зарплати не перекриває суму поточної та фіксованої індексації (↑ЗП < (ПІ + ФІ))

Визначають нову фіксовану суму індексації = (ПІ + ФІ) - ↑ЗП,

працівник отримує підвищену зарплату

Важливо! У місяці підвищення доходу (базовому місяці) поточна індексація не нараховується.

Це означає, що якщо місяць базовий, то в такому місяці або не нараховується індексація, або виплачується фіксована сума (у раніше встановленому розмірі або ж у новому розмірі).

Пам’ятайте! У разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію (як поточну, так і фіксовану) слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу ( абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Приклад. Базовим місяцем працівника був січень 2014 року. У серпні 2015 року працівник отримував фіксовану суму індексації — 605,69 грн. і поточну суму індексації — 908,63 грн. (1278 грн. х 74,6 %). З 1 вересня 2015 року його зарплата (оклад + надбавки) збільшується на 94,65 грн. Як визначити суму індексації за вересень 2015 року?

Спочатку визначаємо можливу (планову) суму індексації за вересень 2015 року. Вона складається з:

— поточної суми індексації від базового січня 2014 року в межах нового ПМПО (1378 грн. х х 74,6 % = 1027,99 грн.);

— фіксованої суми індексації — 605,69 грн.

Отримали загальну можливу суму індексації 1633,68 грн. (1027,99 + 605,69).

Оскільки зарплата підвищується, вересень 2015 року стає новим базовим місяцем. Сума підвищення зарплати (94,65 грн.) не перекриває (менше) можливу суму індексації (1633,68 грн.). Тому визначаємо нову фіксовану суму індексації: 1633,68 - 94,65 = 1539,03 (грн.). У разі повністю відпрацьованого вересня 2015 року йому цього місяця буде нараховано фіксовану суму індексації (1539,03 грн.).

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

Закон про Держбюджет-2015 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII.

Закон про індексаціюЗакон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV).

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ВЕРЕСЕНЬ 2015 року (з розрахунку ПМПО — 1378 грн.)

Базовий місяць (місяць підвищення зарплати)

Індекс інфляції, %

Інформація для індексації за вересень 2015 року

приріст індексу, %

сума поточної індексації, грн.

1

2

3

4

5

2008 рік

Січень

102,9

167,1

2302,64

Лютий

102,7

160,1

2206,18

Березень

103,8

150,6

2075,27

Квітень

103,1

143,1

1971,92

Травень

101,3

139,9

1927,82

Червень

100,8

138,0

1901,64

Липень

99,5

139,2

1918,18

Серпень

99,9

139,5

1922,31

Вересень

101,1

136,9

1886,48

Жовтень

101,7

132,9

1831,36

Листопад

101,5

129,5

1784,51

Грудень

102,1

124,7

1718,37

2009 рік

Січень

102,9

118,4

1631,55

Лютий

101,5

115,2

1587,46

Березень

101,4

112,2

1546,12

Квітень

100,9

110,3

1519,93

Травень

100,5

109,3

1506,15

Червень

101,1

107,0

1474,46

Липень

99,9

107,2

1477,22

Серпень

99,8

107,6

1482,73

Вересень

100,8

106,0

1460,68

Жовтень

100,9

104,1

1434,50

Листопад

101,1

101,9

1404,18

Грудень

100,9

100,2

1380,76

2010 рік

Січень

101,8

96,6

1331,15

Лютий

101,9

92,9

1280,16

Березень

100,9

91,3

1258,11

Квітень

99,7

91,8

1265,00

Травень

99,4

92,9

1280,16

Червень

99,6

93,7

1291,19

Липень

99,8

94,1

1296,70

Серпень

101,2

91,8

1265,00

Вересень

102,9

86,4

1190,59

Жовтень

100,5

85,5

1178,19

Листопад

100,3

84,9

1169,92

Грудень

100,8

83,5

1150,63

2011 рік

Січень

101,0

81,7

1125,83

Лютий

100,9

80,1

1103,78

Березень

101,4

77,6

1069,33

Квітень

101,3

75,3

1037,63

Травень

100,8

73,9

1018,34

Червень

100,4

73,2

1008,70

Липень

98,7

75,5

1040,39

Серпень

99,6

76,2

1050,04

Вересень

100,1

76,0

1047,28

Жовтень

100,0

76,0

1047,28

Листопад

100,1

75,8

1044,52

Грудень

100,2

75,5

1040,39

2012 рік

Січень

100,2

75,1

1034,88

Лютий

100,2

74,8

1030,74

Березень

100,3

74,2

1022,48

Квітень

100,0

74,2

1022,48

Травень

99,7

74,8

1030,74

Червень

99,7

75,3

1037,63

Липень

99,8

75,6

1041,77

Серпень

99,7

76,2

1050,04

Вересень

100,1

76,0

1047,28

Жовтень

100,0

76,0

1047,28

Листопад

99,9

76,2

1050,04

Грудень

100,2

75,8

1044,52

2013 рік

Січень

100,2

75,5

1040,39

Лютий

99,9

75,6

1041,77

Березень

100,0

75,6

1041,77

Квітень

100,0

75,6

1041,77

Травень

100,1

75,5

1040,39

Червень

100,0

75,5

1040,39

Липень

99,9

75,6

1041,77

Серпень

99,3

76,8

1058,30

Вересень

100,0

76,8

1058,30

Жовтень

100,4

76,2

1050,04

Листопад

100,2

75,8

1044,52

Грудень

100,5

74,9

1032,12

2014 рік

Січень

100,2

74,6

1027,99

Лютий

100,6

73,6

1014,21

Березень

102,2

69,8

961,84

Квітень

103,3

64,4

887,43

Травень

103,8

58,4

804,75

Червень

101,0

56,9

784,08

Липень

100,4

56,2

774,44

Серпень

100,8

55,0

757,90

Вересень

102,9

50,6

697,27

Жовтень

102,4

47,1

649,04

Листопад

101,9

44,4

611,83

Грудень

103,0

40,1

552,58

2015 рік

Січень

103,1

35,9

494,70

Лютий

105,3

29,1

401,00

Березень

110,8

16,5

227,37

Квітень

114,0

2,2

30,32

Травень

102,2

Не індексуємо

Червень

100,4

Не індексуємо

Липень

99,0

Не індексуємо

Серпень

99,2

Не індексуємо

Вересень

Не індексуємо

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити