Щодо додаткової відпустки за стаж держслужби за період військової служби

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Грудень, 2016/№ 23
Лист від 16.11.2016 р. № 691/13/116-16

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.

Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Відповідно до п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби (що діяв до 01.05.2016), затвердженого постановою КМУ від 03.05.1994 № 283, до стажу державної служби включаються, зокрема, періоди, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом; час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях; у трикратному розмірі час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період.

Пунктом 4 Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 (далі — Порядок), визначено, що додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.

Щорічна відпустка надається працівнику як компенсація за виконання посадових обов’язків протягом відпрацьованого періоду часу.

Таким чином, період військової служби зараховується до стажу державної служби, але для надання відпустки за цей час не вбачається правових підстав. Тому у випадку, коли державний службовець проходив військову службу з 2014 по 2016 рік, він не має права на додаткову відпустку за стаж, який виповнився у ці роки, оскільки жодного дня не виконував своїх посадових обов’язків. Після демобілізації і повернення до виконання своїх повноважень він матиме право на таку відпустку з урахуванням часу проходження військової служби.

Наприклад, якщо у липні 2015 року під час перебування на військовій службі у державного службовця настала чергова приведена дата за стаж державної служби 19 років, скористатися додатковою відпусткою він зможе після відповідної дати та виходу на роботу у 2016 році вже за стаж служби 20 років.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Додаткова відпустка за стаж держслужби: чи виникне на неї право за період військової служби

У листі, що коментується, Мінсоцполітики відповіло на запит нашої редакції щодо такої ситуації: «Держслужбовця мобілізували 15.03.2014 р. (стаж держслужби станом на 15.07.2014 р. — більше 15 років). Перед демобілізацією він прийняв рішення продовжити військову службу за контрактом. Після закінчення військової служби за контрактом він повернувся на роботу в листопаді 2016 року. Чи надавати такому держслужбовцю додаткову відпустку за стаж держслужби, досягнутий станом на 15.07.2014 р., а також станом на 15.07.2015 р. (протягом 2015 року повністю був відсутній на держслужбі через проходження військової служби) і станом на 15.07.2016 р. (враховуючи, що у листопаді 2016 року держслужбовець приступив до виконання своїх повноважень після закінчення військової служби за контрактом)?»

Розберемося, чому виникло таке запитання. Зауважимо, що згідно зі старою та новою нормативно-правовою базою у сфері держслужби додаткова відпустка за стаж держслужби надається після досягнення певного стажу держслужби.

Згідно з п. 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 03.05.94 р. № 283 (діяла до 01.05.2016 р.), до стажу держслужби включали: період, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з держорганом; час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях; час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в АТО в особливий період (у трикратному розмірі).

З 01.05.2016 р. відповідно до п. 4 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229, до стажу держслужби включають: час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання; період, коли держслужбовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з держорганом.

При цьому в п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) зазначено: стаж держслужби за період роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється в порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

Важливо! Період військової служби за призовом під час мобілізації та період військової служби за контрактом уключаються до стажу держслужби.

Нагадаємо, що додаткова відпустка за стаж держслужби вважається щорічною відпусткою. До 01.05.2016 р. саме такі роз’яснення надавали офіційні органи (листи Мінпраці та Головного управління держслужби при КМУ від 27.01.99 р. № 13-294 і від 26.01.99 р. № 10/364), а з 01.05.2016 р. такий статус додаткової відпустки за стаж держслужби прямо зазначений у ч. 1 ст. 58 Закону № 889 (ср. 025069200). Отже, на надання додаткової відпустки за стаж держслужби поширюються правила надання щорічної відпустки (зараз на це вказує, зокрема, ст. 59 Закону № 889).

Зауважимо: з 01.05.2016 р. застосовується Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270. Так-от, у п. 11 цього Порядку зазначено періоди, за час перебування в яких додаткова відпустка за стаж держслужби не надається. Зауважте, що серед таких періодів не зазначено період військової служби за призовом під час мобілізації або інший подібний період. Не передбачалося таке й старою нормативною базою у сфері держслужби.

Підіб’ємо підсумок: період військової служби за призовом під час мобілізації і період військової служби за контрактом уключаються до стажу держслужби. При цьому законодавством про працю і спеціальним законодавством у сфері держслужби (до і після 01.05.2016 р.) прямо не передбачено, що за зазначені періоди держслужбовцю не надається додаткова відпустка за стаж держслужби.

У зв’язку з такими фактами й виникло запитання, адресоване Мінсоцполітики: чи надавати держслужбовцю додаткову відпустку за стаж держслужби за роки держслужби, досягнутий у період, коли він повністю був відсутній на держслужбі через перебування на військовій службі з гарантіями згідно зі ст. 119 КЗпП?

На це запитання Міністерство відповідає в листі, що коментується:

щорічна відпустка надається працівнику як компенсація за виконання посадових обов’язків протягом відпрацьованого періоду часу. Період військової служби зараховується до стажу держслужби, але для надання відпустки за цей період не вбачається правових підстав.

Далі Мінсоцполітики конкретизує: якщо держслужбовець проходив військову службу з 2014 по 2016 рік, він не має права на додаткову відпустку за стаж, що виповнився в ці роки, оскільки не виконував своїх посадових обов’язків.

Позиція Мінсоцполітики зводиться до того, що держслужбовцю не належить додаткова відпустка за стаж держслужби, досягнутий у період військової служби за призовом під час мобілізації і в період військової служби за контрактом. При цьому повинна дотримуватися умова, що держслужбовець не виконував свої повноваження в році після досягнення відповідного стажу держслужби.

Виходить, додаткова відпустка за стаж держслужби надається тільки в тому випадку, коли після досягнення відповідного стажу держслужби держслужбовець хоча б якийсь час виконував свої повноваження на держслужбі.

Для наочності такої позиції Мінсоцполітики наводить приклад, що частково повторює умови нашого запиту: у липні 2015 року під час перебування на військовій службі держслужбовець досяг стажу перебування на держслужбі в 19 років. При цьому до виконання своїх повноважень на держслужбі він приступив у 2016 році після досягнення 20-річного стажу держслужби. У цьому випадку він має право скористатися додатковою відпусткою за 20-річний стаж держслужби. Водночас такий держслужбовець не має права на додаткову відпустку за 19-річний стаж держслужби. Причина: з липня 2015 року (дата досягнення стажу держслужби в 19 років) і по липень 2016 року держслужбовець проходив військову службу і, значить, не виконував повноваження на держслужбі.

Трансформуємо позицію і практичний приклад Мінсоцполітики на ситуацію, наведену на початку коментаря. Так, держслужбовець:

— не має права на додаткову відпустку за стаж держслужби, досягнутий станом на 15.07.2014 р. і 15.07.2015 р., оскільки в період з 15.07.2014 р. по 14.07.2015 р. і з 15.07.2015 р. по 14.07.2016 р. не здійснював свої повноваження на держслужбі через військову службу за призовом під час мобілізації та військову службу за контрактом;

— має право на додаткову відпустку за стаж держслужби, досягнутий станом на 15.07.2016 р., оскільки в листопаді 2016 року став до виконання своїх повноважень на держслужбі.

Отже, позиція Мінсоцполітики така: період військової служби за призовом під час мобілізації та період військової служби за контрактом однозначно включаються до стажу держслужби. У свою чергу, це приводить до збільшення тривалості додаткової відпустки за стаж держслужби. Проте в разі, якщо держслужбовець був відсутній на держслужбі через проходження військової служби протягом усього року після досягнення відповідного стажу держслужби, додаткова відпустка за такий рік не надається. Виходить, що держслужбовець скористається додатковою відпусткою за стаж держслужби збільшеної тривалості, що йому належить виключно за держстаж, досягнутий у році його повернення на роботу і початку виконання повноважень на держслужбі.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд