Учитель-дефектолог у школі з інклюзивною формою навчання: тарифний розряд та інші «зарплатні» виплати

В обраному У обране
Друк
Клименко Антоніна, начальник Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
Оплата праці Грудень, 2016/№ 24
У загальноосвітньому навчальному закладі з класами з інклюзивною формою навчання є посада учителя-дефектолога. Цю посаду з навантаженням 6 годин на тиждень обіймає працівник, який має диплом бакалавра і продовжує навчатися у виші для здобуття диплома магістра. Який посадовий оклад має нараховуватися такому працівнику за тижневе навантаження у 6 годин і які інші «зарплатні» виплати йому належать?

Корекційно-розвиваючі заняття з дітьми з особливими освітніми потребами в класах з інклюзивним навчанням проводяться вчителями-дефектологами. Для проведення таких корекційно-розвиваючих занять в індивідуальному навчальному плані передбачається від 3 до 8 годин на тиждень з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (п. 12 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011 р. № 872).

У ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.99 р. № 651-XIV (далі — Закон № 651) вказано: педагогічним працівником повинна бути особа, яка має відповідну педагогічну освіту.

Переліком напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим постановою КМУ від 13.12.2006 р. № 1719 (втратила чинність з 01.09.2015 р.), у галузі знань «Педагогічна освіта» передбачалася підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за таким із напрямів освіти, як корекційна освіта (за нозологіями) (код 6.010105).

У п. 4.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930, зазначено: педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди. При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

За посадами учителів усіх спеціальностей, які мають кваліфікаційний рівень спеціаліста, зокрема з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, передбачено встановлення ставок заробітної плати на рівні 8-го або 9-го тарифного розряду (додаток 6 до наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557).

Тому учителю-дефектологу, який має базову вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, ставка заробітної плати станом на 01.12.2016 р. встановлюється: за 8-м тарифним розрядом — у розмірі 2189 грн. (1,64 х 1335 грн.) або за 9-м тарифним розрядом — у розмірі 2310 грн. (1,73 х 1335 грн.),

де 1,64 та 1,73 — тарифні коефіцієнти;

1335 грн. — посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки станом на 01.12.2016 р. (постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 23.11.2016 р. № 840).

Галузева угода між МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 — 2020 роки (далі — Галузева угода) підписана сторонами 23.11.2016 р. та набула чинності з дня її підписання. Положення Галузевої угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії сторін цієї Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня (п. 1.4 Галузевої угоди).

У п.п. 6.3.23 Галузевої угоди сторони рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах), підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пп. 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), а також надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати) відповідно до п. 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (ср. 025069200).

Згідно з абз. 2 п.п. «в» п. 28 Інструкції № 102 ставки заробітної плати педагогічним працівникам у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей), підвищуються на 20 %.

Також п.п. 6.3.20 Галузевої угоди керівникам закладів освіти рекомендовано забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 р. № 373 у максимальному розмірі.

Відповідно до цієї постанови педагогічним працівникам встановлюються надбавки у граничному розмірі 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Розмір надбавки встановлюється керівником закладу у межах фонду оплати праці, така надбавка визначається на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

Як вказано у ст. 25 Закону № 651, педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку.

Тому ставка заробітної плати учителя-дефектолога з урахуванням її підвищення, передбаченого абз. 2 п.п. «в» п. 28 Інструкції № 102, дорівнює: за 8-м тарифним розрядом — 2626,80 грн. (2189 грн. х 20 %), а за 9-м тарифним розрядом — 2772 грн. (2310 грн. х 20 %).

Заробітна плата за 6 годин тижневого навантаження складатиме:

за 8-м тарифним розрядом — 875,60 грн. (2626,80 грн. : 18 год х 6 год);

за 9-м тарифним розрядом — 924 грн. (2772 грн. : 18 год х 6 год).

З урахуванням реалізації пп. 6.3.23 та 6.3.20 Галузевої угоди заробітна плата вчителя-дефектолога становитиме: за 8-м тарифним розрядом — 1488,52 грн. (875,60 грн. + 875,60 грн. х 50 % + 875,60 грн. х 20 %), а за 9-м тарифним розрядом — 1570,80 грн. (924 грн. + 924 грн. х 50 % + 924 грн. х 20 %).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити