Завідувач поліклініки призначений в. о. головлікаря: як оплатити його працю & працю його найближчих підлеглих

В обраному У обране
Друк
Купліванчук Анжела, заступник директора Департаменту — начальник відділу методології оплати праці та роботи з місцевими бюджетами Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення
Оплата праці Лютий, 2016/№ 3
До 21.12.2015 р. посаду головлікаря обіймав лікар з вищою кваліфікаційною категорією за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я». З метою дотримання розпоряджень із встановлення окладів керівникам медзакладів оклад головлікаря порівнювали з окладом завідувача хірургічного відділення (з урахуванням підвищення за оперативне втручання). Зазначений головлікар звільнився 20.12.2015 р. Тому з 21.12.2015 р. виконувачем обов’язків голов лікаря призначено завідувача поліклініки, який має II кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я». Як оплачувати працю виконувача обов’язків головлікаря?
Чи потрібно оклади інших працівників лікарні, які залежать від окладу головлікаря, переглянути зараз, чи необхідно дочекатися призначення головлікаря на постійній основі? Якщо у зв’язку з такими кадровими перестановками нові оклади цих працівників виявляться нижчими за їх попередні оклади, то чи потрібно попереджати за два місяці працівників про зменшення їх зарплати?

За загальним правилом тимчасове замісництво (працівник закладу виконує обов’язки за більш відповідальною посадою тимчасово відсутнього працівника) за вакантною посадою не допускається (п. 2 роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва» від 29.12.65 р. № 30/39).

Проте цим пунктом передбачений виняток. Так, призначення працівника виконувачем обов’язків за вакантною посадою допускається, якщо йдеться про посаду, призначення на яку здійснюється органом управління вищого рівня.

Увага! В абз. 4 п. 2 наведеного роз’яснення зазначено: «При призначенні працівника, у тому числі штатного заступника (помічника) або головного інженера, виконувачем обов’язків за вакантною посадою, оплата праці здійснюється за цією посадою». Тобто оплата праці проводиться за вакантною посадою.

Призначення на посаду головного лікаря здійснює орган вищого рівня. Отже, у ситуації, наведеній у запитанні:

завідувач поліклініки вважається виконувачем обов’язків головного лікаря, посада якого є вакантною. Оплату праці завідувача поліклініки на час виконання таких обов’язків здійснюйте за посадою головного лікаря.

Це означає, що в зазначений період завідувачу поліклініки слід виплачувати зарплату, установлену як для головного лікаря. Водночас при нарахуванні такому працівнику окладу, підвищень до окладу, доплат і надбавок необхідно виходити з присвоєної йому кваліфікаційної категорії, тобто II кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я».

При визначенні окладу головного лікаря необхідно пам’ятати про п. 1.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308): посадовий оклад керівника закладу охорони здоров’я (власне посадовий оклад + підвищення за кваліфікаційну категорію) не може бути нижче посадового окладу керівника структурного підрозділу — лікаря відповідної або нижчої кваліфікації (власне посадового окладу + підвищення за оперативне втручання).

У випадку, наведеному в запитанні, з метою виконання приписів п. 1.5 Умов № 308 для встановлення посадового окладу виконувачу обов’язків головного лікаря необхідно порівняти: оклад головлікаря з урахуванням підвищення за наявність II кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» з окладом завідувача хірургічного відділення з урахуванням підвищення за хірургічне втручання.

Розрахунки наведемо в таблиці на с. 29. Однак перед цим зазначимо, що в запитанні не розкриті деякі відомості, необхідні для проведення розрахунків. Тому припустимо, що для встановлення посадового окладу головному лікарю використовують III групу оплати праці. Тобто відповідно до п.п. 2.2.1 Умов № 308 розмір окладу головного лікаря відповідає окладу, установленому для 16-го тарифного розряду за ЄТС. При визначенні окладу завідувача хірургічного відділення беремо оклад лікаря-хірурга II кваліфікаційної категорії, розмір якого відповідає 12-му тарифному розряду (п.п. 2.2.5 Умов № 308).

Тепер проаналізуємо результат, наведений у таблиці. Виходить, що розмір посадового окладу головного лікаря слід зафіксувати в тарифікаційному списку на рівні 3964,80 грн.

Далі поговоримо про медпрацівників, розміри окладів яких напряму залежать від розміру окладу головного лікаря, а саме про заступників керівника закладу охорони здоров’я і головного бухгалтера*. Тобто для розрахунку їх окладів необхідно знати розмір окладу саме головного лікаря і зменшити його на відсоткову величину, визначену для цих працівників окремо в п.п. 2.2.1 Умов № 308. Як бачимо, таку норму прямо передбачено Умовами № 308.

* Про визначення їх зарплати див. консультацію фахівця МОЗ в «ОП», 2014, № 21, с. 29. — Прим. ред.

Складові зарплати

Розрахунок складових зарплати

для головного лікаря

для завідувача хірургічного відділення

Посадовий оклад

3105,00 грн. (п.п. 2.2.1 Умов № 308)

2360,00 грн. (п.п. 2.2.5 Умов № 308)

Підвищення за II кваліфікаційну категорію

1113,00 грн. х 24,1 % = 268,23 грн. (п.п. 2.4.1 Умов № 308)

Підвищення за завідування структурним підрозділом*

2360,00 грн. х 20 % = 472,00 грн. (п.п. «б» п.п. 2.2.3 Умов № 308)

Підвищення за оперативне втручання**

(2360,00 грн. + 472,00 грн.) х 40 % = 1132,80 грн. (п.п. 2.4.2 Умов № 308)

Разом

3373,23 грн.

3964,80 грн.

* Таке підвищення також ураховуємо при проведенні порівняльних розрахунків (лист МОЗ від 19.08.2010 р. № 10.03.68/2466). При цьому припустимо, що норма п.п. 2.2.3 Умов № 308 (спеціальність, за якою керівнику структурного підрозділу — лікарю присвоєно кваліфікаційну категорію, відповідає профілю підрозділу, який він очолює) виконується. Тоді як кількість медперсоналу підрозділу згідно зі штатним розписом — від 3 до 6 одиниць. ** Відсотковий розмір підвищення за оперативне втручання приймемо як для стаціонару.

 

Увага! На період, коли головний лікар остаточно не призначений і його обов’язки виконує особа на умовах тимчасового замісництва, оклади заступників головного лікаря і головного бухгалтера не підлягають перегляду.

Тобто в ситуації, описаній у запитанні, за ними зберігають оклади, установлені у прив’язці до посадового окладу головного лікаря з вищою кваліфікаційною категорією за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я», аж до призначення нового головного лікаря (на постійній основі, а не виконувача обов’язків).

Після призначення нового головного лікаря оклади заступників головного лікаря та головного бухгалтера необхідно переглянути. Дійсно, нововизначені розміри окладів зазначених працівників можуть виявитися нижче, ніж їм були встановлені раніше. У випадку, наведеному в запитанні, це можливо, якщо новим головним лікарем буде затверджений медпрацівник з I або II кваліфікаційною категорією за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» або без такої.

Важливо! Заступників головного лікаря і головного бухгалтера не потрібно попереджати не пізніше ніж за два місяці про зменшення їх окладів, як цього вимагає ч. 3 ст. 32 КЗпП.

Річ у тім, що в цьому випадку зменшення окладів пов’язане з прямим приписом нормативно-правового акта — п.п. 2.2.1 Умов № 308. Отже, заступник головного лікаря і головний бухгалтер повинні знати про потенційну можливість зменшення або збільшення їх окладів у разі призначення нового головного лікаря.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити