Дати атестації з різних лікарських спеціальностей ідуть одна за одною: як бути

В обраному У обране
Друк
Гавриленко Лідія, головний спеціаліст з питань соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників охорони здоров’я України
Оплата праці Січень, 2016/№ 1
Строк дії сертифіката головного лікаря за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» спливає у березні 2016 року. При цьому на період січень — лютий 2016 року припадають дати атестації за іншими наявними у нього спеціальностями — «Педіатрія» та «Дитяча імунологія». Чи можна у такому разі перенести дату атестації за «управлінською» спеціальністю? Якщо працівник не атестується за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» у визначений строк, то чи допустимо йому й надалі підвищувати посадовий оклад за наявність такої категорії, спираючись на те, що він має чинні кваліфікаційні категорії з інших двох спеціальностей?

Для початку нагадаємо: працювати на посаді лікаря за будь-якою спеціальністю мають право спеціалісти з повною вищою освітою за напрямом підготовки «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа», які пройшли спеціалізацію за відповідним фахом (див., зокрема, Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров’я»), затверджений наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117).

Відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359 (далі — Положення № 359), атестація лікарів на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться за їх бажанням. Лікарі, які протягом року після закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації не виявили бажання і не подали документи на чергову атестацію (крім випадків, передбачених п. 4.2 Положення № 359), та лікарі, яким за рішенням атестаційної комісії відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) іншої кваліфікаційної категорії, підлягають атестації на визначення знань та практичних навичок з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст» після проходження стажування ( п. 1.10 Положення № 359).

Таким чином, лікар за 2 місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації має подати відповідні документи для проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації. Оплата кваліфікаційної категорії у цьому випадку проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну ( п.п. 6 п.п. 2.4.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519). Якщо документи своєчасно не подані для проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації, оплата за категорію припиняється з наступного дня після закінчення 5-річного строку з дати підписання наказу про її присвоєння.

Зверніть увагу! У випадку виробничої необхідності або з інших об’єктивних причин термін атестації лікарів на підтвердження кваліфікаційної категорії може бути перенесений наказом органу охорони здоров’я на строк не більше одного року ( п. 4.2 Положення № 359).

Перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарі проходять передатестаційний цикл у закладах післядипломної освіти або на факультетах післядипломної освіти і складають іспит згідно з Положенням про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженим наказом МОЗ від 18.05.94 р. № 73. Якщо кваліфікація лікаря не викликає сумнівів у членів атестаційної комісії, атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії може проводитися за рішенням комісії без проходження передатестаційного циклу ( п. 4.3 Положення № 359).

Керівники закладів охорони здоров’я та їх заступники мають атестуватися за лікарською спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» (наказ МОЗ «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р. № 385). За іншими лікарськими спеціальностями вони можуть атестуватися, якщо працюють за сумісництвом на відповідних посадах лікарів. Увага! Наявність кваліфікаційної категорії за цими спеціальностями не дає права на підвищення посадового окладу на посаді головного лікаря.

Висновок: У разі збігу часу атестації керівника за іншими спеціальностями (у нашому випадку — це «Педіатрія» та «Дитяча імунологія») він має звернутися до органу охорони здоров’я з клопотанням про перенесення терміну його атестації за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я» з об’єктивних обставин.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити