Теми статей
Обрати теми

Нова редакція Положення про атестацію лікарів: розглядаємо корективи

Ольховська Олександра, експерт з питань оплати праці (e-mail: [email protected])
За допомогою процедури атестації лікарів визначають їх професіоналізм. Надалі це не тільки посприяє лікарям у медпрактиці, а й відобразиться на розмірі їх зарплати. Адже відомо: чим вище кваліфікаційна категорія у лікаря, тим вищий тарифний розряд йому встановлюють, а наявність відповідної кваліфікаційної категорії у керівних працівників охорони здоров’я дає право на підвищення їх посадового окладу. Отже, атестація для лікарів — важлива складова їх «трудового» життя. При цьому атестаційний порядок чітко регламентований на нормативному рівні. Не так давно він зазнав правок. Яких саме? Про це й поговоримо у статті.

До Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359 (далі — Положення), неодноразово вносилися окремі зміни. Проте вперше воно викладене в новій редакції, затвердженій наказом МОЗ від 02.10.2015 р. № 650. Цей наказ набув чинності 26.02.2016 р.

Положення в новій редакції багато в чому повторює свою попередню версію. Тобто по суті основоположні моменти залишилися незмінними. Водночас оновленою редакцією Положення передбачено нові нюанси у процедурі атестації лікарів, на які варто звернути увагу.

Порція актуальних змін

Органи, при яких створюють атестаційні комісії. Зауважимо, що атестацію з присвоєння (підтвердження) звання «лікар-спеціаліст», як і раніше, проводять у комісіях, створених при вищих медичних навчальних закладах і закладах післядипломної освіти ( п. 1.4 і п. 4 розд. I Положення відповідно у старій та новій редакціях). Єдина відмінність від колишньої редакції Положення — зараз відсутня згадка про рівень акредитації вищих навчальних закладів, при яких створюють атестаційні комісії. Це продиктовано вимогами Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, який не передбачає поділу вишів за рівнями акредитації.

Водночас деякі зміни сталися у визначенні органів, при яких створюють комісії для атестації з присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій. Річ у тім, що з 26.02.2016 р. такі атестаційні комісії не створюють при санітарно-епідемічних станціях. Така правка пов’язана з ліквідацією Державної санітарно-епідеміологічної служби України як самостійного утворення (функції цієї служби виконують інші відомства, у тому числі й МОЗ). Це стає зрозуміло після порівняння норм п. 1.5 і п. 5 розд. I Положення відповідно у старій та новій редакціях.

Склад атестаційних комісій. У цілому склад атестаційних комісій з присвоєння (підтвердження) звання лікаря-спеціаліста залишився тим самим. До їх числа приєдналися тільки представники соціальних партнерів та організацій роботодавців, а ось «відкололися» представники асоціації лікарів. Крім того, голову атестаційної комісії своїм наказом призначає ректор вищого медичного навчального закладу з числа своїх заступників. Раніше головою комісії призначали особу з числа висококваліфікованих спеціалістів наказом МОЗ України ( п. 2.2 і п. 2 розд. II Положення відповідно у старій та новій редакціях).

Що стосується атестаційних комісій з присвоєння кваліфікаційних категорій, то тепер вони складаються з підкомісій за профілем надання медичної та медико-профілактичної допомоги. У цілому склад «новоспечених» підкомісій відповідає складу раніше існуючих атестаційних комісій. Але є й уточнення.

До складу підкомісій входять: працівники МОЗ України, МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, представники соціальних партнерів, організацій роботодавців. Як і до змін, у їх складі наявні представники профспілок, науково-педагогічні працівники вищих медичних навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, а ось відсутні — представники асоціацій лікарів і керівники закладів охорони здоров’я ( п. 3.16 і п. 16 розд. III Положення відповідно у старій та новій редакціях).

Категорії осіб, що атестуються для присвоєння звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності. З 26.02.2016 р. такій атестації підлягають особи, які закінчили навчання в інтернатурі, а також особи, які згідно з наказом МОЗ від 25.12.92 р. № 195 допущені до лікарської діяльності і пройшли курси спеціалізації або стажування ( п. 1 розд. II Положення в новій редакції).

Припис не новий — він був наявний і в п. 2.1 Положення у старій редакції. Проте ще цим пунктом передбачалося, що атестуватися для присвоєння звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності можуть також особи, які закінчили навчання у клінічній ординатурі або аспірантурі з цієї спеціальності, якщо вони не мають сертифіката лікаря-спеціаліста з відповідного фаху, та особи, які допущені до лікарської діяльності і пройшли інші види підготовки (крім курсів спеціалізації, стажування). Як бачимо, такий припис не перекочував до нової редакції Положення.

Якщо не присвоєно (не підтверджено) звання лікаря-спеціаліста. До змін передбачалося, що така особа може бути прийнята на посаду середнього медпрацівника ( п. 2.9 Положення у старій редакції). Посади середнього медперсоналу представлено в додатку 1 до наказу МОЗ від 25.12.92 р. № 195. З 26.02.2016 р. зазначена особа може бути залучена для роботи на посадах молодшого спеціаліста ( п. 9 розд. II Положення в новій редакції). Незважаючи на зміну формулювання, як і раніше, йдеться про можливість особи, якій відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) звання лікаря-спеціаліста, працювати на посадах середнього медперсоналу.

Якщо лікар не відповідає критеріям. Згідно з п. 1.11 Положення у старій редакції керівник закладу охорони здоров’я мав можливість у будь-який момент звернутися до атестаційної комісії в разі, якщо лікар не відповідає присвоєній кваліфікаційній категорії або званню лікаря-спеціаліста. Положенням у новій редакції такої норми не передбачено.

Проте оновлена редакція Положення (див. його п. 5 розд. II і п. 17 розд. III) містить орієнтовні причини, через які атестаційна комісія може прийняти рішення про відмову в присвоєнні (підтвердженні) звання «лікар-спеціаліст» або присвоєнні кваліфікаційної категорії. Такими причинами є низький рівень необхідної за програмою теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю, низький рівень володіння сучасними методами профілактики, діагностики та лікування хворих у сфері надання меддопомоги, що може призвести до погіршення стану пацієнта або його смерті.

Зауважимо ще один цікавий момент, що стосується атестації на підтвердження категорії. З 26.02.2016 р., якщо лікар не підтверджує раніше присвоєну йому кваліфікаційну категорію, атестаційна комісія не приймає рішення про її зниження або зняття. Пов’язано це з тим, що норма п. 4.5 Положення у старій редакції, яка навпаки дозволяє атестаційним комісіям знижувати або скасовувати кваліфікаційні категорії в разі їх непідтвердження лікарем, відсутня у новій редакції Положення.

Підготовка перед атестацією. З 26.02.2016 р. перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії лікарі проходять курси підвищення кваліфікації або передатестаційний цикл. Про це надається підтвердний документ. До 26.02.2016 р. зазначеної альтернативи не було — лікарі зобов’язані були пройти виключно передатестаційний цикл.

Більше того, допускалося підтвердження кваліфікаційної категорії і без проходження такого циклу — у випадках, коли кваліфікація лікаря не викликала сумнівів у членів атестаційної комісії. Тепер такої можливості немає. Уточнено, що атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться без співбесіди з лікарем.

Параметри для присвоєння кваліфікаційних категорій. Існує певний набір параметрів, за наявності яких лікар може претендувати на присвоєння йому тієї чи іншої кваліфікаційної категорії. Зокрема, важливе значення має тривалість стажу роботи за певною спеціальністю. Як і раніше, для деяких посад установлено «перевагу»: вони можуть атестуватися для присвоєння їм тієї чи іншої кваліфікаційної категорії за наявності стажу роботи меншої тривалості, ніж це передбачено в загальному випадку. Так от, новою редакцією Положення (див. п. 7 розд. III) список таких посад розширено і приведено у відповідність до чинного законодавства.

Так, з 26.02.2016 р. «поблажки» у тривалості стажу роботи за спеціальністю для присвоєння кваліфікаційної категорії надано: лікарям загальної практики — сімейним лікарям, лікарям — терапевтам дільничним і лікарям — педіатрам дільничним у сільських амбулаторіях, дільничних лікарнях та амбулаторіях загальної практики — сімейної медицини, лікарям з медицини невідкладних станів системи екстреної меддопомоги, лікарям-епідеміологам, лікарям-паразитологам, лікарям з гігієни праці, лікарям з гігієни дітей і підлітків, лікарям з гігієни харчування і лікарям з комунальної гігієни медзакладів, що розташовані у сільських районах.

Також зауважимо, що, як і раніше, кваліфікаційні категорії рекомендовано присвоювати у хронологічній послідовності: друга, перша, вища. При цьому введено застереження: якщо в лікаря є відповідний стаж роботи і відповідний рівень знань, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії ( п. 8 розд. III Положення в новій редакції).

Вважаємо, що це означає: за наявності у лікаря всіх критеріїв для присвоєння певної кваліфікаційної категорії атестаційна комісія може присвоїти таку категорію, порушивши хронологічну послідовність у їх присвоєнні. Наприклад, прийняти рішення про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії одразу після першої.

Відсилання до найменування спеціальностей. При визначенні лікарських спеціальностей Положення у старій редакції спирається на Номенклатуру лікарських спеціальностей, затверджену наказом МОЗ від 19.12.97 р. № 359, а Положення в новій редакції — на Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385 (ср. ). При цьому всі додатки до Положення в новій редакції відсилають до названої Номенклатури спеціальностей.

У цьому розділі представлено стислий огляд змін, що містяться в новій редакції Положення. По суті, всі ці правки мають виключно «косметичний» характер і спрямовані на приведення норм Положення у відповідність до законодавчо-нормативної бази, що діє на сьогодні. У наступних розділах зупинимося на правках, що заслуговують на детальний аналіз.

Звільнення від атестації або її відстрочення: кому належить

Норма про перенесення дати атестації містилася в колишній редакції Положення, а саме в п. 4.2. Так, від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії звільнялися вагітні жінки та особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Проте це не означало, що вони зовсім не повинні проходити атестацію. Суть зазначеної норми зводилася до того, що дата атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії відповідно переносилася.

При визначенні строку, на який відсовувалася дата чергової атестації, використовували особливий підхід. Припустимо, що дата атестації припадає на період перебування лікаря у відпустці для догляду за дитиною. У цьому випадку після виходу з відпустки для догляду за дитиною дата атестації переносилася на кількість днів, що припадають на період від дати початку зазначеної соцвідпустки по дату закінчення дії попередньої атестації*.

* Подробиці про таке перенесення читайте в консультації фахівця МОЗ в «ОП», 2015, № 1, с. 29. — Прим. ред.

Тоді як нова редакція Положення містить принципово інший підхід — звільнення від проходження атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст» або підтвердження кваліфікаційної категорії окремих категорій лікарів. І тільки у виключних випадках ідеться про перенесення дати атестації на підтвердження звання лікаря-спеціаліста. Про все це див. таблицю на с. 10.

Зверніть увагу! У таблиці йдеться про звільнення від проходження атестації саме на підтвердження звання лікаря-спеціаліста або кваліфікаційної категорії. Якщо йдеться про присвоєння звання «лікар-спеціаліст» або присвоєння вищої категорії, то, вважаємо, лікар зобов’язаний атестуватися.

Крім того, п. 4.2 Положення у попередній редакції допускалося переносити строк атестації лікарів на підтвердження кваліфікаційної категорії (але не більше ніж на один рік) у разі виробничої необхідності чи з інших об’єктивних причин (наприклад, тимчасова непрацездатність лікаря). Підкреслимо: у цьому випадку дата атестації переносилася на строк (не більше року), зазначений у наказі органу охорони здоров’я, який повинен атестувати лікаря.

В оновленій редакції Положення збереглася норма про перенесення строку атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії не більше ніж на один рік за наявності виробничої необхідності або об’єктивних причин. При цьому п. 22 розд. III Положення в новій редакції містить перелік таких виробничо-об’єктивних причин: стан здоров’я лікаря, переведення на посаду лікарів загальної практики — сімейних лікарів і лікарів з медицини невідкладних станів, у зв’язку з проведенням реформування системи охорони здоров’я первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги тощо, надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, військові дії тощо. Перенесення оформляють наказом органу охорони здоров’я, при якому створено атестаційну комісію, де повинен атестуватися лікар, за поданням керівника підприємства, установи, організації. Цікаво, що наведена норма про перенесення атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії насправді наведена у розд. III оновленого Положення, який присвячений присвоєнню кваліфікаційної категорії. Ось такий «дисонанс».

Категорії осіб

Атестація на підтвердження звання «лікар-спеціаліст»

Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії

1. Працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року

Звільнені

Звільнені**

2. Одинокі матері та одинокі батьки, в яких є діти віком до 14 років

Звільнені

Звільнені**

3. Вагітні жінки та особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством

Звільнені

(строк атестації відстрочується на відповідний період соцвідпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років)*

Звільнені**

(перенесення строку атестації не передбачено для жодної категорії працівників)

* У загальному випадку лікарі, зазначені в п. 3 таблиці, звільняються від проходження атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст». Проте для осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років, дата такої атестації переноситься. На нашу думку, тут слід використовувати правила перенесення, що існували раніше: дата атестації переносилася на кількість днів, що припадають на період від дати початку зазначеної соцвідпустки по дату закінчення дії попередньої атестації. Для оформлення такого перенесення у вищому медичному навчальному закладі, при якому створено комісію, видають наказ за подання керівника медзакладу.

Вважаємо, що звільнення від проходження атестації на підтвердження звання лікаря-спеціаліста слід оформляти в тому самому порядку, що і звільнення від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії: наказ медичного вишу, при якому створено комісію + подання керівника медзакладу.

** У такому разі кваліфікаційна категорія підтверджується наказом органу охорони здоров’я, при якому створено комісію, за поданням керівника медзакладу.

«Взаємозалік» за роботою на лікарських спеціальностях

Відомі випадки, коли лікар обіймає одну лікарську посаду, а потім переходить на іншу. У такому разі виникають запитання, пов’язані з тим, чи можна за новою лікарською спеціальністю враховувати «багаж» з попередньої спеціальності, а саме стаж роботи для атестації за екс-спеціальністю і (в окремих випадках — присвоєну за нею кваліфікаційну категорію). Насправді відповідь на нього залежить від лікарських спеціальностей, за якими лікар працював до і після переходу.

«Взаємозалік» за певними спеціальностями представлено і в старій, і в новій редакціях Положення. У п. 11 розд. III Положення в новій редакції розширено спеціальності, за якими допустимий зазначений «взаємозалік», а також доповнено посади, стаж роботи на яких ураховують при атестації за спеціальністю. Змінену версію представимо в таблиці нижче, де й виділимо доповнені спеціальності або підходи.

Найменування спеціальності, за якою атестується лікар

Періоди роботи на посадах, які зараховують до стажу роботи для атестації

1

2

«Медицина невідкладних станів»

Лікар з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги*, лікар-терапевт, лікар-педіатр, лікар-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-кардіолог, лікар-невропатолог, лікар-анестезіолог**

* Назву посади приведено у відповідність до чинного законодавства. По суті, така посада фігурувала і в попередній редакції Положення. ** Також ураховується кваліфікаційна категорія за цими спеціальностями.

«Психіатрія», «Наркологія», «Психотерапія», «Судово-психіатрична експертиза»

Лікар-психіатр, лікар-нарколог, лікар-психотерапевт, лікар — судово-психіатричний експерт

«Трансфузіологія»

Лікар — хірург станції (відділення) переливання крові, лікар-гематолог, лікар — гематолог дитячий, лікар-анестезіолог

«Гастроентерологія», «Дієтологія», «Кардіологія», «Ревматологія», «Нефрологія», «Пульмонологія», «Геріатрія», «Алергологія», «Гематологія», «Ендокринологія»*

Лікар-терапевт

* Старою редакцією Положення передбачалося, що стаж роботи на посаді лікаря-терапевта враховується при атестації за спеціальністю «Підліткова терапія». У новій редакції Положення такого припису немає

«Неонатологія», «Підліткова терапія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча кардіоревматологія», «Дитяча пульмонологія», «Дитяча алергологія», «Дитяча гематологія», «Дитяча ендокринологія», «Дитяча неврологія», «Дитяча психіатрія», «Дитяча офтальмологія», «Дитяча онкологія», «Дитяча нефрологія»

Лікар-педіатр

«Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія»

Лікар-хірург дитячий

«Загальна практика — сімейна медицина»

Лікар-педіатр, лікар-терапевт, лікар-терапевт підлітковий, лікар — терапевт дільничний, лікар — педіатр дільничний, лікар — терапевт цехової лікарської дільниці, лікар з медицини невідкладних станів*, лікар з судової медицини

* Якщо раніше в цьому випадку перераховувалися спеціальності, то тепер наведено конкретні посади. При проведенні паралелі виходить, що й раніше стаж роботи за переліченими посадами враховували при атестації за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина». У цій категорії додано тільки одну посаду — лікар з судової медицини (спеціальність «Судова медицина» раніше не була представлена в цьому випадку)

«Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча стоматологія»

Лікар-стоматолог

* Зауважимо, що раніше була подібна норма, але стосувалася вона дещо іншого випадку. Щоб зрозуміти різницю, наводимо формулювання в попередній редакції Положення: період роботи на посадах лікарів-стоматологів до 1996 року зараховується до стажу роботи для атестації за спеціальностями «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Дитяча стоматологія». Як бачимо, у новій редакції такої норми відсутня прив’язка до часових меж, а також розширено перелік спеціальностей, для атестації за якими зараховується стаж роботи на посаді лікаря-стоматолога

«Судинна хірургія», «Торакальна хірургія», «Хірургія серця і магістральних судин», «Проктологія», «Ендоскопія», «Комбустіологія», «Ортопедія і травматологія», «Трансплантологія»

Лікар-хірург

Зверніть увагу! Оновлені норми, представлені в таблиці, застосовуються з 26.02.2016 р., тобто з моменту введення в дію Положення. Тому вважаємо: стаж роботи для атестації, розрахований до зазначеної дати, перегляду не підлягає.

Висновки:

Положення про атестацію лікарів, викладене в новій редакції, багато в чому повторює свою попередню редакцію. Водночас є низка істотних уточнень.

— Новою редакцією Положення введено категорії працівників, які звільняються від проходження атестації.

Положенням у новій редакції розширено перелік посад, робота на яких зараховується до стажу для атестації за спеціальностями. При цьому список спеціальностей також переглянуто.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі