(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
3/12
Оплата праці
Оплата праці
Травень , 2016/№ 10/1

Щодо визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, відповідно до Критеріїв, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271

http://tinyurl.com/y6d9w8a3
Роз’яснення*

* Роз’яснення розміщене на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби (nads.gov.ua). — Прим. ред.

Звертаємо увагу, що до переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — Перелік), необхідно включати ті посади, які на день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон) віднесені до посад державної служби та які відповідно до Закону не є посадами державної служби.

Зазначене обумовлюється тим, що постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 271 «Про затвердження Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» та від 6 квітня 2016 року № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» врегульовують питання віднесення посад та оплати праці працівників, які відповідно до Закону втрачають статус державного службовця. Також вони враховують вимоги пункту 7 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, згідно з якими умови оплати праці таких працівників не можуть передбачати зменшення розміру їх заробітної плати.

Водночас питання оплати праці інших категорій працівників, наприклад робітників та прибиральників, визначені наказом Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77.

У зв’язку з цим слід окремо зазначити, що Перелік не може бути підставою для віднесення до посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, посад службовців, зокрема завідувача господарства, завідувача архіву, завідувача бібліотеки, касира, інспектора, діловода, бібліотекаря та інших, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і до 1 травня 2016 року не були віднесені до посад державної служби.

При цьому найменування посад у Переліку не можуть бути тотожними з тими, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Необхідно також зазначити, що формування Переліку здійснюється на основі документів та проектів організаційно-розпорядчих документів, передбачених пунктом 2 Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 271.

У разі коли до посадових обов’язків працівника одночасно належать функції, визначені частиною першою статті 1 Закону, та функції з обслуговування, при визначенні статусу посади необхідно враховувати, які з них є основними, тобто виконанню яких завдань присвячена більша частина робочого часу працівника.

Загалом процес розроблення Переліку, структури та штатного розпису відповідного державного органу повинен проводитись узгоджено і скоординовано. Нові структура та штатний розпис вводяться в дію після затвердження Нацдержслужбою або її територіальним органом Переліку.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, зобов’язані у місячний строк з дня набрання чинності Законом розробити та надіслати переліки для затвердження Нацдержслужбі за формою, рекомендованою додатком 1**.

** Додаток 1 не розміщується на сторінках «ОП». — Прим. ред.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, зобов’язані у місячний строк з дня набрання чинності Законом розробити та надіслати переліки для затвердження відповідним територіальним органам Нацдержслужби за формою, рекомендованою додатком 2*.

* Додаток 2 не розміщується на сторінках «ОП». — Прим. ред.

У разі коли у державному органі державні службовці за змістом і характером виконуваної ними роботи не відповідають визначеним критеріям, такому органу рекомендується повідомити про це Нацдержслужбу або її територіальний орган відповідно до його рівня юрисдикції.

З метою сприяння однаковому застосуванню положень законодавства, оптимізації та прискорення процесу затвердження Переліку рекомендується надсилати його за місцезнаходженням територіального органу у відповідній області (додаток 3**) у двох примірниках супровідним листом разом із проектами штатного розпису, положень про структурні підрозділи, працівники яких відносяться до категорії посад, які виконують функції з обслуговування, посадових інструкцій таких працівників.

** У додатку 3 наведені адреси територіальних органів Нацдержслужби. Додаток 3 не публікується. — Прим. ред.

Враховуючи вимоги пункту 73 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, скріплювати гербовою печаткою підпис керівника державного органу на Переліку не потрібно, якщо інше не передбачене інструкцією з діловодства відповідного державного органу.

Переліки державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення може бути затверджено начальником територіального органу Нацдержслужби або його заступником.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Кого включати до переліку посад працівників держоргану, які виконують функції з обслуговування: вивчаємо думку Нацдержслужби

Реформа у сфері державної служби передбачає введення нової категорії працівників у держоргані — працівників, які виконують функції з обслуговування. Відзначимо, що на таких працівників не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889). Тому працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, не є державними службовцями.

З переліком таких посад має визначитися сам держорган. Для цього спеціально розроблено Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 271 (далі — Критерії, див. «ОП», 2016, № 8, с. 16). У них представлені напрямки роботи, які пов’язані із забезпеченням функціонування держоргану. Керуючись ними, а також виходячи з обов’язків працівників держорганів і треба виділяти посади працівників, які виконують функції з обслуговування.

При проведенні цієї процедури візьміть до уваги висновки, представлені у роз’ясненні, що коментується. У ньому Нацдержслужба зазначає:

до Переліку посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, необхідно включати ті посади, які на день набрання чинності Законом № 889 були віднесені до посад державної служби та які відповідно до цього Закону не є посадами державної служби.

Тобто, на думку Нацдержслужби, до Переліку посад обслуговуючого персоналу держоргану треба віднести ті посади, які згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII вважалися державними службовцями, але з набранням чинності Законом № 889 не є держаними службовцями через їх відповідність Критеріям.

Як бути з тими працівниками держорганів, які до 01.05.2016 р. вважалися службовцями і по суті їх посадові обов’язки можна вважати функціями з обслуговування?

Зверніть увагу! На нашу думку, до переліку посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, належать також посади службовців, які і до 01.05.2016 р. не були віднесені до посад державної служби.

Однак до Переліку треба віднести тільки тих працівників, які раніше були держслужбовцями, а з 01.05.2016 р. не відносяться до них згідно із Законом № 889 (ср. 025069200). Тільки ці посади треба узгоджувати з Нацдержслужбою (територіальними органами Нацдержслужби).

Виходить, що посади працівників держорганів, які вважалися службовцями у розумінні старого законодавства про державну службу, із набранням чинності Законом № 889, як і раніше, вважатися держслужбовцями не будуть, а будуть віднесені до працівників, які виконують функції з обслуговування.

Тож оплата праці усіх працівників, які виконують функції з обслуговування, повинна визначатися згідно з постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268.

Зауважимо, що кожний держорган подає перелік посад працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, на затвердження:

Нацдержслужбі, якщо такий перелік розроблено держорганом, юрисдикція якого поширюється на всю територію України;

— відповідним територіальним органам Нацдержслужби, якщо такий перелік розроблено держорганом, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, на територію одного чи кількох районів, міст обласного значення. Адреси таких територіальних органів у рамках роз’яснення, що коментується, можна переглянути на офіційному сайті Нацдержслужби.

За роз’ясненням Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (див. «ОП», 2016, № 9, с. 7), процедура з розробки-затвердження переліку посад працівників держоргану, які виконують функції з обслуговування, триватиме до 01.06.2016 р.

Підсумуємо: у держоргані посади працівників можна поділити на такі категорії: держслужбовці (у загальному випадку оплату праці здійснюють згідно із ст. 50 — 52 Закону № 889, постановами КМУ від 06.04.2016 р. № 292 і № 289, деталі див. в «ОП», 2016, № 10, с. 12); працівники, які виконують функції з обслуговування (оплата праці відповідно до постанови КМУ від 06.04.2016 р. № 268), та робітники (оплата праці відповідно до наказу Мінпраці від 02.10.96 р. № 77).

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
посади працівників, державні органи, функції з обслуговування додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті