Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292

В обраному У обране
Друк
Оплата праці Травень, 2016/№ 10
Постанова від 05.05.2016 р. № 322

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, ст. 1243), виклавши їх в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 06.04.2016 р. № 292
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 05.05.2016 р. № 322)

Схема посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Розміри посадових окладів, гривень

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

1

2

3

4

5

керівник державного органу

1

12061

10338

8615

перший заступник керівника державного органу

2

11200

9477

7754

заступник керівника державного органу

3

10338

8615

6892

керівник департаменту, служби

4

8615

6892

5169

керівник самостійного управління, служби

8270

6547

4824

керівник самостійного відділу, служби

7926

6203

4480

заступник керівника департаменту, служби

5

7754

6031

4308

заступник керівника самостійного управління, служби

7409

5686

3963

заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

7064

5341

3618

керівник управління у складі департаменту, служби

6

6720

4997

3446

заступник керівника управління у складі департаменту, служби

6375

4652

3274

керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

6031

4308

3101

заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

5686

3963

2929

завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу

6

5341

3618

2757

державний експерт

7

4824

головний спеціаліст державного органу

4308

3274

2585

провідний спеціаліст державного органу

8

3963

2929

2240

спеціаліст державного органу

9

3618

2412

1723

Примітки. 1. Посадові оклади працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів, які є юридичними особами, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, визначаються за 4 — 9 групами оплати праці.

2. Посадові оклади державних службовців Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, передбачені цією схемою, підвищуються на 10 відсотків.

3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 5 відсотків нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

4. Установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах 4 — 6 груп оплати праці здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 06.04.2016 р. № 292
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 05.05.2016 р. № 322)

Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

Групи оплати праці та посади державних службовців, передбачені Законом України «Про державну службу»

Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці

1

2

Група 1.

Посади керівників державних органів

Керівник Апарату Верховної Ради України; Державний секретар Кабінету Міністрів України; керівники апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати; державні секретарі міністерств; Урядовий уповноважений; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних органах, органах прокуратури, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 2.

Посади перших заступників керівників державних органів

перші заступники (у разі наявності): Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України; керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників державної служби в інших державних органах, органах прокуратури, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 3.

Посади заступників керівників державних органів

заступники: Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голів місцевих державних адміністрацій, керівників державної служби в інших державних органах, органах прокуратури, крім тих, посади яких зазначені у частині третій статті 3 Закону України «Про державну службу», та тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; Надзвичайний і Повноважний Посол України; Постійний представник України при міжнародній організації; Представник України при міжнародній організації

Група 4.

Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

керівники самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів, секторів); керівник приймальні Президента України; керівники самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень): Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, керівники територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, керівники структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України

Група 5.

Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів

заступники керівників самостійних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (головних управлінь, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служб, управлінь, відділів); заступник керівника приймальні Президента України; заступники керівників самостійних структурних підрозділів (головних департаментів, департаментів, головних управлінь, служб, управлінь, відділів, відділень); завідувачі самостійних секторів: Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, заступники керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; заступник Постійного представника України при міжнародній організації; заступник Представника України при міжнародній організації; Генеральний консул України; радник-посланник закордонної дипломатичної установи України; посол з особливих доручень; дипломатичний радник

Група 6.

Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів

керівники підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів і їх заступники (управлінь, відділів, відділень, секторів): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; радник дипломатичної служби; консул-керівник установи; державний адміністратор

Група 7.

Посади головних спеціалістів державних органів

головні спеціалісти (державні експерти, головні консультанти, експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; Державний реєстратор, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; перший секретар та консул дипломатичної служби; старший слідчий в особливо важливих справах

Група 8.

Посади провідних спеціалістів державних органів

провідні спеціалісти (старші консультанти, старші державні виконавці): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; старший судовий розпорядник; старший секретар суду; секретар судового засідання, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; другий секретар та віце-консул дипломатичної служби; старший слідчий

Група 9.

Посади спеціалістів державних органів

спеціалісти (консультанти, державні виконавці): Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, апаратів (секретаріатів) допоміжних органів, утворених Президентом України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, органів прокуратури, органів військового управління, територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, апаратів апеляційних та місцевих судів, структурних підрозділів апаратів судів; судовий розпорядник; секретар суду, крім тих, умови оплати праці яких визначені окремими Законами України; третій секретар; аташе дипломатичної служби; слідчий

Примітка. Прирівняння нових посад працівників державних органів до відповідних груп оплати праці здійснюється з урахуванням частини другої статті 51 Закону України «Про державну службу».

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Вивчаємо перші зміни в новій системі оплати праці держслужбовців

З 01.05.2016 р. працю держслужбовців слід оплачувати згідно з новою нормативною базою у сфері держслужби. Перш за все йдеться про ст. 50 — 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Крім того, з 01.05.2016 р. у цьому питанні слід керуватися постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (далі — постанова № 292, див. «ОП», 2016, № 8, с. 7) і Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 289 (див. «ОП», 2016, № 8, с. 12). Детальніше про нормативні документи, які використовують при нарахуванні зарплати держслужбовцям з травня 2016 року, дізнаєтеся з консультації фахівця Мінсоцполітики на с. 12 цього номера.

Не встигли ці документи набути чинності, як до них уже вносяться перші зміни. Так, постановою, що коментується, унесено зміни до додатків 1 і 3 до постанови № 292 (ср. 025069200). Нагадаємо, що в цих додатках представлені: схема посадових окладів на посадах держслужби і перелік посад держслужби, прирівняних до відповідної групи оплати праці.

Одразу вас заспокоїмо: незважаючи на те, що додатки 1 і 3 до постанови № 292 постановою, яка коментується, викладені в новій редакції, глобальних змін не відбулося. Проте точкові зміни є, і далі ми з ними ознайомимося.

Схема посадових окладів держслужбовців. Перш за все зазначимо, що в цій схемі всі назви посад, що містять слово «начальник», змінені на слово «керівник». Також у 4 — 6 групах оплати праці тепер фігурують посади керівника служби і заступника керівника служби, що утворилися шляхом додавання до окремих посад слова «служби».

Крім того, вписано посаду державного експерта держоргану, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. Таку посаду віднесено до 7-ї групи з оплати праці, а розмір посадового окладу становить 4824 грн.

Зміни зачепили і примітки до додатка 1 до постанови № 292. У примітці 2 ідеться про держслужбовців, оклади яких підвищують на 10 %. Так-от, перелік таких держслужбовців розширено, і тепер у ньому містяться такі посади (додані посади виділено напівжирним шрифтом): держслужбовці Апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України. Як бачимо, 10-відсоткове підвищення окладів торкнулося й окремих держслужбовців судової системи.

Також додаток 1 до постанови № 292 поповнився примітками 3 і 4. Кого вони торкнулися? Згідно з приміткою 3 посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів установлюють на 5 % нижче від посадового окладу керівника відповідного структурного підрозділу. Це стосується посад, віднесених до 4-ї групи оплати праці.

Тоді як у новій примітці 4 ідеться про те, що посадові оклади держслужбовців, прирівняні до посад 4 — 6 груп оплати праці, установлює керівник держслужби у відповідному держоргані.

Перелік посад держслужби за групами оплати праці. Нагадаємо: такий перелік наведено в додатку 3 до постанови № 292. Постановою, що коментується, зміни внесено і до цього додатка. Розглянемо їх у таблиці.

Група оплати праці

Зміни, унесені постановою, що коментується

1

2

Група 1

Додано посаду Урядового уповноваженого

Групи 4 — 5

Уточнено самостійні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради України — головні управління, секретаріати комітетів Верховної Ради України, секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, служби, управління, відділи і за групою 4 — сектори.

Розшифровано самостійні структурні підрозділи — головні департаменти, департаменти, головні управління, служби, управління, відділи, відділення

Група 4

Вилучено посади радника і консула, додано посаду керівника приймальні Президента України

Група 5

Додано посади заступника керівника приймальні Президента України, посла з особливих доручень, дипломатичного радника

Група 6

Уточнено підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів — управління, відділи, відділення, сектори.

Додано посади: радник дипломатичної служби, консул — керівник установи

Група 7

Уточнено посади головних спеціалістів — державні експерти, головні консультанти, експерти, головні наукові консультанти, наукові консультанти, головні державні виконавці.

Додано посади консула дипломатичної служби, старшого слідчого в особливо важливих справах

Група 8

Уточнено посади провідних спеціалістів — старші консультанти, старші державні виконавці.

Додано посади старшого судового розпорядника, старшого секретаря суду, секретаря судового засідання, віце-консула дипломатичної служби, старшого слідчого

Група 9

Уточнено посади спеціалістів — консультанти, державні виконавці.

Додано посади судового розпорядника, секретаря суду, слідчого

Зауважимо, що скасовано примітку 2 до додатка 3 до постанови № 292, в якій зазначалося таке: посади державних службовців, обов’язками яких передбачаються здійснення функцій перевірок та інспектування і посади яких не передбачені цим додатком, визначаються керівником державного органу залежно від складності виконуваної роботи.

Постанова, що коментується, набула чинності 11.05.2016 р. Отже, такі зміни слід урахувати вже при нарахуванні зарплати за травень 2016 року.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд