Визначаємо базовий місяць для індексації «чорнобильської» стипендії

В обраному У обране
Друк
Болохова Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)
Оплата праці Травень, 2016/№ 10
Студенту коледжу з 1 вересня 2014 року призначено звичайну академічну стипендію в розмірі 550 грн. і додаткову стипендію як постраждалому в результаті Чорнобильської катастрофи в розмірі 150 грн. Як проводити індексацію стипендії, якщо розмір ординарної стипендії було підвищено з 1 вересня 2015 року, а «чорнобильська» стипендія не підвищувалася? Який місяць буде базовим для індексації «чорнобильської» стипендії?

На жаль, фахівці Мінсоцполітики наразі не коментують цей випадок з індексацією «чорнобильської» стипендії. Тому висловимо своє бачення цієї ситуації.

Академічна + «чорнобильська»: комбінація двох стипендій можлива

Окремі категорії студентів, зокрема студенти-чорнобильці, мають право на отримання академічної та соціальної стипендій одночасно. Так, відповідно до п. 35 Порядку призначення стипендій, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882, особам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХІІ гарантуються пільги під час призначення стипендій за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на вжиття заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачують додаткову соціальну стипендію в сумі:

— учням — 130 грн.;

— студентам вишів I — II рівнів акредитації, які вчаться за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 150 грн.;

— студентам вишів III — IV рівнів акредитації, які вчаться за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — 170 грн.

У наведеному читачем запитанні студенту коледжу з 1 вересня 2014 року було призначено дві стипендії: академічну в розмірі 550 грн. та «чорнобильську» в розмірі 150 грн. (загальна сума стипендій: 550 + 150 = 700 (грн.)). З 1 вересня 2015 року загальний розмір стипендій збільшився через підвищення розміру звичайної академічної стипендії і склав 772 грн. (662 + 150).

Тепер залишилося з’ясувати, як індексувати зазначені види стипендій.

Вивчаємо положення з індексації стипендії

Механізм індексації стипендій при їх призначенні визначено в абз. 4 п. 101 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). Він передбачає, що:

— індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) для проведення індексації стипендії розраховують з місяця, в якому її призначено;

— якщо особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а надалі стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за держзамовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), ІСЦ розраховують з місяця призначення стипендії.

При підвищенні розміру стипендій базовим місяцем є місяць підвищення розмірів стипендій ( п. 5 Порядку № 1078). Так, у разі підвищення стипендій значення ІСЦ у місяці, в якому відбулося таке підвищення, приймають за 1 або 100 %. А обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії.

Таким чином, Порядок № 1078 визначає окремо, як рахувати ІСЦ у місяці підвищення стипендії та як визначати цей індекс у місяці її призначення:

1) у разі підвищення розміру стипендії — базовим у цьому випадку буде місяць, у якому підвищили стипендію, а ІСЦ розраховують з місяця, що настає за місяцем підвищення стипендії;

2) у разі призначення стипендії — для цієї ситуації буде визначено умовний базовий місяць — місяць, що передує місяцю призначення стипендії, а ІСЦ розраховують з місяця призначення стипендії.

Звичайну та «чорнобильську» стипендії індексуємо окремо

Одразу зазначимо, що, на нашу думку, кожен вид стипендії потрібно індексувати окремо.

Тому спочатку розглянемо правила індексації «чорнобильської» стипендії. Право на отримання стипендії чорнобильця у студента вперше виникло у вересні 2014 року. А відповідно до п. 101 Порядку № 1078 ІСЦ наростаючим підсумком обчислюють з місяця, в якому її призначено, — у нашому випадку з вересня 2014 року (у таблиці коефіцієнтів індексації орієнтуйтеся на серпень 2014 року).

Однак для академічної стипендії базовим місяцем буде вересень 2015 року — місяць, у якому відбулося підвищення стипендії. Нагадаємо, що у вересні 2015 року необхідно було визначити право на подальшу індексацію такої стипендії. Так, якщо розмір підвищення стипендії перевищував суму можливої індексації, не потрібно було нараховувати індексацію в місяці підвищення стипендії ( абз. 3 п. 5 Порядку № 1078).

Якщо розмір підвищення стипендії не перевищував розмір можливої суми індексації, потрібно було визначити фіксовану суму індексації як різницю між сумою можливої індексації та сумою підвищення стипендії ( абз. 4 п. 5 Порядку № 1078). Таку суму фіксованої індексації необхідно було продовжувати виплачувати і далі після місяця підвищення стипендії.

Таким чином, на наш погляд, будуть два об’єкти індексації — академічна та «чорнобильська» стипендії з різними індексами для проведення індексації та різними сумами такої індексації. До речі, такий самий підхід пропонує застосовувати й Мінсоцполітики у своєму листі від 24.11.2015 р. № 17893/0/14-15/10 (ср. 025069200). І хоча в цьому листі йдеться про індексацію «чорнобильської» стипендії, призначеної в листопаді 2015 року, тобто після підвищення розмірів академічних стипендій, обчислення приросту ІСЦ для індексації «чорнобильської» стипендії проводиться з місяця її призначення. Як бачимо, Мінсоцполітики пропонує індексувати академічну та «чорнобильську» стипендії окремо. Вважаємо, що такий самий підхід в індексації повинен зберегтися і в разі, коли «чорнобильська» стипендія була призначена раніше (рік, два або три роки тому).

Приклад. За умовами, наведеними в запитанні, визначимо суму індексації стипендій, яку потрібно нарахувати у травні 2016 року.

Академічна стипендія. Спершу визначимо суму можливої індексації у вересні 2015 року залежно від місяця призначення стипендії — вересня 2014 року. Коефіцієнт індексації склав 55 % (орієнтир у таблиці індексації — серпень 2014 року — місяць, що передує місяцю призначення стипендії). Сума можливої індексації стипендії у вересні 2015 року становила 302,50 грн. (550 грн. х 55 %).

Розмір стипендії з 1 вересня 2015 року збільшився на 72 грн. (622 - 550). Оскільки сума підвищення стипендії не перекрила суму можливої індексації, визначимо розмір фіксованої індексації: 302,50 - 72 = 230,50 (грн.). Її продовжують виплачувати студенту й далі.

Також із жовтня 2015 року треба розрахувати новий ІСЦ наростаючим підсумком для визначення права студента на подальшу індексацію. У лютому 2016 року в студента виникло право і на поточну індексацію (орієнтир у щомісячній індексаційній таблиці — вересень-2015).

Загальна сума належної індексації академічної стипендії склала:

230,50 грн. + 622 грн. х 1,4 % = 239,21 грн.,

де 230,50 — сума фіксованої індексації;

622 — розмір стипендії з 01.09.2015 р.;

1,4 — коефіцієнт індексації для базового вересня-2015.

Цю суму індексації слід виплачувати і в березні — травні 2016 року.

«Чорнобильська» стипендія. Цю стипендію призначили у вересні 2014 року, а отже, ІСЦ розраховують з місяця призначення стипендії, тобто з вересня 2014 року.

Підвищення такої стипендії не було, тому при її індексації починаючи з листопада 2014 року (з місяця, що настає за місяцем опублікування ІСЦ за вересень 2014 року) у щомісячній таблиці з коефіцієнтами індексації орієнтуйтеся на серпень-2014 — місяць, що передує місяцю призначення стипендії.

Для вашої зручності ми узагальнили цю інформацію. Тому далі в таблиці наведемо готові коефіцієнти індексації стипендії, призначеної у вересні 2014 року, при її індексації в листопаді 2014 року — травні 2016 року.

Місяць, у якому індексують стипендію

Приріст ІСЦ (коефіцієнт індексації), %

Місяць, у якому індексують стипендію

Приріст ІСЦ (коефіцієнт індексації), %

Місяць, у якому індексують стипендію

Приріст ІСЦ (коефіцієнт індексації), %

Вересень-2014

Квітень-2015

20,1

Листопад-2015

55,0

Жовтень-2014

Травень-2015

33,0

Грудень-2015

55,0

Листопад-2014

2,9

Червень-2015

51,7

Січень-2016

57,3

Грудень-2014

5,4

Липень-2015

55,0

Лютий-2016

57,3

Січень-2015

7,4

Серпень-2015

55,0

Березень-2016

57,3

Лютий-2015

10,6

Вересень-2015

55,0

Квітень-2016

57,3

Березень-2015

14,0

Жовтень-2015

55,0

Травень-2016

57,3

Із наведеної таблиці видно, що сума індексації «чорнобильської» стипендії у травні 2016 року становитиме:

150 грн. х 57,3 % = 85,95 грн.,

де 150 — розмір «чорнобильської» стипендії;

57,3 — коефіцієнт індексації для умовного базового місяця — серпень-2014.

Таким чином, у травні 2016 року загальний розмір стипендій студента коледжу з урахуванням індексації дорівнюватиме:

622академічна стипендія + 239,21індексація академічної стипендії + 150«чорнобильська» стипендія + 85,95індексація «чорнобильської» стипендії = 1097,16 (грн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити