Розраховуємо зарплату відрядженого працівника: числові приклади

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (t.gul@id.factor.ua)
Оплата праці Жовтень, 2016/№ 19
У попередній статті (див. с. 5 цього номера) ми розповіли про основні правила оплати праці за період перебування працівника у відрядженні. Хочете знати, як застосувати «відрядно-оплатні» правила і правильно розрахувати зарплату відрядженого працівника? Наведені нижче числові приклади легко вам у цьому допоможуть.

Розрахунковий період відпрацьовано повністю

Приклад 1. Працівника направляють у відрядження з 10 по 13 жовтня 2016 року (4 робочі дні). Йому встановлено посадовий оклад у розмірі 4000 грн., інших доплат і надбавок немає. У серпні та вересні 2016 року він відпрацював усі робочі дні, передбачені графіком роботи.

Щоб правильно нарахувати зарплату за період відрядження, треба розрахувати денний і середньоденний заробітки та порівняти ці показники.

Розмір денної зарплати становить:

4000 грн. : 20 роб. дн. = 200 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року (місяць, у якому працівник був у відрядженні) за графіком роботи.

Далі знайдемо середньоденну зарплату:

(4000 грн. + 4000 грн.) : (22 роб. дн. + 22 роб. дн.) = 181,82 грн.,

де 4000 — зарплата працівника в серпні та вересні 2016 року;

22 — кількість відпрацьованих днів у серпні та вересні.

Оскільки денний заробіток вище середньоденного (200 грн. > 181,82 грн.), оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними у трудовому договорі. Тобто за період відрядження зарплата нараховується як за звичайні робочі дні.

Сума зарплати за жовтень 2016 року згідно з умовами оплати праці, визначеними у трудовому договорі, становитиме 4000 грн.

У розрахунковому періоді відпустка

Приклад 2. Працівника направляють у відрядження з 10 по 13 жовтня 2016 року (4 робочі дні). Йому встановлено посадовий оклад у розмірі 3800 грн., інших доплат і надбавок немає. З 1 по 14 вересня 2016 року працівник перебуває у щорічній відпустці.

У наведеному прикладі розмір денної зарплати становить:

3800 грн. : 20 роб. дн. = 190 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року (місяць, у якому працівник був у відрядженні) за графіком роботи.

Далі знайдемо середньоденну зарплату. Оскільки у вересні працівник перебував у щорічній відпустці, ці дні (так само, як і суму відпускних за ці дні) не включаємо до розрахунку. Середньоденна зарплата дорівнює:

(3800 грн. + 2072,73 грн.) : (22 роб. дн. + 12 роб. дн.) = 172,73 грн.,

де 3800 — зарплата працівника в серпні 2016 року;

2072,73 — зарплата за відпрацьовані дні у вересні 2016 року (3800 грн. : 22 роб. дн. х 12 роб. дн.);

22 і 12 — кількість відпрацьованих днів у серпні та вересні 2016 року відповідно.

Оскільки денний заробіток вище середньоденного (190 грн. > 172,73 грн.), оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними у трудовому договорі. Тобто за період відрядження зарплата нараховується як за звичайні робочі дні.

Сума зарплати за жовтень 2016 року згідно з умовами оплати праці, визначеними у трудовому договорі, становитиме 3800 грн.

Відрядження в перший робочий день

Приклад 3. Працівника прийнято на роботу 3 жовтня 2016 року. Цього ж дня його направили у відрядження. Працівнику встановлено посадовий оклад у розмірі 3600 грн. та надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 30 % від окладу.

Знайдемо розмір денної зарплати:

(3600 грн. + 3600 грн. х 30 %) : 20 роб. дн. = 234 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року (місяць, у якому працівник був у відрядженні) за графіком роботи.

Далі знайдемо середньоденну зарплату. Оскільки працівника було направлено у відрядження в перший робочий день, середньоденну зарплату розраховуємо виходячи з посадового окладу (п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, далі — Порядок № 100). При цьому оклад необхідно поділити на число робочих днів у місяці, в якому його прийняли на роботу, тобто жовтні (див. лист Мінсоцполітики від 11.08.2014 р. № 1146/13/84-14).

Середньоденна зарплата дорівнює:

3600 грн. : 20 роб. дн. = 180 грн.

Оскільки денний заробіток вище середньоденного (234 грн. > 180 грн.), оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними у трудовому договорі. Тобто за період відрядження зарплата нараховується як за звичайні робочі дні.

Сума зарплати за жовтень 2016 року згідно з умовами оплати праці, визначеними у трудовому договорі, становитиме 4680 грн. (3600 грн. + 3600 грн. х 30 %).

У розрахунковому періоді нараховано квартальну премію

Приклад 4. Працівника направляють у відрядження з 17 по 18 жовтня 2016 року (2 робочі дні). Йому встановлено посадовий оклад у розмірі 4000 грн., інших доплат і надбавок немає. У вересні 2016 року згідно з положенням про преміювання працівнику було виплачено премію за ІІІ квартал у розмірі 2400 грн. У розрахунковому періоді (серпень — вересень 2016 року) працівник відпрацював всі дні за графіком роботи.

У наведеному прикладі розмір денної зарплати становить:

4000 грн. : 20 роб. дн. = 200 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року (місяць, у якому працівник був у відрядженні) за графіком роботи.

Знайдемо середньоденну зарплату. Перш за все визначимо, який розмір квартальної премії включатиметься до розрахунку:

2400 грн. : 3 х 2 = 1600 грн.,

де 2400 — розмір квартальної премії, що була нарахована у вересні;

3 — кількість місяців, за які було нараховано квартальну премію;

2 — кількість місяців у розрахунковому періоді.

Загальний розмір заробітку, нарахованого в розрахунковому періоді, що бере участь у розрахунку середньоденної зарплати, становить:

4000оклад у серпні + 4000оклад у вересні + 1600частина квартальної премії = 9600 грн.

Середньоденна зарплата дорівнює:

9600 грн. : (22 роб. дн. + 22 роб. дн.) = 218,18 грн.,

де 22 — кількість відпрацьованих днів у серпні та вересні 2016 року.

Оскільки середньоденний заробіток вище денного (218,18 грн. > 200 грн.), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума зарплати за період перебування працівника у відрядженні становитиме:

218,18 грн. х 2 роб. дн. = 436,36 грн.

Сума зарплати за відпрацьовані дні в жовтні:

4000 грн. : 20 роб. дн. х 18 роб. дн. = 3600 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року за графіком роботи;

18 — кількість днів, які відпрацював працівник (без урахування робочих днів, що припадають на період відрядження, яке оплачується за середньоденною зарплатою).

Загальна сума зарплати за жовтень 2016 року становитиме:

436,36 + 3600 = 4036,36 (грн.).

У розрахунковому періоді відпрацьовано не всі дні і нараховано премію

Приклад 5. Працівник перебував у відрядженні з 3 по 7 жовтня 2016 року (5 робочих днів). Йому встановлено посадовий оклад у розмірі 5200 грн. Крім того, положенням про преміювання передбачено щомісячну премію в розмірі 20 % від окладу, що виплачується місяць у місяць пропорційно відпрацьованому часу. У розрахунковому періоді (серпень — вересень 2016 року) такому працівнику були нараховані:

— серпень — 6240 грн. (у тому числі оклад — 5200 грн., премія — 1040 грн.);

— вересень — 5844,82 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 17 днів — 4018,18 грн., премія — 803,64 грн. (4018,18 грн. х 20 %), лікарняні за дні хвороби з 19 по 23 вересня — 1023 грн.).

Спочатку розрахуємо середньоденну зарплату.

Згідно з п. 4 Порядку № 100 суму лікарняних (1023 грн.) не включають до розрахунку середньоденної зарплати для оплати днів відрядження. Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, також не враховують у розрахунку.

Крім того, у розрахунковому періоді були відпрацьовані не всі дні, а отже, треба визначити, в якому розмірі буде включено премію, нараховану в розрахунковому періоді. Оскільки згідно з умовами преміювання премії виплачуються в поточному місяці виходячи з показників поточного місяця і вони вже розраховані пропорційно відпрацьованому часу, то вся сума премії включатиметься до розрахунку.

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(6240 грн. + 4018,18 грн. + 803,64 грн.) : (22 роб. дн. + 17 роб. дн.) = 283,64 грн.

Щоб правильно сплатити період відрядження, для порівняння потрібний ще один показник — денна зарплата. Знайдемо її:

(5200 грн. + 5200 грн. х 20 %) : 20 роб. дн. = 312 грн.

Оскільки денний заробіток вище середньоденного (312 грн. > 283,64 грн.), оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними у трудовому договорі. Тобто за період відрядження зарплата нараховується як за звичайні робочі дні.

Сума зарплати за жовтень 2016 року згідно з умовами оплати праці, визначеними у трудовому договорі, становитиме 6240 грн. (5200 грн. + 5200 грн. х 20 %).

Приклад 6. Візьмемо за основу умови прикладу 4, але припустимо, що умовами положення про преміювання щомісячна премія (20 % від окладу) виплачується в поточному місяці виходячи з показників попереднього місяця. Таким чином, у розрахунковому періоді працівнику було нараховано такі виплати:

— серпень — 6240 грн. (у тому числі оклад — 5200 грн., премія, нарахована за результатами роботи в липні, — 1040 грн. (5200оклад липня х 20 %));

— вересень — 6081,18 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 17 днів — 4018,18 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1040 грн. (5200оклад серпня х 20 %), лікарняні за дні хвороби з 19 по 23 вересня — 1023 грн.).

У жовтні 2016 року працівнику, окрім посадового окладу, буде виплачено премію за підсумками роботи за вересень у розмірі 803,64 грн. (4018,18 грн. х 20 %).

Визначимо денну зарплату:

(5200 грн. + 803,64 грн.) : 20 роб. дн. = 300,18 грн.

Далі знайдемо середньоденний заробіток.

Згідно з п. 4 Порядку № 100 суму лікарняних (1023 грн.) не включають до розрахунку середньоденної зарплати для оплати днів відрядження. Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, також не враховують у розрахунку.

Оскільки в розрахунковому періоді були відпрацьовані не всі дні, премію, нараховану в розрахунковому періоді, необхідно включити до розрахунку не в повній сумі, а пропорційно відпрацьованим дням. Визначимо, який розмір премії включатимемо до розрахунку:

(1040 грн. + 1040 грн.) : (22 роб. дн. + 22 роб. дн.) х (22 роб. дн. + 17 роб. дн.) = 1843,64 грн.

Середньоденна зарплата становить:

(5200 грн. + 4018,18 грн. + 1843,64 грн.) : (22 роб. дн. + 17 роб. дн.) = 283,64 грн.

Оскільки денний заробіток вище середньоденного (300,18 грн. > 283,64 грн.), оплата праці за виконану роботу здійснюється згідно з умовами, визначеними у трудовому договорі. Тобто за період відрядження зарплата нараховується як за звичайні робочі дні.

Сума зарплати за жовтень 2016 року згідно з умовами оплати праці, визначеними у трудовому договорі, становитиме 6003,64 грн. (5200оклад + 803,64премія).

У 2016 році нараховано винагороду за підсумками роботи за 2015 рік

Приклад 7. Працівник був у відрядженні з 10 по 12 жовтня 2016 року (3 робочі дні). Йому встановлено посадовий оклад у розмірі 4000 грн., інших доплат і надбавок немає. У серпні та вересні 2016 року він відпрацював усі робочі дні, передбачені графіком роботи. У січні 2016 року йому було нараховано винагороду за підсумками роботи за 2015 рік у розмірі 5100 грн.

У наведеному прикладі розмір денної зарплати становить:

4000 грн. : 20 роб. дн. = 200 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року (місяць, у якому працівник був у відрядженні) за графіком роботи.

Далі знайдемо середньоденну зарплату. Спочатку визначимо розмір винагороди, нарахованої в січні 2016 року, за підсумками роботи за 2015 рік, що включатиметься до розрахунку середньоденної зарплати. Так, згідно з абз. 2 п. 3 Порядку № 100 його включаємо до розрахунку шляхом збільшення до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

У наведеному прикладі сума винагороди, що братиме участь у розрахунку, становить:

5100 грн. : 12 міс. х 2 міс. = 850 грн.

Середньоденна зарплата дорівнює:

(4000 грн. + 4000 грн. + 850 грн.) : (22 роб. дн. + 22 роб. дн.) = 201,14 грн.

Оскільки середньоденний заробіток вище денного (201,14 грн. > 200 грн.), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума зарплати за період перебування працівника у відрядженні становитиме:

201,14 грн. х 3 роб. дн. = 603,42 грн.

Сума зарплати за відпрацьовані дні в жовтні:

4000 грн. : 20 роб. дн. х 17 роб. дн. = 3400 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у жовтні 2016 року за графіком роботи;

17 — кількість днів, які відпрацював працівник (без урахування робочих днів, які припадають на період відрядження, що оплачується за середньоденною зарплатою).

Загальна сума зарплати за жовтень 2016 року становитиме:

603,42 + 3400 = 4003,42 (грн.).

Отже, розраховуючи середньоденну зарплату і денний заробіток, слід ураховувати безліч нюансів, про які ми розповіли в цій статті. Водночас на практиці зустрічаються унікальні випадки. Тому, якщо ваш випадок саме такий, звертайтеся до нашої редакції — ми з радістю допоможемо вам у вирішенні будь-якого питання.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити