Особливості індексації зарплати бюджетників у деяких ситуаціях

В обраному У обране
Друк
Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Жовтень, 2016/№ 19
У грудні 2015 року істотно змінилися правила індексації заробітної плати. Так, згідно з абз. 1 п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078), у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ) у місяці підвищення приймається за 1 або 100 %. Для проведення подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення грошового доходу (абз. 2 п. 5 Порядку № 1078). Право на індексацію у працівників виникне, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить установлений поріг індексації (з 01.01.2016 р. — 103 %).

Тобто базовим місяцем для індексації зарплати буде місяць, у якому підвищили оклад (тарифну ставку) за посадою. При цьому встановлення або збільшення інших постійних складових зарплати (надбавок, доплат, премій тощо) без збільшення посадового окладу (тарифної ставки) не впливає на зміну базового місяця. Інакше кажучи, у разі збільшення зарплати тільки за рахунок постійної доплати, надбавки, премії тощо, без збільшення посадового окладу суму індексації не потрібно зменшувати на розмір такого збільшення зарплати. Отже, цього місяця проводити порівняльні розрахунки для визначення права на індексацію не потрібно (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078). Працівнику продовжують виплачувати суми індексації, обчислені залежно від останнього підвищення окладу.

Крім того, для окремих працівників (новоприйнятих, переведених на іншу роботу, таких, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років) Порядком № 1078 передбачено особливий механізм обчислення ІСЦ. Так, згідно з п. 102 цього Порядку для такої категорії працівників передбачено механізм обчислення ІСЦ з місяця, що настає за місяцем підвищення посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займає працівник. Тобто для індексації зарплати таких працівників орієнтиром буде місяць останнього підвищення окладу у штатному розписі установи за займаною посадою*.

*Детальніше про індексацію зарплати новоприйнятих працівників по-новому читайте в консультації фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2016, № 8, с. 28. — Прим. ред.

Ці нові правила застосовують майже рік. Але інколи в бухгалтерів бюджетних установ виникають певні труднощі з індексацією зарплати працівників, прийнятих на новостворені посади, а також у результаті присвоєння працівнику вищої категорії, тарифного розряду. Адже в бюджетній сфері треба враховувати деякі особливості.

Згідно з абз. 11 п. 5 Порядку № 1078, якщо ІСЦ для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищить 10 %, Кабмін повинен прийняти рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам держвлади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, що складається на момент підвищення. Крім того, ст. 8 і 13 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР передбачено, що умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів, на підставі його актів. Тобто бюджетні установи підвищують посадові оклади тільки згідно з актами Кабміну, на законодавчому рівні. Усе це означає, що в бюджетних установах у питаннях індексації зарплати потрібно орієнтуватися на останнє законодавче підвищення окладів для відповідної категорії працівників. Тому і для новоприйнятих працівників (незалежно від місяця введення посади до штатного розпису установи), і для працівників, у яких підвищився розряд або категорія (і в результаті індивідуально збільшився оклад), при індексації зарплати «базовим» місяцем буде місяць підвищення тарифних ставок (окладів) згідно з рішенням Кабміну (законодавчого підвищення).

Ураховуючи зазначене, розглянемо на прикладах, як індексувати «бюджетну» зарплату працівників у деяких ситуаціях.

Нова посада у штатному розписі ОМС

Приклад 1. В органі місцевого самоврядування у вересні 2016 року ввели посаду спеціаліста-землевпорядника з посадовим окладом 1723 грн., на яку з 05.09.2016 р. був прийнятий працівник.

Як індексувати зарплату такого новоприйнятого працівника: орієнтуватися на місяць введення посади до штатного розпису (вересень 2016 року) або на місяць, у якому були підвищені оклади посадовим особам місцевого самоврядування згідно з постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 (грудень 2015 року)?

Як ми зазначили вище, у бюджетній сфері посадові оклади підвищують тільки на підставі відповідних нормативно-правових актів. Тому якщо до штатного розпису органу місцевого самоврядування (далі — ОМС) було введено нову посаду, то розмір посадового окладу за нею буде встановлено згідно з вимогами відповідної постанови КМУ.

А отже,

для індексації зарплати працівників бюджетної сфери, прийнятих на новостворені посади, слід орієнтуватися не на місяць введення посади до штатного розпису, а на місяць останнього законодавчого підвищення окладу для цієї посади (згідно з нормативно-правовими актами).

Так, оклади посадових осіб ОМС востаннє підвищувалися у грудні 2015 року (п.п. 3 п. 1 постанови КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013). Отже, якщо у вересні 2016 року до штатного розпису ОМС було введено нову посаду за категорією «посадова особа ОМС», то при індексації зарплати працівника, прийнятого на таку посаду, слід орієнтуватися на останнє законодавче підвищення окладів для цієї категорії працівників, тобто базовим місяцем буде грудень 2015 року. Приріст ІСЦ розраховують з місяця, що настає за місяцем підвищення окладів (п. 5 Порядку № 1078). Уперше право на індексацію зарплати виникло в червні 2016 року. Коефіцієнт індексації становив 5,1 % (1,009січень х 0,996лютийх 1,01березень х 1,035квітень х 100 - 100), а сума індексації — 73,95 грн. (1450 грн. х 5,1 %). На цей же коефіцієнт (5,1 %) слід індексувати зарплату і в липні — жовтні 2016 року.

Таким чином, уже у вересні 2016 року посадова особа ОМС, прийнята на посаду, що введена до штатного розпису у вересні 2016 року, матиме право на індексацію зарплати. При цьому оскільки особа відпрацювала не повний місяць (прийнятий на роботу з 05.09.2016 р.), то індексацію виплачують пропорційно відпрацьованому часу (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, лист Мінсоцполітики від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16).

Сума індексації зарплати за вересень 2016 року становитиме:

73,95 грн. : 22 роб. дн. х 20 роб. дн. = 67,23 грн.,

де 73,95 — сума індексації для «базового» грудня-2015 при повністю відпрацьованому місяці;

22 — кількість робочих днів за графіком роботи у вересні 2016 року;

20 — фактично відпрацьовані дні у вересні 2016 року.

Збільшена штатна чисельність працівників держоргану

Приклад 2. В управлінні держоргану (держслужба) було 2 штатні одиниці за посадою «головний державний соціальний інспектор». У серпні 2016 року збільшили штатну чисельність таких інспекторів до 4 одиниць, тобто додатково ввели ще 2 одиниці за посадою головних державних соціальних інспекторів, на які були переведені особи з інших управлінь держоргану.

З 1 травня 2016 року відбулася реформа держслужби. З цього моменту оплата праці держслужбовців здійснюється за новими умовами. Так, з 01.05.2016 р. при визначенні посадових окладів держслужбовців керуються додатками 1 і 3 до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292*. Згідно з цими додатками у травні 2016 року відбулося збільшення посадових окладів держслужбовців.

* Див. «ОП», 2016, № 8, с. 7. — Прим. ред.

Оклад за посадою головного державного соціального інспектора також було підвищено у травні 2016 року**.

** Посаду державного соціального інспектора віднесено до 7-ї групи з оплати праці (постановою КМУ від 14.09.2016 р. № 633 доповнили додаток 3 до постанови № 292). Зокрема, до 7-ї групи оплати праці «Посади головних спеціалістів державних органів» віднесені посади: головних державних ревізорів — інспекторів, головних державних інспекторів, головних державних соціальних інспекторів, головних казначеїв, головних інспекторів. Зміни застосовують з 01.05.2016 р. Прим. ред.

Збільшення кількості штатних одиниць не впливає на визначення базового місяця. Основоположним є те, що підвищення окладу за посадою «головний державний соціальний інспектор» відбулося у травні 2016 року. Саме на цей місяць слід орієнтуватися при індексації зарплати працівників, прийнятих на такі додаткові посади.

З червня 2016 року для такої категорії працівників (у тому числі для новоприйнятих, переведених на іншу роботу або з інших установ, екс-декретниць) починають розрахунок ІСЦ до перевищення порога індексації — 103 %.

Оскільки приріст ІСЦ за серпень 2016 року не перевищив установлений поріг індексації (0,998червень х 0,999липень х 0,997серпень х 100 = 99,4 % <103 %), у жовтні 2016 року (місяці, що настає за місяцем, у якому оприлюднено індекс інфляції за серпень 2016 року) право на індексацію зарплати в держслужбовців, у тому числі й головних державних соціальних інспекторів, не настало.

Підвищився розряд або категорія у працівника

Приклад 3. Працівнику в жовтні 2016 року за результатами атестації встановили вищий тарифний розряд за ЄТС (з 9-го на 10-й). Чи стає такий місяць базовим для цілей індексації зарплати?

Працівникам, оплату праці яких здійснюють на підставі Єдиної тарифної сітки (ЄТС) на законодавчому рівні востаннє підвищували посадові оклади у травні 2016 року згідно з постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 288. Місяць підвищення окладів став базовим.

У ситуації, наведеній у запитанні, збільшення тарифної ставки (окладу) відбувається індивідуально в результаті підвищення кваліфікаційної категорії за результатами проведеної атестації працівника. При цьому самі розміри посадових окладів, установлені згідно з постановою КМУ «Про оплату праці працівників на підставі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298, у жовтні 2016 року не змінювалися. Тобто можна говорити про те, що розмір посадового окладу за відповідною посадою (без прив’язки до конкретного працівника) не змінений.

Тому якщо в жовтні 2016 року працівнику підвищено категорію, а внаслідок цього збільшено і посадовий оклад, базовим для нього залишається травень 2016 року***.

*** Аналогічний висновок було зроблено в листі Мінсоцполітики від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16. — Прим. ред.

Для базового травня-2016 в жовтні 2016 року право на індексацію зарплати не настало, оскільки приріст ІСЦ наростаючим підсумком не перевищив поріг індексації.

Аналогічний підхід застосовують у разі присвоєння педагогічним працівникам педзвання, за яке встановлюють підвищення у відсотках до посадового окладу і при цьому утворюються нові ставки (посадові оклади) (п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102), підвищення педагогічного навантаження.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити