(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Перейти до номеру
 • № 19
 • № 18/1
 • № 18
 • № 17
 • № 16/1
 • № 16
 • № 15
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
1/11
Оплата праці
Оплата праці
Жовтень , 2016/№ 20

Щодо збереження місця роботи та середньої зарплати працівнику, що проходить військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу

Лист від 10.10.2016 р. № 560/13/116-16

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваш лист і в межах компетенції повідомляється.

Частиною другою статті 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі — Закон) військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, і включає в себе, зокрема, підготовку громадян до військової служби.

Згідно зі статтею 8 Закону підготовка громадян України до військової служби включає патріотичне виховання, допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку у військових оркестрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військову підготовку у вищих навчальних закладах за програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.

Статтею 11 Закону передбачено, що військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу включається до навчальних планів вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна. Програми військової підготовки розробляються згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик офіцерів запасу за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу.

Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов’язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України.

За призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності (стаття 29 Закону).

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. № 48 затверджений Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, відповідно до якого військова підготовка включається до освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсу військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або у вищому військовому навчальному закладі, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки на базі військових частин або навчальних центрів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) та навчального збору.

Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») строком до двох років навчання.

Планування військової підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі для здобувачів вищої освіти може також здійснюватись у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) строком до двох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого навчального закладу строком до двох років навчання.

Враховуючи зазначене, за працівником, який проходить війську підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») строком до двох років навчання, зберігається місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата.

У наведеному у листі випадку роботодавцю доцільно надати відповідні документи про зарахування на навчання, а також навчальний план.

Заступник директора Департаменту — начальник відділу С. Рябоконь

Коментар редакції

«Військовий день» працівника, який проходить військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, оплачується за середнім заробітком

Перш ніж прокоментувати лист Мінсоцполітики, наведемо запитання, поставлене нашим читачем, з яким наша редакція звернулася до фахівців цього відомства:

«Працівник бюджетної установи, який має ступінь не нижче бакалавра, вступив до вишу за програмою підготовки офіцерів запасу (згідно з Порядком проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженим постановою КМУ від 01.02.2012 р. № 48). На кафедрі навчання проводитимуть 1 раз на тиждень.

Як бути з оплатою праці такому працівнику за цей день? Чи зберігається середня зарплата за цей день та на якій підставі? Якщо таки зберігається, то які документи в такій ситуації повинен надати працівник?»

Тож давайте розбиратися. Спочатку зазирнемо в закон, у якому закріплено норми про військову підготовку громадян України, а саме в Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII (далі — Закон № 2232). Так, згідно зі ст. 8 цього Закону підготовка громадян України до військової служби включає в тому числі військову підготовку у вищих навчальних закладах за програмою підготовки офіцерів запасу.

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (ст. 11 Закону № 2232).

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або отримують освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначено постановою КМУ від 01.02.2012 р. № 48 (далі — Порядок № 48).

Пунктом 6 цього Порядку визначено, що військова підготовка складається з:

теоретичного та практичного курсів військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або вищому військовому навчальному закладі;

комплексних практичних занять з вивчення первинної військово-професійної підготовки на базі військової частини або навчальних центрів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів);

навчального збору.

Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») у період до двох років навчання (п. 7 Порядку № 48).

Відповідно до п. 15 цього Порядку громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курси з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі або вищому військовому навчальному закладі в поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувача вищої освіти.

Під час навчального збору (стажування), передбаченого програмами підготовки офіцерів запасу, на громадян поширюються права та обов’язки, установлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори (п. 10 ст. 11 Закону № 2232).

У свою чергу, за призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів і резервістами на весь період виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, уключаючи час проїзду до місця їх проведення та назад, зберігаються місце роботи, а також посада та середня зарплата на підприємстві, в установі, організації. Про це зазначено у ст. 29 Закону № 2232.

А що ж у нас закріплено в Кодексі законів про працю України (далі — КЗпП)? У ст. 119 цього Кодексу зазначено: на період виконання державних або громадських обов’язків, якщо чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII, надаються гарантії та пільги згідно з цими законами.

І що ж виходить у результаті? Щодо військової підготовки (навчальні збори) запитань не виникає. На період їх проведення мають бути збережені посада працівника та його середній заробіток на підставі зазначення в нормах за таким ланцюжком:

п. 10 ст. 11 Закону № 2232 → ст. 29 Закону № 2232 ст. 119 КЗпП.

А ось щодо збереження зарплати та посади на період військової підготовки працівника за програмою підготовки офіцерів запасу протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») у нас і виникло запитання.

Ми згодні з тим, що, за ідеєю, на цей період мають бути збережена посада та зарплата такого працівника. І обґрунтуванням тому мають бути положення ст. 119 КЗпП. Норми з надання навчальної відпустки тут не застосовні. Проте перехресні посилання в законах та формулювання їх положень, які ми навели вище, не давали нам можливості однозначно стверджувати про це.

Водночас, як видно з листа фахівців Мінсоцполітики, що коментується, це їх абсолютно не бентежить і вони вважають достатніми норми Закону № 2232 і КЗпП, щоб стверджувати таке: за працівниками, які проходять військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») строком до двох років навчання, зберігаються місце роботи, а також посада та середня заробітна плата.

Залишається сподіватися, що контролюючі органи займуть таку саму лояльну позицію в цьому питанні.

Тетяна Руда, головний редактор

збереження місця роботи, збереження середньої зарплати, військова підготовка, підготовка офіцерів запасу додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті