Щодо права працівника, який є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відпустку як учасника бойових дій

Міністерство соціальної політики України
Лист від 18.08.2016 р. № 454/13/116-16

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.

Згідно з пунктом 22 статті 20 та пунктом 1 статті 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, віднесеним до категорій 1 та 2, державою гарантовані компенсації та пільги, зокрема отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до виду щорічних відпусток (стаття 4 Закону України «Про відпустки»), а визначена як пільга та компенсація за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом України від 14.05.2015 р. № 426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» було доповнено новими нормами Закон України «Про відпустки», Кодекс законів про працю України та Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з якими учасникам бойових дій та інвалідам війни надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Виходячи з норм Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 12, 13), вищезгадана відпустка є пільгою, гарантованою державою, та відповідно також не належить до виду щорічних відпусток, визначених статтею 4 Закону України «Про відпустки».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пільговик, який має одночасно право на пільги та компенсації, передбачені різними законами, користується пільгами та компенсаціями за своїм вибором відповідно до одного з них.

Тому, на нашу думку, працівник, який має статус учасника бойових дій (інваліда війни) і одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи першої чи другої категорії, має право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати відповідно до одного із вищенаведених законів за його вибором, оскільки ці пільги є однотипними.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

«Чорнобильська» відпустка і відпустка учасникам бойових дій: комбінувати не можна! …поки що

У листі, що коментується, йдеться про надання додаткової оплачуваної відпустки особам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 22 ч. 1 ст. 20 і п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII, далі — Закон № 796), і про надання додаткової оплачуваної відпустки учасникам бойових дій / інвалідам війни ( ст. 772 КЗпП, ст. 162 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, далі — Закон № 504).

У центрі уваги запитання: чи може працівник, віднесений до категорії 1 або 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, який одночасно є учасником бойових дій / інвалідом війни (за наявності документів, що підтверджують зазначені статуси), за основним місцем роботи скористатися «чорнобильською» і «бойовою» додатковими відпустками протягом одного календарного року?

Підкреслимо, що питання актуальне тільки для комбінування таких відпусток за основним місцем роботи працівника. Річ у тім, що за сумісництвом «чорнобильська» додаткова відпустка не надається (лист Мінсоцполітики від 18.05.2011 р. № 164/13/116-11). Отже, апріорі працівник-чорнобилець, який є учасником бойових дій / інвалідом війни, за сумісництвом може скористатися тільки додатковою відпусткою як учасник бойових дій / інвалід війни.

Нагадаємо, що ми вже знайомилися з позицією Мінсоцполітики стосовно комбінації додаткових відпусток, передбачених ст. 20 — 21 Закону № 796 і ст. 162 Закону № 504 (див. спецвипуск «ОП», 2015, № 18/1, с. 19). Тоді вона зводилася до того, що надання зазначених відпусток передбачене різними законодавчими актами. Отже, працівник, який має статус чорнобильця категорій 1 або 2 і одночасно статус учасника бойових дій (інваліда війни), за основним місцем роботи може скористатися і «чорнобильською» додатковою відпусткою, і «бойовою» додатковою відпусткою.

Щоб переконатися в актуальності такої позиції, наша редакція звернулася із запитом до головного «трудового» відомства. На жаль, цього разу Мінсоцполітики, видивившись законодавчу норму, представило в листі, що коментується, діаметрально протилежний висновок. Перш ніж його озвучити, вивчимо причини для появи нової позиції Міністерства із, здавалося б, вирішеного питання.

Особам, віднесеним до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова відпустка із збереженням зарплати тривалістю 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік. Ця відпустка визначена як компенсація і пільга для працівників-чорнобильців категорій 1 і 2 (ст. 20 і 21 Закону № 796).

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551), надається додаткова відпустка із збереженням зарплати тривалістю 14 календарних днів на рік ( ст. 772 КЗпП, ст. 162 Закону № 504). При цьому п. 12 ч. 1 ст. 12 і п. 17 ч. 1 ст. 13 Закону № 3551 зазначену відпустку для учасників бойових дій та інвалідів війни визначено як пільгу.

Зазначимо, що «чорнобильська» додаткова відпустка і додаткова відпустка бійцям не є щорічними відпустками, а це означає, що їх надання прив’язане до календарного року. Про цей момент зазначено в листі, що коментується.

При цьому в роз’ясненні Мінсоцполітики робить наголос на нормі ст. 60 Закону № 796:

«Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України»*.

* У такій редакції ст. 60 Закону № 796 викладена Законом України від 28.12.2014 р. № 76-VIII і діє з 01.01.2015 р.

Як уже було зауважено, «чорнобильська» відпустка визначена як компенсація і пільга, а відпустка «бійцям» — як пільга. На думку Мінсоцполітики, зазначені пільги є однотипними. Спираючись на такі моменти і ст. 60 Закону № 796, головне «трудове» відомство робить висновок: працівник, який має статус учасника бойових дій (інваліда війни) і одночасно є постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи категорій 1 або 2, має право на додаткову відпустку зі збереженням зарплати згідно з одним із зазначених законів ( Законом № 504 або Законом № 796) на його вибір.

На думку Мінсоцполітики, працівник-чорнобилець категорії 1 або 2, який одночасно є учасником бойових дій / інвалідом війни, повинен обрати вид відпустки, якою він бажає скористатися за основним місцем роботи в календарному році: «чорнобильською» або «бойовою».

Свій вибір працівник, наприклад, може озвучити в заяві про надання однієї із зазначених відпусток за основним місцем роботи. Якщо протягом календарного року працівник звернеться до роботодавця з проханням про надання іншого виду відпустки, то роботодавець має право йому відмовити внаслідок дії норми ст. 60 Закону № 796 (ср. ). Тобто якщо в поточному календарному році за основним місцем роботи працівник уже скористався «чорнобильською» додатковою відпусткою, то роботодавець може не задовольняти його прохання про надання додаткової відпустки як учаснику бойових дій або навпаки.

Окремо зазначимо, що роботодавцю «вигідно» надавати саме «чорнобильську» додаткову відпустку, оскільки оплата днів такої відпустки роботодавцю компенсується з бюджету органами соцзахисту населення (Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936). При цьому проблем з такою компенсацією, як правило, не виникає, на відміну від компенсації додаткової відпустки, передбаченої ст. 162 Закону № 504 (див. «ОП», 2016, № 4, с. 19). Та і працівникові, який бажає відпочити, «чорнобильська» додаткова відпустка припаде до душі, оскільки її тривалість більша, ніж тривалість додаткової відпустки як учасникові бойових дій / інваліду війни.

Ось так через нормативну перешкоду працівник, який є одночасно постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 або 2 і учасником бойових дій / інвалідом війни, за основним місцем роботи може скористатися додатковою відпусткою, що відповідає тільки одному його статусу. Мабуть, законодавці також побачили таку несправедливість — чому працівник, який має обидва із зазначених статусів, має бути утиснений у своєму праві на додаткові відпустки згідно зі ст. 20 та 21 Закону № 796 і ст. 162 Закону № 504.

Так, з’явився законопроект (зареєстрований 12.08.2016 р. за № 5025), яким передбачається усунути зазначену несправедливість. По-перше, законопроект передбачає виключення згадки про додаткову відпустку учасникам бойових дій і інвалідам війни з п. 12 ч. 1 ст. 12 і п. 17 ч. 1 ст. 13 Закону № 3551, тим самим вивівши таку відпустку з категорії пільг. У такому разі норма ст. 60 Закону № 796 уже не буде поширюватися на «бойову» відпустку. Отже, працівник-чорнобилець категорії 1 або 2, який є учасником бойових дій / інвалідом війни, зможе скористатися «чорнобильською» і «бойовою» додатковими відпустками. По-друге, для вирішення питання про фінансування додаткової відпустки бійцям законодавці планують вписати ст. 162 Закону № 504 до ч. 1 ст. 23 цього Закону, тим самим визначивши, що додаткову відпустку учасникам бойових дій і інвалідам війни оплачує роботодавець за рахунок коштів на оплату праці (без жодних подальших компенсацій з бюджету).

Підкреслимо, що поки зазначений законопроект не набув офіційного статусу, варто прислухатися до думки Мінсоцполітики, викладеної в листі, що коментується.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: l.belevtsova@id.factor.ua)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі