Коефіцієнт коригування: гід за розрахунком

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Оплата праці Вересень, 2016/№ 17
Перед тим, як традиційно представити таблицю коефіцієнтів з коригування зарплати для розрахунку відпускних у разі виходу працівника у відпустку у вересні 2016 року, ми вирішили розповісти, як вони розраховуються і як їх використовувати в роботі.

Нагадаємо, що в загальному випадку розрахунок середньої зарплати для визначення суми відпускних здійснюють виходячи з виплат, нарахованих за останні 12 календарних місяців перед наданням відпустки ( абз. 1 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, далі — Порядок № 100). Якщо працівник відпрацював менше року, середня зарплата обчислюється з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надана відпустка (абз. 2 п. 2 зазначеного Порядку).

Норму про проведення коригування виплат, розрахованих з середньої зарплати, у тому числі відпускних, передбачено п. 10 Порядку № 100. Так,

«У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

<…>

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів)».

Інакше кажучи, коригування виплат передбачене для випадків, коли підвищення посадових окладів відбулося:

— у розрахунковому періоді;

— у періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток.

Стосовно нашої ситуації (початок відпустки припадає на вересень), для розрахунку відпускних працівників, посадові оклади яких визначаються за єдиною тарифною сіткою (ЄТС), нам потрібно відкоригувати виплати, що включаються до розрахункового періоду. У розрахунковому періоді (вересень 2015 року — серпень 2016 року) посадові оклади за ЄТС підвищувалися двічі — у грудні 2015 року і у травні 2016 року.

У такому разі виплати в місяцях розрахункового періоду до підвищення множать на коефіцієнт коригування. Зарплату в місяцях розрахункового періоду, в якому посадовий оклад виплачувався в підвищеному (збільшеному) розмірі (згідно з останнім підвищенням посадових окладів), не коригують (К = 1) ( абз. 1 п. 10 Порядку № 100) (див. рис. 1).

Рис. 1. Коригування нарахованих виплат при підвищенні окладів у розрахунковому періоді

Зверніть увагу! Коригують усі виплати, враховані при розрахунку середньоденної зарплати для оплати днів відпустки.

Це основна зарплата, доплати та надбавки, премії, що мають постійний характер, індексація, виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої відпустки, виконання державних і громадських обов’язків тощо), лікарняні, допомога по вагітності та пологах, а також інші виплати, перелічені в п. 3 Порядку № 100.

Виходячи з відкоригованої зарплати за розрахунковий період, знаходимо середньоденну зарплату. Тобто механізм коригування виплат для розрахунку відпускних буде таким (див. рис. 2).

Рис. 2. Механізм коригування виплат при розрахунку середньої «відпускної» зарплати

Отже, механізм коригування зрозумілий. Залишилося з’ясувати, як саме визначають коефіцієнт підвищення посадових окладів (коефіцієнт коригування).

Як розрахувати коефіцієнт коригування

Коригування виплат при розрахунку середньої зарплати було задумане законодавцями як спеціальний механізм від заниження заробітку при підвищенні посадових окладів. Суть його проведення якраз і полягає в тому, щоб дотягнути зарплату до підвищення, нараховану в розрахунковому періоді, до її нового розміру.

Розраховують коефіцієнт підвищення так: посадовий оклад, установлений після підвищення, поділіть на посадовий оклад до підвищення:

Для кожного працівника необхідно розраховувати свої коефіцієнти коригування. Причому такі коефіцієнти обчислюють окремо за кожен період, коли відбувалося підвищення посадових окладів (тарифних ставок).

Залежно від того, одне чи декілька підвищень посадових окладів припало на розрахунковий період, обчислення коефіцієнтів коригування має свої особливості. Розглянемо їх.

У розрахунковому періоді оклад підвищувався один раз

Наведемо приклад «класичного» коригування, а також розрахунку коефіцієнта коригування, коли на розрахунковий період припало тільки одне підвищення посадових окладів.

Приклад 1. Працівник, посадовий оклад якого визначено за ЄТС (1-й тарифний розряд), був прийнятий на роботу 1 лютого 2016 року. Йому надають відпустку з 5 вересня (розрахунковий період лютий — серпень 2016 року) на 24 календарних дні.

У розрахунковому періоді (лютий — серпень 2016 року) працівнику було підвищено посадовий оклад з 01.05.2016 р. згідно з постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 288.

Тому потрібно розрахувати коефіцієнт коригування зарплати. Розраховують його за формулою, наведеною вище: оклад, установлений після підвищення, треба поділити на оклад, що був установлений працівнику до підвищення. Знайдемо його:

1516 грн. : 1378 грн. = 1,1001,

де 1516 — розмір посадового окладу для працівника 1-го тарифного розряду, установлений з 01.05.2016 р.;

1378 — розмір посадового окладу для працівника 1-го тарифного розряду, що був установлений у грудні 2015 року — квітні 2016 року.

На цей коефіцієнт потрібно відкоригувати заробіток за лютий — квітень 2016 року.

Заробіток травня — серпня 2016 року не коригують. Припустимо, що зарплата у 2016 році: за лютий — квітень становила 4134 грн., за травень — серпень — 6064 грн. Відкоригований заробіток становитиме:

4134 грн. х 1,1001 + 6064 =10611,81 грн.

Знайдемо середньоденну зарплату:

10611,81 грн. : (29 + 31 - 1 + 30 + 31 - 3 + 30 - 2 + 31 + 31 - 1) = 51,51 грн.

Сума відпускних становитиме:

51,51 грн. х 24 к. дн. = 1236,24 грн.

У розрахунковому періоді оклад підвищувався декілька разів

Припустимо, що розрахунковим періодом для працівника є 12 календарних місяців, що передують місяцю виходу у відпустку (вересень 2015 року — серпень 2016 року). За цей період посадові оклади за ЄТС підвищувалися двічі (з 1 грудня 2015 року і з 1 травня 2016 року).

Таким чином, зарплату за місяці розрахункового періоду вересень 2015 — листопад 2015 року треба помножити на коефіцієнт коригування, що враховує два підвищення посадових окладів за розрахунковий період. Він розраховується шляхом перемноження двох коефіцієнтів коригування (К = К1 х К2). Перший коефіцієнт розраховують діленням окладу, підвищеного з 1 грудня 2015 року, на оклад, що діяв у вересні — листопаді 2015 року (К1), другий — діленням окладу, підвищеного з 1 травня 2016 року, на оклад, що діяв у грудні 2015 — квітні 2016 року (К2).

Зарплату за місяці розрахункового періоду грудень 2015 — квітень 2016 року коригують на коефіцієнт коригування, що враховує одне підвищення (з 1 травня 2016 року). Коефіцієнт коригування розраховують діленням окладу, підвищеного з 1 травня 2016 року, на оклад, що діяв у грудні 2015 — квітні 2016 року.

Зарплату за травень — серпень 2016 року — не коригують (К = 1).

Тобто треба привести зарплату до рівня останнього підвищення окладів — травня 2016 року.

На числовому прикладі покажемо, як розрахувати коефіцієнти підвищення і відкоригувати заробіток для розрахунку відпускних у разі, коли на розрахунковий період припали два підвищення посадових окладів.

Приклад 2. Працівник бюджетної установи (15-й тарифний розряд) іде у відпустку з 5 вересня 2016 року тривалістю 14 календарних днів.

Розрахунковим періодом при обчисленні середньої зарплати для розрахунку відпускних є вересень 2015 року — серпень 2016 року.

Представимо нижче в табл. 1 розмір посадового окладу, що був установлений працівнику (15-й тарифний розряд) у розрахунковому періоді.

Таблиця 1. Розмір посадового окладу з вересня 2015 по серпень 2016 року (15-й тарифний розряд за ЄТС)

Місяці розрахункового періоду

Вересень 2015 —

листопад 2015

Грудень 2015 —

квітень 2016

Травень 2016 —

серпень 2016

Розмір посадового окладу, грн.

2611

2872

3057

У наведеному прикладі при коригуванні виплат для розрахунку середньоденної зарплати необхідно враховувати подвійне підвищення окладів (1 грудня 2015 року і 1 травня 2016 року). Тому заробіток вересня — листопада 2015 року необхідно відкоригувати на коефіцієнт, що враховує два підвищення посадового окладу (К = К1 х К2).

К1 розраховують діленням окладу, підвищеного у грудні 2015 року, на оклад, установлений у вересні — листопаді 2015 року. К2 розраховують аналогічно: ділять новий оклад, підвищений з 1 травня 2016 року, на оклад, що діяв у грудні 2015 — квітні 2016 року. Наприклад, для 15-го тарифного розряду розрахунок буде таким:

К1 = 2872 : 2611 =1,09996 ≈ 1,1;

К2 = 3057 : 2872 =1,06442 ≈ 1,0644.

Загальний коефіцієнт підвищення дорівнює К = 1,1 х 1,0644 = 1,17084 ≈ 1,1708.

Є другий спосіб розрахунку: посадовий оклад, установлений з 1 травня 2016 року, поділити на оклад, що діяв у вересні 2015 року (3057 грн. : 2611 грн. ≈ 1,1708).

Заробіток грудня-2015 — квітня-2016 коригуємо тільки на один коефіцієнт 1,0664 (3057 грн. : 2872 грн.), а заробіток травня — серпня 2016 року не коригуємо (К = 1).

Таким чином, при коригуванні ми «дотягуємо» заробіток, нарахований у розрахунковому періоді та розрахований зі «старих» окладів, до рівня заробітку виходячи з окладу, установленого при травневому підвищенні посадових окладів.

Коефіцієнти коригування розраховано. Знайдемо середньоденну зарплату. Дані для розрахунку представимо в табл. 2.

Таблиця 2. Дані для розрахунку середньої зарплати

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів без урахування святкових та неробочих днів*

Нарахована зарплата, грн.

Коефіцієнт підвищення

Відкоригована зарплата, грн.

Вересень 2015

30

6705,30

1,1708

7850,57

Жовтень 2015

30

6005,30

1,1708

7031,01

Листопад 2015

30

6396,95

1,1708

7489,55

Грудень 2015

31

7192,43

1,0644

7655,62

Січень 2016

29

9036,40

1,0644

9618,34

Лютий 2016

29

7536,40

1,0644

8021,74

Березень 2016

30

7568,40

1,0644

8055,80

Квітень 2016

30

5600,40

1,0644

5961,07

Травень 2016

28

7989,65

1,0

7989,65

Червень 2016

28

8683,95

1,0

8683,95

Липень 2016

31

8683,95

1,0

8683,95

Серпень 2016

30

8683,95

1,0

8683,95

Разом

356

90083,08

х

95725,20

* Інформацію про кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати при оплаті періоду відпустки, наданої у 2016 році (без урахування святкових і неробочих днів), можна знайти в «ОП», 2016, № 13, с. 30.

Середньоденна зарплата дорівнює:

95725,20 грн. : 356 к. дн. = 268,89 грн.

Сума відпускних становить:

268,89 грн. х 14 к. дн. = 3764,46 грн.

Насамкінець зазначимо, що самостійно розраховувати коефіцієнти коригування зарплати для працівників, посадовий оклад яких визначається за ЄТС, вам не треба. Для спрощення вашої роботи ми їх уже розрахували. Знайти такі коефіцієнти для розрахунку відпускних при виході у відпустку у вересні 2016 року ви можете на с. 31 цього номера.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити