На учнів ПТНЗ, які проходять практику в установі чи організації, повідомлення до ДФС подавати не потрібно

В обраному У обране
Друк
Коновалова Олена, заступник директора Департаменту — начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці
Оплата праці Квітень, 2017/№ 8
Чи потрібно подавати повідомлення про прийом на роботу на учнів ПТНЗ, які проходять практику на підприємстві, в установі чи організації?

Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках визначені Законом України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР (далі — Закон № 103).

Статтею 25 цього Закону передбачено, що професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг у таких формах:

— урок виробничого навчання в навчальному закладі;

— урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг;

— виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг;

— переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг;

— інші форми професійної практичної підготовки.

Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством.

Відповідно до ст. 29 Закону № 103 підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються КМУ. Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику.

Учні, слухачі ПТНЗ під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.

50 % заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів ПТНЗ направляються на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Відповідно до цього Порядку підприємства, установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам ПТНЗ робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику. Учні, слухачі ПТНЗ на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються.

Згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419, за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Таким чином, трудові відносини з учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення Державної фіскальної служби не вимагається.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити