Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ознаки доходів у формі № 1ДФ

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)
Оплата праці Квітень, 2017/№ 8
В обраному У обране
Друк
Якщо ви нараховуєте та виплачуєте фізичним особам дохід, то як податковий агент зобов’язані відобразити інформацію про це в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ. Причому не має значення, оподатковувані це доходи чи неоподатковувані, виплачені у грошовій чи натуральній формі. Tудь-який дохід, нарахований/виплачений фізособі, має бути відображений у такій звітності. І це не тільки звична будь-якому роботодавцю заробітна плата. )идів доходів, нарахованих і виплачених фізичним особам, безліч — лікарняні, допомога по вагітності та пологах, вихідна допомога, матеріальна допомога, винагорода за ЦПД тощо.

Щоб упорядкувати такі виплати, їх відображають у розділі 1 форми № 1ДФ (графа 5) під відповідною ознакою доходу. Яку саме ознаку обрати для того чи іншого доходу, підкаже Довідник ознак доходу ( додаток до Порядку № 4). А найпоширеніші виплати та їх ознаки ми згрупували в таблиці нижче.

Основні ознаки видів доходу у формі № 1ДФ

Вид доходу

Норма ПКУ

Ознака доходу

Зарплата*

164.2.1

101

* До зарплати для цілей розд. IV ПКУ відносять основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом ( п.п. 14.1.48 ПКУ). Перелік виплат, що включаються до ФОП (складові зарплати), наведено в Інструкції № 5. Крім того, до зарплати в цілях утримання ПДФО прирівнюються лікарняні. Таким чином, під ознакою «101» роботодавець відображає зарплату за фактично відпрацьований час (оклади, доплати, надбавки, премії); відпускні; середній заробіток, нарахований мобілізованим працівникам, працівникам, які відсутні через строкову військову службу, військову службу за контрактом;, матеріальну допомогу на оздоровлення; лікарняні; вартість путівки, наданої працівнику за рахунок коштів роботодавця (якщо путівка видається працівнику згідно з нормами колективного або індивідуального трудового договору); подарунки в натуральній і грошовій формі, що належать до ФОП, згідно з Інструкцією № 5.

Винагорода за ЦПД*

164.2.2

102

* Під цією ознакою відображають суми винагород за ЦПД за умови, що такий дохід не пов’язаний з підприємницькою діяльністю, зокрема, за договорами підряду, договорами про надання послуг (зокрема, комісії, перевезення, доручення, управління майном).

Допомога по вагітності та пологах*

165.1.1

128

* Суму допомоги по вагітності та пологах не обкладаємо ані ПДФО, ані ВЗ ( п.п. 165.1.1 і п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Тому у графах 4 і 4а розділу 1 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ стоятимуть прочерки. Див. також «Податковий розрахунок за формою № 1ДФ: ваші запитання — наші відповіді» цього номера.

Вихідна допомога при звільненні працівника*

164.2.20

127

* Податківці вказують на те, що така виплата не є зарплатою, але включається до загального місячного оподатковуваного доходу відповідно до п.п. 164.2.20 ПКУ у складі інших доходів (лист ДПАУ від 09.03.2011 р. № 4628/6/17-0715). Ця позиція узгоджується з п. 3.8 Інструкції № 5, згідно з яким суми вихідної допомоги не включають до ФОП.

Винагорода за авторськими договорами, роялті

164.2.3

103

Орендна плата за оренду нерухомості

164.2.5, 170.1

106

Орендна плата за оренду рухомого майна*

164.2.5

127

* Див. також роз’яснення в категоріях 103.22 і 103.25 «ЗІР». Подробиці — «Податковий розрахунок за формою № 1ДФ: ваші запитання — наші відповіді» цього номера. Якщо орендний дохід виплачуєте підприємцю, то його суму відображаєте з ознакою доходу «157» без заповнення граф 4а і 4 розділу I форми № 1ДФ.

Витрати на відрядження:

— добові в межах норм, витрати на проїзд, проживання тощо*

170.9.1

Х

— добові понад установлені норм**

164.2.17

126

— сума надміру витрачених коштів, отриманих фізособою на відрядження або під звіт, не повернена в установлений строк***

164.2.11

118

* Уся сума грошових коштів, отриманих працівником на зазначені цілі, не підлягає відображенню, оскільки вона не є доходом працівника. Граничні суми неоподатковуваних добових з 1 січня 2017 року становлять 320 грн. для внутрішньоукраїнських відряджень і 80 євро — для закордонних відряджень ( п.п. 170.9.1 ПКУ).

Зверніть увагу! Уперше за декілька років вирішено підвищити розмір добових, а також граничний розмір витрат на проживання для працівників бюджетних організацій, установ, закладів. Тепер сума добових витрат для внутрішньоукраїнських відряджень становитиме 60 грн., а граничний розмір витрат на проживання — 600 грн. Відповідні зміни було внесено постановою КМУ від 05.04.2017 р. № 241 до додатка 1 до постанови КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98 (зміни набули чинності з 19.04.2017 р.).

** Сума перевищення добових витрат норм, установлених у Положенні про відрядження, затвердженому на підприємстві, та/або затверджених у п. 170.9 ПКУ, є додатковим благом ( п.п. 164.2.17 ПКУ).

*** ДПАУ у листі від 12.05.2011 р. № 8882/6/17-0215 зазначає, що саме суми надміру витрачених коштів, які отримані платником податку на відрядження або під звіт, не були повернені платником податку в установлений строк і є оподатковуваним доходом, слід відображати з ознакою доходу «118».

Додаткове благо*

164.2.17

126

* Урахуйте: якщо виплати потрапляють до ФОП, то для цілей ПДФО вони вважаються зарплатою, а не додатковим благом.

Аліменти*

165.1.14

140

* У графі 2 Податкового розрахунку за формою № 1ДФ зазначається реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (податковий номер) одержувача аліментів.

Допомога, що надається місцевою радою жителям громади — фізичним особам у межах затвердженої програми соціального захисту

165.1.1

128

Витрати підприємства на оплату послуг з лікування працівників, що були надані установами охорони здоров’я*, а саме цільова благодійна допомога на лікування та реабілітацію

170.7

169/ 126**

* Крім виплат, зазначених у п.п. 2.3.3 Інструкції № 5.

** Не обкладають ПДФО і відображають з ознакою доходу «169» цільову благодійну допомогу на лікування або реабілітацію, яку надають платнику податків відповідно до вимог п.п. 170.7.4 ПКУ. При невиконанні хоча б однієї з умов, наведених у п.п. 170.7.4 ПКУ, допомога, що надається, обкладається ПДФО і відображається з ознакою доходу «126».

Допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою чи піклуванням цього працівника, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця*

165.1.19

143

* Під цією ознакою відображають суму витрат роботодавця на:

обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних захворювань» від 16.04.2000 р. № 1645-ІІІ;

вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ за наявності відповідних підтвердних документів.

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються платнику податку як допомога на лікування та медичне обслуговування, не включають до його оподатковуваного доходу і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143», якщо дотримано таких двох вимог, установлених п.п. 165.1.19 ПКУ. Озвучимо їх:

1) допомогу надає благодійна організація або роботодавець працівника на його лікування чи медичне обслуговування;

2) є документи, що підтверджують вартість лікування / медичного обслуговування.

Нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, розмір якої у 2017 році сукупно за рік не перевищує 2240 грн.

170.7.3

169*

* Сума, що перевищує зазначений розмір, підлягає оподаткуванню і у формі № 1ДФ відображається з ознакою доходу «126».

Допомога на поховання*

165.1.22

146

* Суму наданої допомоги не обкладають ПДФО і відображають з ознакою доходу «146», якщо вона надана платнику податків:

— будь-якою благодійною організацією;

— Пенсійним фондом України;

— відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення;

— фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України;

— профспілкою;

роботодавцем за його останнім місцем роботи в сумі, що не перевищує у 2017 році 4480 грн.

Якщо сума допомоги на поховання перевищила зазначений розмір, то сума перевищення відображається з ознакою доходу «126». Під кодом «126» також відображають допомогу на поховання, надану не працівнику (родичу працівника).

Витрати підприємства на навчання фізичних осіб:

— вартість підготовки або перепідготовки фізособи у вітчизняних вишах та ПТНЗ*

165.1.21

145

* З 1 січня 2017 року не оподатковується сума, сплачена юрособою або фізособою за здобування освіти, підготовку чи перепідготовку платника податків у разі одночасного виконання двох умов:

1) оплату за навчання, підготовку, перепідготовку платника податків здійснено вітчизняному вищому або професійно-технічному навчальному закладу;

2) сума оплати не перевищує трикратного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017 році — 9600 грн.), за кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки або перепідготовки платника податків. Зауважимо: раніше така неоподатковувана межа була «прив’язана» до розміру доходу, що дає право на ПСП (у 2016 році — 1930 грн.).

Важливо! Вимогу щодо обов’язкового укладення договору про трирічний відробіток для необкладення ПДФО тепер скасовано.

Зверніть увагу! До складу податкової знижки, що декларується за підсумками 2016 року, можна включити суму «навчальних» витрат, що не перевищують 1930 грн. з розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожен повний або неповний місяць навчання протягом такого звітного податкового року.

Таким чином, при виконанні зазначених умов сума, сплачена за навчання, підготовку та/або перепідготовку фізичної особи, не включається до оподатковуваного доходу фізособи і відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «145» .

Вартість навчання фізичної особи підлягає оподаткуванню, якщо не виконується хоча б одна з наведених вище умов. Причому якщо не виконується перша умова, оподаткуванню підлягає вся сума оплати за навчання. Якщо ж виконано першу умову, але при цьому сума оплати за навчання працівника перевищує встановлене ПКУ обмеження (у 2016 році — 1930 грн., у 2017 році — 9600 грн. за кожен повний або неповний місяць навчання), ПДФО обкладається тільки сума перевищення.

Вартість навчання працівника, що підлягає оподаткуванню, є доходом у вигляді додаткового блага і з урахуванням «натурального» коефіцієнта підлягає відображенню в Податковому розрахунку з ознакою доходу «126».

— сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом*

165.1.37

158

* Не включається до оподатковуваного доходу фізособи сума оплати професійно-технічним і вищим навчальним закладам за підвищення кваліфікації (перепідготовку) працівника, якщо така необхідність обумовлена вимогами законодавства. Зверніть увагу! Підвищення кваліфікації робітників — професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг (ст. 3 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР). Підвищення кваліфікації — підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань (ст. 47 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII). У тому випадку, коли йдеться про підготовку фахівців, діє п.п. 165.1.21 ПКУ (див. ознаку доходу «145»).

— витрати на підвищення кваліфікації у вітчизняному навчальному закладі, якщо таке підвищення не пов’язане з вимогами законодавства

164.2.17, 164.2.20

127/

126*

* Не є доходом працівника тільки в разі, якщо витрати на зазначені цілі включаються до собівартості реалізованої продукції ( абз. 2 п.п. «б» п.п. 164.2.17 ПКУ).

Стипендії, що виплачуються з бюджету*

165.1.26

150

* Сума стипендії, уключаючи суму її індексації, що виплачується з бюджету учню, студенту, курсантові військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, не підлягає оподаткуванню, якщо не перевищує у 2017 році 2240 грн.

Вартість путівок за рахунок профспілки*

165.1.35

156

* Вартість путівки (її частини), наданої профспілкою, не підлягає обкладенню ПДФО за умови, що путівка:

1) надана профспілкою, створеною відповідно до законодавства України;

2) надається члену профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески;

3) призначена для відпочинку, оздоровлення та лікування (у тому числі для реабілітації інвалідів) на території України члена профспілки та/або його дітей віком до 18 років.

У разі невиконання перелічених умов уся вартість профспілкової путівки потрапить під оподаткування. Ураховуючи, що дохід члена профспілки у вигляді оплати вартості путівки (її частини) за рахунок профспілки є доходом у негрошовій формі, при визначенні бази оподаткування доведеться застосувати «натуральний» ПДФО-коефіцієнт.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід у вигляді вартості путівки (її частини) відображайте з ознакою доходу «156», а оподатковуваний — з ознакою доходу «126».

Сума виплат або відшкодувань (крім заробітної плати або інших виплат і відшкодувань за ЦПД), що здійснюються профспілками своїм членам протягом року сукупно в розмірі, що не перевищує у 2017 році 2240 грн., якщо зазначені виплати здійснюються за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку*

165.1.47

167

* Суму перевищення обкладають ПДФО як додаткове благо і відображають з ознакою доходу «126».

Виплати підприємцям незалежно від системи оподаткування і особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність

165.1.36, 177.8, 178.5

157

Використані документи та скорочення

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

ВЗ — військовий збір.

ФОП — фонд оплати праці.

ЗІР — Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, розміщений на сайті ДФСУ (zir.sfs.gov.ua).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно