З «декрету» вийшла основна працівниця: як «розпрощатися» з декретницею на її місці

В обраному У обране
Друк
Тубелець Олексій, головний спеціаліст відділу з питань регулювання трудових відносин Юридичного департаменту
Оплата праці Серпень, 2017/№ 16/1
В установі на час перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 років прийнята інша співробітниця за строковим трудовим договором. Зараз працівниця, оформлена за строковим трудовим договором, також перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Основна працівниця приступає до роботи 30.08.2017 р. у зв’язку із закінченням соцвідпустки для догляду за дитиною до 3 років. Чи маємо ми право звільнити працівницю, яка прийнята за строковим трудовим договором на місце основної працівниці і перебуває в «декреті»?

На період перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною до 3 років роботодавець має право прийняти на роботу іншого працівника. При цьому з таким працівником укладають строковий трудовий договір на строк до дня фактичного виходу на роботу працівниці, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. У загальному випадку строковий трудовий договір з працівником, прийнятим на посаду працівниці, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, має бути припинений у день, що передує дню виходу основної працівниці з такої відпустки, на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП. Якщо не припинити строковий трудовий договір у вказану дату, то такий договір трансформується в безстроковий і звільнення саме за п. 2 ст. 36 КЗпП стане неможливим (ст. 391 КЗпП).

Проте звільнення працівниці, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, у зв’язку із закінченням строкового трудового договору внаслідок виходу на роботу основної працівниці з відпустки для догляду за дитиною до 3 років, має свої особливості.

Так, у ч. 3 ст. 184 КЗпП зазначено:

«Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору».

Тобто, по суті, ч. 3 ст. 184 КЗпП установлена заборона на звільнення працівниць, що мають дітей віком до трьох років (у тому числі тих, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років), навіть при закінченні строку трудового договору. Роботодавець може припинити строковий трудовий договір з такою працівницею лише в разі її працевлаштування в цій або іншій установі, організації, закладі. При цьому варто звернути увагу і на низку інших моментів.

Отже, що випливає з ч. 3 ст. 184 КЗпП? По-перше, після закінчення строкового трудового договору з працівницею, яка має дитину віком до 3 років (яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років), роботодавець її не звільняє на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП*. Це пов’язано з тим, що роботодавець зобов’язаний працевлаштувати жінку самостійно (у цій або іншій установі) або за допомогою центру зайнятості**. При цьому її нова робота повинна відповідати спеціальності. Зауважимо, що якщо роботодавцем знайдено нове місце роботи для такої працівниці після закінчення строкового трудового договору, то звільнення на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП можливе і на дату закінчення строку дії трудового договору.

* У листі Мінсоцполітики від 15.04.2011 р. № 3961/0/14-11/10 вказано: розрив у часі між звільненням через закінчення строку трудового договору з жінками, вказаними у ст. 184 КЗпП, і їх працевлаштуванням не допускається. — Прим. ред.

** Про це також відзначалося у листі Мінсоцполітики від 05.12.2014 р. № 519/06/186-14. — Прим. ред.

По-друге, роботодавець повинен попередити жінку, що з 30.08.2017 р. вона до роботи допущена не буде. При цьому на період пошуку відповідної роботи така працівниця може знаходитися вдома. Працівниці потрібно пояснити, що вона повинна буде з’явитися до установи, коли з’явиться можливість її працевлаштування (у цій або іншій установі).

По-третє, за працівницею зберігається середня зарплата з дня закінчення строкового трудового договору і до дня працевлаштування, але не більше 3 місяців.

У цьому випадку 3-місячний строк збереження середньої зарплати за працівницею триває з 30.08.2017 р. по 30.11.2017 р. При цьому виплата середньої зарплати припиняється у випадках:

— працевлаштування працівниці до закінчення 3-місячного строку;

— звільнення жінки за власною ініціативою до закінчення 3-місячного строку;

— закінчення 3-місячного строку.

Після того як питання з працевлаштуванням працівниці вирішене, вона повинна з’явитися до установи. Далі можливі два варіанти розвитку подій:

— якщо є можливість працевлаштувати працівницю в цій же установі, то готуються наказ про звільнення на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП (вноситься відповідний запис до трудової книжки, здійснюється остаточний розрахунок) і одночасно наказ про прийняття на роботу;

— якщо є можливість працевлаштувати працівницю в іншій установі (організації, закладі, на підприємстві), то працівницю звільняють на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП. При цьому їй видають трудову книжку з відповідним записом про припинення строкового трудового договору і проводять у день звільнення остаточний розрахунок.

Зверніть увагу: вважається, що роботодавець не виконав свого обов’язку з працевлаштування жінки, якщо їй була запропонована робота, від якої вона відмовилася з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я). Про це сказано в п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9 (ср. 025069200). А ось якщо жінка відмовиться від працевлаштування без поважних причин, то її звільняють на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП незалежно від строку, який минув з моменту закінчення строкового трудового договору (менше або більше 3 місяців).

Висновки:

— Після закінчення строкового трудового договору з жінкою, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, роботодавець не може її звільнити. Він зобов’язаний забезпечити її працевлаштування і тільки після цього може припинити з нею трудові відносини на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП.

— За працівницею, що має дитину віком до 3 років, зберігається середня зарплата з дня закінчення строкового трудового договору і до дня працевлаштування, але не більше 3 місяців.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити