Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Оплата праці Січень, 2017/№ 1
Друк
Постанова від 28.12.2016 р. № 1037

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити:

встановлення з 1 січня 2017 р. в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Установлюємо ЄТС-оклади з 1 січня 2017 року

З 1 січня 2017 року набули чинності зміни, унесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774). Зокрема, у новій редакції викладено ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) і ст. 96 КЗпП.

Нові норми, по-перше, установили законодавчі вимоги до мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника — не менше прожиткового мінімуму працездатної особи (ПМПО) на 1 січня календарного року.

По-друге, прописали принцип формування схем окладів бюджетників. Так, схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формуються на основі:

— мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ;

— міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

По-третє, зафіксували, що мінімальну зарплату (МЗП) більше не використовують як розрахункову величину для встановлення посадових окладів працівників (п. 3 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774).

Усі ці нововведення втілилися в постанові, що коментується. І стосується цей документ перш за все всіх категорій працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (ЄТС). Сюди належать працівники медзакладів, установ освіти, установ соцзахисту тощо з оплатою праці за основоположною постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298.

Розміри окладів за ЄТС. Постановою, що коментується, Уряд установив, що з 1 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, установленого в розмірі ПМПО на 1 січня календарного року.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII з 01.01.2017 р. розмір ПМПО дорівнює 1600 грн.

Отже, постановою, що коментується, затверджено новий розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС, на базі якого розраховують посадові оклади (тарифні ставки) працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС («базовий» тарифний оклад х на відповідний тарифний коефіцієнт ЄТС).

Важливо! З 01.01.2017 р. розмір «базового» посадового окладу становить 1600 грн.

Нагадаємо: у грудні 2016 року розмір «базового» посадового окладу становив 1335 грн. Виходить, що цей показник збільшився на 265 грн., або майже на 19,9 %. Від розміру «базового» посадового окладу залежать розміри посадових окладів за тарифними розрядами за ЄТС, і розмір таких окладів треба визначити самостійно.

Отже, порядок визначення посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС з 01.01.2017 р. такий: посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 2 — 25-го тарифних розрядів розраховуються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду (1600 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для працівника 7-го тарифного розряду з 01.01.2017 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 2464 грн. (1600 х 1,54).

Застосовувати з 01.01.2017 р. при розрахунках правила округлення не знадобиться, адже підсумкові оклади (ставки) виходять у цілих числах (гривнях без копійок).

Ураховуючи зазначене, далі в таблиці наведемо розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників 1 — 25-го тарифних розрядів, що мають бути встановлені у штатних розписах бюджетних установ, організацій з 1 січня 2017 року.

Як бачимо з таблиці, порівняно з груднем-2016 збільшуються оклади всіх працівників з 2-го по 25-й розряди ЄТС (крім окладу працівника 1-го тарифного розряду, він залишиться незмінним — 1600 грн.).

Диференціація зарплати на рівні МЗП. Крім установлення з 01.01.2017 р. нових розмірів посадових окладів у штатних розписах, положеннями п. 2 постанови, що коментується, приписано керівникам установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери не допустити «зрівнялівку» в оплаті праці працівників, які отримують зарплату на рівні «мінімалки».

Для цього зобов’язали керівників у межах затвердженого фонду оплати праці забезпечити диференціацію зарплати працівників з оплатою на рівні МЗП за рахунок установлення доплат, надбавок, премій, залежно від:

— складності, відповідальності та умов виконуваної роботи;

— кваліфікації працівника;

— результатів праці працівника.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад (тарифна ставка) з 1 січня 2017 року, грн.

1

1,00

1600

2

1,09

1744

3

1,18

1888

4

1,27

2032

5

1,36

2176

6

1,45

2320

7

1,54

2464

8

1,64

2624

9

1,73

2768

10

1,82

2912

11

1,97

3152

12

2,12

3392

13

2,27

3632

14

2,42

3872

15

2,58

4128

16

2,79

4464

17

3,00

4800

18

3,21

5136

19

3,42

5472

20

3,64

5824

21

3,85

6160

22

4,06

6496

23

4,27

6832

24

4,36

6976

25

4,51

7216

Пояснимо, з чим пов’язана така вимога. Річ у тім, що з 1 січня 2017 року завдяки Закону № 1774 також «запрацювали» нові норми ч. 1 і 2 ст. 3 Закону про оплату праці та ч. 1 і 2 ст. 95 КЗпП, що змінюють поняття «мінімальна зарплата» (детальніше див. с. 7 і 13 цього номера). Більше того, з’явилася нова норма — гарантії забезпечення МЗП — ст. 31 Закону про оплату праці. Нею встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче за розмір МЗП (з 01.01.2017 р. розмір МЗП становить: 3200 грн. (у місячному розмірі) і 19,34 грн. (у погодинному розмірі)).

Це означає, що стосовно деяких працівників роботодавець повинен буде нарахувати доплату до МЗП (детальний аналіз установлення такої доплати знайдете у статті «Дотягнутися … до МЗП» на с. 13 цього номера). І можливі претенденти на таку доплату — працівники з посадовим окладом менше 3200 грн. (якщо в них немає доплат, надбавок і премій, що включаються до розміру МЗП). Для ЄТС-окладів — це працівники 1 — 11-го тарифних розрядів ЄТС (оклади менше 3200 грн.).

Виходить, що кваліфіковані і низькокваліфіковані працівники можуть мати однаковий розмір зарплати.

Наведемо приклади.

Приклад 1. Посадовий оклад бухгалтера (8-й тарифний розряд за ЄТС) з 01.01.2017 р. становить 2624 грн. Повна зайнятість. Доплат, надбавок і премій немає. У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи.

За січень працівнику нарахують оклад у повному розмірі — 2624 грн. Але оскільки з 01.01.2017 р. МЗП становить 3200 грн. і нарахована зарплата за повністю виконану місячну норму праці (повністю відпрацьований місяць) не може бути нижче МЗП, то працівнику нараховують доплату до рівня МЗП. Розмір такої доплати становитиме:

3200 - 2624 = 576 (грн.).

Таким чином, за січень 2017 року сума зарплати за повністю відпрацьований місяць становитиме:

2624 оклад + 576 доплата до МЗП = 3200 (грн.).

Приклад 2. Посадовий оклад прибиральника службових приміщень (2-й тарифний розряд за ЄТС) з 01.01.2017 р. становить 1744 грн. Повна зайнятість. Отримує доплату за роботу з деззасобами в розмірі 174,40 грн. (10 % посадового окладу). Інших доплат, надбавок і премій немає. У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи.

Сума доплати за роботу з деззасобами не бере участі у порівнянні з МЗП (цей виняток передбачено ст. 31 Закону про оплату праці для доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я).

Тоді сума доплати до рівня МЗП дорівнює:

3200 - 1744 = 1456 (грн.).

Загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме:

1744 оклад + 174,40 доплата за деззасоби + 1456 доплата до МЗП = 3374,40 (грн.).

Як бачимо, з урахуванням виконання норм ст. 31 Закону про оплату праці може виявитися ось така «оплатна зрівнялівка» і навіть перекоси, коли працівникам з високою кваліфікацією нарахують зарплату нижче низькокваліфікованих працівників.

Проте Уряд у цьому питанні перекладає відповідальність на керівників установ: і зарплату різну нарахувати, і в затверджений фонд оплати праці «втиснутися».

Як же виконати роботодавцю цю «диференціацію»?

Припустимо, що бухгалтеру в прикладі 1 у січні 2017 року буде нараховано надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 1312 грн. (50 % посадового окладу, максимально можливий відсоток для такої надбавки).

Тоді необхідності в нарахуванні доплати до МЗП не буде, і загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме: 2624 оклад + 1312 надбавка за складність = 3936 (грн.).

Як варіант, підходить для виконання «диференційованої» вимоги і встановлення щомісячної премії. Але в будь-якому разі ці суми доведеться вираховувати за кожним працівником, аби дотримати вимоги п. 2 постанови, що коментується.

І найголовніше при вирішенні питання диференціації зарплати працівників — «втиснутися» в наявний фонд оплати праці.

Людмила ТРОХИМЕНКО, заступник головного редактора

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі