Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо розслідування та обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Оплата праці Січень, 2017/№ 2
В обраному У обране
Друк
Лист від 20.11.2015 р. № 441-05-3 (витяг)

<…> Відповідно до пункту 5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232), розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському транспорті, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводиться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. У зверненні викладено обставини нещасного випадку, за яких працівник підприємства по дорозі додому після роботи потрапив у ДТП. Для правильної кваліфікації цього нещасного випадку як такого, що пов’язаний з виробництвом або як нещасного випадку невиробничого характеру, слід враховувати таке.

Якщо потерпілий потрапив у ДТП, прямуючи додому на транспортному засобі, що належить підприємству, або транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору, то за таких обставин згідно з п.п. 5 п. 15 Порядку № 1232 нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, який у подальшому є підставою для призначення страхових виплат від Фонду. У такому разі порядок дій керівництва такий. Відповідно до п. 10 Порядку № 1232 роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов’язаний протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок Фонду та профспілковій організації підприємства, членом якої є потерпілий; протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування, створивши належні умови для роботи комісії. Порядок дій комісії врегульовано п. 14 Порядку № 1232, з урахуванням п. 31 Порядку № 1232, якщо нещасний випадок стався в результаті ДТП. Відповідно до п. 37 Порядку № 1232 про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства; органу прокуратури; Фонду за місцезнаходженням підприємства, органу управління підприємства, первинній профспілковій організації, органу галузевої профспілки вищого рівня, органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (за потреби). Нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, розслідується за рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру і ступеня тяжкості травми.

Згідно з постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» та розпорядженням КМУ від 30.09.2015 р. № 1021-р «Питання Державної служби з питань праці» функції Держгірпромнагляду на цей момент виконує Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці).

А якщо потерпілий потрапив у ДТП на транспортному засобі, який не належить підприємству та не надано роботодавцем відповідно до укладеного договору, в такому разі нещасний випадок не має виробничого характеру, тому слід керуватися Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270 (далі — Порядок № 270). Вимоги Порядку № 1232 на нещасні випадки невиробничого характеру не поширюються.

Відповідно до Порядку № 270 нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий <…>. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. За результатами розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування. <…>

Заступник директора П. Сливкін

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Чи вважається травма, отримана по дорозі з роботи (чи на роботу), виробничою?

Взимку, коли вірогідність нещасних випадків (ДТП) вища, ніж зазвичай, питання, розглянуте в листі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд), що коментується, дуже актуальне. Саме тому ми вважаємо потрібним прокоментувати відповідь фахівців Фонду і розставити акценти.

Отже, у своєму листі Фонд зазначає, що кожна травма, отримана працівником у ДТП по дорозі на роботу або з роботи, повинна розглядатися окремо. Тобто кожен нещасний випадок має бути правильно кваліфікований. А для правильної кваліфікації нещасного випадку як такого, що пов’язаний з виробництвом, або як нещасного випадку невиробничого характеру, необхідно враховувати різні обставини. Пропонуємо далі розглянути ознаки, які допоможуть у цьому роботодавцеві.

Виробнича травма, отримана внаслідок ДТП

Так, виробничою визнається травма, отримана в робочий час, в який також входять усі передбачені трудовим розпорядком перерви. Що стосується травм, отриманих у ДТП по дорозі на роботу або з роботи, як заявляє Фонд, вони будуть визнані виробничими тільки у тому випадку, коли працівник їхав у транспорті, наданому для цієї мети роботодавцем. До цього виду транспорту належать службовий автомобіль, автобус, що належить підприємству або наданий підприємству відповідно до договору (надання послуг перевезення пасажирів, оренди транспорту).

Додамо, що до виробничих також належать травми, отримані під час слідування у відрядження або в інших службових цілях на транспорті роботодавця або на особистому автомобілі потерпілого, якщо поїздка здійснюється за завданням керівника (навіть якщо це сталося в неробочий час за графіком роботи цього працівника). Кваліфікація і розслідування випадку як пов’язаного з виробництвом визначається і здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232).

Отже, нещасний випадок має ознаки виробничої травми. У зв’язку з цим роботодавець повинен зробити такі кроки:

1) одержавши повідомлення про нещасний випадок, роботодавець зобов’язаний протягом однієї години з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії передати повідомлення про нещасний випадок Фонду і профспілковій організації підприємства, членом якої є потерпілий (п. 10 Порядку № 1232);

2) про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком або нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов’язаний повідомити протягом однієї години з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії (п. 37 Порядку № 1232):

— територіальному органу Держгірпромнагляду (його функції зараз виконує Державна служба України з питань праці (далі — Держпраці) за місцезнаходженням роботодавця. Треба сказати, що після повідомлення про нещасний випадок, який спричинив тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, Держпраці на власний розсуд залежно від характеру і ступеня тяжкості травми може провести власне розслідування. У такому разі роботодавець повинен всіляко сприяти такому розслідуванню;

— органу прокуратури;

— Фонду за місцезнаходженням роботодавця;

— органу управління роботодавця;

— первинній профспілковій організації і органу галузевої профспілки вищого рівня (якщо потерпілі є її членами);

— органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності);

3) протягом доби створити комісію в складі не менше трьох осіб і організувати проведення розслідування на предмет того, є нещасний випадок виробничим або ні.

До складу комісії входять працівники підприємства, установи, організації. Наприклад, в неї можна включити юриста, фахівця з охорони праці або інших осіб, для яких проведення розслідування і складання належної документації є звичним і не викличе особливих труднощів. Крім того, в комісію можуть увійти і працівники підприємства, які є очевидцями нещасного випадку, що стався.

Порядок дій комісії врегульований п. 14 Порядку № 1232, з урахуванням п. 31 цього Порядку, якщо нещасний випадок стався в результаті ДТП.

У цілому завдання членів комісії зводиться до збору і вивчення фактів, які пов’язані з випадком, що стався. Результатом розслідування повинен стати висновок, чи є цей нещасний випадок таким, що пов’язаний з виробництвом, або належить до травм невиробничого характеру. Якщо нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, комісія складає акт за формою Н-1, який надалі (разом з лікарняним листом) є підставою для призначення страхових виплат від Фонду.

Невиробнича травма, отримана внаслідок ДТП.

Фонд звертає увагу на те, що згідно з п. 5 Порядку № 1232 травма, отримана у ДТП не у робочий час та під час поїздки на громадському транспорті або за кермом власного автомобіля, так само, як і під час прямування додому пішки, виробничою не вважається. У такому разі ця травма кваліфікується як побутова і розслідується як нещасний випадок невиробничого характеру згідно з умовами, прописаними Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270.

Отже, травма, отримана внаслідок ДТП, не має ознак виробничого характеру. У цій ситуації відповідно до Порядку № 270 нещасні випадки розслідуються комісією, створеною роботодавцем, у якого працює потерпілий. До речі, як зазначає Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП) в листі від 07.06.2016 р. № 2.4-46-920 (див. с. 10), обов’язкового проведення роботодавцем розслідування щодо кожного нещасного випадку невиробничого характеру, який стався з працівником, не передбачено.

Якщо така комісія за розпорядженням керівника все ж створена, то розслідування нещасного випадку вона має провести протягом 10 календарних днів після свого створення. За його результатами складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм). Треба сказати, що сам акт за формою НТ не є основою для призначення страхових виплат від ФСС з ТВП. Більш того, не обов’язкова навіть його наявність. Але якщо він є і підписаний керівником, то висновки, зроблені у ньому, враховуються комісією із соціального страхування при ухваленні рішення про виплати за лікарняним листом, виданим у зв’язку з побутовою травмою.

Олена ОГАЙ, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно