Індексуємо «бюджетну» зарплату: що врахувати

В обраному У обране
Друк
Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя та моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування й аналізу Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Липень, 2017/№ 13
Правильно визначити «базовий» місяць — зробити перший крок на шляху індексації зарплати. Коли в працеоплатному житті працівників стоїть «тиша та гладінь», упоратися з індексацією бухгалтерові допомагає Порядок № 1078. Проте практика підкидає нестандартні ситуації, які можна побачити «під різним кутом». Як вирішити такі проблеми для працівників бюджетних установ, що врахувати і як трактувати окремі норми? На гарячі запитання індексації відповідає фахівець Мінсоцполітики.

Згідно з абз. 1 п. 5 Порядку № 1078 у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення ІСЦ в місяці підвищення береться за 1 або 100 %. Для проведення подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення грошового доходу (абз. 2 п. 5 Порядку № 1078). Право на індексацію у працівників виникне, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить встановлений поріг індексації (з 01.01.2016 р. — 103 %).

Це означає, що

«базовим» місяцем для індексації зарплати буде місяць, в якому підвищили оклад (тарифну ставку) за посадою.

При цьому встановлення або збільшення інших постійних складових зарплати (надбавок, доплат, премій і т. д.) без збільшення посадового окладу (тарифної ставки) не впливає на зміну «базового» місяця. Іншими словами, у разі збільшення зарплати тільки за рахунок постійних доплат, надбавок, премій і т. д. без збільшення посадового окладу суму індексації не треба зменшувати на розмір такого збільшення зарплати. Отже, цього місяця проводити порівняльні розрахунки для визначення права на індексацію не потрібно (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078). Працівникові продовжують виплачувати суми індексації, обчислені залежно від останнього підвищення окладу.

Крім того, для окремих працівників (новоприйнятих, переведених на іншу роботу, таких, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років) Порядком № 1078 передбачений особливий механізм обчислення ІСЦ. Так, згідно з п. 102 цього Порядку для такої категорії працівників передбачений механізм обчислення ІСЦ з місяця, що настає за місяцем підвищення посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку обіймає працівник. Тобто для індексації зарплати таких працівників орієнтиром буде місяць останнього підвищення окладу в штатному розписі установи за займаною посадою.

Які особливі ситуації можуть виникнути у бюджетній сфері? Це і створення нових посад, і, як наслідок, прийняття або переведення на таку новостворену посаду працівника, і присвоєння працівникові більш високої категорії, тарифного розряду, і підвищення окладів наприкінці місяця. При індексації зарплати таких осіб потрібно враховувати певні нюанси.

Важливо! Бюджетні установи підвищують посадові оклади тільки згідно з актами Кабміну, на законодавчому рівні.

Це передбачено ст. 8 і 13 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Для цілей індексації зарплати цей факт є особливо важливим, а саме в бюджетних установах у питаннях індексації зарплати треба орієнтуватися на останнє законодавче підвищення окладів для відповідної категорії працівників. Тому і для новоприйнятих працівників (незалежно від місяця введення посади в штатний розпис установи), і для працівників, у яких підвищився розряд або категорія (і в результаті індивідуально збільшився оклад),

при індексації зарплати «базовим» місяцем буде місяць підвищення тарифних ставок (окладів) згідно з рішеннями Кабміну (законодавчого підвищення).

1-й тарифний розряд за ЄТС: коли і як індексувати

З 01.01.2017 р. згідно з постановою № 1037 підвищилися посадові оклади для працівників 2 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС. Тому для них січень 2017 року став місяцем підвищення посадових окладів (новим «базовим» місяцем). Розрахунок приросту ІСЦ наростаючим підсумком для них розпочався з лютого 2017 року.

Що стосується початку обчислення ІСЦ для проведення індексації працівникам 1-го тарифного розряду бюджетної сфери, то відмітимо таке. З 1 січня 2017 року в штатних розписах бюджетних установ з оплатою за ЄТС мають бути встановлені нові розміри окладів, розраховані виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, встановленого у розмірі ПМПО на 1 січня календарного року. Така вимога стосується усіх без винятку працівників, у тому числі і працівників 1-го тарифного розряду. Крім того, з січня 2017 року впроваджений новий механізм визначення мінімальної заробітної плати.

Таким чином, з метою забезпечення єдиних підходів при розрахунку сум індексації для усіх працівників 1 — 25-го тарифних розрядів за ЄТС ІСЦ розраховується з лютого 2017 року*.

* Див. також листи Мінсоцполітики від 03.05.2017 р. № 38/0/66-17 («Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 20, с. 6) і від 12.06.2017 р. № 49/0/66-17 («Про індексацію заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС»). — Прим. ред.

Нагадаємо, що право на індексацію зарплати виникає, коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг індексації (103 %). Уперше право на індексацію зарплати на коефіцієнт 3,7 % у працівників з оплатою за ЄТС виникло в червні 2017 року, оскільки ІСЦ за лютий — квітень перевищив установлений поріг індексації і склав 103,7 (1,01 х 1,018 х 1,009). На цей же коефіцієнт індексують зарплату і в липні 2017 року.

Що стосується суми індексації, то індексації підлягає зарплата за відпрацьований час: основна (оплата за посадовими окладами, тарифними ставками), додаткова зарплата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (доплати, надбавки, премії тощо) постійного характеру. При цьому зарплату індексують у межах ПМПО.

У червні і липні 2017 року розмір ПМПО складає 1684 грн. Значить, сума індексації становить 62,31 грн. (1684 грн. х 3,7 %).

Враховуючи, що для усіх працівників з оплатою за ЄТС установлений єдиний підхід при розрахунку суми індексації, то

для працівників 1-го тарифного розряду за ЄТС у червні і липні 2017 року зарплату індексують на коефіцієнт 3,7 %, сума індексації складає 62,31 грн. (повна ставка за повністю відпрацьованого місяця).

Приклад 1. Працівники 1-го тарифного розряду за ЄТС (повна ставка, оклад — 1600 грн.) отримують доплату до МЗП у розмірі 1600 грн. Інших доплат і надбавок, а також щомісячних премій немає. Як нарахувати суму індексації: від 1600 грн. (окладу) або від 1684 грн. (зарплати в межах ПМПО, тобто з урахуванням доплати до МЗП)? Сума індексації за червень і липень 2017 року дорівнюватиме 59,20 грн. (1600 х 3,7 %) або ж 62,31 грн. (1684 х 3,7 %)?

Зверніть увагу: індексації підлягає заробітна плата (не оклад!) в межах ПМПО — 1684 грн. (абз. 2 п. 4 Порядку № 1078).

У нашому випадку зарплата складається з посадового окладу і доплати до мінзарплати, що становить 3200 грн., і перевищує прожитковий мінімум. Отже, індексувати треба 1684 грн., а не 1600 грн.

Значить, сума індексації за червень і липень 2017 року працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (у кожному повністю відпрацьованому місяці) складає 62,31 грн. (1684 грн. х 3,7 %).

Підвищення категорії та окладу за результатами атестації

Приклад 2. Учителеві математики ЗНЗ, який пройшов атестацію у березні 2017 року, була присвоєна вища категорія (14-й тарифний розряд за ЄТС, оклад — 3872 грн.). До атестації він мав 1 категорію (13-й тарифний розряд за ЄТС, оклад — 3632 грн.). Чи індексувати зарплату такого працівника в липні?

Останнє законодавче підвищення окладів працівникам з оплатою за ЄТС було в січні 2017 року (згідно з постановою № 1037). Тобто січень 2017 року став «базовим» місяцем. А ось збільшення окладу за рахунок встановлення більш високого тарифного розряду не робить місяць, в якому відбулося таке підвищення, «базовим».

Тобто в ситуації, наведеній у запитанні, збільшення тарифної ставки (окладу) відбувається індивідуально в результаті підвищення кваліфікаційної категорії за результатами проведеної атестації працівника*. При цьому самі розміри посадових окладів, установлені згідно з постановою № 1298, у березні 2017 року не змінювалися. Таким чином, при встановленні працівникові більш високого тарифного розряду, як наслідок такого збільшення розміру посадового окладу, «базовим» залишається січень 2017 року — місяць, в якому відбулося законодавче підвищення окладів працівникам з оплатою за ЄТС.

* Див. також лист Мінсоцполітики від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16. — Прим. ред.

У липні 2017 року зарплата такого працівника індексується на коефіцієнт індексації 3,7 %, сума поточної індексації — 62,31 грн.

Зверніть увагу: якщо педагогові була надана щорічна відпустка з 26 червня 2017 року тривалістю 56 календарних днів, то в липні індексацію не нараховують, оскільки місяць повністю не відпрацьований. У червні ж індексацію слід виплатити пропорційно відпрацьованому часу, її розмір у цьому випадку складе 49,85 грн. (62,31 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн.).

ПедПРАЦІВники ДНЗ: «+2 розряди» за рішенням ОМС

Приклад 3. Рішенням міської ради з 01.04.2017 р. педагогічним працівникам ДНЗ були підвищені посадові оклади на 2 позиції за ЄТС (на 2 тарифні розряди) згідно з постановою № 974 і наказом № 557. У результаті такого підвищення посадовий оклад вихователя ДНЗ з 01.04.2017 р. підвищений з 2912 до 3392 грн. (з 10-го до 12-го тарифного розряду). Чи буде такий місяць (квітень 2017 року) «базовим» для проведення індексації зарплати педпрацівникам у 2017 році?

У 2017 році певним категоріям педагогічних працівників підвищені посадові оклади за двома підставами.

Перша підстава: підвищення тарифних розрядів педпрацівникам на 2 позиції за ЄТС. Таке підвищення відбулося згідно з постановою № 974.

При цьому для педагогічних працівників навчальних закладів, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції, тарифні розряди були підвищені з 01.01.2017 р. (1-й етап підвищення). Нагадаємо, що відповідно до ст. 1032 БКУ до таких закладів належать ЗН3 і ПТН3 у частині забезпечення витрат на здобуття повної загальної середньої освіти.

Для педпрацівників усіх інших закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів (ДН3, установи охорони здоров’я, соцзахисту і т. п.) підвищення тарифних розрядів на 2 позиції відбудеться з 01.09.2017 р. (2-й етап підвищення). При цьому ОМС можуть приймати рішення про підвищення тарифних розрядів педагогів закладів і установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, з 01.01.2017 р. до 01.09.2017 р. (п. 3 постанови № 974).

Зверніть увагу: йдеться про підвищення саме тарифного розряду, тобто, наприклад, якщо у педагога був 10-й тарифний розряд, а тепер став 12-й.

Друга підстава: підвищення посадових окладів усім працівникам за ЄТС, у тому числі педагогічним працівникам, відповідно до постанови № 1037. Нагадаємо, що посадові оклади працівникам з оплатою за ЄТС за цією підставою були підвищені з 01.01.2017 р.

Місяць, в якому посадові оклади педпрацівників збільшилися за рішенням ОМС згідно з постановою № 974 у результаті «просування вгору» за ЄТС на 2 тарифні розряди, не вважається «базовим» для індексації зарплати. Адже це місяць підвищення їх тарифних розрядів.

«Базовим» для таких працівників буде січень 2017 року — місяць останнього законодавчого підвищення посадових окладів працівників за ЄТС згідно з постановою № 1037.

Отже, ситуація, коли за рішенням ОМС з 01.04.2017 р. тарифний розряд вихователя ДНЗ з 10-го стає 12-м і в результаті збільшується його посадовий оклад, не впливає на «базовість» місяця. Розрахунок ІСЦ для проведення індексації розпочинають з лютого 2017 року («базовий» — січень 2017 року, місяць загального підвищення окладів за 12-м розрядом).

У червні 2017 року у таких працівників настало право на індексацію: індекс склав 3,7 %; сума індексації — 62,31 грн. (1684 х 3,7 %). Такі ж коефіцієнти і суми індексації будуть і в липні 2017 року (за повністю відпрацьованого місяця).

ПедПРАЦІВник з неповною зайнятістю йде у відпустку

Приклад 4. Керівникові гуртка позашкільного навчального закладу (основне місце роботи, 9-й тарифний розряд, оклад з 01.01.2017 р. — 2768 грн.) встановлене педнавантаження 13,5 години на тиждень при нормі 18 годин на тиждень. З 19 червня 2017 року йому надана щорічна відпустка повної тривалості (56 к. дн.).

Педагогічним працівникам, у тому числі і керівникам гуртків, ставка заробітної плати встановлюється за 18 годин навчального навантаження на тиждень. Це передбачено п.п. «а» п. 64 Інструкції № 102. При цьому оплата праці здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження за тарифікацією згідно з п. 68 Інструкції № 102. Якщо керівникові гуртка встановлений обсяг педнавантаження менше норми, ставка зарплати за його посадою визначається так: місячний оклад помножується на обсяг установленого при тарифікації навчального навантаження на тиждень і ділиться на 18 годин (у наведеному випадку 2768 грн. х 13,5 год : 18 год = 2076 грн.).

Оскільки в нашому прикладі керівникові гуртка педнавантаження встановлене у розмірі 13,5 години на тиждень (чи 0,75 ставки (13,5 год : 18 год)), це говорить про те, що йому встановлений неповний робочий час.

Згідно з абз. 7 п. 4 Порядку № 1078 особам, які працюють у режимі неповного робочого часу, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

Таким чином, керівникові гуртка з педнавантаженням 13,5 години на тиждень суму індексації за червень 2017 року за повністю відпрацьований місяць визначають так:

1684 грн. х 3,7 % : 18 год х 13,5 год = 46,73 грн.(чи 1684 грн. х 3,7 % х 0,75).

Окрім цього, потрібно врахувати, що учителеві з 19 червня була надана щорічна відпустка. Тому за червень 2017 року йому необхідно нарахувати індексацію в такому розмірі:

46,73 грн. : 20 роб. дн. х 11 роб. дн. = 25,70 грн.,

де 20 — кількість робочих днів за графіком роботи в червні;

11 — кількість фактично відпрацьованих днів у червні (з 1 по 18 червня включно).

У липні 2017 року індексація не нараховується, оскільки увесь місяць такий працівник перебував у щорічній відпустці (відпрацьованих днів немає).

Працівники ЦССсДМ: держслужба → ЄТС

Приклад 5. У листопаді 2016 року керівним працівникам ЦСССДМ були встановлені нові умови оплати праці за ЄТС: їх, окрім директора, перевели на новостворені посади (наприклад, головного фахівця-бухгалтера на посаду бухгалтера, головного фахівця на посаду психолога тощо). Який «базовий» місяць буде для індексації зарплати таких працівників?

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон № 889, згідно з яким керівні працівники ЦСССДМ втратили статус держслужбовців. На них більше не поширюються умови оплати праці, встановлені для такої категорії працівників.

Крім того, Урядом було визначено, що посадові оклади і умови оплати праці працівників ЦСССДМ визначаються за ЄТС. Такі зміни з 29.07.2016 р. внесені постановою № 462, а нові умови оплати праці таких працівників прописані в додатку 3 до наказу № 526.

Такі зміни — ні що інше, як зміна істотних умов праці. Крім того, практично усіх працівників ЦСССДМ (окрім директора, оскільки у нього не змінилося найменування посади) перевели на інші новостворені посади.

Оскільки для працівників ЦСССДМ встановлені нові умови оплати праці (оплата за ЄТС), для цілей індексації зарплати слід орієнтуватися на підвищення окладів для працівників за ЄТС.

Останнє підвищення окладів для працівників з оплатою за ЄТС було в січні 2017 року («базовий» місяць). Обчислення ІСЦ для поточної індексації здійснюватиметься з лютого — місяця, який настає за місяцем підвищення окладу.

Право на індексацію зарплати для «базового» січня 2017 року настало в червні 2017 року. Коефіцієнт індексації склав 3,7 % (1,01 лютий х 1,018 березень х 1,009 квітень х 100 - 100), сума індексації 62,31 грн.(1684 грн. х 3,7 %).

На цей же коефіцієнт індексують зарплату і в липні 2017 року.

Нова посада в держоргані

Приклад 6. У березні 2017 року в держоргані була створена (введена в штатний розпис) нова посада держслужбовця (головного фахівця з посадовим окладом 3200 грн.). У квітні 2017 року на цю посаду був прийнятий працівник. Який місяць є «базовим»? Чи індексувати в червні 2017 року зарплату такого працівника?

Як було сказано вище, у бюджетній сфері посадові оклади підвищують тільки на підставі відповідних нормативно-правових актів. Поява нової посади в штатному розписі не є новою посадою в держоргані на законодавчому рівні. Тому якщо в штатний розпис держоргану була введена нова посада, то розмір посадового окладу за нею буде встановлений згідно з вимогами відповідної постанови КМУ. Це означає, що

для індексації зарплати працівників бюджетної сфери, прийнятих на новостворені посади, слід орієнтуватися не на місяць введення посади в штатний розпис, а на місяць останнього законодавчого підвищення окладу для цієї посади (згідно з нормативно-правовими актами). У цьому випадку для індексації використовуємо п. 102 Порядку № 1078.

Так, оклади держслужбовців останній раз підвищувалися в січні 2017 року згідно з постановою № 15. Отже, якщо у березні 2017 року в штатний розпис держоргану була введена нова посада держслужбовця, то при індексації зарплати працівника, прийнятого на таку посаду, слід орієнтуватися на останнє законодавче підвищення окладів для цієї категорії працівників, тобто «базовим» місяцем буде січень 2017 року.

Право на індексацію зарплати для «базового» січня 2017 року настало в червні 2017 року. Коефіцієнт індексації склав 3,7 % (1,01 лютий х 1,018 березень х 1,009 квітень х 100 - 100), сума індексації 62,31 грн.(1684 грн. х 3,7 %).

На цей же коефіцієнт індексують зарплату і в липні 2017 року.

ОМС: У грудні 2016 року збільшили оклад згідно з «вилкою» окладів

Приклад 7. До 26.05.2017 р. в ОМС для посади начальника самостійного управління був передбачений діапазон розмірів посадового окладу 1785 — 1834 грн.(додаток 51 до постанови № 268). З 1 грудня 2015 року в штатному розписі оклад начальникові управління був установлений на рівні нижньої межі — 1785 грн. З 1 грудня 2016 року посадовий оклад за цією посадою встановили на рівні верхньої межі (1834 грн.). Чи був грудень 2016 року «базовим»? З 26.05.2017 р. оклад працівника збільшили до 5500 грн. Як індексувати зарплату такого працівника?

Нагадаємо: до 26.05.2017 р. останнє законодавче підвищення окладів посадовим особам ОМС було в грудні 2015 року згідно з постановою № 1013. Підвищення торкалося усіх найменувань посад у встановлених діапазонах (нижньої і верхньої межі) розміру посадових окладів. Тому збільшення з 01.12.2016 р. розміру посадового окладу з нижньої межі на верхню не вплинуло на зміну «базового» місяця. Такому працівникові повинні були продовжувати виплачувати суму індексації, визначену від останнього законодавчого підвищення окладу, — грудня 2015 року. Сума поточної індексації (з розрахунку на повну ставку за повністю відпрацьований місяць) для цього працівника після такого підвищення складала:

— у грудні 2016 року — лютому 2017 року — 150,40 грн. (1600 х 9,4 %);

— у березні і квітні 2017 року — 217,60 грн. (1600 х 13,6 %);

— у травні 2017 року — 229,02 грн.(1684 х 13,6 %). Проте це травнева сума індексації за повний місяць при старому окладі (1834 грн.). Її виплачують пропорційно відпрацьованим дням до 26.05.2017 р.

Зверніть увагу: в травні 2017 року слід було переглянути суму індексації, оскільки згідно з постановою № 353 з 26.05.2017 р. посадовим особам ОМС були підвищені посадові оклади.

Отже, індексація за травень (229,02 грн.) до підвищення окладів здійснюється пропорційно відпрацьованому часу. Її сума (за умови повністю відпрацьованих днів з 1 по 25 травня) складе:

229,02 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн. = 183,22 грн.

Для визначення долі індексації після підвищення окладів треба порівняти суму підвищення зарплати з сумою можливої індексації. У порівняльних розрахунках беруть участь усі складові зарплати, що не мають разового характеру. Причому виплати, розмір яких може змінюватися з місяця в місяць (наприклад, надбавки за високі досягнення в праці або ж щомісячні премії), враховують виходячи з розміру, встановленого в місяці підвищення посадового oклaду. А ось доплата до М3П при проведенні порівняльних розрахунків не враховується.

Дані про зарплату посадовця до і після підвищення в травні 2017 року представимо в таблиці.

Елементи зарплати

Зарплата до підвищення, грн.

Зарплата після підвищення, грн.

Сума підвищення, грн.

Оклад

1834

5500

3666

Ранг

90

90

0

Надбавка за вислугу років, 15 %

288,60 ((1834 + 90) х 15 %)

838,50 ((5500 + 90) х 15 %)

549,90

Надбавка за високі досягнення в праці, 30 %

663,78 ((1834 + 90 + 288,60) х 30 %)

1928,55 ((5500 + 90 + 838,50) х 30 %)

1264,77

Премія, 10 % посадового окладу

183,40

(1834 х 10 %)

550 (5500 х 10 %)

366,60

Разом

3059,78

8907,05

5847,27

Як видно з розрахунків, сума підвищення зарплати 5847,27 грн. (8907,05 - 3059,78) перевищила суму можливої індексації — 229,02 грн. (у цьому випадку навіть підвищення самого окладу на 3666 грн. (5500 - 1834) перевищує індексацію, що склалася, — 229,02 грн.). Тому з 26 травня 2017 року працівник втрачає право на індексацію. Травень 2017 року стає новим «базовим» місяцем.

Зарплату з 26 по 31 травня не індексують. Не індексують зарплату такого працівника ні в червні, ні в липні 2017 року (не настає права).

Службовці в ОМС: як розрахувати індексацію-різницю

Приклад 8. Діловоду ОМС з 26.05.2017 р. встановлений посадовий оклад у розмірі 1895 грн. (до підвищення розмір окладу складав 1723 грн.). Йому також встановлена надбавка за вислугу років у розмірі 20 %. Щомісячних премій не виплачували ні в травні, ні в червні 2017 року. У той же час зарплата такого працівника менша за мінімальну, і йому нараховують доплату до МЗП. Загальний розмір зарплати працівника до і після підвищення складає 3200 грн. Як індексувати зарплату такого працівника після підвищення окладів? Чи враховувати при проведенні порівняльних розрахунків доплату до МЗП?

Щоб визначити долю індексації після підвищення окладів, треба порівняти суму зарплатного підвищення з сумою можливої індексації в місяці підвищення окладу. Розрахуємо суму зарплати діловода за повністю відпрацьований місяць до і після підвищення з урахуванням усіх постійних складових зарплати.

Важливо! Доплата до МЗП при проведенні порівняльних розрахунків не враховується.

Тому незважаючи на те, що в наведеному прикладі загальний дохід (зарплата) працівника за місяць до і після підвищення окладу не змінився і складає 3200 грн., у порівнянні братиме участь не уся сума зарплати працівника, а оклад і надбавка за вислугу років.

Дані про зарплату службовця ОМС до і після підвищення в травні 2017 року представимо в таблиці нижче.

Далі визначимо суму можливої індексації за травень 2017 року. Вона складає 229,02 грн.(1684 грн. х 13,6 %).

Як видно з розрахунків, сума підвищення зарплати за повний місяць 206,40 грн. (2274 - 2067,60) не перевищила суму можливої індексації 229,02 грн. Тому суму індексації з урахуванням підвищення (індексацію-різницю) за повний місяць визначаємо так:

229,02 - 206,40 = 22,62 (грн.).

Оскільки підвищення посадового окладу відбулося з 26.05.2017 р., суму індексації за період з 26.05.2017 р. по 31.05.2017 р. треба розрахувати пропорційно робочим дням, що припадають на цей період:

22,62 грн. : 20 роб. дн. x 4 роб. дн. = 4,52 грн.

Крім того, необхідно нарахувати індексацію за період до підвищення окладів. Її суму також визначаємо пропорційно відпрацьованим дням до підвищення:

229,02 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн. = 183,22 грн.

Елементи зарплати

Зарплата до підвищення, грн.

Зарплата після підвищення, грн.

Сума підвищення, грн.

Оклад

1723

1895

172

Надбавка за вислугу років, 20 %

344,60 (1723 х 20 %)

379 (1895 х 20 %)

34,40

Разом

2067,60

2274

206,40

Розрахуємо загальну суму зарплати працівника за травень 2017 року:

1378,40 + 275,68 + 379 + 75,80 + 183,22 + 4,52 + 903,38 = 3200 (грн.),

де 1378,40 — сума оплати за окладом до підвищення (1723 грн. : 20 роб. дн. x 16 роб. дн.);

275,68 — сума надбавки за вислугу років до підвищення (1378,40 грн. х 20 %);

379 — сума оплати за окладом після підвищення(1895 грн. : 20 роб. дн. x 4 роб. дн.);

75,80 — сума надбавки за вислугу років після підвищення (379 грн. х 20 %);

183,22 — сума індексації за період з 1 до 26 травня (229,02 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн.);

4,52 — сума індексації-різниці після підвищення (22,62 грн. : 20 роб. дн. х 4 роб. дн.);

903,38 — доплата до МЗП.

Травень 2017 року став «базовим» місяцем. Для подальшої індексації з червня 2017 року починають розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком. При цьому в наступних місяцях, до чергового підвищення окладу, у працівника збережеться розрахована сума індексації (індексація-різниця) у розмірі 22,62 грн.

У липні 2017 року зарплата діловода за повністю відпрацьований місяць складе:

1895оклад + 379надбавка за вислугу років + 22,62індексація + 903,38доплата до МЗП = 3200 (грн.).

Використані документи і скорочення

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Постанова № 1013 — постанова КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013.

Постанова № 462 — постанова КМУ «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 22.07.2016 р. № 462.

Постанова № 974 — постанова КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» від 14.12.2016 р. № 974.

Постанова № 1037 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12.2016 р. № 1037.

Постанова № 15 — постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15.

Постанова № 353 — постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 і визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 24.05.2017 р. № 353.

Наказ № 526 — наказ Мінсоцполітики «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 18.05.2015 р. № 526.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

ЄТС єдина тарифна сітка.

ІСЦ індекс споживчих цін.

ОМС органи місцевого самоврядування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПМПО прожитковий мінімум, установлений для працездатної особи.

ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад.

ДНЗ — дошкільний навчальний заклад.

ЦСССДМ — центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд