Ведення військового обліку в установі: як оплатити працю відповідального спеціаліста

В обраному У обране
Друк
Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці
Оплата праці Березень, 2017/№ 5
Військовий облік призовників і військовозобов’язаних обов’язково повинні вести установи, підприємства, держоргани, органи місцевого самоврядування. Зараз його ведення здійснюють за новими правилами. Проте окремі аспекти залишилися непорушними — ведення військового обліку покладають на окремого спеціаліста або спеціаліста кадрової служби. Чи змінився підхід в оплаті праці за ведення військового обліку з приходом нових правил його організації? Про це розповімо далі.

Спершу зазначимо, що в питанні ведення військового обліку за місцем роботи з 19.12.2016 р. слід керуватися новим Порядком № 921. Із зазначеної дати не застосовується Положення № 377, оскільки воно втратило силу.

Штатні одиниці для ведення військового обліку

У п. 10 Порядку № 921 зазначено кількість штатних одиниць, що вводиться для ведення військового обліку в держорганах, ОМС або в установах, на підприємствах. Кількість таких співробітників залежить від чисельності призовників і військовозобов’язаних у перелічених відомствах та установах (див. таблицю).

Кількість призовників і військовозобов’язаних на військовому обліку*

Кількість осіб, які здійснюють ведення військового обліку**

У держоргані (згідно з п. 1 Порядку № 921 під держорганом у контексті цього Порядку слід розуміти центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші держоргани, виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад***):

від 500 до 1000

1 особа

від 1000 до 2000

2 особи

на кожні наступні 1000

по 1 особі додатково

В установах, організаціях, на підприємствах та в навчальних закладах (незалежно від підпорядкування та форми власності):

від 500 до 2000

1 особа

від 2000 до 4000

2 особи

від 4000 до 7000

3 особи

на кожні наступні 3000

по 1 особі додатково

* Для цілей визначення кількості осіб, відповідальних за ведення військового обліку, враховується кількість призовників і військовозобов’язаних станом на 1 січня поточного року (п. 12 Порядку № 921). ** Аналогічна кількість осіб, які здійснюють ведення військового обліку за місцем роботи, передбачалася і п. 12 Положення № 377. Проте у старому Положенні при визначенні кількості осіб, які здійснюють ведення військового обліку, у держоргані використовували градацію за кількістю призовників і військовозобов’язаних як для установ (організацій, підприємств, навчальних закладів). Наразі кількість одиниць з такими функціями в держоргані така сама, як і для ОМС. *** У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних (крім військовозобов’язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки) за місцем їх проживання ведеться виконкомами сільських, селищних і міських рад (п. 23 Порядку № 921).

Якщо у виконкомах сільських, селищних, міських рад, в установах, організаціях, на підприємствах введено двоє або більше працівників, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо). Про це зазначено в абз. 2 п. 12 Порядку № 921.

Резюмуємо: за наявності в держоргані, ОМС або в установі, на підприємстві більше 500 призовників і військовозобов’язаних до їх штату вводиться посада працівника, відповідального за ведення військового обліку. Причому здійснення цієї функції — його основний обов’язок. А ось кількість таких посад (працівників) залежить від чисельності призовників і військовозобов’язаних, військовий облік щодо яких зобов’язане вести відомство/роботодавець. Посадовий оклад працівника, відповідального за ведення військового обліку, установлюють на рівні посадового окладу спеціаліста кадрової служби (п. 13 Порядку № 921).

Проте на практиці кількість призовників і військовозобов’язаних, як правило, становить менше 500 осіб. Як бути в такому разі? Про це — в наступному розділі.

Військовий облік — один з обов’язків працівника: коли є доплата

У п. 11 Порядку № 921 зазначено: за наявності на військовому обліку в держорганах, ОМС, в установі, на підприємстві менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки з ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом. Тобто, по суті, у такому разі веденням військового обліку займається кадровик.

При цьому п. 11 Порядку № 921 передбачає і встановлення кадровикам з функціями з ведення військового обліку доплати в розмірі до 50 % посадового окладу.

Увага! Доплата за ведення військового обліку не належить держслужбовцям.

Про це зазначено в п. 11 Порядку № 921. Як стимулюючі виплати за додаткове навантаження у зв’язку з веденням військового обліку держслужбовцям можуть виплачувати надбавку за інтенсивність праці або надбавку за виконання особливо важливої роботи згідно з Положенням № 15, премії згідно з Положенням про преміювання, затвердженим у держоргані.

Утім, навіть і іншим спеціалістам (не держслужбовцям), одним з обов’язків яких є ведення військового обліку, не завжди належить доплата, передбачена Порядком № 921. Причини — далі.

Коли доплата за ведення військового обліку не належить. Якщо посадова інструкція спеціаліста кадрової служби містить обов’язок з ведення військового обліку, то доплата, передбачена п. 11 Порядку № 921, такому кадровику не виплачується. Пояснюється це тим, що в цьому випадку спеціаліст кадрової служби при веденні військового обліку виконує свої безпосередні обов’язки, зазначені в посадовій інструкції, і отримує відповідну оплату, що вже враховує здійснення зазначеної функції.

При цьому наявність у посадовій інструкції спеціаліста кадрової служби обов’язку з ведення військового обліку цілком обґрунтована. Річ у тім, що до обов’язків за посадою «інспектор з кадрів» входять, зокрема, функції з ведення обліку особового складу установи, формування та ведення особових справ працівників (у тому числі й заповнення особових карток). Тоді як однією із складових ведення військового обліку і є заповнення розділу про військовий облік особової картки працівника.

Установлюємо доплату за ведення військового обліку. Якщо посадова інструкція спеціаліста кадрової служби або іншого працівника не передбачає ведення військового обліку, то йому допустимо встановити доплату в розмірі до 50 % посадового окладу.

Увага! Конкретний розмір доплати за ведення військового обліку (у граничному розмірі — до 50 % посадового окладу) визначає керівник залежно від фактичної чисельності призовників і військовозобов’язаних, що й визначає навантаження відповідного спеціаліста з цього завдання.

Підкреслимо: доплата за ведення військового обліку не передбачена галузевими нормативно-правовими актами з оплати праці. Отже, доплата за ведення військового обліку працівникам бюджетної сфери і посадовим особам ОМС може бути встановлена тільки в межах фонду оплати праці і після виплати надбавок і доплат, передбачених галузевими нормативно-правовими актами.

Також зазначимо, що аналогічний підхід у встановленні доплати за ведення військового обліку в ОМС, установах, на підприємствах застосовувався і до 19.12.2016 р., тобто і в період дії Положення № 377 (ср. 025069200). Тому якщо до зазначеної дати доплата за ведення військового обліку виплачувалася, то й після 19.12.2016 р. (тобто з набуттям чинності Порядком № 921) її встановлення (крім її здійснення держслужбовцем) у межах фонду оплати праці обґрунтоване.

Якщо посада спеціаліста з «військово-обліковими» функціями Є вакантнОЮ

Тут розглянемо ситуацію, коли посада спеціаліста з ведення військового обліку або спеціаліста з кадрової служби (чи іншого працівника) з функціями з ведення військового обліку є вакантною.

У такому разі «звичайні» бюджетники можуть скористатися способами з виконання обов’язків за вакантною посадою — суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт. Нагадаємо про припис п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298, на підставі якого затверджено всі галузеві нормативні документи з оплати праці працівників за Єдиною тарифною сіткою: доплата в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) установлюється працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування / збільшення обсягу виконуваних робіт.

Тоді як посадовим особам ОМС постановою № 268 не передбачено встановлення доплат за суміщення професій (посад) і збільшення обсягу виконуваних робіт. Їм може виплачуватися надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (крім керівних працівників і спеціалістів апарату сільських, селищних рад та їх виконавчих органів) і премія як захід заохочення за виконання обов’язків з ведення військового обліку з причини вакантності посади, за якою покладено таке завдання.

Висновки:

— За наявності на військовому обліку більше 500 призовників і військовозобов’язаних вводиться спеціаліст з ведення військового обліку. За такою посадою посадовий оклад установлюють на рівні посадового окладу спеціаліста кадрової служби.

— Якщо на військовому обліку значиться менше 500 призовників і військовозобов’язаних, то обов’язки з ведення військового обліку покладають на спеціаліста кадрової служби. Йому здійснюють доплату за ведення військового обліку тільки в тому випадку, якщо обов’язок з ведення військового обліку не зафіксований у його посадовій інструкції.

— Держслужбовцям не виплачують доплату за ведення військового обліку.

Використані документи та скорочення

Положення № 15Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджене постановою КМУ від 18.01.2017 р. № 15.

Положення № 377 — Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене постановою КМУ від 09.06.94 р. № 377.

Порядок № 921 — Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

Постанова № 268 — постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

ОМС — орган місцевого самоврядування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити