Теми статей
Обрати теми

Сторнуємо зарплату минулого місяця і нараховуємо декретні: відображаємо додаткову базу, що виникла, за минулий місяць у ЄСВ-звіті

Дзера Тетяна, начальник відділу супроводу інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України
Працівниці установи в лютому 2017 року нарахували зарплату за весь місяць у розмірі 3200 грн. У березні вона надала лікарняний лист по вагітності та пологах, згідно з яким відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами в неї розпочалася з 27 лютого 2017 року. З цієї дати (27.02.2017 р.) вона вже не працювала. Сума допомоги по вагітності та пологах за період декретної відпустки (з 27.02.2017 р. по 02.07.2017 р.) становила 13337,92 грн., у тому числі:
— за лютий (за 2 дні) — 210,24 грн.;
— за березень — 3258,72 грн.;
— за квітень — 3200 грн.;
— за травень — 3258,72 грн.;
— за червень — 3200 грн.;
— за липень (за 2 дні) — 210,24 грн.
У зв’язку з уточненням робочого часу за лютий працівниці відсторновано зарплату за 27 і 28 лютого (3200 : 20 х 2 = 320 (грн.)). У результаті загальний дохід працівниці за лютий, що обкладається ЄСВ (після того, як туди віднесено суму допомоги по вагітності та пологах за лютий), виявився менше «мінімалки» — 3090,24 грн. (3200 - 320 + 210,24). У зв’язку з цим у березні за лютий потрібно відобразити додаткову базу в сумі 109,76 грн. (3200 - 3090,24).
Сума ЄСВ, первісно нарахована та сплачена за лютий, становила 704 грн. (3200 грн. х 22 %), а в результаті виконаного в березні коригування вийшло, що тепер ЄСВ за лютий також становить 704 грн., з яких 679,85 грн. (3090,24 грн. х 22 %) — ЄСВ з фактичного доходу і 24,15 грн. (109,76 грн. х 22 %) — ЄСВ з додаткової бази.
Як правильно відобразити такі коригування у ЄСВ-звіті за березень 2017 року?

Слід зауважити, що закриття табеля та зарплати до закінчення місяця в бюджетних установах та організаціях — усталена практика. У подальшому це неминуче призводить до необхідності коригування зарплати у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу.

Для таких ситуацій передбачено особливий порядок відображення відкоригованої зарплати в ЄСВ-звіті. Він зазначений у Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).

Так, п. 9 розд. IV цього Порядку передбачено:

«Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи, визначеними у додатку 2 до цього Порядку, у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

<…>

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише у разі відображення:

сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

— сторнованих сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами».

Стосовно ситуації, що розглядається нами, потрібно у Звіті за березень відобразити суму допомоги по вагітності та пологах за лютий, а також сторновану суму зарплати за лютий показати із знаком «-».

Але! У результаті такого коригування виникає необхідність у відображенні додаткової бази з ЄСВ і відповідно ЄСВ з такої додаткової бази у Звіті за березень за попередній місяць — лютий. Відображатися у ЄСВ-звіті вони будуть з відміткою про те, що належать до лютого. Причому додаткова база з ЄСВ відображатися буде в поточному місяці за попередній не тому, що її забули зазначити минулого місяця (і відповідно сплатити з неї ЄСВ), а тому, що відкрилися нові обставини, які призвели до її появи.

Це означає, що ставити таку додаткову базу в таблицю 6 ЄСВ-звіту за березень потрібно з кодом типу нарахувань (КТН) «13» (графа 10), як звичайну додаткову базу ЄСВ, незважаючи на те, що вона зазначається за попередній місяць. У графі 9 у такому разі слід зазначати код застрахованої особи «42». У графі 11 потрібно поставити місяць і рік, за які здійснюють нарахування. У цьому випадку — лютий 2017.

Щодо відображення в таблиці 6 решти сум декретної допомоги, то це робиться з розбиттям за місяцями, на які припадає декретна відпустка. Тобто суму допомоги зазначаємо в стількох рядках, на скільки місяців припадає така відпустка.

Як заповнити окремі графи в рядку з інформацією про допомогу по вагітності та пологах, див. у таблиці нижче.

Заповнюємо окремі графи таблиці 6 ЄСВ-звіту за березень за рядком з допомогою по вагітності та пологах.

Графа таблиці 6

Порядок заповнення

Графа 9

Зазначаємо відповідний код з додатка 2 до Порядку № 435:

«42» — для осіб, які отримують допомогу по вагітності та пологах;

«43» — для працівниць-інвалідів, які отримують допомогу по вагітності та пологах;

«44» — для працівниць всеукраїнських громадських організацій інвалідів і УТОГ, УТОС, які отримують допомогу по вагітності та пологах;

«45» — для працівниць-інвалідів, які працюють на підприємствах або в громадських організаціях інвалідів і отримують допомогу по вагітності та пологах

Графа 11

Зазначаємо місяць, за який нараховано допомогу по вагітності та пологах

Графа 15

Ставиться кількість днів перебування працівниці у трудових відносинах з роботодавцем.

У рядку з допомогою по вагітності та пологах, нарахованою за звітний місяць, заповнюємо цю графу тільки в тому випадку, якщо у звітному місяці працівниці не нараховувалися інші виплати, що обкладаються ЄСВ. Так, якщо у звітному місяці, крім допомоги по вагітності та пологах, працівниці нараховано зарплату, графу 15 заповнюємо у рядку із зарплатою ( п. 9 розд. IV Порядку № 435).

У рядках, де зазначаємо допомогу за майбутні місяці декретної відпустки, у графі 15 ставимо кількість календарних днів, що співпадає з кількістю днів у місяці, на який припадає допомога

Графа 16

Проставляємо календарні дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадають на кожен місяць перебування працівниці в такій відпустці

Графа 17

Зазначаємо суму допомоги за кожен відповідний місяць відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Графа 18

Зазначаємо суму допомоги з урахуванням застосування максимальної величини

Графа 21

Зазначаємо суму ЄСВ окремо за кожним місяцем нарахування допомоги

Зауважте: у рядку з допомогою за місяць, в якому у працівниці закінчується відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (липень), у графі 15 зазначаємо всі календарні дні цього місяця.

Крім того, інформацію про дату початку та дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами необхідно також відобразити в таблиці 5.

У нашому випадку, ураховуючи, що у Звіті за лютий у таблиці 5 інформація про початок відпустки не зазначена, в березні потрібно подати таблицю 5 ЄСВ-звіту за лютий з відміткою «додаткова». У таблиці 5 для працівниці заповнюємо рядок, у якому зазначаємо у графі 7 категорію особи «5» («особи, яким надано відпустку по вагітності та пологах»), у графі 11 — перший день декретної відпустки згідно з листком непрацездатності.

У місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами потрібно в ЄСВ-звіті за цей місяць у таблиці 5 заповнити рядок, у якому зазначити у графі 7 категорію особи «5», у графі 11 — дату останнього дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця оформить відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і дата початку такої відпустки припадає на той самий місяць, в якому закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, то на працівницю потрібно заповнити ще один рядок у таблиці 5. При цьому у графі 7 зазначаємо категорію особи «6» («особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»), у графі 11 — дату першого дня такої відпустки згідно з наказом (розпорядженням) керівника.

Приклад заповнення таблиці 5 ЄСВ-звіту за лютий і таблиці 6 ЄСВ-звіту за березень за умовами, наведеними в запитанні, покажемо на рис. 1 і 2.

Нагадуємо, що у ЄСВ-звіті за лютий не відображено відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, тому разом із Звітом за березень ми подаємо Звіт за лютий, а саме таблицю 5 з відміткою «додаткова».

img 1

Рис. 1. Фрагмент заповнення таблиці 5 Звіту за формою № Д4 за лютий 2017 року

img 2

Рис. 2. Фрагмент заповнення таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за березень 2017 року

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі