Теми статей
Обрати теми

Щодо врахування премій при обчисленні середньої зарплати

Міністерство соціальної політики України
Лист від 02.10.2017 р. № 2480/0/101-17

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премій при обчисленні середньої заробітної плати виходячи із заробітної плати двох місяців згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок), та повідомляє.

Обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, крім випадків оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки, відповідно до пункту 2 Порядку провадиться виходячи з виплат за 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Отже, якщо працівником відпрацьовано на підприємстві 2 і більше місяці, то розрахунки проводяться з нарахувань, які були здійснені працівникові за 2 останні перед подією місяці.

Порядком не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані, якщо протягом двох місяців відпрацьовано хоча б один день, розрахунки проводитимуться виходячи із нарахованої за цей день заробітної плати.

Згідно з пунктом 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються, зокрема, виробничі (місячні, квартальні тощо) премії.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Отже, враховуючи вищевикладене та зміст запиту, премії, які були нараховані працівникові у розрахунковому періоді (2 місяці), мають враховуватись пропорційно відпрацьованому часу в розрахунковому періоді.

Директор Департаменту О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Місяць не відпрацьований, але є премія: як включити її в розрахунок «середньої»

Питання включення премій у розрахунок середньої заробітної плати часто хвилюють бухгалтерів. Уся річ у нормі п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), яка у разі коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю, зобов’язує включати премії при розрахунку «середньої» за останні 2 календарні місяці пропорційно відпрацьованому в розрахунковому періоді часу. У житті випадки бувають різними. Тому нам не обійтися без роз’яснень фахівців Мінсоцполітики. Отже, про все по порядку...

Спочатку відзначимо декілька правил включення премій у розрахунок середньої зарплати для виплат, розрахунковий період для яких визначений у 2 календарні місяці. Вони встановлені в п. 3 і 4 Порядку № 100.

Правило 1. У розрахунок включають виробничі премії (премії за виконання основних показників у роботі, виконання виробничих завдань і функцій). Такі премії виплачують за фактично відпрацьований час. А ось премії за виконання окремих доручень (разового характеру) і премії до ювілейних і святкових дат (разові премії) не включають у розрахунок. Це прямо прописано в п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

Правило 2. Премії включають у заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату.

Правило 3. Квартальні, піврічні премії частково включають у розрахунок середньої виходячи з виплат за 2 місяці.

Правило 4. Пропорційність включення премій при не повністю відпрацьованому часі в розрахунковому періоді.

Нас цікавить 4 правило про пропорційне включення премій у розрахунок «середньої».

При розрахунку «середньої» виходячи з виплат за 2 місяці Порядок № 100 висуває особливі вимоги для включення в розрахунок премій і винагород:

«У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, премії, винагороди й інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді».

Коли і як застосовувати цю вимогу? Давайте розставимо усі крапки над «i».

Коли застосовують «пропорційну» норму. Якщо в розрахунковому періоді відпрацьовані усі дні (години), встановлені графіком роботи, щомісячні премії враховують в повній сумі, а премії, нараховані за триваліший період (квартальні, піврічні), включають у заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Якщо ж кількість днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю, то застосовують «пропорційну» норму. Передусім це стосується випадків, коли місяць відпрацьований не повністю у зв’язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо.

Як застосовують «пропорційну» норму. На жаль, норми Порядку № 100 не охоплюють усі «преміальні» ситуації. Адже порядок і умови нарахування премій у кожній установі свої. Премії можуть нараховуватися «місяць у місяць», у поточному місяці за підсумками роботи за попередній, у фіксованій сумі, а також розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу. Отже, порядок включення премій у розрахунок «середньої» буде не однаковим.

Так, якщо премія виплачується «місяць у місяць» (наприклад, у листопаді за листопад) і її розмір уже розрахований пропорційно відпрацьованому часу, то така премія включається в розрахунок у фактично нарахованому розмірі. На це звертали увагу фахівці Мінсоцполітики у своєму листі від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12. При цьому неважливо: повністю відпрацьовані дні в розрахунковому періоді чи ні.

Приклад 1. Працівник установи (11 тарифний розряд) був у відрядженні з 6 по 10 листопада 2017 року (5 робочих днів). Йому встановлений посадовий оклад у розмірі 3152 грн. Крім того, Положенням про преміювання передбачена щомісячна премія в розмірі 20 % від окладу, виплачувана «місяць у місяць» пропорційно відпрацьованому часу. З 2 по 13 жовтня 2017 року працівник був у відпустці без збереження заробітної плати. У розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) такому працівникові були нараховані:

— вересень — 3898,60 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія — 630,40 грн., індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 2042,13 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 11 днів — 1651,05 грн., премія — 330,21 грн. (1651,05 грн. х 20 %), індексація — 60,87 грн. (116,20 грн. : 21 роб. дн. х 11 роб. дн.)).

У розрахунковому періоді були відпрацьовані не усі дні, тобто потрібно визначити, в якому розмірі буде включена премія, нарахована в такому розрахунковому періоді. Оскільки згідно з умовами преміювання премії виплачуються в поточному місяці виходячи з показників поточного місяця і вони вже розраховані пропорційно відпрацьованому часу, то уся сума премії включатиметься в розрахунок. Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3898,60 грн. + 2042,13 грн.) : (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 185,65 грн.

Для розрахунків потрібний денний заробіток. Визначимо його:

(3152 грн. + 3152 грн. х 20 % + 116,20) : 22 роб. дн. = 177,21 грн.,

де 22 — кількість робочих днів у листопаді 2017 року за графіком роботи.

Оскільки середньоденний заробіток вищий за денний (185,65 грн. > 177,21 грн.), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума оплати відрядження за середнім заробітком складає:

185,65 грн. х 5 роб. дн. = 928,25 грн.

А ось премії, нараховані в поточному місяці за підсумками роботи за попередній (незалежно — у фіксованому розмірі або пропорційно відпрацьованому часу) або у фіксованому розмірі, у розрахунок «середньої» включають пропорційно відпрацьованому часу. Тобто застосовувати чи ні «пропорційну» норму залежить від того, яким чином була нарахована премія.

З цим розібралися, йдемо далі.

Як включити премію пропорційно відпрацьованим дням, якщо в розрахунковому періоді з двох місяців один повністю не відпрацьований? До речі, іноді бухгалтери в такій ситуації (коли один місяць повністю не відпрацьований) запитують про те, чи потрібно «зсувати» на 1 місяць розрахунковий період. Відразу дамо відповідь — не потрібно! Річ у тому, що середню зарплату розраховують виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана виплата (п. 2 Порядку № 100). При цьому якщо в розрахунковому періоді відпрацьований хоча б 1 робочий день, то середньоденну (середньогодинну) зарплату слід розрахувати виходячи з виплат, нарахованих за такий 1 відпрацьований день. Такий висновок зазначений у листі, що коментується. Зауважимо, що аналогічний підхід був у фахівців цього відомства і раніше (див. також лист Мінпраці від 15.12.2003 р. № 18-841).

Зверніть увагу! Якщо в розрахунковому періоді один місяць повністю не відпрацьований, «зсувати» розрахунковий період на 1 місяць не потрібно.

Отже, замінювати один повністю невідпрацьований місяць на інший не потрібно. Середню зарплату слід розраховувати виходячи з тих виплат, що нараховані в розрахунковому періоді. А саме, нараховану зарплату ділять на кількість відпрацьованих днів (годин), що припадають на місяці розрахункового періоду. Навіть якщо у двомісячному розрахунковому періоді відпрацьований тільки 1 день, то зарплату, нараховану за такий відпрацьований день, потрібно ділити 1. Ну а оскільки розрахунковий період відпрацьований не повністю, то премії, нараховані в місяцях розрахункового періоду, включають у розрахунок пропорційно відпрацьованим дням.

Важливо! Пропорційність включення премій визначають стосовно розрахункового періоду (2 місяці), а не стосовно кожного місяця такого періоду.

Тобто якщо кількість днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, то загальну суму премії в розрахунковому періоді розраховують пропорційно відпрацьованим дням в такому розрахунковому періоді. Не треба для кожного місяця розрахункового періоду окремо визначати розмір премії, що включається в розрахунок.

Покажемо, як включити премію в розрахунок середньої зарплати пропорційно відпрацьованим дням.

Приклад 2. Працівник установи (11 тарифний розряд) звільняється 10 листопада 2017 року з виплатою вихідної допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. У розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) йому нараховані:

— вересень — 4844,20 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1576 грн. (3152оклад серпня х 50 %), індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 5308,12 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 11 днів — 1651,05 грн., премія, нарахована за результатами роботи у вересні, — 1576 грн. (3152оклад вересня х 50 %), лікарняні за дні хвороби з 2 по 13 жовтня — 2020,20 грн., індексація — 60,87 грн. (116,20 грн. : 21 роб. дн. х 11 ро. дн.)).

Суму лікарняних (2020,20 грн.) не включають в розрахунок середньоденної зарплати (п. 4 Порядку № 100). Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, також не враховують у розрахунку.

Оскільки в розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) були відпрацьовані не всі дні, загальну суму премії, нараховану в такому розрахунковому періоді, необхідно включити в розрахунок не в повній сумі, а пропорційно відпрацьованим дням. Визначимо, який розмір премії включатимемо в розрахунок:

(1576 грн. + 1576 грн.) : (21 роб. дн. + 21 роб. дн.) х (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 2401,52 грн.,

де 21 — кількість робочих днів за графіком роботи у вересні і жовтні 2017 року;

21 і 11 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у вересні і жовтні 2017 року відповідно.

Середньоденна зарплата складає:

(3152 грн. + 116,20 грн. + 1651,05 грн. + 60,87 грн. + 2401,52 грн.) : (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 230,68 грн.

Визначимо суму вихідної допомоги:

230,68 грн. х ((21 роб. дн. + 21 роб. дн.) : 2 роб. дн.) = 4844,28 грн.

Приклад 3. Працівник установи (11 тарифний розряд) 1 і 2 листопада 2017 року (2 робочі дні) був у відрядженні. У розрахунковому періоді вересень — жовтень 2017 року йому нараховані:

— вересень — 4529 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1260,80 грн. (3152оклад серпня х 40 %), індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 1260,80 грн. — премія, нарахована за результатами роботи у вересні (3152оклад вересня х 40 %). Відпрацьованих днів в жовтні немає, оскільки працівник перебував у відпустці весь місяць.

Працівник направлений у відрядження в листопаді 2017 року. Розрахунковим періодом будуть 2 місяці, які передують місяцю початку відрядження, — вересень — жовтень 2017 року. Як видно з прикладу, жовтень 2017 року працівник повністю не відпрацював, оскільки перебував цей час у відпустці. Проте у вересні 2017 року є як відпрацьовані дні, так і нарахована зарплата. Тому середньоденну зарплату розраховуємо виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року). Зсувати розрахунковий період на 1 місяць (серпень — вересень 2017 року) не потрібно!

Виходить, що в розрахунку середньої зарплати бере участь зарплата, нарахована у вересні (оклад, премія, індексація), а також щомісячна премія, нарахована в жовтні за підсумками роботи за попередній місяць (вересень).

Оскільки розрахунковий період відпрацьований не повністю, премії, нараховані в розрахунковому періоді, враховуються пропорційно відпрацьованому часу:

(1260,80 грн. + 1260,80 грн.) : 42 роб. дн. х 21 роб. дн. = 1260,80 грн.,

де 42 — кількість робочих днів у розрахунковому періоді за графіком роботи (21вересня + 21жовтня);

21 — кількість фактично відпрацьованих днів в розрахунковому періоді (у вересні-2017).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3152оклад вересня + 116,20індексація вересня + 1260,80премія) : 21 роб. дн. = 215,67 (грн.),

де 21 — кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді.

Щоб правильно оплатити період відрядження, знайдемо денний заробіток:

(3152 грн. + 116,20 грн.) : 22 роб. дн. = 148,55 грн.,

де 3152 і 116,20 — посадовий оклад і індексація зарплати за листопад, які отримає працівник за повністю відпрацьований листопад 2017 року (премія за підсумками роботи за жовтень дорівнює нулю, оскільки в жовтні немає жодного відпрацьованого дня);

22 — кількість робочих днів у листопаді 2017 року за графіком роботи.

Як бачимо, сума денної заробітної плати (148,55 грн.) менше розміру середньоденного заробітку (215,67 грн.). Тому дні перебування працівника у відрядженні оплачуємо виходячи із середньоденного заробітку. Сума оплати за період відрядження складе 431,34 грн. (215,67 грн. х 2 роб. дн.).

Відзначимо, що раніше фахівці Мінсоцполітики у своїх неофіційних роз’ясненнях (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2017, № 19, с. 12) щодо правила включення щомісячної премії в розрахунок «середньої» висловлювали таку ж точку зору, як і в листі, що коментується. Радує, що ця позиція набула офіційного підтвердження.

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі